Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
02.02.2023
Small Cap – Budgivaren fullföljer inte budet på Sleep Cycle

Small Cap – Budgivaren fullföljer inte budet på Sleep Cycle

TopRight Nordic har ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende TopRights förvärv av samtliga aktier i Meeting Technology Sweden. Köpeskillingen i förvärvet uppgår till totalt cirka 21 miljoner kronor. Köparna har även möjlighet att erhålla en tilläggsköpeskilling om 4 miljoner kronor om vissa villkor uppfylls. TopRights styrelse ska i samband med genomförandet av förvärvet besluta om en riktad emission av aktier till säljarna av MTS. Under det senaste räkenskapsåret, vilket avslutades i juni förra 2022, omsatte Watteriet 12,3 miljoner kronor och redovisade ett resultat efter finansiella poster om cirka 2 miljoner. Aktien lyfte 1,4 procent till 1,268 kronor.

Velvet Cichlids har beslutat att inte fullfölja uppköpserbjudandet på Sleep Cycle. I december i fjol lade Velvet Cichlid ett kontantbud om 42,50 kronor per aktie på Sleep Cycle. Vid utgången av acceptfristen den 31 januari 2023 hade erbjudandet bara accepterats till motsvarande cirka 10,9 procent av de utestående aktierna i Sleep Cycle. Budgivaren kontrollerar motsvarande cirka 69,9 procent av de utestående aktierna. Fullföljandet av erbjudandet är villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att budgivaren blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Sleep Cycle.

ProstaLund och den nya ägaren av Specialistläkargruppen i Kalmar (SLG Kalmar AB) har tecknat ett nytt avtal gällande engångsmaterial som används vid CoreTherm®-behandlingar. Överenskommelsen sträcker sig över tolv månader, med en option om förlängning. Ordervärdet är cirka 2,4 miljoner kronor under avtalsperioden. Överenskommelsen sträcker sig över tolv månader, med en option om förlängning. Aktien förbättrades 4,8 procent till 4,16 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
09.03.2021
Small Cap - ProstaLund rusade på ramavtal

Small Cap - ProstaLund rusade på ramavtal

Sko- och accessoarbolaget Rizzo Group meddelade på måndagskvällen att de inför inköpsstopp för varor och tjänster för att klara sig...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början