Sista chansen att teckna aktier i ScandiDos
18.04.2024

Sista chansen att teckna aktier i ScandiDos

ScandiDos är internationellt väletablerat inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Med patientens säkerhet i fokus driver ScandiDos på utvecklingen inom kvalitetssäkring med det egna varumärket Delta4. ScandiDos AB har sitt säte i Uppsala, Sverige, och är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm.

ScandiDos tillhandahåller världsledande verktyg för kvalitetssäkring av avancerad strålbehandling. Bolaget utvecklar mätsystem och beräkningsmjukvara för att kunna säkerställa att behandlingsplanen och behandlingsmaskinen kommer att leverera rätt strålning när patienten läggs på bordet. Detta gör ScandiDos genom att utveckla och producera hård- och mjukvara som man levererar som en komplett lösning till strålbehandlingsklinikerna. Bolaget har sedan start sålt och levererat väl över 1000 mätsystem till över 800 kunder i mer än 50 länder och ScandiDos stödjer dessa kunder med egna resurser och tillsammans med sina lokala distributörer.

Bolaget uppskattar att det finns omkring 9000 strålbehandlingskliniker i världen och detta ökar årligen, främst i utvecklingsmarknader. En stor och ökande del av klinikerna övergår till mer avancerade behandlingsformer där strålen anpassas och levereras i tre dimensioner under rörelse. Det är inom detta område ScandiDos erbjuder sina lösningar så det finns en betydande fortsatt marknad att bearbeta, utöver att sälja ytterligare funktionalitet och uppgraderingar till bolagets existerande kundbas.

Bolaget genomför just nu en nyemission  på 18,2 miljoner kronor. Sista teckningsdag är den 23 april.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 - 23 april 2024
Teckningskurs: 1,60 SEK per aktie
Emissionsvolym: 18,2 MSEK
Handel med teckningsrätter: 4 - 18 april
Teckningsförbindelser: Ca 40%
Värdering: 73 MSEK pre-money
Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Videopresentation

Hemsida

Delta4

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - ScandiDos
15.04.2024

Stockpicker intervjuar - ScandiDos

ScandiDos är internationellt väletablerat inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Bolaget etablerades 2001 och har kunder i över 50 länder. Med patientens säkerhet i fokus driver ScandiDos på utvecklingen inom kvalitetssäkring med det egna varumärket Delta4. ScandiDos AB har sitt säte i Uppsala, Sverige, och är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har ett brinnande intresse för medicinteknik i allmänhet och cancervård i synnerhet med över 20 års bakgrund inom området för strålbehandling. Jag hade nära anhöriga som drabbades av cancer och detta kombinerat med att jag fick möjlighet att jobba ett år på Gambro direkt efter studenten lade grunden till mitt stora intresse för medicinteknik. Detta intresse fördjupades under mina ingenjörs- och ekonomistudier och resulterade i att jag därefter fått möjlighet att arbeta globalt med att förbättra cancervården. Under 17 år arbetade jag för behandlingsmaskins-tillverkaren Elekta innan jag anslöt till ScandiDos-teamet för 3,5 år sedan.

Under min tid i branschen har jag sett en fantastisk utveckling av strålbehandlingen och dess roll inom cancervården. Med mer sofistikerade metoder för att positionsbestämma tumörerna och metoder att mer exakt anpassa strålningen efter tumörernas form så kan man idag ge mycket högre stråldoser vid färre behandlingstillfällen, med avsikten att eliminera cancern utan att skada omkringliggande vävnad. Genom detta kan man behandla fler cancerformer väldigt framgångsrikt, vilket gör strålbehandling till en stor och växande behandlingsform inom cancervården i hela världen. Med högre doser och mer exakt leverans så är det dock viktigare än någonsin att strålbehandlingsklinikerna kvalitetssäkrar sina behandlingar, och det är här som ScandiDos tillhandahåller de bästa verktygen för ändamålet.    

VDSCAND

Gustaf Piehl, VD

Kan du beskriva ScandiDos och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– ScandiDos tillhandahåller världsledande verktyg för kvalitetssäkring av avancerad strålbehandling. Vi utvecklar mätsystem och beräkningsmjukvara för att kunna säkerställa att behandlingsplanen och behandlingsmaskinen kommer att leverera rätt strålning när patienten läggs på bordet. Detta gör vi genom att utveckla och producera hård- och mjukvara som vi levererar som en komplett lösning till strålbehandlingsklinikerna. Vi har sedan start sålt och levererat väl över 1000 mätsystem till över 800 kunder i mer än 50 länder och vi stödjer dessa kunder med egna resurser och tillsammans med våra lokala distributörer. Vi är mycket stolta över att en stor del av världens ledande strålbehandlingskliniker använder våra mätsystem för sin kvalitetssäkring.   

