Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Sanslöst rally i Fingerprint Cards
17.02.2021

Sanslöst rally i Fingerprint Cards

Säljarna hade övertaget på Stockholmsbörsen under onsdagens handel.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Imponerande rapport från Volvo
03.02.2021

Imponerande rapport från Volvo

Stockholmsbörsen steg på onsdagen under en tung rapportskörd.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Rapportrally i Dustin
12.01.2021

Rapportrally i Dustin

Stockholmsbörsen noterades högre på tisdagen. OMXS30-index ökade 0,9 procent till 1958,6.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Oljebolagen på vinnarlistan
08.01.2021

Oljebolagen på vinnarlistan

Uppgången på Stockholmsbörsen fortsatte på fredagen efter gårdagens rejäla lyft. OMXS30-index klättrade 0,5 procent till 1949,5.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.11.2020

Rekyl i SKF B

För någon vecka sedan bröt SKF B upp förbi motstånd, något som gav signaler om att uppgången accelererade.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingtjänst som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Urstark rapport från Swedish Match
27.10.2020

Urstark rapport från Swedish Match

Nedgången på Stockholmsbörsen fortsatte på tisdagen efter gårdagens rejäla fall. OMXS30-index försvagades 0,6 procent till 1764.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sade vid en pressträff på tisdagen att viruset ökar drastiskt i världen vad gäller både antal fall och antal avlidna. Även i Sverige försämras läget. 158 av 368 bolag på Stockholm Allshare har rapporterat för det tredje kvartalet. Enligt data från Factset har försäljningen i genomsnitt varit helt enligt förväntningarna, medan rörelseresultatet har varit cirka 8 procent högre än väntat. Kursreaktionerna har dock i stor utsträckning varit negativa.

Fordonsrelaterade aktier som Autoliv och Veoneer tappade 2,4 respektive 1,6 procent. SKF rapporterade ett justerat rörelseresultat för det tredje kvartalet som var klart bättre än marknadens prognoser. Försäljningen på 18,6 miljarder kronor var lägre än förra året men visar en sekventiell återhämtning av efterfrågan sedan de betydligt lägre nivåerna under det andra kvartalet. B-aktien avancerade 4,2 procent till 196,65 kronor. Swedish Match rapporterade på tisdagen för det tredje kvartalet. Omsättningen blev 8 procent bättre än väntat medan rörelseresultatet kom in 18 procent över konsensus. Bolaget levererade 32,3 miljoner dosor av nikotinpåsarna ZYN i USA, vilket motsvarar 140 procents tillväxt jämfört med föregående år. Aktien lade bakom sig en kursuppgång om 3,5 procent till 701,80 kronor.

Annons

Tietoevry rapporterade ett justerat rörelseresultat som är 9 procent högre än konsensus, men med svagare intäkter och betydligt högre engångsposter. Bolaget upprepar prognosen om ett högre justerat rörelseresultat 2020 jämfört med 2019. Aktien såldes ned 6 procent till 233,80 kronor. Sobi och det amerikanska läkemedelsbolaget Apellis inleder ett samarbete kring systemisk pegcetacoplan, en riktad terapi mot proteinet C3, utanför USA. Pareto ställer sig försiktigt optimistiska till Sobis inlicensiering. Aktien klättrade 7,6 procent till 159 kronor. Resurs Banks rapport ger ett blandat intryck, med något lägre intäkter än väntat men också lägre kostnader och låga kreditförluster vilket sammantaget leder till ett resultat som är något över förväntningarna. Aktien backade 4,2 procent till 44,28 kronor.

