Inbjudan till teckning av units i Simris Alg
03.07.2020

Inbjudan till teckning av units i Simris Alg

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat innovationsbolag och pionjärer i utvecklingen av mikroalger som ny odlingsgröda och bioteknologisk produktionsplattform. Bolagets affärsidé och mål är att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger istället för från fisk och andra havslevande djur. Bolaget är därmed del av en starkt växande marknad för växtbaserade alternativ och ett av de första noterade veganska bolagen.

Simis Alg odlar mikroalger för att ersätta kommersiellt viktiga produkter och råvaror som idag kommer från fisk och andra havslevande djur. Det är fortfarande rätt få algbolag som gått hela vägen från forskning till industriell skala, så man är ett av de ledande bolagen i den utvecklingen. Framför allt tillverkar Simris Alg omega-3 som alternativ till fiskolja och krill.

Omega-3-marknaden bidrar till utfiskning och hotar känsliga marina ekosystem. Samtidigt är haven förorenade med bland annat tungmetaller, PCB och dioxiner, som anrikas i fisken och fiskoljan. Det ironiska i sammanhanget är att omega-3 inte ens kommer från själva fisken, utan från de mikroalger som är basen i havets näringskedja. Genom att odla dessa mikroalger och utvinna oljan slipper Simris Alg gå omvägen via fisk, och får en helt vegansk produkt som är både renare och säkrare.

Bolaget genomför en nyemission på 29,1 miljoner kronor. Försäljningen i USA har börjat ta fart under våren, vilket är ett tecken på att bolaget landat rätt med sin strategi för att få ut sina produkter på marknaden. Därför är det viktigt nu att börja gasa på, och verkligen satsa.


Erbjudandet i sammandrag


Teckningsperiod: 24 juni 2020 – 8 juli 2020

Teckningskurs: 2,70 sek per unit, vilket motsvarar 0,90 sek per B-aktie

Emissionsbelopp: 29,1 MSEK, vid inlösen kan teckningsoptioner ge mellan 1,9 MSEK – 38.8 MSEK

Garanti: Företrädesemissionen är garanterad till 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Villkor teckningsoptioner: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie under teckningsperioden 2 oktober 2020 – 16 oktober 2020. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 17 september 2020 – 30 september 2020, dock lägst kvotvärdet och högst 1,80 SEK per aktie.


Dokument och filer

Emissionssite

Videointervju

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
15.06.2020
Stockpicker intervjuar - Simris Alg

Stockpicker intervjuar - Simris Alg

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat innovationsbolag och pionjärer i utvecklingen av mikroalger som ny odlingsgröda och bioteknologisk produktionsplattform.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är formellt civilingenjör och teknologie doktor i bioteknik, och startade Simris Alg direkt efter min doktorsexamen. Jag har också tidigare utbildningar inom både humaniora, matematik och datalogi, och har bland annat jobbat med riskvärdering och prissättning av finansiella derivat på investmentbank. Men jag tröttnade på att inte få skapa något på riktigt, och gick därför tillbaka till skolbänken. 

simsVD

Fredrika Gullfot, VD

Det stod mellan AI och bioteknik, och eftersom jag hade gjort mina år framför dataskärmen kändes det mer lockande att få forska på labb. I min forskargrupp arbetade vi med biomimetik, att efterlikna naturen för att utveckla bättre processer och material. Det har präglat mycket av min vision bakom Simris Alg, och min tro på bättre teknik för att lösa vår tids stora utmaningar – havet, miljön och klimatet.

Det räcker dock inte med att bara forska eller driva utvecklingsprojekt, utan det är viktigt att bygga företag med den nya tekniken så att lösningarna också kommer ut i samhället. Jag drivs av att vara med och rita om världskartan för hur vi gör saker i framtiden. Och så gillar jag coola och originella grejer. Min familj har kreativ bakgrund, så även om jag råkade bli tekniknörd har jag har fått i mig med modersmjölken att skapa och bryta ny mark.

Kan du beskriva Simris Alg och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi odlar mikroalger för att ersätta kommersiellt viktiga produkter och råvaror som idag kommer från fisk och andra havslevande djur. Det är fortfarande rätt få algbolag som gått hela vägen från forskning till industriell skala, så vi är ett av de ledande bolagen i den utvecklingen. Framför allt tillverkar vi omega-3 som alternativ till fiskolja och krill.

Omega-3-marknaden bidrar till utfiskning och hotar känsliga marina ekosystem. Samtidigt är haven förorenade med bland annat tungmetaller, PCB och dioxiner, som anrikas i fisken och fiskoljan. Det ironiska i sammanhanget är att omega-3 inte ens kommer från själva fisken, utan från de mikroalger som är basen i havets näringskedja. Genom att odla dessa mikroalger och utvinna oljan slipper vi gå omvägen via fisk, och får en helt vegansk produkt som är både renare och säkrare.

Men vi är samtidigt mycket mer än bara ett kosttillskottsbolag, och har nyligen börjat utveckla fler ämnen från våra alger som kan ersätta andra ohållbara ingredienser från marina djur. Precis som med omega-3 kommer flera av de ämnen man är ute efter ytterst från mikroalger. Med vår odlingsteknik kan vi komma åt dessa ämnen på ett mycket mer hållbart och resurseffektivt sätt.         