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer vår mätutrustning och licenser för vår mjukvara antingen direkt eller via distributörer, och därefter underhåller vi kunderna genom löpande servicekontrakt. Det innebär att vi erhåller en större engångsintäkt vid försäljningen av utrustningen och sedan erhåller löpande intäkter från många av våra kunder. Vi bibehåller kontakt med kunden löpande och kan erbjuda dem fler och mer avancerade tjänster allt eftersom vi utvecklar området och efter kundens behov.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 18,2 MSEK. Vad skall Ni använda pengarna till?

– Vår plan är att säkerställa uthållig lönsamhet i bolaget genom att fokusera på att bibehålla vårt teknologiledarskap inom mätfantomområdet. För att kunna accelerera vägen till lönsamheten så genomför vi en kostnadsbesparing på över 10 MSEK årligen och denna kostnadsbesparing medför en del engångskostnader som behöver finansieras. Bolaget har också i samband med pandemin fått skatteanstånd som vi behöver återbetala under kommande år, samtidigt som vi vill fortsätta investera i affären inom mätfantomområdet. 

Vilka är de största riskerna för ScandiDos?

– Vi är beroende av att globala investeringar i strålbehandling fortsätter i bibehållen utsträckning. Därtill så är vi beroende av att kunderna fortsätter att kvalitetssäkra sina behandlingar i linje med befintlig praxis.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Inom vårt huvudsegment 3D mätningar så har vi huvudsakligen konkurrens från två andra aktörer, Mirion/Sun Nuclear från USA och PTW från Tyskland. Dessa tillhandahåller egna produkter för mätningar i tre dimensioner även om konkurrenterna förlitar sig på datorstödd rekonstruktion av dosen då de inte mäter i strålningens fokusområde eller alternativt inte mäter i tre dimensioner. Här är ScandiDos lösningar unika genom att vi mäter i tre dimensioner i strålningens fokusområde och ökar därmed noggrannheten. Vidare så ger vår teknologi möjlighet att få mycket hög tidsupplösning i strålningsmätningen och kan därför mäta med denna fjärde dimension.

1234

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vi uppskattar att det finns omkring 9000 strålbehandlingskliniker i världen och detta ökar årligen, främst i utvecklingsmarknader. En stor och ökande del av klinikerna övergår till mer avancerade behandlingsformer där strålen anpassas och levereras i tre dimensioner under rörelse. Det är inom detta område ScandiDos erbjuder våra lösningar så det finns en betydande fortsatt marknad att bearbeta, utöver att sälja ytterligare funktionalitet och uppgraderingar till vår existerande kundbas.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i ScandiDos?

– ScandiDos verkar på en robust och växande marknad.

ScandiDos är ett väletablerat och välkänt bolag i strålbehandlingsbranschen med global närvaro. Bolaget har en världsledande teknologi inom 3D-mätning och utvald leverantör till mer än 800 ledande strålbehandlingskliniker i över 50 länder och har våra produkter på många av världens ledande kliniker.  

ScandiDos är väl positionerade för att fortsätta växa affären i såväl mogna som utvecklingsmarknader.

ScandiDos har vid försäljning starka bruttomarginaler och ett program för att sänka kostnaderna för att nå uthållig lönsamhet.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser ScandiDos ut då?

– Jag ser att ScandiDos fortsatt är teknologiledande när det kommer till kvalitetssäkring av avancerad strålbehandling med våra befintliga och nya mätsystem. Vi har en stabilt lönsam affär och en utökad kundbas i alla delar av världen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 - 23 april 2024
Teckningskurs: 1,60 SEK per aktie
Emissionsvolym: 18,2 MSEK
Handel med teckningsrätter: 4 - 18 april
Teckningsförbindelser: Ca 40%
Värdering: 73 MSEK pre-money
Handelsplats: Nasdaq First North


Dokument och filer

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Videopresentation

Hemsida

Delta4

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
ScandiDos – Stiltje i lågvatten
19.12.2023

ScandiDos – Stiltje i lågvatten

Det är nu knappt ett halvår sedan vi sist uppdaterade vår analys av ScandiDos.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
ScandiDos – Turnaround?
08.07.2023

ScandiDos – Turnaround?