Forskningsbolaget Bioinvent har tecknat ett licensavtal för läkemedelskandidaten BI-1206 med kinesiska Casi Pharmaceuticals. Den inledande betalningen uppgår till 12 miljoner dollar med eventuellt efterföljande milstolpsbetalningar på upp till 83 miljoner dollar, samt ytterligare royalties. Aktien stärktes 13 procent till 1,72 kronor. Novartis meddelar att fas 3-studien CANOPY-01 med läkemedelskandidaten canakinumab har passerat interimsanalysen och studien fortsätter planenligt. Cantargias vd Göran Forsberg ser detta som positivt för deras egna läkemedelskandidat CAN04, med tillägget att CAN04 har en bredare verkningsmekanism. Cantargias aktie ökade 7 procent. Starbreeze vd Mikael Nermark avgår med omedelbar verkan av personliga skäl. Aktien såldes ned 6,9 procent till 1,08 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
 Kraftigt höjd riktkurs för Hansa Biopharma
20.10.2020

Kraftigt höjd riktkurs för Hansa Biopharma

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket på tisdagen och stängde oförändrat. Carnegie skriver att rapportsäsongen har inletts starkt och med ovanligt många positiva vinstvarningar. Världens börser ser ut att trotsa osäkerheten kring en andra coronavåg och presidentvalet i USA.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
02.02.2019

SKF – Dags för en paus?

Med facit i hand var det ytterst dålig timing när vi upprepade vår köprekommendation på kullagertillverkaren i början av november (Newsletter 1655). Aktien hade då just rasat med 15% under den stökiga oktobermånaden, men som bekant blev hela fjolårets Q4 den värsta perioden för börsen sedan Lehman-kraschen 2008. Som lägst stängde SKF-aktien på 127,5 kr den 10:e december.

SKF B | Large Cap | 153,1 kr 

Förutom fundamentala faktorer är det även psykologin som styr de finansiella marknaderna, och när rädslan väl har tagit över går det i regel fort neråt. Därtill kommer ofta tekniska faktorer i form av utflöden från fonder och ETF:er, som i sin tur skapar ytterligare säljtryck.

Det är dock onekligen så att de makroekonomiska utsikterna har gradvis försämrats de senaste månaderna, framförallt i Kina och Europa. Det tyska Ifo-indexet över klimatet inom näringslivet, en av de viktigaste ledande indikatorerna för EU, har sjunkit varje månad sedan juli. Från 104 till 99,1 i januari. Det är den lägsta nivån sedan början av 2016, och första gången på nästan tre år som nämnda index befinner sig under den neutrala nivån på 100.


Nyhetsflödet från Kina har varit ännu mer illavarslande på sistone. Exempelvis bilförsäljningen uppges ha fallit för första gången på över 25 år. Dessutom landade den senaste noteringen (48,3) av det kinesiska inköpschefindexet Caixin under sin neutrala nivå på 50, vilket indikerar en lägre ekonomisk aktivitet framöver. Det är tydliga tecken på att den utdragna handelskonflikten mellan USA och Kina redan har börjat visa effekt, inte minst då den skapar stor osäkerhet bland kinesiska konsumenter.

Desto större var lättnaden när SKF med sin bokslutskommuniké inte bara överträffade analytikernas konsensusestimat (Infront Data), men dessutom skrev i sin prognos att efterfrågan under Q1 2019 spås vara relativt oförändrad jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Efterfrågan väntas bli något högre för Industridivisionen, och något lägre för Fordon. Lite överraskande tror vd Alrik Danielson till och med att efterfrågan i Asien kommer bli något högre, och högre i Nordamerika, medan Europa väntas sjunka något.

Bolagets försäljning under Q4 ökade organiskt med 5%, jämfört med samma period ett år tidigare, till 21,2 miljarder kr. Av den organiska tillväxten var en stor del relaterad till en så kallad pris/mix effekt, vilket samtidigt betyder att volymökningen var mer begränsad.

Industriverksamheten, som står för 70% av helheten, visade en fortsatt mycket stark organisk tillväxt på 9%, medan fordonsdelen påverkades fortfarande av EUs nya körcykler (WLTP), samt den lägre efterfrågan på bilar och lastbilar i Kina.

Rörelseresultatet (EBIT) justerat för engångskostnader ökade med 5% till 2 197 Mkr, vilket innebar en något lägre marginal på 10,4%. Ökade materialkostnader är en förklaring för marginalförsämringen, och bolaget försöker att motverka den allmänna kostnadsinflationen med bland annat prishöjningar och investeringar i uppdaterad teknik och automatisering.

