06.02.2023
Small Cap - Mavshack har genomfört omfattande sparprogram

Small Cap - Mavshack har genomfört omfattande sparprogram

Northern Capsek Ventures (CapSeks) portföljbolag Talkamatic är nu redo att kommersialisera sin AI-baserade mjukvara, som möjliggör talad mänsklig dialog mellan människa och dator. Talkamatic fokuserar på den växande marknaden för ed-tech. Northern Capsek Ventures investerade under förra året i bolaget och äger cirka 6 procent. Talkamatic har lanserat två tjänster, Läskompis som används inom skolan, samt Språkkompis som med interaktiv dialog om verkliga scenarier vänder sig främst till SFI. Martin Hamann, vd på Talkamatic, uppger genom att addera ett element av dialog till utbildningsplattformarna skapar man en helt annan interaktion, som stimulerar de kognitiva förmågorna och därigenom förbättrar inlärningen, samtidigt som det blir betydligt mer engagerande för den som lär sig. CapSeks aktie avancerade 6,2 procent.

Enligt ett pressmeddelande har Shortcut Medias dotterbolag Bond Street Film på måndagen ansökt om konkurs. Bond Street Film har dragits med lönsamhetsproblem under en längre tid. Efter en genomlysning har styrelse och ledning i Shortcut Media kunnat konstatera att den finansiella situationen är så ansträngd att det inte är möjligt att rädda verksamheten utan ytterligare kapitalinjektion. Konkursen för Bond Street Film kommer att medföra vissa bokföringstekniska nedskrivningar för Shortcut Media. Övriga verksamheter inom Shortcut Media i Göteborg och Söderhamn utvecklas mycket väl. Aktien klättrade 5 procent i tunn handel.

Mavshack har under hösten och vintern 2022 genomfört ett omfattande besparingsprogram för att anpassa kostnadsmassan efter det rådande ekonomiska läget. Bolaget har valt en strategi där fokus kommer ligga på utveckling och försäljning av den egna produktportföljen. De totala besparingarna, som omfattar personal, lokaler och avtal, för Mavshackgruppen beräknas uppgå till 17-20 miljoner kronor på årsbasis och fortsatt arbete sker med att aktivt sänka kostnadsmassan i samtliga av bolagets vertikaler. Mavshack-gruppen har genom förändringarna fått ta engångskostnader relaterade till omställningen gällande slutlöner och liknande, men redan nu är kostnadsmassan nere på en för verksamheten lägre och mer rimlig nivå. Aktien rusade 35,8 procent, men börsvärdet är begränsat. De senaste tre åren så har 91 procent av börsvärdet gått upp i rök.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
08.09.2022
Small Cap - Shortcut Medias styrelse ser över målen

Small Cap - Shortcut Medias styrelse ser över målen

Shortcut Medias styrelseordförande skriver i ett brev till aktieägarna att styrelse och ledning som bäst håller på med att ändra...

Styrelsen tycker att 4-5 procent avkastning är för dåligt. Hur bra den kan bli får man återkomma till genom att visa resultat. Shortcut kommer senare att kommunicera sina finansiella mål samt bli lite mer konkreta om vilka förändringar de tänker vidta. Det betyder inte att bolaget ska sluta växa, men Shortcut kanske tar det lite lugnare med förvärv, vilket inte betyder att de inte kommer att agera när lämpliga förvärvskandidater dyker upp. Men organisk tillväxt är väldigt bra. Det sker oftast med låg risk och ökad lönsamhet. Det finns alltid risker med att köpa företag. Aktien rekylerade upp 5,5 procent i tunn handel.

First North-listade OptiCept fortsätter samarbetet och utökar avtalet med Flores Funza. En OptiBoost® maskin FREJA ska installeras i Colombia. Sedan tidigare har OptiCept genomfört tester för behandling av rosor tillsammans med Funza och nu väljer parterna att ta nästa steg. Under en 6-månaders period kommer först recept testas ut under lokala förutsättningar. Därefter kommer behandlade rosor levereras ut via deras befintliga kunder inom dagligvaruhandeln för att utvärdera ökad försäljning, minskat svinn och förlängd hållbarhet. Målet är att därefter gå över i kommersiellt läge. Aktien försvagades 4,8 procent till 32,80 kronor.

