04.01.2022
Market Buzz – Pandora och Duell

Market Buzz – Pandora och Duell

Nordea upprepar köprekommendation på smyckesbolaget Pandora med riktkurs 1 100 danska kronor.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Market Buzz – Pandora och Volvo
18.03.2021

Market Buzz – Pandora och Volvo

Di skriver i en analys att trots fjolårets utmaningar minskade smyckesbolaget Pandoras belåning, räntebärande skulder minskade från 9 miljarder till 3,2 miljarder danska kronor.

Skuldsättningsgraden minskade i sin tur från 1,1 till 0,5 gånger ebitda, rörelseresultatet före avskrivningar, vilket innebär att den hamnade i nedre delen av målintervallet 0,5–1,5. Enligt Di är det stabila fria kassaflödet en av Pandoras styrkor. Men på grund av osäkerhet kring hur pandemin utvecklas avstod Pandora att föreslå någon utdelning i vår. Går allt som det är tänkt skulle Pandora kunna sluta 2021 utan några skulder alls, vilket inte är optimalt. Lösningen blev att styrelsen bad om stämmans tillåtelse att dela ut upp till 15 kronor per aktie senare i år, under förutsättning att pandemin är under tillräcklig kontroll. Aktien handlas i dag till strax under 18 gånger årets förväntade vinst, för nästa år är p/e-talet 15, enligt Factset. Di menar att värderingsmässigt är aktien i princip fullvärderad och vändningen är inprisad, men om ledningen kan visa att den nya strategin lyfter tillväxten mer långsiktigt finns det ytterligare uppsida.

SEB höjer vinstprognosen för Volvo med 5 procent då banken ser signaler att marknaden för transporter är stark, vilket i förlängningen skapar en ökad efterfrågan på ökad kapacitet och beställningar på lastbilar. Ökade fraktvolymer kommer också lyfta efterfrågan på verkstadstjänster och reservdelar där lönsamheten är hög. Kapacitetsbrist inom halvledarkomponenter förväntas påverka lönsamheten till viss del kortsiktigt men SEB beräknar att problemet är tillfälligt och hanterbart. Banken förväntar sig också stigande priser för att kompensera ökade kostnader för komponenter. Bankens prognoser ligger klart högre än konsensus både på kort och lång sikt. Aktien värderas till en klar rabatt både till industriella konkurrenter och svenska börsen. SEB rankar Volvo Köp.

Källa: Di och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Market Buzz – Pandora och SSAB
21.01.2021

Market Buzz – Pandora och SSAB

Ålandsbanken antar en försiktigt positiv syn på Pandora motiverat av bolagets hittills framgångsrika nya försäljningsstrategier och omfattande effektiviseringar.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
13.10.2020
Veckan i backspegeln… v41

Veckan i backspegeln… v41

Ledande indikator… När det nu återstår drygt tre veckor till presidentvalet i USA blir det förstås extra kul att spekulera...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Pandora - Berlocker lockar igen
15.09.2020

Pandora - Berlocker lockar igen

Han verkar vara säker på sin sak. I slutet av augusti köpte nämligen Alexander Lacik aktier för totalt 23,5 Mdkk i det danska smyckesbolaget, där han sitter på vd-stolen sedan april 2019.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1809 (13 september 2020)

PNDORA | Danmark | 499,4 dkk | KÖP

Det är ett ganska stort belopp, även för en välavlönad företagsledare som fick en ”sign-in award” på 18 Mdkk när han tillträde sin tjänst. Dessutom var det inte första gången som Lacik har öppnat plånboken i år, då han redan i mars köpte aktier för 8,7 Mdkk. Totalt äger han just nu 161 628 andelar i bolaget till ett värde på drygt 80 Mdkk.

Förtroende för det pågående omstruktureringsarbetet verkar det alltså finnas gott om, även om Covid-19-pandemin har satt fler en bara en käpp i hjulet. Omsättningen pressades hårt av tillfälligt stängda butiker världen runt och sjönk till följd med 28% till 7 048 Mdkk under det första halvåret. Samtidigt valde bolaget att betala full lön till alla anställda som inte kunde komma till jobbet fram till 1/6, vilket tyngde lönsamheten ytterligare. Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader föll med 13,2 procentenheter till 9,5%.