Förutom det goda operativa resultatet, var det framförallt avyttringen av SKF Motion Technologies, och en fortsatt minskning av lagret av färdiga varor som bidrog till ett mycket starkt kassaflöde för perioden oktober – december. Som följd av det förbättrades skuldsättningsgraden till 49%, den lägsta nivån på över 10 år. Styrelsen kunde därför med gott samvete föreslå en utdelningshöjning till 6 kr per aktie, från 5,5 kr för 2017.

SKFs rapport och kommunikationen i samband med den, var en välkommen påminnelse att en avmattning av den ekonomiska aktiviteten inte nödvändigtvis betyder en abrupt kollaps. Samtidigt befinner vi oss i slutskedet av denna konjunkturcykel, och efterfrågan på många marknader planar ut. Det är dessutom fortfarande så att utfallen av Brexit-frågan och USA-Kina-konflikten är oklara.

När Alrik Danielson nu räknar med en oförändrad efterfrågan under Q1, innebär det slutet av en serie på nio kvartal i rad med organisk tillväxt. Historiskt har det varit så att uppgångsperioderna följs av i snitt 4-6 kvartal i rad med negativ tillväxt. Det finns med andra ord viss risk för att det blir sämre innan det blir bättre igen.

Enligt en sammanställning från Thomson Reuters räknar analytikerna som följer SKF med en något sjunkande omsättning under 2019, och en vinst per aktie på 13,4 kr. Efter den starka uppåtrekylen hittills i år om drygt 15%, innebär det värderingsmässigt att aktien handlas till ett p/e tal på strax under 12. Direktavkastningen uppgår samtidigt till nästan 4%.

I våra tidigare analyser har vi påpekat att de bästa tillfällen att köpa SKF-aktien, har varit under det första kvartalet som bolaget börjar visa negativ volymtillväxt. Mycket talar för att Q1 2019 kommer vara ett sådant kvartal, och det är mycket möjligt att det historiska mönstret kommer upprepas även denna gång. Vi har dock svårt att räkna fram en högre riktkurs än de 175 kr som vi har sedan tidigare.

Dessutom tror vi att risken för en liten andningspaus på börsen i största allmänhet är påtaglig, efter den starka återhämtningen under januari. Detta sammantaget gör att vi bedömer uppsidan i detta nu som otillräcklig för att upprepa vår köprekommendation. Aktien får därmed lämna våra Top Picks.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
04.11.2018

SKF – Vi närmar oss mörkare tider

Aktiemarknaden är snabb med att prisa in förväntningar om framtiden. Tills ganska nyligen var dessa hyfsat positiva, men sentimentet har fått sig en rejäl törn de senaste veckorna. De flesta har varit medvetna om att vi befinner oss i slutskedet av denna konjunkturcykel, som har gynnats av låga räntor och andra konstgjorda stimulanser världen runt. Dessa ska så småningom dras tillbaka och osäkerheten kring konsekvenserna har skakat världens börser redan i början av året.

SKF B | Large Cap | 152,55 kr

Det som har tillkommit, och gradvis förstärkts de senaste kvartalen, är USA:s hårda linje i handelskonflikten med Kina. Första konsekvenserna för realekonomin syns redan, framförallt i Kina, och den stora frågan är hur mycket resten av världen kommer att påverkas. Ledande ekonomiska indikatorer är fortfarande på nivåer som tyder på tillväxt, men har försämrats på sistone.

Verkstadssektorn är naturligtvis extra känslig för denna typen av farhågor, vilket syns tydligt i den drastiska nedgången bland cykliska aktier de senaste tre månaderna. En av de hårdast straffade är SKF, med både exponering mot Kina och fordonssektorn, där, förutom den allmänna ekonomiska oron, även EUs tillämpning av nya provcykler (WLTP) har satt käppar i hjulen.

