ScandiDos – Turnaround?
08.07.2023

ScandiDos – Turnaround?

För Q4 av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2022 – 30 april 2023 presterade ScandiDos en nettoomsättning som lyfte till 19,3 Mkr (17,3) medan bruttomarginalen steg till 83% (74).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2048 (2 juli 2023)

SDOS | First North | 2,59 kr | CHANS

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) ökade kraftigt till 3,3 Mkr (-0,6). Såväl resultatet före skatt som nettoresultatet steg till 2,2 Mkr (-1,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades dock till 1,1 Mkr (5,6) till följd av ökad kapitalbindning i rörelsen. Före förändringar av rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 2,7 Mkr (-0,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,4 Mkr (-1,7).

För helåret nådde nettoomsättningen 61,6 Mkr (57,7) och bruttomarginalen ökade till 80% (77). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades marginellt till -2,9 Mkr (-3,0). Såväl resultatet före skatt som nettoresultatet sjönk till -9,1 Mkr (-7,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades till -11,9 Mkr (2,4). Före förändringar av rörelsekapital sjönk istället detta kassaflöde betydligt mindre till -3,8 Mkr (-2,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -4,4 Mkr (-4,8).

Likvida medel, utöver checkkredit på 8,0 Mkr (8,0), uppgick till 3,5 Mkr (6,2). Soliditeten stärktes till 58 % (56). Bolaget saknar långfristiga skulder och de kortfristiga skulderna på 30,8 Mkr (29,0) var klart mindre än omsättningstillgångarna på 42,6 Mkr (35,4).

Det blev en stark avslutning på räkenskapsåret, som i mars kröntes av en kombinerad beställning värd 263 000 eur för flera Delta4 Phantom+ mätsystem och tillhörande tjänster till flera sjukhus i Kina. I veckan som gick var det dags igen. Nu har ScandiDos fått en kombinerad beställning värd 290 000 eur för flera Delta4 Phantom+ mätsystem till flera sjukhus i Kina. Leveransen förväntas ske under kommande månader.

I bokslutet andades bolaget samtidigt optimism och beskrev det gångna året som mycket starkt i Japan och lyfte fram kraftig tillväxt i just Kina. Under Q4 skedde en ökning av affärerna även i USA medan den europeiska marknaden var fortsatt avvaktande. Dock rapporterar bolaget om tydliga signaler från maj månads branschkonferens ESTRO på att affärsaktiviteter är på uppåtgående. Med andra ord verkar bolagets viktigaste marknader numera sammantaget vara på uppåtgående, vilket bådar gott för det nya räkenskapsåret. Detsamma gäller det fördjupade partnerskapet med IBA Dosimetry, som meddelades i maj.

Genom detta försäljnings- och interoperabilitetsavtal förbättras arbetsflödet för strålbehandlingskliniker genom att resultaten från mätenheten Delta4 Phantom+ och programvaran IBA myQA iON visas i samma vy, vilket sparar tid och förbättrar noggrannheten. ScandiDos bedömer att det fördjupade partnerskapet och avtalet kommer att stärka bolagets position på marknaden samt ge en förväntad ökning i försäljningen av flaggskeppsprodukten Delta4 Phantom+.

Stockpicker delar denna uppfattning och tillsammans med positiva signaler från Q4 och inledningen av det nya räkenskapsåret har bolagets möjligheter att klara sig utan närliggande kapitaltillskott ökat betydligt, samtidigt som chanserna att lyckas med en eventuell offensiv, affärsaktivitetsmotiverad mindre emission stärkts ytterligare.

Överlag har utsikterna för ScandiDos stärkts och vi höjer idag riktkursen till 3,50 kr (3,20). Den långsiktiga spekulativa köprekommendationen kvarstår. Samtidigt kvarstår vi fortsatt vid bedömningen att ScandiDos i förlängningen kan bli uppköpt i en förväntad konsolideringsvåg.

ScandiDos analysgraf

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
ScandiDos – Bottenkänning?
15.03.2023

ScandiDos – Bottenkänning?

