Akelius storsäljer lägenheter
27.09.2021

Akelius storsäljer lägenheter

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser för att efter lunch vända ned på minus.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Anoto på tisdagens vinnarlista
10.08.2021

Anoto på tisdagens vinnarlista

Stockholmsbörsen fortsatte att visa på begränsade rörelser på tisdagen.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Market Update Kostnadsfria Stockpicker Market Update är Sveriges ledande nyhetsbrev inom ekonomi och finans. Beställ
Stockpicker Market Update
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Market Update

Kostnadsfria Stockpicker Market Update är Sveriges ledande nyhetsbrev inom ekonomi och finans. Beställ
Annons
Small Cap – Tungt rapportfall i Micro Systemation
27.01.2021

Small Cap – Tungt rapportfall i Micro Systemation

Bambuser meddelade på morgonen att teckningskursen blev 15,50 kronor per aktie i den riktade nyemission på 500 miljoner kronor.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
07.04.2019

RNB – Tung period för Brothers

Den något spretiga koncernen RnB har länge hört till våra favoriter där vi bedömt att delarna var för sig var mer värda en vad helheten värderas till på börsen. Men eftersom marknaden inte såg ut att hålla med oss valde vi att frångå vår positiva syn. Sett med facit i hand tycks det ha varit ett korrekt beslut.

RNB | Small Cap | 5,22 kr                                                         

Förvisso fortsatte den positiva trenden för RNB även i Q2 (brutet räkenskapsår) med en bättre försäljningsutveckling än den övriga kläd- och modehandeln. Tillväxten i e-handeln ökade med mer än 40% under perioden och stod för 10% av koncernens totala försäljning. Dock tyngde en readriven försäljning bruttomarginalen och därmed resultatet. Resultat efter skatt uppgick till - 34,7 Mkr vilket kan jämföras med en vinst på 0,8 Mkr under samma period i fjol. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till -12 Mkr (4).

I höstas tog styrelsen beslut att dela upp koncernen i tre separata bolag. Omstruktureringsarbetet med syfte att separera de verksamhetsdrivande bolagen pågår för fullt och kommer att genomföras stegvis under innevarande år. Kostnader för processen uppgick till 16 Mkr i kvartalet och innebär en rationalisering av centrala kostnader med uppskattningsvis 15 Mkr årligen från och med Q3 2019/2020.

Kvartalet innebar en blandad utveckling för koncernens verksamheter. ”Guldägget” Polarn O. Pyret fortsätter sin starka utveckling operativt och strategiskt där den framgångsrika digitaliseringen är en avgörande komponent. Affärsområdet har ett bra sortiment och har köpt in offensivt för att kunna sälja och öka sina marknadsandelar för den kommande vårsäsongen. E-handeln har fortsatt att öka och uppgick till mer än 20% av försäljningen i kvartalet. Rörelseresultatet i Q2 landade på 15 Mkr (12) och på rullande 12 månader är rörelseresultatet 43 Mkr.

Brothers har däremot totalt sett noterat en svag försäljningsutveckling under kvartalet med -5 % jämförbara butiker. Ledningen förklarar detta med att utvecklingen har drivits av problem inom varuförsörjningen med ett nyligen implementerat varustyrningssystem och en tillfälligt försvagad varuförsörjningsfunktion. Brothers rörelseresultat blev -17 Mkr (-3) som en konsekvens av just lägre ordinarie försäljning, outletförsäljning och negativ valutapåverkan.

Inom Departmens & Stores (NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg) fortsätter antalet besökare att sjunka. Ombyggnationer på NK i Stockholm har fortsatt att ha påverkan på utfallet i och med tillfälligt stängda avdelningar. Omvandlingsarbetet avseende NK i Stockholm kommer fortgå under 2019 och beräknas få positiva effekter successivt under året. Försäljningen i jämförbara butiker minskade i kvartalet med -1,4%. Rörelseresultatet försämrades till 6 Mkr (9).

Satsningen på Man of a kind, som är e-handelskoncept för lyxigare herrmode, har svårt att lyfta. Stockpicker har länge ifrågasatt värdet av denna och vi kvarstår i bedömningen att det nog vore bättre att avbryta den då vi inte ser några möjligheter att konkurrera med större aktörer inom denna nisch. Inte heller ser vi några synergieffekter med övriga verksamheter inom RNB. Också Brothers lär få det tufft att konkurrera och i detta fallet vore det bättre att försöka sälja affärsområdet eller avveckla det helt.