Enligt ett pressmeddelande besöker Phase Holographic Imaging (PHI) Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) för att slutföra ett avtal om automatisering av avancerad kvalitetskontroll vid storskalig biotillverkning av regenerativa terapier. Regenerativa medicinterapier botar patienter med tidigare ej behandlingsbara och livshotande sjukdomar med hjälp av laboratorieodlade celler, vävnader eller organ. Framgångarna med dessa "mirakelkurer" har lett till en ström av investeringar. Enligt årsrapporten för 2021 från Alliance for Regenerative Medi­cine investerades 73 miljarder dollar i att utveckla nya eller förbättrade regenerativa terapier under 2017 – 2021. Aktien rusade 31,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
30.08.2022
Small Cap – Extremt volatil handel i AegirBio

Small Cap – Extremt volatil handel i AegirBio

Produktionsbolaget Shortcut Media ökade omsättningen med 14 procent till 21,9 miljoner kronor (19,2) i det andra kvartalet.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
20.04.2022
Small Cap - Shortcut Media för dialog kring möjliga förvärv

Small Cap - Shortcut Media för dialog kring möjliga förvärv

Front Ventures portföljbolag, Vopy AB, har tecknat ett omfattande avtal med en av Europas ledande mobiloperatörer.

Avtalet innebär att Vopy kommer att leverera teknik och en låneplattform som möjliggör att mobiloperatören kan erbjuda sina drygt 20 miljoner kunder korta konsumentkrediter samt i förlängningen även andra finanstjänster. Vopy säljer embedded finance-lösningar som gör det möjligt för företag att under sitt eget varumärke, erbjuda finansiella tjänster till sina kunder genom sk. ”plug-and-play”. Vopy erbjuder en teknisk/regulatorisk helhetslösning vilket innebär att företagen inte behöver egna licenser, kunskap eller ha koll på regelefterlevnad, allt sköts genom Vopy. Därmed är det mycket enkelt för företagen att snabbt komma igång och erbjuda finansiella tjänster till sin kundbas och på så sätt öka sin kundlojalitet och samtidigt skapa ytterligare intäkter från redan befintliga kunder. Front Ventures aktie ökade 9,4 procent till 1,515 kronor.

Shortcut Medias VD skriver i ett brev att företaget i dagsläget för dialog med flera möjliga förvärv i olika storlek. Bolagen man tittar på kompletterar antingen kunders eller Shotcuts egna behov, alternativt tillför ny kompetens till gruppen. Bolaget arbetar för att gå i mål med minst ett av bolagen i år. Ambitionen är att med ett ytterligare förvärv i år, tillsammans med resterande verksamhetens utveckling, gör att Shortcut når målen som sattes i tillväxtplanen. Det vill säga att koncernen 2022 i årstakt ska omsätta 120 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 5-10 procent. Aktien stängde oförändrat till 3,05 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
17.03.2022
Small Cap – Artikel i Aftonbladet sänkte Beowulf Mining

Small Cap – Artikel i Aftonbladet sänkte Beowulf Mining

Aftonbladet skriver att gruvprospekteringsbolaget Beowulf Mining är delägare i ett brevlådeföretag, Vardar Geoscience, i brittiska Jungfruöarna.

Uppgifterna om Beowulfs dotterbolag på brittiska Jungfruöarna saknas både i informationen från när Beowulf Mining 2020 bad aktieägarna om runt 80 miljoner kronor via en nyemission. Inte heller finns uppgifterna på bolagets webbsida. Aftonbladet hittar uppgifterna i en av noterna i moderbolagets årsredovisning för 2020 som lämnats in till det brittiska bolagsverket. Aftonbladet skriver att Beowulf Mining har utlovat 1 miljard i skatteintäkter i Jokkmokk, om regeringen godkänner bolagets ansökan om uppstart av järnmalmsgruvan i Kallak. Bolaget saknar dock finansiering för att driva en gruva. Beowulf Minings ordförande Sven Otto Littorin säger till Nyhetsbyrån Direkt att det inte har slussats några pengar till brevlådeföretaget beläget i brittiska Jungfruöarna, som Aftonbladet skriver. Marknaden sänkte aktien 10,7 procent till 1,434 kronor. Som lägst betalades aktien till 0,983 kronor.