Coronakrisen kom vid en olämplig tidpunkt, eftersom bolaget befinner sig mitt i implementeringen av åtgärdsprogrammet ”NOW” som sjösattes i slutet av 2018. Initiativet togs som svar på en strukturellt vikande efterfrågetrend och sjunkande marginaler. ”NOW” siktar på att ompositionera varumärket, samtidigt som man har identifierat kostnadsbesparingar om 1,4 miljarder dkk på årsbasis från och med slutet av 2020.

Framförallt den nya online-butiken har tagits emot mycket väl av konsumenterna, vilket givetvis har förstärkts av det förändrade köpbeteende och e-handelns framfart. Bolagets online-försäljning ökade med 107% under första halvåret, och hela 176% under Q2, där det dessutom stod för hälften av den totala omsättningen. För att kunna utnyttja den fulla potentialen av denna trend expanderar bolaget nu sin distributionskapacitet inför den viktiga julförsäljningen.

Positivt är att ledningen valde att bekräfta besparingsmålet om 1,4 miljarder dkk, trots att man har haft fullt upp med kortsiktiga åtgärder såsom hyresförhandlingar och optimering av kassaflödet. Det lyckades man för övrigt mycket väl med, bland annat tack vare positiva lagereffekter och en lägre investeringstakt. För att stärka den finansiella flexibiliteten ytterligare, valde man dessutom i början av maj att göra en riktad emission som fyllde kassan med cirka 1,8 miljarder dkk. Vid slutet av juni var balansräkningen därför i bra skick med en nettoskuld som motsvarade 1,1x rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA exklusive omstruktureringskostnader,12 månaders rullande).

Det som ger dock allra mest anledning till optimism är ledningens kommentarer kring den generella utvecklingen i samband med den senaste kvartalsrapporten. Vd Lacik uppgav nämligen att han har sett en gradvis förbättring i verksamheten sedan april, då 90% av alla butiker var stängda. Nedgången i den globala försäljningen har minskat till -10% under de första sex veckorna i Q3, vilket var bättre än tidigare befarat. Dessvärre har förbättringen dock stannat av sedan dess, till följd av de senaste ökningarna av antalet Covid-19-infekterade och nya, lokala nedstängningar i augusti.

För helåret 2020 förväntar sig Pandora numera en negativ organisk tillväxt i intervallet 14 – 20%, vilket skulle innebära en organisk tillväxt på -5 till -15% under andra halvåret då man fortfarande räknar med negativa effekter från krav på social distansiering. Ett sätt att motverka dessa är att hålla marknadsföringsinsatser uppe, och här planerar man faktiskt med en liknande budget som under andra halvåret i fjol. Bland annat därför spås rörelsemarginalen (exklusive omstruktureringskostnader) landa på mellan 16 och 19%. Osäkerheten är givetvis mycket hög, och nuvarande prognos utgår inte från några nya betydande pandemirelaterade nedstängningar på bred front.

Egentligen befinner sig Pandora mitt i två olika turnaround-faser, en strukturell och en konjunkturell. Båda har kommit en bra bit på vägen, men vi måste först se den konjunkturella avklarad för att kunna lita på en framgångsrik avslutning av den strukturella. Det finns dock lovande tecken att ledningens långsiktiga satsningar börjar bära frukt och de nyare kollektionerna har tagits emot väl av marknaden. Stora summor läggs, emellertid, på reklamkampanjer för att få ut budskapet och det återstår att se var en uthållig marginalnivå kommer att landa på.

I januari (Newsletter 1755) valde vi att avvakta med Pandora-aktien, eftersom vi tyckte det var för tidigt för att avgöra huruvida man kommer att lyckas med sin ”NOW” strategi. Idag står kursen 40% högre, corona till trots, men ändå är det frestande att bli mer optimistisk, givet den senaste tidens positiva signaler. Ett P/E-tal kring 13,5 på nästa års förväntade vinst är dessutom inte alltför utmanande. Vi väljer därför att höja rekommendationen till Köp och sätter en riktkurs på 580 dkk på 12-månaders sikt. 

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början