Under veckan som gick släppte ScandiDos delårsrapporten för Q3 av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2022 – 30 april 2023.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Annons
08.03.2023
Small Cap - Ytterligare projekt i Kina för ScandiDos

Small Cap - Ytterligare projekt i Kina för ScandiDos

D11 Gaming Hub WLL och First North-listade RightBridge Ventures Group har undertecknat av ett serviceavtal till RightBridge för att bidra till skapandet, utvecklingen och driften av ett kreativt digitalt nav som inkluderar ett esport- och spelcenter i Dana Mall. D11 Gaming & Esports Company WLL grundades båda av Dadabai för att bygga, utveckla och driva en digital kreativ hub för att erbjuda spelare i regionen ett toppmodernt centrum för e-sport och spelverksamhet och underhållningskvalitet. Värdet på kontraktet är cirka 18 miljoner kronor för en period om 3 år och av dessa avser cirka 5 miljoner kronor för de första 12 månaderna. Omfattningen av avtalet som ska levereras av RightBridge Ventures och dess portföljbolag inkluderar tillgång till spelutrustning och stödjande programvara, affärsinnovation, marknadsföring och PR, spelcoaching och tillgång till globala metoder. RightBridges aktie handlades upp 5,3 procent till 0,34 kronor.

Gold Town Games dotterbolag Grand Pike AB lanserar Baseball Franchise Manager i USA på Google Plays Open Beta program. Spelet blir därmed koncernens femte sport managerspel.
Open Beta lanseringen ger användare möjligheten att testa spelet, samt ge utvecklarna feedback och data för att kunna optimera spelet inför den fullskaliga lanseringen. Baseball Franchise Manager kommer efter beta lanseringen att släppas fullt ut på Google Play och App Store. Baseboll är en av de mest älskade och kulturellt betydelsefulla sporterna i USA med en supporterbas på upp mot 95 miljoner personer. Aktien lyfte 8,4 procent till 1,498 kronor.

Scandidos, som tillhandahåller utrustning för kvalitetssäkrad strålbehandling, tappade 13,3 procent. Omsättningen ökade till 16,4 miljoner kronor (15,5) medan resultatet efter skatt landade på -2,2 miljoner kronor (-0,6). Siffrorna avser det tredje kvartalet (november-januari) i bolagets brutna räkenskapsår 2022/2023. VD Gustaf Piehl skriver i rapporten att bolaget under perioden realiserade goda volymer av systemleveranser i Asien. Med ett stort antal ytterligare projekt i Kina i pipeline ser Scandidos positivt på utvecklingen framöver. Eftermarknad- och supportaffär fortsatte att uppvisa god tillväxt med ökad kontraktspenetration. Samtidigt noterade bolaget vissa fortsatta utmaningar i Europa och Nordamerika.

Kontigo Care behöver troligen stärka upp kassan under bolagets satsning för att ta fram en produkt riktad mot drogberoende. Det framkom under Stockholm Corporate Finances Life Science-seminarium på onsdagen, skriver Nyhetsbyrån Direkt. En pilotstudie har redan startats i Nederländerna under februari 2023 omfattande bensodiazepiner, amfetamin, opioider och cannabis. Ytterligare en pilotstudie planeras innevarande år. I slutet av fjolåret hade företaget likvida medel om 5,7 miljoner kronor. Kontigo Cares huvudsakliga intäktskälla för närvarande finns i en AI-baserad produkt som avser att förutspå återfall av alkoholberoende. Aktien försvagades 2,7 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
ScandiDos – Kalldusch!
27.09.2022

ScandiDos – Kalldusch!

Knappt hade tangenterna svalnat efter ScandiDos synnerligen uppmuntrande pressmeddelande om den riktade emissionen till IBA Dosimetry GmbH, ett helägt dotterbolag till IBA S.A, innan bolaget med andra handen delade ut en riktig käftsmäll till aktieägarna.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
ScandiDos – Strategisk allians!
08.09.2022

ScandiDos – Strategisk allians!

För drygt ett år sedan skedde det en rockad på ägarfronten i ScandiDos, något vi vid tillfället såg affärsstrategiskt mycket positivt på.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
ScandiDos – Står pall i tuffa tider
15.03.2022

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
08.02.2022
ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.09.2021
ScandiDos – Uppköpskandidat?

ScandiDos – Uppköpskandidat?

Nettoomsättningen för Q4 (feb 2021 - apr 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 steg...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

SDOS | First North | 3,64 kr | KÖP

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) lyfte till 0,5 Mkr (-2,7). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet förbättrades till -0,6 Mkr (-3,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten klättrade rejält till 2,4 Mkr (-1,0). Även före förändringar av rörelsekapital förbättrades detta kassaflöde nästan lika mycket till 0,5 Mkr (-2,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,3 Mkr (-1,6).

