Redsense Medical – Brant ned
27.09.2023

Redsense Medical – Brant ned

Sist det begav sig, för lite drygt en månad sedan, höjde vi förväntningarna på Redsense Medical men ansåg samtidigt att marknaden tagit ut svängarna lite väl mycket och snabbt.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Redsense Medical – Ny stororder
22.08.2023

Redsense Medical – Ny stororder

I slutet av maj uppdaterade vi senast vår syn på Redsense Medical.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Redsense Medical – Stabilare
30.05.2023

Redsense Medical – Stabilare

Redsense Medical har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Redsense Medical – Rekordorder
22.12.2022

Redsense Medical – Rekordorder

Det har nu gått mer än två och ett halvt år sedan vi senast analyserade Redsense Medical.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
02.12.2022
Small Cap - Emissioner i Spotlight och Wicket Gaming

Small Cap - Emissioner i Spotlight och Wicket Gaming

Redsense Medical har säkrat en ny order värd 15,2 miljoner kronor från en av företagets amerikanska distributörer.

Pontus Nobréus VD för Redsense Medical skriver "en order av denna storleksordning är naturligtvis oerhört spännande och markerar inte bara en speciell milstolpe som den största i företagets historia, utan innebär också en vändpunkt när det gäller att återta fart på den amerikanska marknaden”. Ordern kommer delvis levereras vilket innebär en extremt stark avslutning på 2022 och en solid grund för en utmärkt start på 2023. Redense arbetar med sin distributions- och leveranskedjepartners för att etablera en leveransplan och ett ramverk på lagernivå framöver. Aktien rusade 42,6 procent till 9,98 kronor.

En sämre dag hade aktieägarna i Wicket Gaming med ett kursfall om 53,4 procent. Spelutvecklingsbolaget har beslutat att göra en företrädesemission av units som initialt kan tillföra Wicket Gaming 47 miljoner kronor. I ett senare skede kan bolaget, förutsatt fullteckning, erhålla ytterligare 54,7 miljoner kronor. Wickiet Gaming har samtidigt beslutat om en bryggfinansiering på 4,5 miljoner kronor med en ränta på 1,5 procent per påbörjade 30-dagarsperiod som återbetalas med emissionslikvid. Syftet med företrädesemission är att finansiera fortsatt utveckling och global lansering av Cricket Manager Pro och säkerställa nya affärer i segmentet Education.

Även finanskoncernen Spotlight Group har beslutat om en företrädesemission på 17,6 miljoner kronor. Teckningskursen per aktie är 25 kronor, vilket motsvarar en rabatt på 20,5 procent beräknat genom volymvägd snittkurs under perioden 7 november fram till och med den 1 december. Emissionen är till 70 procent omfattad av teckningsförbindelser från de tre största ägarna, koncernledning och styrelse, samt till 30 procent av vederlagsfria emissionsgaranter från huvudägaren Swedia HighP. Spotlight vill genom emissionen stärka sin ekonomiska motståndskraft ha utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även under nuvarande marknadsklimat. Spotlights aktie handlades ned 16 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Balder ökar ytterligare i Entra
13.10.2021

Balder ökar ytterligare i Entra

Stockholmsbörsen öppnade lägre för att sedan ta sig över till plussidan.

OMXS30-index ökade 1,1 procent till 2 277 punkter. Evolution och Sinch tillhörde återigen vinnarna bland de större bolagen med uppgångar om 4,1 respektive 5,2 procent. SEB upprepar rekommendation Köp Boliden inför kvartalsrapporten 22 oktober. Aktien är lågt värderad med P/E 9 för innevarande och kommande år, en fri kassaflödesgenerering på 6-7 procent per år trots stora tillväxtinvesteringar och över 6 procents direktavkastning per år. Aktien steg 0,9 procent till 303,10 kronor.

Balder har nått en ägarandel i Entra om 33,7 procent efter att ha köpt ytterligare aktier i bolaget. Enligt regelverk måste ägare till mer än en tredjedel av innehavet lämna budpliktsbud – något Balder ämnar göra inom 4 veckor. Priset Balder bjuder måste minst uppgå till det högsta priset som bolaget betalt per aktie, vilket är 202,5 norska kronor. Balders aktie stärktes 2,3 procent till 568,80 kronor. SHB skriver i sitt morgonbrev att Mekonomens resultat har varit svagt de senaste åren, men banken bedömer att interna förbättringar börjar bära frukt och att bolaget är väl positionerat för att kunna fokusera på tillväxt. I rapporten, den 29 oktober, förväntar sig SHB att intäkter och rörelseresultat ökat med runt 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. SHB bedömer att kurspotentialen är god och upprepar köprekommendationen. Elbilsladdarbolaget CTEK avancerade 10,5 procent trots inte några kursdrivande nyheter.