För Q4 av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2022 – 30 april 2023 presterade ScandiDos en nettoomsättning som lyfte till 19,3 Mkr (17,3) medan bruttomarginalen steg till 83% (74).

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
ScandiDos – Bottenkänning?
15.03.2023

ScandiDos – Bottenkänning?

Under veckan som gick släppte ScandiDos delårsrapporten för Q3 av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2022 – 30 april 2023.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
08.03.2023
Small Cap - Ytterligare projekt i Kina för ScandiDos

Small Cap - Ytterligare projekt i Kina för ScandiDos

D11 Gaming Hub WLL och First North-listade RightBridge Ventures Group har undertecknat av ett serviceavtal till RightBridge för att bidra till skapandet, utvecklingen och driften av ett kreativt digitalt nav som inkluderar ett esport- och spelcenter i Dana Mall. D11 Gaming & Esports Company WLL grundades båda av Dadabai för att bygga, utveckla och driva en digital kreativ hub för att erbjuda spelare i regionen ett toppmodernt centrum för e-sport och spelverksamhet och underhållningskvalitet. Värdet på kontraktet är cirka 18 miljoner kronor för en period om 3 år och av dessa avser cirka 5 miljoner kronor för de första 12 månaderna. Omfattningen av avtalet som ska levereras av RightBridge Ventures och dess portföljbolag inkluderar tillgång till spelutrustning och stödjande programvara, affärsinnovation, marknadsföring och PR, spelcoaching och tillgång till globala metoder. RightBridges aktie handlades upp 5,3 procent till 0,34 kronor.

Gold Town Games dotterbolag Grand Pike AB lanserar Baseball Franchise Manager i USA på Google Plays Open Beta program. Spelet blir därmed koncernens femte sport managerspel.
Open Beta lanseringen ger användare möjligheten att testa spelet, samt ge utvecklarna feedback och data för att kunna optimera spelet inför den fullskaliga lanseringen. Baseball Franchise Manager kommer efter beta lanseringen att släppas fullt ut på Google Play och App Store. Baseboll är en av de mest älskade och kulturellt betydelsefulla sporterna i USA med en supporterbas på upp mot 95 miljoner personer. Aktien lyfte 8,4 procent till 1,498 kronor.

Scandidos, som tillhandahåller utrustning för kvalitetssäkrad strålbehandling, tappade 13,3 procent. Omsättningen ökade till 16,4 miljoner kronor (15,5) medan resultatet efter skatt landade på -2,2 miljoner kronor (-0,6). Siffrorna avser det tredje kvartalet (november-januari) i bolagets brutna räkenskapsår 2022/2023. VD Gustaf Piehl skriver i rapporten att bolaget under perioden realiserade goda volymer av systemleveranser i Asien. Med ett stort antal ytterligare projekt i Kina i pipeline ser Scandidos positivt på utvecklingen framöver. Eftermarknad- och supportaffär fortsatte att uppvisa god tillväxt med ökad kontraktspenetration. Samtidigt noterade bolaget vissa fortsatta utmaningar i Europa och Nordamerika.

Kontigo Care behöver troligen stärka upp kassan under bolagets satsning för att ta fram en produkt riktad mot drogberoende. Det framkom under Stockholm Corporate Finances Life Science-seminarium på onsdagen, skriver Nyhetsbyrån Direkt. En pilotstudie har redan startats i Nederländerna under februari 2023 omfattande bensodiazepiner, amfetamin, opioider och cannabis. Ytterligare en pilotstudie planeras innevarande år. I slutet av fjolåret hade företaget likvida medel om 5,7 miljoner kronor. Kontigo Cares huvudsakliga intäktskälla för närvarande finns i en AI-baserad produkt som avser att förutspå återfall av alkoholberoende. Aktien försvagades 2,7 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
ScandiDos – Kalldusch!
27.09.2022

ScandiDos – Kalldusch!

Knappt hade tangenterna svalnat efter ScandiDos synnerligen uppmuntrande pressmeddelande om den riktade emissionen till IBA Dosimetry GmbH, ett helägt dotterbolag till IBA S.A, innan bolaget med andra handen delade ut en riktig käftsmäll till aktieägarna.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
ScandiDos – Strategisk allians!
08.09.2022

ScandiDos – Strategisk allians!