Arctic Minerals har identifierat nya mineraliserade områden med exceptionellt höga halter av guld och koppar i det helägda Bidjovagge guld-kopparprojektet i Norge. De senaste resultaten har framkommit i samband med en genomgång av analyser från historiska kärnborrhål. Efter en nyligen genomförd analys av geofysisk data i området gör bolaget även tolkningen att malmzonerna i Bidjovagge dessutom är öppna och fortsätter i flera riktningar. Tre nya, lovande målområden har identifierats, där exceptionella halter av guld och koppar påvisats i historiska borrhål. Malmskärningarna har genomborrats nära bergytan, på ett djup varierande mellan 81 och 126 meter längs borrhålen. Aktien handlades ned 4,2 procent.

Annons

Bond Street Film, som tillhör Shortcut Media Group (SMG), har erhållit en order på cirka 900 000 kronor. Uppdraget innebär idé och produktion av filmer och animationer för en global aktör från privat sektor. Arbetet kommer att utföras under slutet av första och början av andra kvartalet 2022. Bond Street Film producerar bl.a. reklamfilm, beställningsfilm, 3d-animation och visuella effekter, trailers, utbildningsfilm och promotion-material. Sen januari 2020 bedrivs även varumärkena Shortcut Produktion och Frost Studio inom ramen för Bond Street Film Stockholm AB. Shortcuts aktie steg 1,3 procent till 3,06 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Stockpicker intervjuar Shortcut Media Group
02.03.2022

Stockpicker intervjuar Shortcut Media Group

2021 avslutades starkt och ni rapporterade nyligen en ökning av nettoomsättning på 64% under fjärde kvartalet. På vilka områden upplever ni mest aktivitet, vilka trender i mediebranschen sticker ut lite extra just nu? 

– En stor trend som vi tidigt börjat bygga vår organisation ifrån är att många kunder vill ha färre underleverantörer inom rörlig bild. Många bygger inhouseverksamheter där strateger och data flyttar närmare kunden, men få har kapaciteten att producera allt som krävs för allt fler kanaler. Där blir vi en perfekt kreativ produktionspartner.

Efter ett flertal förvärv är det för tillfället full fokus på integrationsarbetet. Hur långt har ni kommit och var finns de största synergieffekterna? 

– Vi har kommit en bra bit på väg, men vi jobbar ständigt på att förbättra processer, teknik och att sätta rätt team för rätt kund. Några av de största kostnadsynergierna är inom OH, t.ex. kontor, gemensamma ekonomifunktioner, minskat behov av underleverantörer, m.m. 

Sen ser vi redan betydande intäktssynergier, genom att vi t.ex. samarbetar för att tillsammans kunna ta projekt som delar av verksamheten inte mäktat med på egen hand tidigare.

Ge din syn på Shortcut Media Group här

Du nämner i rapporten att ni jobbar på ett nytt varumärke för hela koncernen. Vad är syftet med det och vilka fördelar förväntar ni er? 

– Syftet är att vi samlar kraft i marknadsföringen. Vi har stora möjligheter att nå ut, men vi har avvaktat högre aktivitet inom det området för att det kommer ge bättre utväxling när vi kommunicerar med färre varumärken. 

Målet är att nå en omsättning på över 120 Mkr i årstakt innan slutet av 2022, med ett rörelseresultat (EBITA) på 6-12 Mkr. Ni verkar vara på bra väg att nå dit, vad blir nästa steg? 

– Vi har som ambition att göra ytterligare ett förvärv och med det tror jag vi kommer nå tillväxtplanen. Även organiskt har vi bra fart in i 2022. Vårt fokus är att öka gruppens marknadskontakter och säljmöjligheter utifrån en mer sammansvetsad grupp-organisation.

Hur ser ni på potentialen att växa internationellt framöver? 

– Vi har redan idag representation i New York, samt vår etablering i Dubai. Genom dessa har vi fina möjligheter att växa internationellt. Samtidigt är störst fokus på att fortsätta vässa tillväxt, lönsamhet och effektiviteten i nuvarande organisation. 

Stäng×
Shortcut Media Group – Stark avslutning på 2021
01.03.2022

Shortcut Media Group – Stark avslutning på 2021

Fjolåret avslutades med positiva tongångar för filmproduktionsbolaget som under fjärde kvartalet levererade en omsättningsökning om 64%, jämfört med motsvarande period året innan, till 25,1 Mkr.

SMG / Spotlight Stock Market / 3,34 kr 

Dessutom lyckades man vända det negativa rörelseresultatet (EBITA) från föregående kvartal till positiva +1,2 Mkr.

