Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
05.08.2020
Profilgruppen - Bättre fly än illa fäkta

Profilgruppen - Bättre fly än illa fäkta

Släpper man en köpanalys på en aktie bara veckor innan en världsomspännande pandemi slår till med full kraft är caset...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
10.03.2019

Profilgruppen - Hygglig utveckling

Efter tidigare lyckosamma och vinstgivande affärer i aluminiumprofilbolaget Profilgruppen har vårt senaste inhopp i aktien inte varit lika framgångsrikt. Trots att företaget har legat på Top Picks-listan i ett helt år - och därmed inkluderas fjolårets utdelning på 4,50 kr i den procentuella utvecklingen - har aktien fram tills i dag inte mäktat med att avkasta nästan någonting. Det måste ses som ett fiasko.

PROF B| Small Cap| 105 kr

Att kursen under större delen av 2018 handlades nästan 20% högre än vid inköp och stundtals även var uppe och nosade på riktkursen är heller inte mycket till tröst. När börsraset slog till i oktober försvann nämligen hela uppgången och mer därtill, och hittills under året har inte aktien återhämtat knappt någonting alls av nedgången från fjolårets avslutning. Att sänka rekommendationen skulle samtidigt kännas lite märkligt, speciellt som bolaget utvecklas skapligt och därtill värderas fortsatt lågt.

Det ska ändå sägas att Q4 som presenterades nyligen var lite sämre än väntat. Precis som i Q3 var tillväxten visserligen 13% och omsättningen i Q4 hamnade på 414,3 Mkr (367,2), men precis som i Q3 var ökningen också starkt driven av ett högre marknadspris på råvara, som i Profilgruppens fall är aluminium.

Produktionen av aluminiumprofiler var i kvartalet oförändrade 8 200 ton medan leveranserna av samma profiler minskade något till 7 500 ton (7 850). Detta berodde enligt bolaget på ett snabbt tapp hos en större kund vilket gav tillfälligt minskad efterfrågan och gjorde även att orderingången i basverksamheten minskade något. Jämför vi sista kvartalet med helåret så var tillväxten på helåret något bättre och landade på 17% till 1 618,3 Mkr (1 382,8), även den påverkad av ökade råvarupriser. Till företagets försvar ska sägas att tillväxten 2017 var höga 22%, vilket gjorde det svårt att öka tillväxten kraftigt även 2018.

Även på resultatsidan var utvecklingen något svagare än väntat. Rörelseresultatet i Q4 minskade något till 24 Mkr (24,8), motsvarande en rörelsemarginal på 5,8% (6,8). Enligt bolaget påverkades resultatet negativt av den tillfälligt lägre orderingången som gav lägre leveranser och lägre kapacitetsutnyttjande. Bland annat behöll bolaget produktionskapacitet för helgskift under sista kvartalet trots att det inte behövdes. Detta för att säkerställa uppbyggd kompentens hos nyanställda för nya framtidssatsningar som den nya pressanläggningen.

Den outnyttjade produktionskapaciteten påverkade resultatet i kvartalet negativt med omkring 5 Mkr. Påverkade negativt på marginalen gjorde även ökade fasta kostnader som beror på framtidssatsningar. På helåret var rörelseresultatet på 113,7 Mkr (103,9) ändå bolagets bästa någonsin, om än även det något lägre än vår prognos (116,2). Kostnader för inkörning av den nya produktionslinjen i dotterbolaget PG & WIP har då under året påverkat resultatet negativt med 13 Mkr (2). Vinsten per aktie blev på helåret 10,88 kr (9,86), varav 2,13 kr (2,55) i Q4. Vår prognos var en helårsvinst på 11,33 kr.

Enligt branschorganet EAA väntas marknaden för aluminiumprofiler öka med omkring två (2) procent både i Europa och Skandinavien under 2019, vilket ändå antyder en högre tillväxt för Profilgruppen eftersom man de senaste åren har visat en betydligt högre tillväxt än marknaden som helhet. Utan negativa extrakostnader såsom produktionsstörningar i PG & WIP:s nya produktionslina torde det innebära att resultatet ökar även i år.

Från årsskiftet 2019/2020 körs även bolagets nya produktionsanläggning för strängpressning av aluminiumprofiler igång, vilket väntas öka kapaciteten med totalt cirka 12 500 årston vid full kapacitet, vilket ger potential på längre sikt. Profilgruppens värdering är samtidigt låg. På vår prognos är p/e-talet i år och nästa omkring 8-9 respektive 7-8, vilket verkligen inte är högt om inte konjunkturen fallerar rejält.