Annons

ABG Sundal skriver i en analys att den nuvarande värderingen av Oncopeptides speglar överdrivet pessimistiska utsikter. Det kan fortfarande finnas en plats för Pepaxto inför det stundande mötet för FDA:s ODAC-kommitté den 28 oktober. Aktien adderade 6,7 procent och stängde till 31,60 kronor. Investmentbolaget Creades resultat efter skatt landade på 1 018 miljoner kronor (1 113) för det tredje kvartalet. Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 86 kronor. Aktien steg 6,5 procent till 109,05 kronor. Sdiptech har förvärvat 85 procent av aktierna i Certus Technologies med en omsättning på 19 miljoner euro. Sdiptech-aktien noterades 8,6 procent högre.

Debutanten Haypp Group, som är en återförsäljare inom snus och tobaksfritt snus, stängde till 66 kronor, vilket också var teckningskursen. På tisdagskvällen rapporterade SVT att fraktbolaget som skulle leverera Aegirbios covidtester till Asien och övriga världen ska ha sagt upp avtalet. Bakgrunden uppges vara avslöjanden i SVT:s granskning av affärerna kring Aegirbios mångmiljonorder. Aktien, som varit väldigt volatil den senaste tiden, rekylerade upp 6,6 procent. Redsense Medical har erhållit sin första order i Kanada. Ordern kommer efter att bolaget i augusti ingick ett distributionsavtal med Cardiomed Supplies för Kanada och Bermuda. Aktien avancerade 1,3 procent till 24 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
01.06.2020
Redsense Medical – Uppköpskandidat?

Redsense Medical – Uppköpskandidat?

Redsense Medical har stått starkt under pandemin.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Redsense Medical – Immunt i krisen?
28.04.2020

Redsense Medical – Immunt i krisen?

Sedan vår föregående analys i början av december när aktien låg på 12 kr blankt, har kursen varit uppe på som mest 14,95 kr, inte långt ifrån vår riktkurs om 16 kr

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1781 (26 april 2020)

REDS |Spotlight | 13,40 kr | AVVAKTA

Under pandemiraset trycktes aktien sedan ned till 8,90 kr som lägst i mitten av förra månaden. En kurs som redan nu är mycket avlägsen när aktien åter handlas mellan 13-14 kr, och så sent som under fredagen nådde 14,20 kr som högst. Sedan decemberanalysen har aktien således stigit ganska rejält, samtidigt som börserna under samma tid rasat. Hur kan det komma sig?

Låt oss börja med bokslutet för 2019. Här visade det sig att, precis som under Q3 mer än dubblerades intäkterna även under Q4 till 3,97 Mkr (1,77). Resultatet före skatt förbättrades samtidigt till -1,13 Mkr (-2,77). För 2019 totalt ökade intäkterna därmed till 13,27 Mkr (7,01). Resultatet före skatt steg till -4,02 Mkr (-6,89). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital förbättrades till -3,23 Mkr (-6,95). Inklusive förändringar i rörelsekapital försämrades detta kassaflöde till -7,59 Mkr (-6,57). Orsaken är att de ökade volymerna binder mer kapital. Redsense Medical lämnade 2019 med 8,65 Mkr i likvida medel, att jämföra med 3,44 Mkr vid utgången av 2018. Omsättningstillgångarna ökade samtidigt till 14,87 Mkr (6,07) medan skulderna steg till 10,49 Mkr (4,81). Soliditeten minskade något till 45,3% (47,1).

Att Redsenseaktien till en början föll tillsammans med börserna är knappast förvånande. Bolaget är litet och risknivån högre än genomsnittet. Det hade inte varit märkligt om aktien till dags dato varit minus en del från nivåerna vid decemberanalysen, inte minst med tanke på en ökad riskaversion vad gäller småbolag. Men faktum är alltså att aktiekursen stigit. Det förefaller som att marknaden bestämt sig för att fokusera på att bolagets inriktning på hemdialys, som redan innan den pågående pandemin successivt hade börjat vinna mer terräng på den viktiga amerikanska marknaden kan tänkas få en ytterligare skjuts av pandemin. Det är inte ologiskt. Den amerikanska administrationen och president Trump själv har uttryckt en önskan om ökad användning av hemdialys.

Dialys sker normalt på klinik, vilket innebär högre kostnader och många transporter för patienterna samt att dessa måste spendera mycket tid inne på klinik, borta från hem och familj. Kanhända kan pandemins krav på social distansering, undvikande av onödiga kontakter och transporter innebära att det blir förhöjd tillväxt i användningen av hemdialys. Samtidigt har det kommit lovande patentnyheter vad gäller Redsenses sårvårdsteknologi och bolaget har också bekräftat att affärsverksamheten är opåverkad av pandemin.