I linje med den positiva trenden som vi redan noterade i vår senaste analys i november, har fler och fler kunder börjat realisera nya projekt efter en avvaktande hållning under stora delar av pandemin. Inte minst myndigheter har blivit mer aktiva och till exempel dotterbolaget Bond Street fick en order på 1,6 Mkr i oktober. Utöver det har Bond Street även vunnit ett uppdrag med Skolverket värt 1,2 Mkr. Mycket glädjande är utvecklingen även inom tv-spelindustrin, där bolagets satsningar bland annat lett till samarbetsavtal med VR-spelbolaget Fast Travel Games samt i ökade snittorder per projekt.

Ytterligare glädjande besked kom kring samarbetet med den ej namngivna globala streamingaktören där man fortsätter att skapa projekt tillsammans. Vd Peter Söderlind uppger dessutom i samband med bokslutskommunikén att fler nya kunder har tillkommit och att man för dialoger med flera privata aktörer om samarbetsavtal för 2022.

Huvudparten av den imponerande tillväxten kommer dock från förvärven av STARK, Magoo och digitalbyråverksamheten från Klapp & Co. Stort fokus ligger nu på att integrera dessa och realisera synergier, samtidigt som man genomför ett flertal åtgärder för att förbättra interna processer och öka lönsamheten. Ett konkret exempel är att STARK nu har flyttat tillsammans med ett annat dotterbolag, Oddway Film, och bolagen drivs numera av samma ledning.

Liksom tidigare belastades EBITA-resultatet under fjärde kvartalet av kostnader för förvärv, integration och utvinnande av synergier, om än i betydligt mindre utsträckning. Från och med i år förväntas nu positiva bidrag från synergier när förvärven är fullt integrerade. Tillsammans med de ovannämnda besparingsinitiativen vill ledningen gradvis lyfta lönsamheten mot en EBITA-marginal om 5-10%.

Ge din syn på Shortcut Media Group här

Vd Söderlind upprepar även ambitionen att nå en omsättning om 120 Mkr på årsbasis, vilket han ser inom räckhåll med ett till förvärv. Man befinner sig tydligen i intressanta dialoger kring fler värdeskapande förvärv, men en djupare integration av ytterligare förvärv måste, enligt vd:n, vänta tills den nuvarande verksamheten uppvisar tillfredställande lönsamhet.

Givet utgångspunkten på 71,1 Mkr i nettoomsättning för helåret 2021, ytterligare bidrag från förvärven som gjordes under mitten av fjolåret och de positiva utsikterna för organisk tillväxt inom mediemarknaden i allmänhet och rörlig bild i synnerhet, framstår det fortfarande som realistiskt att nå dessa 120 Mkr vid slutet av 2022. Viktigt att poängtera är att det i så fall skulle vara baserad på årstakten och inte de facto helårsomsättning för 2022.

För att bli aktiv på M&A-fronten kommer det sannolikt behövas någon typ av kapitaltillskott och historiskt har man använt en kombination av kassa, förvärvskredit, egna aktier plus en prestationsbaserad del. Vid slutet av december uppgick nettoskuldsättningsgraden till 65% samtidigt som man hade 3,5 Mkr i likvida medel på balansräkningen. Det borde vara tillräckligt för att finansiera den löpande verksamheten de kommande kvartalen, då kassaflödet säsongsmässigt brukar vara som bäst under januari-februari och därefter uppgå ungefär till varje kvartals EBITA-resultat, med viss eftersläpning.

Uppmuntrande i sammanhanget är att året verkar ha börjat med god aktivitet hos kunder och på marknaden. För några veckor sedan har till exempel dotterbolaget Magoo fått i uppdrag att göra visuella effekter till en stor svensk TV-serie. Uppdraget sker på löpande räkning och väntas vara värt minst 1 Mkr under första kvartalet. Bara några dagar tidigare tecknade Bond Street ett årsavtal med en internationell kund som väntas vara värd cirka 1,3 Mkr under 2022.

Med en bra skalbarhet i affärsmodellen bör de ökande volymer få en tydlig effekt på resultatet, vilket bådar gott för en fortsatt positiv trend av lönsamheten. Med tanke på det negativa sentimentet på börsen mot förlustgenererande tillväxtbolag, ser vi fortsatt positiva EBITA-resultat som en avgörande faktor för aktiens framtida utveckling.