För drygt ett år sedan skedde det en rockad på ägarfronten i ScandiDos, något vi vid tillfället såg affärsstrategiskt mycket positivt på.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
ScandiDos – Står pall i tuffa tider
15.03.2022

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
08.02.2022
ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.09.2021
ScandiDos – Uppköpskandidat?

ScandiDos – Uppköpskandidat?

Nettoomsättningen för Q4 (feb 2021 - apr 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 steg...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

SDOS | First North | 3,64 kr | KÖP

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) lyfte till 0,5 Mkr (-2,7). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet förbättrades till -0,6 Mkr (-3,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten klättrade rejält till 2,4 Mkr (-1,0). Även före förändringar av rörelsekapital förbättrades detta kassaflöde nästan lika mycket till 0,5 Mkr (-2,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,3 Mkr (-1,6).

Nettoomsättningen för helåret summerade till 60,0 Mkr (57,3). Bruttomarginalen lyfte till 77% (74). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 4,1 Mkr (-8,4) medan resultatet före skatt klättrade till -1,8 Mkr (-13,1). Nettoresultatet kom in på -1,4 Mkr (-13,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten dundrade upp till 8,6 Mkr (-5,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 3,1 Mkr (-8,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -4,6 Mkr (-4,1). Likvida medel utöver checkkredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 9,0 Mkr (6,9), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 59%, att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Under Q4 fortsatte ScandiDos att navigera genom pandemin på ett utomordentligt bra sätt med god kostnadskontroll och något ökande omsättning trots alla utmaningar. I veckan som kommer är det under torsdagen dags för Q1-rapport för det nya räkenskapsåret. Vi har inga större förväntningar på just denna rapport. Däremot förväntar vi att bolaget under räkenskapsåret åter börjar visa bättre tillväxt, så länge inte pandemiläget överlag försämras markant. Som vi nämnde i föregående analys bör ScandiDos post pandemin gynnas av att under densamma ha hittat vad som förefaller vara en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna, som tillsammans med en i övrigt god kostnadskontroll också bör leda till bestående bättre marginaler.

Under det senaste räkenskapsåret missgynnades ScandiDos av allt från förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin till ogynnsam valutapåverkan. Även om det är en bra bit kvar till resultat och kassaflöden som motiverar kraftiga kurslyft, blev det senaste räkenskapsåret ett rejält kvalitetsbevis som ger gott hopp om framtiden. Bolaget har en stark produktlinje med god tillväxtpotential framåt varför ScandiDos i ett normaliserat läge inom några år kan uppnå riktigt goda vinster och kassaflöden. Kring nuvarande kursnivåer är förväntningarna på ScandiDos måttligt högt ställda och faktum är att det inte hade förvånat om bolaget blev uppköpt.

På ägarfronten har det samtidigt hänt lite under sommaren. I slutet av juli månad utökade RTI Group AB, via det helägda dotterbolaget Spore Invest AB, sitt ägande i ScandiDos genom att förvärva samtliga av Fårö Capital AB:s aktier i ScandiDos, en post motsvarande 10,01% av aktierna i ScandiDos. RTI blev därigenom den största ägaren i ScandiDos med ett totalt ägande om ca 20,3%. RTI är verksamt inom kvalitetssäkring för radiologi, vilket är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi.

RTI har inte visat någon tillväxt de senaste åren, men däremot en ihållande mycket god lönsamhet samt en mycket god finansiell ställning. RTI ligger några längder före ScandiDos när det kommer till omsättning, vinstmarginal och resultat. Men i ScandiDos torde tillväxtmöjligheterna kunna locka plus givetvis potentiella synergier. Att Scandidos numera har en markant stabilare finansiell ställning än tidigare och har uppnått en helt annan kostnadskontroll, öppnar också upp möjligheter för eventuella budgivare. En eventuell framtida affär mellan ScandiDos och RTI skulle kunna skapa en riktigt effektiv och mer heltäckande enhet. Efter RTI:s köp av Fårös post uttalade sig RTI om att de tror att det kan finnas just möjligheter till samarbete och att man kommer föreslå en styrelsekandidat i samband med årsstämman efter sommaren.