Bättre är förutsättningarna för Polarn O. Pyret och Departmens & Stores som vi ser som de främsta värdedrivarna i koncernens nuvarande form. Såsom nämnts i våra tidigare uppdateringar borde dessa båda separat vara värda mer än dagens börsvärde. Den nuvarande ledningens något märkliga prioriteringar såsom ovan omnämnd satsning på Man of a Kind har dock skrämt iväg placerarna. Och eftersom intresset för klädbolagen med egna butiker är iskallt på marknaden har vi svårt att se vad som i detta skede skulle locka tillbaka dem. Vi väljer därför fortsatt att följa utvecklingen från läktarplats.

 

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
28.10.2018

RNB - Intensivt förnyelsearbete

Klädkoncernen RNB har haft en volatil resa på börsen de senaste åren och på torsdagen föll aktien drygt 14% i samband med delårsrapporten. I Q4 (1 juni till 31 augusti) uppgick rörelseresultatet till -3 Mkr, jämfört med 4 Mkr motsvarande period föregående år. För helåret blev rörelseresultatet 47 Mkr (63). Detta till trots ökade vinsten per aktie på helåret med 20%.

RNB | Small Cap | 7,12 kr

Koncernens bruttovinstmarginal var något lägre under kvartalet 46,3% (47,5 %), där alla affärsområdena hade en lägre marginal på grund av aggressiv rea under sommarmånaderna. Omsättningen blev 560,7 Mkr (554,0), en ökning med 1%. Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med 2,7%, vilket var bättre än marknadens nedgång om 3,9%. Alla affärsområdena förutom Departments & Stores (DSE) ökade sin nettoomsättning.

Stort fokus ligger på omställningen till en allt större försäljning online. Takten i e-handelsutvecklingen ökade under kvartalet med en tillväxt på 68% jämfört med föregående år. Det handlar dock om uppgång från relativt sett låga nivåer. På helårsbasis står e-handeln för 7% av koncernens försäljning.  Polarn O. Pyrets (PO. P) e-handel växte i Q4 med 47% och utgjorde i kvartalet 17% av den totala försäljningen.

Brothers e-handel nära nog fördubblades i Q3 och den utvecklingen tilltog under Q4 då försäljningen mer än fördubblades jämfört med föregående år. E-handeln utgjorde dock bara 5% av försäljningen i kvartalet. Brothers har noterat en mer modest försäljningsutveckling de första tre kvartalen men avslutade året bättre än marknaden. Rörelseresultatet i Q4 utvecklas väl och förbättrades till 5 Mkr (3).

Som väntat fortsätter besökstalen att sjunka för NK i Stockholm. Den negativa effekten av ombyggnationerna av kvarteren runt NK i Stockholm är avtagande. Dock har ombyggnationerna inne i varuhuset tillsammans med avsaknaden av en e-handel sammantaget en betydande negativ inverkan på förutsättningarna att bedriva en lönsam handel. Ombyggnationerna inne i NK är inte helt färdiga förrän mot slutet av nästa år och därför varnar ledningen att även det kommande räkenskapsåret kan bli något av ett mellanår för DSE. Försäljningen för affärsområdet minskade med 5,2% i Q4 4,1% på helårsbasis. Rörelseresultatet för kvartalet försämrades rejält till 3 Mkr (10).

Satsningen på Man of a kind, som är ett renodlat e-handelskoncept för lyxigare herrmode, har svårt att lyfta. Försäljningen i Q4 uppgick till 4 Mkr (1) och för helåret till 13 Mkr (2). Kostnaderna har ökat i samma takt som försäljningen vilket innebär ett oförändrat rörelseresultat för kvartalet om -3 Mkr och för helåret -12 Mkr (-13). Man of a kind står för 0,6% av koncernens omsättning men belastar årsresultatet med nära 5%. Stockpicker tycker att det nog vore bättre att avbryta denna satsning då vi inte ser några möjligheter att konkurrera med större aktörer inom denna nisch. Bättre att använda kapitalet till satsningar inom övriga affärsområden där vi ser att förutsättningarna är bättre.

Störst potential ser vi inom PO. P och DSE. Om RNB:s intensiva förnyelsearbete slår igenom mer på marginalerna finns det en betydande uppsida i aktien. Som nämnts i tidigare analysuppdateringar anser vi att NK-varuhusen samt PO. P betingar ett högre värde än dagens värdering av koncernen. Men just nu är det väldigt kyligt i klädsektorn som genomgår en förändring. Trots en låg värdering ser vi inga kurstriggers på kort sikt då intresset för klädbolagen är allt annat än het. Därför väljer vi fortsatt att stå vi sidan och upprepar Avvakta/Behåll.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början