Vi ser goda förutsättningar att bolaget kommer infria sina finansiella mål, vilket innebär att börsvärdet justerad för nettoskulden motsvarar för tillfället en värdering kring 0,4 gånger EV/Sales och 5,5 gånger EV/EBITA, baserad på den annualiserade takten som förväntas nås i slutet av 2022.

Därmed framstår aktien som alltjämt attraktiv, även i dagens dystra omvärldsläge. Vi upprepar vår spekulativa Köprekommendation, men det är viktigt att komma ihåg att mindre bolag kan uppvisa sämre likviditet i aktiehandeln, vilket kan bidra till ännu högre volatilitet i oroliga tider.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Shortcut Media Group
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
14.12.2021
Small Cap - Ovzon får order på 133 miljoner kr

Small Cap - Ovzon får order på 133 miljoner kr

Ovzon har från sin partner Intelsat General Communications (IGC) erhållit en förnyad order för sin bastjänst av Ovzon SATCOM-as-a-Service, till...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Shortcut Media - Positivt momentum talar för uppsida
01.12.2021

Shortcut Media - Positivt momentum talar för uppsida

Stockpicker sätter köp i sin senaste analys av filmproduktionsbolaget Shortcut Media. Flera nya kunder som kommit in på kort tid och strategiska förvärv borde ligga till grund för en uppvärdering av bolaget.

SMG | Spotlight Stock Market | 3,71 kr

Filmproduktionsbolaget har under året möblerat om sin ledningsgrupp för att ytterligare öka fokus på större strategiska affärer och skala upp verksamheten. Den tidigare vd:n Anders Brinck, som ledde bolaget sedan starten 2011, har numera tagit över stafettpinnen som styrelseordförande och ska i fortsättningen ha ett extra öga på frågor såsom ramavtal och förvärv.  

Hans track-record är imponerande och bolaget har historiskt vuxit med i snitt över 50% per år, både organiskt och genom ett flertal förvärv. Tillsammans med den nya vd:n Peter Söderlind, tidigare COO för koncernen, vill Anders Brinck nu säkerställa att bolaget kommer leverera i linje med den uppsatta tillväxtplanen som innebär att genom organisk samt förvärvad tillväxt fördubbla verksamhetens storlek från 2020 till 2022. Det skulle innebära en omsättning på över 120 Mkr i årstakt innan slutet av 2022, samtidigt som rörelseresultatet (EBITA) ska nå 6-12 Mkr.

Prisbelönt produktionsgrupp inom rörlig bild

Shortcut Media Group (SMG) är en oberoende och prisbelönt produktionsgrupp inom rörlig bild. I dagsläget består gruppen av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, Magoo, Shortcut Produktion, Frost Studio och STARK Film. Dessa producerar allt från reklam- och företagsfilm till trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos och livesändningar. Dessutom erbjuder man ett komplett utbud av tjänster inom 3d-design, visuella effekter och postproduktion.

Kunderna utgörs främst av internationella och nordiska bolag, däribland många välkända namn såsom Tele2, H&M, Stena och Volvo. Den höga kvalitén av det inspelade materialet intygas även av ett flertal pris som man har vunnit. Dotterbolaget Oddway utsågs bland annat av Regi till Sveriges bästa filmproduktionsbolag i Årets Byrå, har vunnit den årliga kommunikationstävlingen Guldnyckeln och pris i reklamtävlingen 100-Wattaren. Även Bond Street Film, som producerar trailers till drama TV, OTT samt den snabbt växande gaming-industrin, har vunnit en rad priser och var återigen nominerade i Promax 2020. STARK Film har bl.a. vunnit Cannes Lions.

Relativt nytt inom koncernen är den proprietära SaaS-tjänsten ”Salesapp”, som är särskilt anpassad för att användas i fysiska kundmöten, till exempel av säljare, mäklare och andra varumärkesrepresentanter. Betalningsmodellen för plattformen består dels av en månatlig, återkommande licensintäkt och dels av ett löpande konsultarvode då SMG producerar hela eller delar av det digitala innehåll som distribueras via plattformen.

En av fördelarna är att kunden kan leverera innehåll som uppdateras i realtid vid sina fysiska möten och tjänsten används redan av kunder såsom Arvid Nordquist och Svensk Fastighetsförmedling. Efter ett mycket positivt mottagande beslutade man nyligen att skala upp plattformen för att nå ut till en större kundkrets. Förutom mäklarfirmor ser man främst bolag inom olika segment av konsumentvaror som relevanta, där varumärken är i behov av att distribuera digitalt innehåll till möten med sina kunder.