Redsense Medical har bra fart på orderingången i USA samtidigt som kassan är förstärkt och räcker till att öka insatserna på denna viktiga marknad. Det bådar allt jämt gott för tillväxten de kommande åren. Vidare fortsätter framtidsprojekten inom sårvård och optisk övervakning att gå framåt. Stockpicker kvarstår samtidigt vid bedömningen från septemberanalysen 2019, att bolaget inom de närmaste två åren blir självförsörjande med såväl vinst som positivt kassaflöde under 2021.

Tillväxtutrymmet för Redsense Medical är extremt stort. Den stora värdedrivaren de närmaste åren blir oförändrat sannolikt att bolaget klarar av att växa sig till att bli självförsörjande och prestera överskott. En annan potentiell värdedrivare är fortsatta utvecklingsframgångar inom sårvård och optisk övervakning, liksom eventuella partnersamarbeten inom dessa områden. Den relativt starka kursutvecklingen i kombination med höjda riskpremier på marknaden och en viss osäkerhet kring timingen på sjukvårdssatsningar i spåren av pandemins höga kostnader för stater världen över, gör att vi för tillfället ersätter vår köprekommendation med en neutral dito.

Riktkursen sänks tills vidare något till 14,50 kr (16). Om försäljningen fortsätter att öka i mycket hög takt eller om betydande kliv framåt sker inom sårvård och optisk övervakning, finns det utrymme för betydande höjning av riktkursen. Den omedelbara kurspotentialen lockar dock inte tillräckligt i dagsläget. Kvalitet har som bekant dock en tendens att kosta.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
02.06.2019

Redsense Medical – Bibehåller styrfarten

I början av maj avlämnade Redsense Medical sin rapport för Q1. Så här långt i bolagets historia, har kvartalsrapporterna än så länge bjudit på relativt osexiga siffror.

Från Stockpicker Newsletter 2 juni 2019

REDS | Spotlight | 10,7 kr

Vad som däremot hänt, är att de under det senaste dryga året kommit att visa på en stabilitet i försäljningsutvecklingen, som tidigare saknats. Q1 blev inget undantag från detta, utan tvärtom det femte kvartalet i rad med försäljning på lite mer betydelsefulla nivåer.

Q1 bjöd nämligen på intäkter om 1,96 Mkr (1,17). Resultatet före skatt förbättrades samtidigt till -0,71 Mkr (-1,14). Bolaget lämnade kvartalet med 1,65 Mkr i likvida medel, att jämföra med 3,12 Mkr vid årsskiftet. Q1 följer på ett 2018 där Redsense Medical växte intäkterna till 8,73 Mkr (2,08) med ett resultat före skatt på -6,94 Mkr (-8,77). Intäkterna är således ännu relativt blygsamma men stadigt stigande, samtidigt som resultatet också förbättras stadigt. Det blir allt mer tydligt att bolaget lyckats att stadigvarande etablera sitt erbjudande på marknaden och trenden mot framtida vinster är tydlig. Samtidigt är penetrationsgraden på marknaden försvinnande liten, varför eventuella större omtag bland större marknadsaktörer kan få mycket stor positiv inverkan på längre sikt.

Grundscenariot må vara successiv tillväxt i intervallet 20-40% per år för lång tid framöver med en första vinst och positivt kassaflöde, båda på årsbasis, inom 2-3 år och därefter successivt ökande överskott, om än till en början måttliga diton. Samtidigt finns dock alltså möjligheterna att större marknadsaktörer inom såväl dialysutrustning som dialysbehandling på vägen kan komma att göra mer aktiva, allomfattande val till Redsenses fördel, vilket då kan leda till extremt kraftig tillväxt. Klart är i alla fall att bolaget lyckats skapa en rejält ökad medvetenhet om fördelarna med sina produkter liksom hur de ska användas på bästa sätt. När produkterna väl börjat användas är det svårt att motivera att inte fortsätta göra det. Således innebär byggandet av marknad en långsiktigt skalbar affär.

Som krydda finns dessutom Redsense Medicals högpotenta utvecklingsprojekt inom sårvård, vilket vi behandlat tidigare. Projektet är strategiskt riktigt och viktigt samt innebär att bolaget på sikt skapar bredare och större affärsmöjligheter. Detta gör att det finns ytterligare anledning att acceptera en idag rejält framtung värdering av aktien.