Stockpicker ser fortsatt att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Vi ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa rejäl tillväxt post pandemin. Vi kvarstår vid vår långsiktiga spekulativa köprekommendation. Riktkursen justeras ned något till 5,50 kr (6,00).

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
ScandiDos – Revanschchans
08.02.2022

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.03.2022
ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.09.2021
ScandiDos – Uppköpskandidat?

ScandiDos – Uppköpskandidat?

Nettoomsättningen för Q4 (feb 2021 - apr 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 steg...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

SDOS | First North | 3,64 kr | KÖP

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) lyfte till 0,5 Mkr (-2,7). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet förbättrades till -0,6 Mkr (-3,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten klättrade rejält till 2,4 Mkr (-1,0). Även före förändringar av rörelsekapital förbättrades detta kassaflöde nästan lika mycket till 0,5 Mkr (-2,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,3 Mkr (-1,6).

Nettoomsättningen för helåret summerade till 60,0 Mkr (57,3). Bruttomarginalen lyfte till 77% (74). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 4,1 Mkr (-8,4) medan resultatet före skatt klättrade till -1,8 Mkr (-13,1). Nettoresultatet kom in på -1,4 Mkr (-13,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten dundrade upp till 8,6 Mkr (-5,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 3,1 Mkr (-8,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -4,6 Mkr (-4,1). Likvida medel utöver checkkredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 9,0 Mkr (6,9), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 59%, att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Under Q4 fortsatte ScandiDos att navigera genom pandemin på ett utomordentligt bra sätt med god kostnadskontroll och något ökande omsättning trots alla utmaningar. I veckan som kommer är det under torsdagen dags för Q1-rapport för det nya räkenskapsåret. Vi har inga större förväntningar på just denna rapport. Däremot förväntar vi att bolaget under räkenskapsåret åter börjar visa bättre tillväxt, så länge inte pandemiläget överlag försämras markant. Som vi nämnde i föregående analys bör ScandiDos post pandemin gynnas av att under densamma ha hittat vad som förefaller vara en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna, som tillsammans med en i övrigt god kostnadskontroll också bör leda till bestående bättre marginaler.

Under det senaste räkenskapsåret missgynnades ScandiDos av allt från förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin till ogynnsam valutapåverkan. Även om det är en bra bit kvar till resultat och kassaflöden som motiverar kraftiga kurslyft, blev det senaste räkenskapsåret ett rejält kvalitetsbevis som ger gott hopp om framtiden. Bolaget har en stark produktlinje med god tillväxtpotential framåt varför ScandiDos i ett normaliserat läge inom några år kan uppnå riktigt goda vinster och kassaflöden. Kring nuvarande kursnivåer är förväntningarna på ScandiDos måttligt högt ställda och faktum är att det inte hade förvånat om bolaget blev uppköpt.

På ägarfronten har det samtidigt hänt lite under sommaren. I slutet av juli månad utökade RTI Group AB, via det helägda dotterbolaget Spore Invest AB, sitt ägande i ScandiDos genom att förvärva samtliga av Fårö Capital AB:s aktier i ScandiDos, en post motsvarande 10,01% av aktierna i ScandiDos. RTI blev därigenom den största ägaren i ScandiDos med ett totalt ägande om ca 20,3%. RTI är verksamt inom kvalitetssäkring för radiologi, vilket är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi.

RTI har inte visat någon tillväxt de senaste åren, men däremot en ihållande mycket god lönsamhet samt en mycket god finansiell ställning. RTI ligger några längder före ScandiDos när det kommer till omsättning, vinstmarginal och resultat. Men i ScandiDos torde tillväxtmöjligheterna kunna locka plus givetvis potentiella synergier. Att Scandidos numera har en markant stabilare finansiell ställning än tidigare och har uppnått en helt annan kostnadskontroll, öppnar också upp möjligheter för eventuella budgivare. En eventuell framtida affär mellan ScandiDos och RTI skulle kunna skapa en riktigt effektiv och mer heltäckande enhet. Efter RTI:s köp av Fårös post uttalade sig RTI om att de tror att det kan finnas just möjligheter till samarbete och att man kommer föreslå en styrelsekandidat i samband med årsstämman efter sommaren.

Stockpicker ser fortsatt att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Vi ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa rejäl tillväxt post pandemin. Vi kvarstår vid vår långsiktiga spekulativa köprekommendation. Riktkursen justeras ned något till 5,50 kr (6,00).

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början