Annons

Nettoomsättningen för helåret summerade till 60,0 Mkr (57,3). Bruttomarginalen lyfte till 77% (74). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 4,1 Mkr (-8,4) medan resultatet före skatt klättrade till -1,8 Mkr (-13,1). Nettoresultatet kom in på -1,4 Mkr (-13,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten dundrade upp till 8,6 Mkr (-5,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 3,1 Mkr (-8,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -4,6 Mkr (-4,1). Likvida medel utöver checkkredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 9,0 Mkr (6,9), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 59%, att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Under Q4 fortsatte ScandiDos att navigera genom pandemin på ett utomordentligt bra sätt med god kostnadskontroll och något ökande omsättning trots alla utmaningar. I veckan som kommer är det under torsdagen dags för Q1-rapport för det nya räkenskapsåret. Vi har inga större förväntningar på just denna rapport. Däremot förväntar vi att bolaget under räkenskapsåret åter börjar visa bättre tillväxt, så länge inte pandemiläget överlag försämras markant. Som vi nämnde i föregående analys bör ScandiDos post pandemin gynnas av att under densamma ha hittat vad som förefaller vara en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna, som tillsammans med en i övrigt god kostnadskontroll också bör leda till bestående bättre marginaler.

Under det senaste räkenskapsåret missgynnades ScandiDos av allt från förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin till ogynnsam valutapåverkan. Även om det är en bra bit kvar till resultat och kassaflöden som motiverar kraftiga kurslyft, blev det senaste räkenskapsåret ett rejält kvalitetsbevis som ger gott hopp om framtiden. Bolaget har en stark produktlinje med god tillväxtpotential framåt varför ScandiDos i ett normaliserat läge inom några år kan uppnå riktigt goda vinster och kassaflöden. Kring nuvarande kursnivåer är förväntningarna på ScandiDos måttligt högt ställda och faktum är att det inte hade förvånat om bolaget blev uppköpt.

På ägarfronten har det samtidigt hänt lite under sommaren. I slutet av juli månad utökade RTI Group AB, via det helägda dotterbolaget Spore Invest AB, sitt ägande i ScandiDos genom att förvärva samtliga av Fårö Capital AB:s aktier i ScandiDos, en post motsvarande 10,01% av aktierna i ScandiDos. RTI blev därigenom den största ägaren i ScandiDos med ett totalt ägande om ca 20,3%. RTI är verksamt inom kvalitetssäkring för radiologi, vilket är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi.

RTI har inte visat någon tillväxt de senaste åren, men däremot en ihållande mycket god lönsamhet samt en mycket god finansiell ställning. RTI ligger några längder före ScandiDos när det kommer till omsättning, vinstmarginal och resultat. Men i ScandiDos torde tillväxtmöjligheterna kunna locka plus givetvis potentiella synergier. Att Scandidos numera har en markant stabilare finansiell ställning än tidigare och har uppnått en helt annan kostnadskontroll, öppnar också upp möjligheter för eventuella budgivare. En eventuell framtida affär mellan ScandiDos och RTI skulle kunna skapa en riktigt effektiv och mer heltäckande enhet. Efter RTI:s köp av Fårös post uttalade sig RTI om att de tror att det kan finnas just möjligheter till samarbete och att man kommer föreslå en styrelsekandidat i samband med årsstämman efter sommaren.

Stockpicker ser fortsatt att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Vi ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa rejäl tillväxt post pandemin. Vi kvarstår vid vår långsiktiga spekulativa köprekommendation. Riktkursen justeras ned något till 5,50 kr (6,00).

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
ScandiDos – Revanschchans
08.02.2022

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
15.03.2022
ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.09.2021
ScandiDos – Uppköpskandidat?

ScandiDos – Uppköpskandidat?

Nettoomsättningen för Q4 (feb 2021 - apr 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 steg...

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

SDOS | First North | 3,64 kr | KÖP

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) lyfte till 0,5 Mkr (-2,7). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet förbättrades till -0,6 Mkr (-3,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten klättrade rejält till 2,4 Mkr (-1,0). Även före förändringar av rörelsekapital förbättrades detta kassaflöde nästan lika mycket till 0,5 Mkr (-2,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,3 Mkr (-1,6).

