Stockpicker intervjuar - Smart High Tech
21.07.2023

Stockpicker intervjuar - Smart High Tech

Smart High Techs affärsidé är att utveckla och sälja lösningar av högpresterande grafenförstärkt material och tillhörande processkännedom för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. Försäljning sker till internationella världsledande företag för integration inom bland annat AI-, telekom-, dator- och fordonsbranschen.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har frilansat som konsult under många år inom produktion, supply chain och startups. Före detta var jag inom Automotive på Saab och Volvo. När jag rekryterades som COO hösten 2021 var jag produktionschef på Plasman Arendal, en sekvensleverantör till Volvo Cars. 

almhem

Lars Almhem, VD

Kan du beskriva SHT Smart High-Tech och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Smart High Techs affärsidé är att utveckla och sälja lösningar av högpresterande grafenförstärkt material och tillhörande processkännedom för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. Försäljning sker till internationella världsledande företag för integration inom bland annat AI-, telekom-, dator- och fordonsbranschen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolaget avser att generera intäkter genom försäljning av patenterat grafenförstärkt och polymerbaserat GT TIM® för termisk kylning av elektronik. Affärsmodellen bygger på försäljning till högteknologiska företag som använder GT-TIM® serien för kylning av exempelvis AI-chips, processorer, grafikchips, lasrar och lysdioder, med mera.

Från det att kunden beställer första materialet för utprovning till materialet kommer in i en produkt och Smart High-Tech erhåller volymorder är tidsspannet ofta ett till två år

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 13 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Kapitalet som erhålls i emissionen ska i sin helhet stärka rörelsekapitalet och användas till ökade försäljningssatsningar av GT TIM®-pads på den internationella marknaden, samt utöka produktionskapaciteten.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det finns ett antal konkurrende företag som producerar olika typer av gränssnittsmaterial. Där de termiska egenskaperna inte är höga har de en prismässig konkurrensfördel. Vid högre värmeledningskrav har både vi och våra kunder konstaterat att vår teknologi är ledande. Vid höga värmeledningskrav i kombination med funktionalitet och livslängd har vår GT-TIM® klarat tester hos kund där konkurrenterna fallerat.

sht2

Vilka är de största riskerna för SHT Smart High-Tech?

– En risk är att vi inte fullt ut nyttjar det marknadsfönster vi har där vi faktiskt är världsledande i kritiska applikationer för elektronikindustrin.

En annan risk vi naturligtvis måste förhålla oss till är att konkurrenterna strävar mot de prestanda vi levererar.

Båda dessa risker understryker vikten av att hålla tempot i marknads- och produktionsutveckling internt och genom strategisk samverkan.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Marknadsstorleken för Smart High Techs produkter för TIM applikationer beräknas till 2-4 miljarder US dollar. Potentiella kunder finns inom områden som hårdvaruföretag, elektronik- och systemleverantörer inom AI, telekom och bilindustrin, LED-tillverkare, kraftmoduler och grafikchips etc. Dessa kan delas in i följande:

• AI, Processorer & Grafikkort: Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm

• 5G utrustning och telekommunikation: Ericsson, Huawei, Nokia, Alcatel-Lucent, Samsung och Cisco

• Underleverantör inom industrier såsom elbilar, LED, batterier, kraftmoduler mm.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SHT Smart High-Tech?

1. Smart High Tech utvecklar nya värmeledande material baserat på grafen för kylning av processorer i elektroniksystem som tillexempel CPUer (Central Processing Unit) och GPUer (Graphics Processing Unit). Den enorma utvecklingen inom elektronikindustrin med processorer som fördubblar sin prestanda år efter år kräver väsentligt bättre värmeavledning för att kunna utnyttjas till sin maximala kapacitet.

2. Smart High Techs produkt GT-TIM® har upp till tio gånger högre värmeledningsförmåga jämfört med konkurrerande produkter, vilket leder till väsentligt lägre arbetstemperatur vid given effekt vilket drastiskt förbättrar livslängden på elektroniken.

3. Hösten 2022 tecknades ett avtal med tyska Thermal Grizzly som har ett globalt återförsäljarnätverk i 90 länder, för att effektivt nå ut på slutkundsmarknaden. Försäljning via Thermal Grizzly förväntas nå cirka en miljon kronor i månaden när Smart High Techs produkt KryoSheet lanserats.

4. Smart High Tech har ett kinesiskt dotterbolag som ger stora möjligheter att nå ut på den kinesiska marknaden som är en av de största i världen för elektronikprodukter.

5. Smart High Tech har erhållit ett stort antal utvärderingsorders från några av världens största tech-företag och intresset är stort. Ett av dessa har nu givit sitt tekniska godkännande och nu diskuteras kapacitet och leverans.

6. Smart High Techs grafenbaserade lösningar är unika och skyddade med en gedigen patentportfölj.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser SHT Smart High-Tech ut då?

– Smart High Techs vision är att bli en globalt ledande leverantör av nanobaserat material och lösningar i applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt tillverkningsteknologi. Jag anser att vi har goda möjligheter att nå den visionen.  


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 12 juli - 28 juli 2023.