Positivt för aktien är även direktavkastningen som hamnar på klart hyggliga 4,5-5,0 % efter att bolaget nu höjer utdelningen till 5 kr (4,50). Vi väljer att upprepa vårt köpråd men eftersom kursen nu är lägre och osäkerheten något större sänker vi riktkursen till 125 kr (143). En negativ sak som ökar osäkerheten kortsiktigt är att framgångsrike vd Per Thorsell är på väg bort från bolaget.

 

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Annons
10.11.2018

Profilgruppen - Bra trots engångsposter

Efter att ha haft en köprekommendation på aluminiumprofilbolaget Profilgruppen redan i slutet av fjolåret och en bit in på 2018, som då gav en avkastning på 24%, satte vi efter en tydlig rekyl återigen köp på aktien i februari.

PROF B| Small Cap| 116 kr

Kursen hade vid det läget tappat nästan hela uppgången från den ursprungliga köprekommendationen. Sedan dess har inte utvecklingen varit fullt lika lyckosam, även om aktien i somras stundtals var uppe och nosade på riktkursen. Med tanke på den senaste tidens kraftiga börsoro får dock utvecklingen ändå sägas ha varit ganska godkänd med en uppgång på närmare 10% inklusive utdelningen i våras på 4,50 kr. Bidragande till detta är nog framförallt att företaget har fortsatt att utvecklas bra samtidigt som värderingen var låg redan från början.

Q3-rapporten som presenterades nyligen på en av årets sämsta börsdagar var även den bra om än negativt påverkat av engångsposter. Båda dessa faktorer var troligen bidragande till att aktien tappade drygt 3%. Något fel var det nämligen inte på rapporten såvitt vi kan se. Precis som tidigare kvartal i år så ökade omsättningen, denna gång med 13% till 354,3 Mkr (314,1), och precis som tidigare berodde också en betydande del av ökningen på en prisuppgång för råvaran aluminium.

Ser man till leveransen av aluminiumprofiler så steg de med mer måttliga 5% till 6 900 ton (6 600), vilket var lite lägre än i förra kvartalet. Jämförelsesiffrorna var dock redan relativt tuffa då omsättningstillväxten i Q3 i fjol var 20,5%. Under hela niomånadersperioden har leveransvolymerna ökat med 12%. Enligt branschorganisationen EAA:s prognos har marknaden för aluminiumprodukter i Skandinavien ökat med 3% under niomånadersperioden och med 2% i Europa, men varit något lägre det senaste kvartalet, en utveckling som väntas bestå resten av året. Profilgruppen bedömer marknaden som stabil de kommande kvartalen. 

Även resultatet var klart godkänt, speciellt justerat för engångskostnader. Rörelseresultatet ökade med 8% till 22,4 Mkr (20,7), men belastades då av kostnader på 7,5 Mkr (0,0) orsakade av produktionsstörningar och kvalitetsbrister i den nya produktionslinjen i dotterbolaget PG&WIP, som Profilgruppen äger till 70% och som har exempelvis IKEA som storkund. Justerat för detta skulle resultatet ha varit nästan 30 Mkr och rörelsemarginalen som nu blev 6,3% (6,6) skulle då ha varit 8,4%, väl över bolagets lönsamhetsmål på 8%. Positivt är att störningarna nu ska vara historia då bolaget har löst de process- och kvalitetsproblem som funnits.

Positivt är även att produktionen nu successivt kommer att trappas upp resten av året, för att gå enligt plan i slutet av Q4. Totalt över niomånadersperioden har samma produktionsstörningar inneburit kostnader på 12,2 Mkr (0,0). Vinsten per aktie ökade likafullt till 8,75 kr (7,31) för årets första nio månader.

Det är svårt att sätta köp eller ens behålla en köprekommendation när oron på börsen är så pass stor som den har varit den senaste tiden. Vi menar dock att Profilgruppen har de flesta av de saker man normalt bör leta efter när man letar bra aktier. Värderingen är uppenbart låg med ett p/e-tal kring dryga 10 på årets förväntade vinst, och skulle vara ännu lägre justerat för engångskostnaderna för produktionsstörningen. För 2019 bör p/e-talet ligga kring 9.

Bolaget har också beslutat om att investera i en ny produktionsanläggning för strängpressning av aluminiumprofiler där anläggningen väntas tas i drift runt årsskiftet 2019/2020, vilken kommer att öka produktionskapaciteten kraftigt. Detta har man förmodligen ingen större nytta av som aktieägare i det korta perspektivet men det innebär att potentialen på sikt förbättras och gör att aktien är klart intressant även för den lite mer långsiktige. Börsoron till trots upprepar vi därför vår köprekommendation och även riktkursen på 143 kr.

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början