Digitalt innehåll blir rörligt

Marknaden för rörlig bild gynnas av flera underliggande drivkrafter och framför allt av faktumet att digitalt innehåll blir allt mer rörligt. Enligt Institutet för Reklam- & Mediestatistik väntas den svenska mediemarknaden växer med cirka 8% under 2021, där de snabbast växande kategorierna inkluderar online video och sociala medier, två kategorier som SMG är starka inom. Dessa väntas visa tvåsiffrig tillväxttakt.

SMG har dessutom starka positioner inom flera andra områden som ser ut att kunna växa snabbt de kommande åren. Särskilt värd att nämna är gaming-branschen, där jobbar man till exempel med in-game capture, trailers, promotionmaterial, 3d och visuella effekter.

Förvärvet av STARK ett steg mot att bli ledande i Norden

Att ledningen menar allvar med sin avsikt att skala upp visar inte minst den senaste affären som annonserades i september. Genom att förvärva filmproduktionsbolaget STARK Film förstärker SMG sitt erbjudande och kundlista inom högkvalitativ kommersiell film och tillsammans med dotterbolaget Oddway kommer det bildas ett av Sveriges största filmproduktionsbolag.

STARK är faktiskt ett av Sveriges mest anrika filmproduktionsbolag och experter på filmkommunikation till kunder såsom Volvo, SKF, Ericsson, Autoliv och Stena. På årsbasis väntas STARK tillföra 14 – 16 Mkr i omsättning och 1,4 – 2 Mkr i EBITA.

I samband med förvärvet tecknades ett samarbetsavtal kring filmproduktion med byrågruppen More Alliance, som sedan tidigare samarbetat med STARK. Det nya avtalet gäller de kunder som More Alliance och STARK har hittills bearbetat tillsammans, men utöver det är ambitionen att även marknadsföra och förmedla tjänster till varandra.

Offensiva satsningar börjar bära frukt

Efter ett utmanande corona-år 2020, som kännetecknades av inställda sport- och underhållingsevenemang, har vinden vänt sedan andra kvartalet i år. Mellan januari och september har koncernens sammanlagda omsättning ökat med 8%, jämfört med samma period i fjol, till 45,9 Mkr. Förutom en stark organisk tillväxt under andra kvartalet, har främst förvärven av Magoo, digitalbyråverksamheten från Klapp & Co samt STARK bidragit positivt till utvecklingen.

Mycket glädjande är att man har vunnit flera nya kunder och ramavtal har slutits eller förlängts med bland annat Fjällräven, Frilans Finans, Region Stockholm, Länsstyrelsen samt Post och Telestyrelsen. Utöver det har kundlistan vuxit med flera ledande bolag inom det prioriterade område Gaming, där man dessutom har utfört en rad projekt åt den återkommande kunden Paradox Interactive. Positivt utvecklas även samarbetet med en ny global streamingaktör och efter en rad lyckade projekt tillsammans ser det enligt ledningen ut som om samarbetet kommer fortsätta även nästa år.

Förbättringspotential finns det däremot vad gäller lönsamheten, eftersom rörelseresultatet (EBITA) under de första nio månader uppgick till -5,4 Mkr, vilket kan jämföras med +2,1 Mkr under jämförelseperioden i fjol. Här ingick, emellertid, betydande direkta och indirekta kostnader av engångskaraktär, då den nya vd:n Peter Söderlind passade direkt på att ta tag i allt arbete kring förvärv och integration. Generellt är det dessutom så att tredje kvartalet är en säsongsmässigt svagare period intäktsmässigt, vilket givetvis har en negativ effekt på lönsamheten.

Icke desto mindre är det en bit kvar tills man kommer nå lönsamhetsmålet, som implicit ligger kring 7,5% EBITA-marginal (baserat på tillväxtplanen), men enligt vd Söderlind kommer man från och med 2022 kunna generera en del synergier när förvärven väl är fullt integrerade och flera kostnadsposter kommer minska väsentligt. Här ingår bland besparingar från lokalhyra, administration och redovisning. Redan nästa kvartal, Q4, menar vd Söderlind har börjat starkt.