Nytillskottet till styrelsen, Dr. Maria Alquist stärker ytterligare bolagets möjligheter på sikt. Dr. Alquist är specialistläkare i internmedicin och njurmedicin med hemodialys som huvudinriktning. Hon har betydande erfarenhet från globala bolag inom njursjukvård och dialys och har bland annat innehaft ledande positioner som VP Global Medical & Scientific och Senior Medical Director Research and Medical Safety på Gambro. Vidare fungerar hon som expert i bedömningskommittéer inom medtek-området för Stiftelsen för Strategisk Forskning, en stiftelse som årligen delar ut ca 600 Mkr till strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Vi kvarstår vid bedömningen att det troligen inte kommer gå med raketfart för Redsense Medical att börja prestera rejäla vinster och kassaflöden. Likadant att det för att uppnå dylika krävs ett fortsatt målmedvetet arbete och högst sannolikt ytterligare kapitaltillskott, där ett första bör bli aktuellt i relativ närtid. Bolaget kräver dock relativt begränsade finansiella resurser, varför utspädningen bör bli måttlig.

Samtidigt lockar potentialen på riktigt lång sikt. Fortsätter bolaget att leverera i rätt riktning är sannolikheten dessutom hög att värderingen kommer att bli än mer framtung, då logiken i ett ökat användande av bolagets produkter är mycket tydlig och den potentiella marknaden extremt stor i förhållande till nuvarande försäljning. Vi upprepar vår köprekommendation liksom riktkursen på 17 kr.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
31.03.2019

Redsense Medical – Framtiden ljusnar

I mitten av december (Newsletter 1667) höjde vi rekommendationen för Redsense Medical till Spekulativt Köp. Senast betalt då var 13,40 kr. Sedan dess har aktien vid flera tillfällen noterats i som högst runt 15,50 kr medan lägstanoteringen under perioden ligger vid 11,30 kr. En relativt sett lugn kursutveckling med andra ord och i nuläget handlas aktien kring 12,50 kr, något billigare än vid tidpunkten för vår föregående analys.

REDS | Spotlight |12,65 kr 

Bokslutet som kom för lite drygt en månad sedan, summerade ett mycket framgångsrikt år. Omsättningen mångfaldigades till 7,00 Mkr (1,49) för helåret, varav Q4 svarade för 1,77 Mkr (0,44). Inkluderat arbete för egen räkning ökade intäkterna för helåret till 8,73 Mkr (2,08). Resultatmässigt var förbättringarna mer måttliga.

Under året minskade rörelseförlusten till -6,88 Mkr (-8,61) medan förlusten före skatt kom in på -6,94 Mkr (-8,77). Redsense Medical gick ur 2018 med 3,12 Mkr (2,32) i likvida medel. Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick samtidigt till 3,04 Mkr (1,77). Efter årsskiftet har det sedan genomförts kvittning av lån om 0,5 Mkr som upptogs i samband med en riktad emission förra året.

Som vi tidigare nämnt kommer det troligen inte gå med raketfart för Redsense Medical att börja prestera rejäla vinster och kassaflöden. För att uppnå dylika krävs ett fortsatt målmedvetet arbete och högst sannolikt ytterligare kapitaltillskott. Det som ändå lockar med aktien är potentialen på riktigt lång sikt. Bolagets produkter behövs och uppskattas på marknaden, och om marknadspenetrationen börjar öka markant blir det fråga om mycket goda volymer då den underliggande marknaden samtidigt växer kraftigt.

På samma gång är det trots allt relativt begränsade finansiella resurser som bolaget kräver, och med goda utsikter till långsiktig tillväxt förefaller det mest vara en tidsfråga innan bolaget kan bli självförsörjande. Rimligen kan detta bli verklighet inom 2-3 år. Behov av kassapåfyllnad bör därmed inte vålla några större problem, då börsvärdet samtidigt är runt 140 Mkr och en relativt begränsad utspädning därmed bör bli följden så länge bolaget fortsätter att leverera framgångar.

Kortsiktigt räknar vi med att en nyemission närmar sig. Blickar vi bortanför en sådan ser vi fram emot det faktum att det ledande dialysbolaget Fresenius uttalat ett mål om att till år 2020 ska en femtedel av deras dialyspatienter behandlas i hemmet. Behandling i hemmet ger ännu starkare skäl att använda sig av Redsense Medicals beprövade och etablerade blodläckagelarm.

Bolaget har arbetat hårt och målmedvetet på att bygga sin marknadsnärvaro och stärka användbarheten. Penetrationsgraden är ännu försumbar samtidigt som den underliggande marknaden för dialys växer kraftigt, varför det på lång sikt råder goda möjligheter för en slags ketchupeffekt om det lossnar på allvar. Samtidigt fortsätter bolaget att målmedvetet ta fram nya tillbehör och helt nya produkter, såsom det nya affärsområdet för sårvård där patent nu erhållits, vilket innebär en god trovärdighet för att Redsense Medical på mycket lång sikt kan bredda verksamheten och skapa fler bestående intäktskällor.

Aktien är inget för otåliga hasardspelare. För den mycket långsiktige utgör den dock en mycket intressant krydda med potential att mångfaldigas. Vår spekulativa köprekommendation kvarstår därmed och så även riktkursen om 17 kr.

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början