Annons

Nettoomsättningen för helåret summerade till 60,0 Mkr (57,3). Bruttomarginalen lyfte till 77% (74). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 4,1 Mkr (-8,4) medan resultatet före skatt klättrade till -1,8 Mkr (-13,1). Nettoresultatet kom in på -1,4 Mkr (-13,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten dundrade upp till 8,6 Mkr (-5,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 3,1 Mkr (-8,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -4,6 Mkr (-4,1). Likvida medel utöver checkkredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 9,0 Mkr (6,9), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 59%, att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Under Q4 fortsatte ScandiDos att navigera genom pandemin på ett utomordentligt bra sätt med god kostnadskontroll och något ökande omsättning trots alla utmaningar. I veckan som kommer är det under torsdagen dags för Q1-rapport för det nya räkenskapsåret. Vi har inga större förväntningar på just denna rapport. Däremot förväntar vi att bolaget under räkenskapsåret åter börjar visa bättre tillväxt, så länge inte pandemiläget överlag försämras markant. Som vi nämnde i föregående analys bör ScandiDos post pandemin gynnas av att under densamma ha hittat vad som förefaller vara en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna, som tillsammans med en i övrigt god kostnadskontroll också bör leda till bestående bättre marginaler.

Under det senaste räkenskapsåret missgynnades ScandiDos av allt från förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin till ogynnsam valutapåverkan. Även om det är en bra bit kvar till resultat och kassaflöden som motiverar kraftiga kurslyft, blev det senaste räkenskapsåret ett rejält kvalitetsbevis som ger gott hopp om framtiden. Bolaget har en stark produktlinje med god tillväxtpotential framåt varför ScandiDos i ett normaliserat läge inom några år kan uppnå riktigt goda vinster och kassaflöden. Kring nuvarande kursnivåer är förväntningarna på ScandiDos måttligt högt ställda och faktum är att det inte hade förvånat om bolaget blev uppköpt.

På ägarfronten har det samtidigt hänt lite under sommaren. I slutet av juli månad utökade RTI Group AB, via det helägda dotterbolaget Spore Invest AB, sitt ägande i ScandiDos genom att förvärva samtliga av Fårö Capital AB:s aktier i ScandiDos, en post motsvarande 10,01% av aktierna i ScandiDos. RTI blev därigenom den största ägaren i ScandiDos med ett totalt ägande om ca 20,3%. RTI är verksamt inom kvalitetssäkring för radiologi, vilket är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi.

RTI har inte visat någon tillväxt de senaste åren, men däremot en ihållande mycket god lönsamhet samt en mycket god finansiell ställning. RTI ligger några längder före ScandiDos när det kommer till omsättning, vinstmarginal och resultat. Men i ScandiDos torde tillväxtmöjligheterna kunna locka plus givetvis potentiella synergier. Att Scandidos numera har en markant stabilare finansiell ställning än tidigare och har uppnått en helt annan kostnadskontroll, öppnar också upp möjligheter för eventuella budgivare. En eventuell framtida affär mellan ScandiDos och RTI skulle kunna skapa en riktigt effektiv och mer heltäckande enhet. Efter RTI:s köp av Fårös post uttalade sig RTI om att de tror att det kan finnas just möjligheter till samarbete och att man kommer föreslå en styrelsekandidat i samband med årsstämman efter sommaren.

Stockpicker ser fortsatt att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Vi ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa rejäl tillväxt post pandemin. Vi kvarstår vid vår långsiktiga spekulativa köprekommendation. Riktkursen justeras ned något till 5,50 kr (6,00).

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
God tillväxtpotential och stark produktlinje. Köpläge för den spekulative
13.10.2021

God tillväxtpotential och stark produktlinje. Köpläge för den spekulative

I uppdateringen inför Q1-rapporten (brutet räkenskapsår) skrev vi att vi inte hade några större förväntningar på just denna rapport, och utfallet i rapporten som släpptes häromveckan visade sig också vara helt i linje med vår bild av nuläget i bolaget.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
ScandiDos – Uppköpskandidat?
20.09.2021

ScandiDos – Uppköpskandidat?

