Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar SBF Bostad
26.10.2021

Stockpicker intervjuar SBF Bostad

Vi har satt oss ner för en pratstund med Johan Grevelius, VD på SBF Bostad.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en civilekonomexamen och har arbetat med placeringar i hela mitt yrkesverksamma liv. Innan jag kom till SBF Fonder var jag VD på Robur Kapitalförvaltning. Jag engagerade mig i SBF Fonder för jag tycker verkligen att hyresbostäder har en naturlig plats i alla väldiversifierade investeringsportföljer. Med den låga risken, och historiskt mycket goda avkastningen, tyckte jag det var spännande att engagera mig i SBF Fonder.

Kan du beskriva SBF och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– SBF Bostad är precis som vilken annan fond som helst bara med den skillnaden att vi har hyresfastigheter i portföljen istället för till exempel aktier. Vi tänker riskmässigt likadant, det vill säga att fastigheterna skall ha en geografisk spridning för att hålla nere risken. Dessutom köper vi bara hyresfastigheter som är fullt uthyrda och tar med det varken vakansrisk eller byggrisk. Sammantaget gör detta att vår risknivå i fonden är mycket låg.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolaget gör löpande emissioner när allt kapital är satt i arbete, det vill säga investerats i fastigheter. Vi förvaltar sedan dessa fastigheter och gör succesiva värdehöjande investeringar. Det löpande kassaflödet delar vi ut till bolagets aktieägare.

Ni genomför just nu en emission. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi skall investera emissionslikviden i hyresbostäder på tillväxtorter eller inom tillväxtregioner. Fastigheterna skall vara fullt uthyrda och rymmas inom de avkastningsnivåer vi lovat våra kunder. Med det kapital vi tar in i denna emission kommer SBF Bostad troligtvis att ha ett fastighetskapital som överstiger 3 miljarder i början av 2022.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den största risken inom bostadshyresfastigheter är att få vakanser. Den risken är dock låg om man köper på rätt orter. Vi har idag inga vakanser alls i SBF:s Bostads fastighetsbestånd på knappt 2000 lägenheter. Självklart uppstår vissa ekonomiska vakanser under de perioder som vi renoverar en lägenhet men då ger den lägenheten en högre hyra i framtiden.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från dessa?

– När Du investerar i hyresfastigheter hos oss gör Du det till substansvärdet. Med dagens positiva utveckling så görs denna emission till och med till en substansrabatt. Jämför vi med de noterade bolagen som fokuserar på hyresfastigheter handlas dessa klart över substansvärdet på börsen. Sålunda kommer Du som investerare in betydligt billigare i SBF Bostad än om Du skulle investera i ett traditionellt börsnoterat bolag inom samma segment. Utöver det är det viktigt att säga att vi startade redan år 2003 och enbart fokuserat på Hyresbostäder sedan starten. Vi har även haft en betydligt stabilare utveckling om man jämför med de börsnoterade bolagen som har haft en betydligt högre volatilitet än SBF Bostad.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Marknaden för hyresbostäder är gigantisk. Totalt finns det i Sverige cirka 1,5 miljoner hyresrätter. Dessa är värda över 3 000 miljarder. Varje år så omsätts det cirka 40 miljarder i segmentet hyresbostäder så vi ser en god möjlighet att fortsätta växa och ge fler investerare möjlighet att ta del av denna spännande marknad.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SBF Bostad?

– Att investera i hyresbostäder har historiskt visat sig skapa god avkastning till låg risk. Vår bedömning är att bostadsbristen på hyresrätter kommer att bestå och att den förhandlingsmodell som finns kring hyresrätter kommer fortsätta att skapa en förutsägbar och stabil avkastning för tillgångsslaget hyresrätter. Dessutom känns det inte helt fel att plocka hem en del av de vinster som gjorts på aktiemarknaden och placera det kapitalet i en historiskt stabil produkt som hyresbostäder. SBF Bostad är dessutom noterat på NGM så det går att investera via olika försäkringsskal och naturligtvis via ditt ISK.

Vilken avkastning kan man vänta sig?

– Vår målavkastning är 6-9% per år. Vi har sedan vi startade SBF Bostad AB skapat en årlig avkastning på cirka 8% per år – en mycket god riskjusterad avkastning. Vi eftersträvar också att dela ut 2-3% per år så att investerarna även får en löpande avkastning. Sammantaget känner jag mig trygg med att vi över en femårsperiod skall kunna leverera vår målavkastning och förhoppningsvis även i framtiden i den övre delen av det angivna spannet.


Länkar

Broschyr

Prospekt

Teckna online

Hemsida

 

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början