03.11.2022
Small Cap - Saniona redo för att starta studie

Small Cap - Saniona redo för att starta studie

Small Cap-listade Saniona meddelade på morgonen att SAN903 är redo att påbörja den regulatoriska processen för att inleda klinisk prövning...

Den fortsatta utvecklingen kommer att ske antingen i Sanionas egen regi eller via partnersamarbete. Enligt ett pressmeddelande är SAN903 ett nytt potentiellt first-in-class-läkemedel som bygger på att hämma den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen återfinns i ett flertal typer av immunceller, där den är delaktig i regleringen av de cellulära vägar som upprätthåller patogenaktivering och inflammation i samband med kroniska sjukdomar. Inflammatorisk tarmsjukdom är en komplex sjukdom med ganska låg responsgrad initialt och en sjukdomsprogression som är svår att kontrollera. Aktien lyfte 17,4 procent på nyheten.

Omsorgsbolaget Ambea tillhörde dagens vinnare efter sin rapport. Marknaden handlade upp aktien 12,9 procent till 45,44 kronor. Nettoomsättningen ökade med 9 procent och landade på 3 187 miljoner kronor (2 912). Organisk tillväxt uppgick till 5 procent, förvärvad tillväxt uppgick till 2 procent och valutakurseffekten uppgick till 2 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 333 miljoner kronor (316). Ambea uppger i rapporten att de genomförda insatserna i Stendi under det tredje kvartalet har visat resultat. Stendi står nu på en bättre grund och arbetet att ytterligare stärka resultatet i den norska verksamheten fortsätter. Samtidigt var efterfrågan på äldreomsorg i Sverige god och Vardaga växte starkt i tredje kvartalet. Bolaget anger att de avser återköpa 5 procent av utestående aktier.

Microcap-bolaget Appspotr har tecknat ett ramavtal med Elon Group AB, en nordisk fackhandelskedja med över 900 butiker. Ramavtalet innebär att Elon Groups återförsäljare kan utöka sitt erbjudande inom appar och utvecklingstjänster med Appspotr som teknikleverantör. I Sverige levererar Elon Group bland annat kommunikationslösningar till företag via återförsäljare under varumärket Ringup. Ramavtalet gör att Elon Group nu kan inleda försäljning av erbjudanden som inkluderar Appspotr-baserade lösningar gentemot sina kunder. Detta är helt i linje med Appspotrs strategi för att öka bolagets tillväxt på ett kostnadseffektivt sätt genom att samarbeta med partners som har egna återförsäljarnätverk. Appspotrs aktie klättrade 25,5 procent till 12 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
29.03.2022
Small Cap - SeaTwirl steg på godkänd koncession

Small Cap - SeaTwirl steg på godkänd koncession

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har erhållit godkänd koncession för installation av bolagets flytande vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge.

Godkännandet är en viktig milstolpe för bolaget. SeaTwirl har tillsammans med Marin Energi Testsenter AS (MET) ansökt om en koncessionsperiod om fem år. Installationsplatsen för S2x planeras att ligga i Boknafjorden, nordöst om Lauplandsholmen. Ansökan avser installation av S2x om 1 MW, en vertikal-axlad turbin med tillhörande förankringar samt kabel för kraftöverföring. S2x har en höjd ovanför vattenytan om 55 meter, ett djup under havsytan på 80 meter och en turbin vars diameter är 50 meter. Aktien klättrade 8,9 procent.

Enligt ett pressmeddelande visar en ny genetikstudie att målproteinet för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense är det mest effektiva att rikta behandling mot vid kranskärlssjukdom och typ 2-diabetes. Studien är även målproteinet i ett annat av Lipigons projekt, som också är riktat mot blodfettsrubbningar, det näst bästa läkemedelsmålet. Andra etablerade målprotein, som redan är under kliniska prövningar (apoC3 och ANGPTL3), är inte lika effektiva, eller inte effektiva alls. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PLOS Biology. LPL är ett enzym som spelar en central roll för nedbrytningen av fetter i blodet och är sedan tidigare ett väl validerat målprotein för blodfettsrelaterade sjukdomar. Vid stängning noterades aktien 5,3 procent högre till 4,78 kronor.

Saniona har beslutat att pausa de kliniska studierna i fas 2b med Tesomet för hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom. Bolaget meddelar samtidigt en personalnedskärning om cirka 30 procent. Aktien rasade 45 procent till 3 kronor. Saniona påpekar att beslutet att på eget initiativ tillfälligt avbryta fas 2-studierna med Tesomet inte har något samband med kandidatens säkerhet eller effekt utan beror helt och hållet på finansiella begränsningar. Saniona meddelar samtidigt att man fortsätter den pågående kliniska studien i fas 1 med SAN711, där resultaten förväntas kunna presenteras under slutet av första halvåret 2022. Bolaget fortsätter att investera i sin plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler, däribland SAN903 som beräknas inleda fas 1-studier under andra halvåret 2022.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Zetadisplay rusade efter bud
28.06.2021

Zetadisplay rusade efter bud

Stockholmsbörsen inledde veckan med fallande kurser.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.03.2021
Small Cap - Mantex dagens raket

Small Cap - Mantex dagens raket

Microbolaget Mantex var dagens vinnare med ett kurslyft på 412 procent. Dock ska nämnas att börsvärdet är väldigt lågt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början