Nettoomsättningen för Q4 (feb 2021 - apr 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 steg till 16,0 Mkr (14,2). Bruttomarginalen ökade avsevärt till 78% (65).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

SDOS | First North | 3,64 kr | KÖP

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) lyfte till 0,5 Mkr (-2,7). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet förbättrades till -0,6 Mkr (-3,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten klättrade rejält till 2,4 Mkr (-1,0). Även före förändringar av rörelsekapital förbättrades detta kassaflöde nästan lika mycket till 0,5 Mkr (-2,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -1,3 Mkr (-1,6).

Annons

Nettoomsättningen för helåret summerade till 60,0 Mkr (57,3). Bruttomarginalen lyfte till 77% (74). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 4,1 Mkr (-8,4) medan resultatet före skatt klättrade till -1,8 Mkr (-13,1). Nettoresultatet kom in på -1,4 Mkr (-13,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten dundrade upp till 8,6 Mkr (-5,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 3,1 Mkr (-8,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -4,6 Mkr (-4,1). Likvida medel utöver checkkredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 9,0 Mkr (6,9), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 59%, att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Under Q4 fortsatte ScandiDos att navigera genom pandemin på ett utomordentligt bra sätt med god kostnadskontroll och något ökande omsättning trots alla utmaningar. I veckan som kommer är det under torsdagen dags för Q1-rapport för det nya räkenskapsåret. Vi har inga större förväntningar på just denna rapport. Däremot förväntar vi att bolaget under räkenskapsåret åter börjar visa bättre tillväxt, så länge inte pandemiläget överlag försämras markant. Som vi nämnde i föregående analys bör ScandiDos post pandemin gynnas av att under densamma ha hittat vad som förefaller vara en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna, som tillsammans med en i övrigt god kostnadskontroll också bör leda till bestående bättre marginaler.

Under det senaste räkenskapsåret missgynnades ScandiDos av allt från förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin till ogynnsam valutapåverkan. Även om det är en bra bit kvar till resultat och kassaflöden som motiverar kraftiga kurslyft, blev det senaste räkenskapsåret ett rejält kvalitetsbevis som ger gott hopp om framtiden. Bolaget har en stark produktlinje med god tillväxtpotential framåt varför ScandiDos i ett normaliserat läge inom några år kan uppnå riktigt goda vinster och kassaflöden. Kring nuvarande kursnivåer är förväntningarna på ScandiDos måttligt högt ställda och faktum är att det inte hade förvånat om bolaget blev uppköpt.

På ägarfronten har det samtidigt hänt lite under sommaren. I slutet av juli månad utökade RTI Group AB, via det helägda dotterbolaget Spore Invest AB, sitt ägande i ScandiDos genom att förvärva samtliga av Fårö Capital AB:s aktier i ScandiDos, en post motsvarande 10,01% av aktierna i ScandiDos. RTI blev därigenom den största ägaren i ScandiDos med ett totalt ägande om ca 20,3%. RTI är verksamt inom kvalitetssäkring för radiologi, vilket är ett närliggande område till ScandiDos marknad, kvalitetssäkring för radioterapi.

RTI har inte visat någon tillväxt de senaste åren, men däremot en ihållande mycket god lönsamhet samt en mycket god finansiell ställning. RTI ligger några längder före ScandiDos när det kommer till omsättning, vinstmarginal och resultat. Men i ScandiDos torde tillväxtmöjligheterna kunna locka plus givetvis potentiella synergier. Att Scandidos numera har en markant stabilare finansiell ställning än tidigare och har uppnått en helt annan kostnadskontroll, öppnar också upp möjligheter för eventuella budgivare. En eventuell framtida affär mellan ScandiDos och RTI skulle kunna skapa en riktigt effektiv och mer heltäckande enhet. Efter RTI:s köp av Fårös post uttalade sig RTI om att de tror att det kan finnas just möjligheter till samarbete och att man kommer föreslå en styrelsekandidat i samband med årsstämman efter sommaren.

Stockpicker ser fortsatt att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Vi ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa rejäl tillväxt post pandemin. Vi kvarstår vid vår långsiktiga spekulativa köprekommendation. Riktkursen justeras ned något till 5,50 kr (6,00).

ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
15.03.2022
ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
08.02.2022
ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
16.03.2021
Imponerande stabilt för ScandiDos

Imponerande stabilt för ScandiDos

Lilla ScandiDos spelar en betydelsefull roll inom strålterapi av cancer.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1855 (14 mars 2021)

SDOS | First North | 4,61 kr | KÖP

Bolagets mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats så som ordinerats. Med sin produkt Delta4Phantom+, har Uppsalaföretaget tagit en framträdande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer.