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi äger hela värdekedjan ”from farm to bottle” d.v.s. från odling till färdig produkt. Produkterna säljs under vårt eget varumärke Simris® Algae Omega-3, både direkt till konsument genom e-handel och via återförsäljare. Eftersom vi fortfarande väntar på EU-godkännande för att få sälja på hemmaplan har vi istället valt att lansera i USA. Här säljer vi genom trendsättande återförsäljare, såsom Goop och Erewhon Market i Los Angeles. Vi har även distributörsavtal med Sydkorea på plats, och i Sverige har vi avtal med bl.a. Åhléns och Apoteket. Vi har byggt en bra grund att utgå ifrån, och det vi behöver göra nu är att öka på försäljningen.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi hade planerat flera marknadsföringsevent i USA under våren som vi blev tvungna att ställa in när gränserna stängdes. Vi svarade snabbt med att dra ner på allt utom rent affärskritiska aktiviteter, för att upprätthålla servicen till befintliga kunder och e-handeln. Försäljningen i USA har dock fortsatt öka trots krisen, så vi ser fram emot att åter börja öka tempot och satsa. 

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 29,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Försäljningen i USA har som sagt börjat ta fart under våren, vilket är ett tecken på att vi landat rätt med vår strategi för att få ut våra produkter på marknaden. Därför är det viktigt nu att börja gasa på, och verkligen satsa. Vi behöver rekrytera kompetenser och öka resurserna inom framför allt försäljning, och även öka på marknadsföringen.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Våra produkter riktar sig ju till ett rätt exklusivt segment, så generellt ser vi inte just andra omega-3-produkter som den mest relevanta konkurrensen. Fördelarna jämfört med fiskolja är annars uppenbar, och ser man till andra omega-3-tillskott från alger så kommer de från stora ingrediensleverantörer som odlar jästalger på sockerlösning istället för i växthus såsom som vi gör. I lågpris- och mellansegmenten är kategorin rätt överbefolkad.

Men det finns andra produkter och varumärken i samma lite mer exklusiva wellness-segment, såsom till exempel Moon Juice, The Nue Co. och WelleCo, och som konkurrerar om samma kunder. Här är vi rätt ensamma med just omega-3 i den kvalitet som krävs för att platsa på hyllorna där dessa produkter säljs. Det är fortfarande glest med varumärken som passar in här, så vår plan är att ta viktiga marknadsandelar genom att vara relativt tidiga. Våra produkter är unika eftersom vi odlar våra egna ingredienser, och det är något som våra kunder verkligen uppskattar, både konsumenter och återförsäljare.

alga

Hur stor är Simris Algs potentiella marknad?

– Ser man på omega-3-marknaden i sin helhet brukar man säga att den är värd cirka 32 miljarder USD i konsumentled. 7,8 procent av vuxna befolkningen i USA tar regelbundet omega-3-tillskott, enligt nationella hälsomyndigheten NIH. Som jag nämnde tidigare riktar vi oss till en specifik nisch som man ibland kallar prestige wellness. Här förväntar man sig en fördubbling av kategorin kosttillskott från 3,5 miljarder USD till 7 miljarder USD år 2024. Vi ser samma tendens i Sverige. Marknaden för kosttillskott inom just skönhet växte förra året med hela 17 procent, jämfört med 3 procent för kategorin i sin helhet.

En annan makrotrend som är viktig att tänka på är växtbaserade dvs. veganska alternativ. Här har marknaden närmast exploderat enbart det senaste året. Människor kommer i allt större utsträckning välja växtbaserade alternativ framför animaliska, där sådana finns. Mikroalger är den enda växtbaserade källan till samma viktiga omega-3-fetter som i fisk och krill.     

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Simris Alg?

– Om man är långsiktig investerare som gillar att bidra till utvecklingen tror jag Simris är helt rätt. Vi är omega-3-marknadens Tesla. Vi har en unik teknisk plattform och har fått de första kommersiella genombrotten för våra produkter. Samtidigt är det ingen quick fix, och vi befinner oss ännu i uppbyggnadsfas. Vi vill skapa långsiktigt hållbar lönsamhet för våra aktieägare, i samklang med samhället, naturen och klimatet. Jag är övertygad om att den strategin vinner i längden. Samhället befinner sig i en brytpunkt just nu på grund av klimatfrågan, och vi är ännu rätt få veganbolag som är noterade. Här kan man alltså fortfarande vara med i tidigt skede. Sist men inte minst har aktieägare självklart också rabatt på våra produkter.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Simris Alg ut då?

– Om fem år ska vi ha nått samma kultstatus som andra missionsdrivna varumärken från Sverige, såsom Oatly och Mini Rodini. På så vis kan vi sätta ny standard på marknaden, och rita om kartan för omega-3. Vi kommer också att ha lanserat fler produkter, och säljer på fler marknader än Sverige och USA. Sedan har vi förstås också börjat bygga ut anläggningen, för att möta den växande efterfrågan på våra produkter.  


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 24 juni 2020 – 8 juli 2020

Teckningskurs: 2,70 sek per unit, vilket motsvarar 0,90 sek per B-aktie

Emissionsbelopp: 29,1 MSEK, vid inlösen kan teckningsoptioner ge mellan 1,9 MSEK – 38.8 MSEK

Garanti: Företrädesemissionen är garanterad till 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market

Villkor teckningsoptioner: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie under teckningsperioden 2 oktober 2020 – 16 oktober 2020. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 17 september 2020 – 30 september 2020, dock lägst kvotvärdet och högst 1,80 SEK per aktie.


Dokument och filer

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början