Teckningskurs: 10 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Ca 13 MSEK.

Teckningsförbindelser: Ca 65%.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Memorandum

Video

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - SHT Smart High-Tech
17.07.2023

Stockpicker intervjuar - SHT Smart High-Tech

Smart High Techs affärsidé är att utveckla och sälja lösningar av högpresterande grafenförstärkt material och tillhörande processkännedom för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. Försäljning sker till internationella världsledande företag för integration inom bland annat AI-, telekom-, dator- och fordonsbranschen.

Kan du beskriva SHT Smart High-Tech och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Smart High Tech bygger på forskning inom grafenförstärkt kylningsteknik som professor Johan Liu på Chalmers i Göteborg har gjort. Nu bygger vi upp ett företag med tillverkning av vår patenterade produkt GT-TIM® både i Göteborg och i Shanghai, Kina. Bolagets produkt som vi utvecklat är ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som effektivt leder bort värme både i vertikalt och i horisontellt led. Det används vid kylning av till exempel processorer och läggs mellan processorn och kylflänsen för att på ett effektivt sätt leda över värmen från processor till flänsen. 

almhem

Lars Almhem, VD

Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för Smart High Tech är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle.  

Ni gick ut med ett pressmeddelande i förra veckan som offentliggjorde att ni för förhandlingar med ett amerikanskt techföretag. Kan du berätta vad det är för företag och vad förhandlingarna gäller.

– Ännu så länge har vi mest tillverkat våra GT-TIM® i mindre skala till kunder som beställt dem för utvärdering och olika tester. Vi har sedan några år en kund i Hongkong som beställer regelbundet, Incavo, och en kinesisk kund som har gjort en serieorder med regelbunden leverans till. Vi har även byggt upp en verksamhet där vi via en tysk distributör, Thermal Grizzly, säljer direkt till slutkund, vilket nyss har introducerats med gott resultat.

Pressmeddelandet som du refererar till är att några av de kunder som vi tidigare skickat testorders till, nu börjar höra av sig för att diskutera verkliga serieorders. En kund, det amerikanska techföretaget, har dessutom givit sitt tekniska godkännande för användning av våra GT-TIM® i deras produkter.

Det vi diskuterar nu i våra möten är väsentligt större volymer än vad vi haft tidigare och även mer än vad vi i dagsläget klarar av att producera, vilket gör att vi ställs inför nya problem. Det är en bit kvar tills vi har en order i hamn, men vi ser att hela elektronikbranschen står med samma problem, att kyla sina elektroniska komponenter, och vi har en del i lösningen på problemet.

sht2

Det techföretag som ni för förhandlingar med ställer vissa krav för att ni ska accepteras som leverantör till dem. Kan du ge en redogörelse för vad kraven innebär.

– Det stämmer. Dels är det vår förmåga att leverera de kvantiteter som de behöver för att använda våra produkter i sin produktion. Dels är det en prisfråga, vilket ställer krav på en väldigt effektiv produktion. För att möta dessa krav har de föreslagit och kontaktat en av deras betydande leverantörer idag, som ställt sig välvilliga att hjälpa till och bygga upp vår tillverkningsenhet till erforderlig kapacitet. Här blir det ju en hel del diskussioner gällande ägande och finansiering av en sådan anläggning, men de har ställt sig villiga att på ett eller annat sätt vara med.

Att vi går ut med pressmeddelandet på ett så här tidigt stadie är att vi har haft besök av detta multinationella företag i vår fabrik i Göteborg, och med de långa ledtider som gäller, är det stor risk att det börjar läcka information. Därför anser vi det är bättre att berätta hur det ligger till, men vi vill poängtera att ingenting är klart ännu.

Om jag förstår det rätt så gäller det för er att skala upp produktionen rejält. Just nu håller ni på med en nyemission, men det kapitalet som tillförs i emissionen kan väl inte räcka tills Smart High Tech är kassaflödespositivt?

– Ja det vi talar om, om de här planerna går i lås, är det väsentligt mycket mer än vi tillverkar i dag, och mer än vad vi skulle kunna tillverka med befintlig produktionsteknologi, men inget är i hamn så vi kan inte sätt några siffror kring det. Kapitalet vi tar in nu skulle säkert räcka om vi fortsatte i nuvarande form och konsumentmarknaden utvecklas positivt, men i övrigt får vi återkomma när vi vet vilken form det tar vägen.

Ni för även diskussioner med andra företag enligt pressmeddelandet. Vad gäller de diskussionerna?

– I samband med kunddialogen för vi parallellt diskussioner med fler befintliga leverantörer till slutkunden för eventuellt samarbete för att stärka leveransförmågan och komma in i befintliga leveranssystem. Utöver dessa har vi dialog med ytterligare multinationella bolag som mer ser oss som intressant investeringsobjekt, dock ej direkt kopplat till den aktuella kunddialogen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 12 juli - 28 juli 2023.

Teckningskurs: 10 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Ca 13 MSEK.

Teckningsförbindelser: Ca 65%.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Memorandum

Video

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Upprekyl i Evolution
18.11.2021

Upprekyl i Evolution

Stockholmsbörsen visade på begränsade rörelser på torsdagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början