Annons

Med produkten Delta4Phantom+ MR har ScandiDos dessutom utvidgat rollen till att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Slutligen, med produkten Delta4Discover möjliggör ScandiDos på ett unikt sätt oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av cancer.

Bolaget finns representerat i lång rad länder. Utöver huvudkontoret i Uppsala Science Park, där bl a produktutvecklingen sker, finns säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike. I Norden sker försäljningen direkt samt i drygt 40 andra länder via återförsäljare. ScandiDos har dessutom samarbetsavtal med de största terapiföretagen, vilka har ScandiDos produkter inlagda i sina säljsystem.

Under onsdagen i veckan som gick var det dags för kvartalsrapport tillika niomånadersrapport. En viktig värdemätare på hur bolaget härdar ut i pandemin. Nettoomsättningen för Q3 (nov 2020 - jan 2021) av det brutna räkenskapsåret 1 maj 2020 – 30 april 2021 föll något till 15,8 Mkr (17,7). Bruttomarginalen minskade till 74% (79), främst till följd av en mindre gynnsam geografisk mix. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades till 0,5 Mkr (-0,3). Även resultatet före skatt förbättrades något till -1,3 Mkr (-1,6) medan nettoresultatet steg till -0,8 Mkr (-1,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades till -2,5 Mkr (-0,6). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 0,3 Mkr (-0,5). Likvida medel utöver checkräkningskredit om 8,0 Mkr (8,0) uppgick till 8,2 Mkr (9,5), att jämföra med 6,9 Mkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Soliditeten var 62% (67), att jämföra med 65% vid utgången av föregående räkenskapsår.

Nettoomsättningen för de första nio månaderna totalt summerade till 44,0 Mkr (43,1). Bruttomarginalen var oförändrad på 77% (77). Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades kraftigt till 3,6 Mkr (-5,7) medan resultatet före skatt klättrade till -1,2 Mkr (-9,4). Nettoresultatet bokades till -0,8 Mkr (-9,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 6,2 Mkr (-4,7). Före förändringar i rörelsekapital förbättrades istället detta kassaflöde till 2,6 Mkr (-6,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten blev -3,3 Mkr (-2,6).

Den kraftiga förbättringen av EBITDA-resultatet förklaras främst av lägre övriga externa kostnader, men till viss del även högre försäljning och högre övriga rörelseintäkter. Övriga externa kostnader minskade till 9,9 Mkr jämfört med föregående räkenskapsårs 16,7 Mkr, vilket framför allt beror på inställda aktiviteter och istället ett skifte till digitala marknadsaktiviteter till följd av Coronapandemin samt bibehållen god kostnadskontroll.

ScandiDos har helt klart navigerat genom pandemin så här långt på ett mycket bra sätt, och kan bolaget sedan efter pandemin hitta en hållbart effektiv mix i marknadsaktiviteterna bör det leda till bestående bättre marginaler. Att man klarat marknadsarbetet så bra under den minst sagt utmanande perioden talar för detta. Omsättning och resultat ska förstås också ses i skuggan av förseningar i inköpsprocesser och installationer av ny utrustning till följd av pandemin liksom ogynnsam valutapåverkan, och ScandiDos är hoppfullt att försenade projekt kommer att återupptas så snart situationen stabiliseras.

Stockpicker ser även att på sikt, när de uppdämda behoven inom sjukvården till följd av pandemin kan börja prioriteras så bör i sig ökade investeringar komma och ScandiDos då stå redo att möta efterfrågan. Fortfarande flaggar vi för risken att det kan komma några svagare kvartal. Men då förhoppningarna är goda att de värsta effekterna av pandemin går mot sitt slut, väljer vi att blicka rejält framåt och ser ett ScandiDos i bättre verksamhetsmässig form än på länge, med ett produktutbud som har goda chanser att skapa kraftig tillväxt post pandemin. Ännu kan ytterligare emissionsbehov inte uteslutas, men vi väljer idag att initiera en långsiktig spekulativ köprekommendation. Riktkursen höjs till 6,00 kr (4,50).

ScanDidos
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
15.03.2022
ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos – Står pall i tuffa tider

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Detta görs under det egna varumärket Delta4.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
08.02.2022
ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos – Revanschchans

ScandiDos är internationellt väletablerad inom området kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början