SKF själv presterar fortfarande på hög nivå, och överraskade till och med något positivt med sin prognos för Q4. Kullagertillverkarens nettoomsättning under perioden juli – september ökade organiskt med 7%, jämfört med jämförelseperioden förra året, till 21,3 miljarder kr. Framförallt industriverksamheten ångar på, och den organiska tillväxten i SKFs största segment (70% av omsättningen) uppgick till 9%.

Alla av de tre stora regioner Europa, Nordamerika och Asien visade betydligt högre försäljningsvolymer. Fordonsverksamheten lyckades stå emot den minskade bilförsäljningen i Europa, och rapporterade en organisk tillväxt på 2%. Ljuspunkterna kom från lastbilsindustrin som visade betydligt högre försäljning i Europa och Nordamerika.

Samtidigt levererade bolaget sitt högsta rörelseresultat (EBIT) någonsin för ett enskilt Q3 då man redovisade 2,6 miljarder, vilket var 32% högre än ifjol. Marginalen förbättrades därmed med 1,8 procentenheter till 12,2%. Det är visserligen riktigt bra, men den positiva effekten från volymökningarna på lönsamheten dämpas allt mer av stigande råmaterialkostnader och handelstullar.

Under Q3 fortsatte bolagets ledning sitt arbete med att få ner lagernivån, vilket gynnade kassaflödet som ökade med 0,8 miljarder till 1,6 miljarder kr. Som följd har balansräkningen blivit allt starkare och nettoskuldsättningsgraden minskade till under 60%, från strax under 80% ett år tidigare. Den kommer sjunka ännu mer inom kort, eftersom bolaget meddelade i slutet av juli att man avyttrar sin verksamhet för linjär- och ställdonsteknik i en affär värd 2,75 miljarder kr. Den stärkta balansräkningen är ett stort plus, när vi nu närmar oss mörkare tider i världsekonomin.

På kort sikt är vd Alrik Danielson förvisso fortfarande optimistisk, och han förväntar sig en högre efterfrågan inom industrisegmentet, med Nordamerika och Asien som drivkrafter. För fordonsdelen räknar han däremot med en lägre efterfrågan, jämfört med Q4 ifjol. Förutom svackan på den europeiska marknaden, är det främst den kinesiska fordonsmarknaden som har försämrats. Den tyska konkurrenten Schaeffler sänkte nyligen sin helårsprognos med hänvisning till just Kina. Hopp om bättring kom för några dagar sedan när den kinesiska regeringen annonserade att man planera halvera skatten i samband med bilköp.

I vår senaste analys av SKF i juli (Newsletter 1629) var budskapet att vi trodde på flera ytterligare kvartal med hyfsat bra tillväxt, med något avtagande takt. Läget i världsekonomin och riskviljan på den finansiella marknaden har försämrats betydligt snabbare än vad vi då räknade med, och aktien står idag 16% lägre. Senast aktien föll med lika mycket var mellan maj och augusti 2017 (-20%).

Historiskt har de bästa tillfällen att köpa SKF-aktien varit under kvartalet när bolaget börjar rapportera negativ volymtillväxt. Det är inte omöjligt att så kommer vara fallet under Q1 2019, beroende på takten av den ekonomiska avmattningen. I så fall borde vi i alla fall vara nära en botten för aktien.

Analytikerna har sänkt sina förväntningar för nästa år en aning de senaste veckorna. Enligt Thomson Reuters räknar de nu med en vinst per aktie på 14,3 kr, mer eller mindre oförändrad nivå jämfört med vad som väntas för 2018. I likhet med kursen, har även värderingen sjunkit och p/e-talet är nu omkring 10, men vi ser en risk att vinstestimaten kommer sänkas ytterligare. 

Ändå tror vi att den rätta vägen för placerarna är att följa storägaren FAM, Wallenbergstiftelsernas holdingbolag, och styrelseordföranden Hans Stråberg. De ökade nämligen sina poster i SKF den 26:e oktober. Förutom en allmänt avtagande nervositet på börsen, ser vi framförallt en potentiell kompromiss mellan USA och Kina som kommande trigger för aktien. Vi bibehåller Köp-rekommendationen men sänker nu riktkurs till 175 kr (200 kr).

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början