Vd Söderling påpekar dessutom i samband med den senaste kvartalsrapporten att han generellt kommer öka fokus på lönsamhet i de befintliga verksamheterna framöver. Under första halvåret 2022 vill han bland annat minska antalet varumärken för att skapa större möjligheter till interna synergier, samt externa sälj- och marknadsföringsmöjligheter. Affärsmodellens skalbarhet talar dessutom för en bra operationell hävstång i takt med att intäkterna fortsätter att öka.

Resultatet för tredje kvartalet i år belastades av en goodwill-nedskrivning om -3,4 Mkr, som man har valt att genomföra då STARK och Oddway går samman inom kort. Varken ned- eller avskrivningar av goodwill har dock en påverkan på kassaflödet och framförallt i förvärvsintensiva bolag är det därför mest lämpligt att titta på EBITA för att följa den operationella utvecklingen.

Fler förvärv i korten

Marknaden för filmkommunikation och online video är fragmenterad, vilket skapar goda förutsättningar för bolagets förvärvsstrategi. För tillfället utvärderar man tre möjliga målbolag, som alla tre har potentialen att ta koncernen till den aviserade omsättningen på 120 Mkr i årstakt. För att inte tappa fokus på befintliga verksamheter ska själva integrationen av nästa förvärv emellertid först ske när man har nått en stabil lönsamhet.

Efter förvärvet av STARK, där köpeskillingen uppgick till 7,5 Mkr, hade man likvida medel på 1,4 Mkr på balansräkningen vid slutet av september. I samband med att förvärvet annonserades tecknades ett avtal med storägaren Dividend Sweden om att genom utdelning ägarsprida SMG-aktier, samtidigt som Dividend Sweden investerar 2,25 Mkr i en riktad emission i SMG.

I början av november avyttrade man dessutom aktier i Unlimited Stories för minst 1,6 Mkr, i samband med att en industriell köpare har lagt bud på en betydande del av bolaget. Under förutsättningen att Unlimited når vissa uppsatta mål finns möjligheten att få ytterligare 0,24 Mkr under 2022.

Fjärde kvartalet har börjat starkt

I och med att bolaget nu är inne i en säsongsmässigt starkare period, är sannolikheten god att verksamheten kommer återgå till att generera positiva EBITA-resultat. Det är glädjande att ledningen har indikerat att det fjärde kvartalet har börjat starkt, vilket även syns i ett flertal ordrar som man har tagit under de senaste veckorna.

Bland annat har många av bolagets myndighetskunder haft restriktioner och policies att inte beställa inspelad film så länge restriktionerna låg kvar. Det har lett till ett uppdämt behov av produktioner både inom offentlig och privat sektor som nu så småningom lossnar. I mitten av oktober fick dotterbolaget Bond Street en order från en svensk myndighet till ett värde på 1,6 Mkr. Samtidigt förbättras nu även möjligheten för internationella inspelningar i takt med att restriktioner släpps.

SMG framstår som välrustad för att dra full nytta av den pågående återhämtningen och de strukturella tillväxttrenderna i branschen. Med ökade volymer bör även lönsamheten förbättras successivt och mycket tyder på att bolaget kommer kunna infria sina mål för 2022.

Stor uppsida i aktien om tillväxtplanen infrias

Dagens börsvärde kring 47 Mkr tar i våra ögon inte hänsyn till potentialen i bolaget och framstegen som man har gjort under de senaste kvartalen. Lyckas man nå de aviserade 120 Mkr i annualiserad omsättningstakt samt en EBITA på 6 - 12 Mkr vid slutet av 2022, innebär dagens kursnivå en värdering omkring 0,4 gånger EV/Sales och 5,6 gånger EV/EBITA.

Viktigt att komma ihåg är att siffrorna är baserade på en annualiserad nivå vid slutet av 2022 och kommer alltså inte vara de facto siffror för helåret 2022. Dessutom lär ett ytterligare förvärv även kräva ytterligare kapitaltillskott i form av nyemission. Icke desto mindre bör uppsidan i aktien vara betydande i takt med att nyhetsflödet fortsätter vara positivt. För den riskvillige kan SMG därför vara värd ett spekulativt Köp.

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen
Small Cap – Tungt fall i Follicum
14.09.2021

Small Cap – Tungt fall i Follicum

Follicums styrelse har beslutat att pausa samtliga utvecklingsprojekt då det bedöms vara svårt att attrahera finansiering för att driva dessa vidare.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början