Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Sivers Semiconductors – Kassapåfyllnad
09.05.2023

Sivers Semiconductors – Kassapåfyllnad

Teknikbolaget Sivers Semiconductors levererar integrerade chip och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Sivers Semiconductors – Nyhetsfest
04.04.2023

Sivers Semiconductors – Nyhetsfest

Sedan vår föregående analys i början av februari har det varit mer händelserikt än på länge i Sivers Semiconductors.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
17.03.2023
Small Cap – Speqta rusade efter stor aktieutdelning

Small Cap – Speqta rusade efter stor aktieutdelning

First North-listade Speqta rusade 41 procent efter gårdagskvällens utdelningsbesked. Efter att ha sålt flera delar av verksamheten har bolaget en kassa som är större än börsvärdet. Speqta föreslår en utdelning på 6,83 kronor per aktie, motsvarande totalt 45 miljoner kronor. Därmed delar bolaget ut en stor del av kassan som vid årsskiftet uppgick till 111 miljoner kronor. Speqtas kassa har svällt i spåren av att bolaget sålt flera av sina verksamheter, bl.a. den finländska låneförmedlaren Rahalaitos, för att fullt ut fokusera på ai-baserad marknadsföring. I mars förra året hade bolaget en kassa på cirka 420 miljoner kronor men valde då att dela ut totalt 316 miljoner kronor till aktieägarna. Sedan dess har bolaget fått ytterligare tilläggsbetalningar från försäljningarna.

Sivers Semiconductors meddelade på fredagen att bolagets affärsområde Sivers Wireless har tecknat ett utvecklingsavtal för en avancerad satellitkommunikationslösning med Thorium Space, ett polskt satellitkommunikationssystemsbolag. Avtalet är ett första steg i utvecklingen av avancerade chipsets för markterminaler för satellitkommunikation, samt rymdbaserade enheter. Värdet på avtalet är cirka 19,5 miljoner kronor. Avtalet täcker ett första utvecklingssteg och avser leverans av fungerande prototyper av flera olika dedikerade chip för olika mm-vågs frekvenser för avancerade satellitkommunikationssystem. I nästa fas, som inte ingår i nuvarande avtal, är potentialen betydande, eftersom chipen kommer att vidareutvecklas, kvalificeras och förberedas för massproduktion för att stödja både mark- och rymdbaserade lösningar för att så småningom rullas ut i volym från och med andra halvåret 2024. Sivers aktie klättrade 4 procent till 8,67 kronor.

En av dagens förlorare var Nepa, som gör mjukvara för marknadsundersökningar, vars aktie föll 24,3 procent. Rörelseresultat försämrades till -3,8 miljoner kronor (10,7) för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader om 4,5 miljoner kronor hänförliga till det globala kostnadsbesparingsprogrammet. Det justerade rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (10,7). Nettoomsättningen minskade till 76,3 miljoner kronor (78,7). Återkommande intäkter ökade med 2,3 procent. Nepa uppger att bolaget under årets första månader noterat en fortsatt svag marknadstillväxt.

Spiffbets aktie såldes ned 16,2 procent sedan bolaget aviserat en kvittningsemission och en parallell företrädesemission. Emissionerna förväntas sammantaget lätta bolagets skuld och räntebörda och ge bolaget förutsättningar för potentiella tilläggsförvärv, lanseringar på nya geografiska marknader samt eventuella strukturaffärer. Spiffbet har från bolagets huvudägare A veces AB och Johan Styren lånat in totalt cirka 39,6 miljoner kronor som får kvittas mot nyemitterade aktier. Bolaget bedömer fortsatt att ebitda-breakeven är möjlig under 2023. Den senaste treårsperioden har cirka 90 procent av börsvärdet gått upp i rök.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
24.02.2023
Small Cap - Minskad förlust för Peptonic Medical

Small Cap - Minskad förlust för Peptonic Medical

Forskningsbolaget Peptonic Medical rapporterade ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelseförlusten rejält. Omsättningen steg 82,1 procent till 10,2 miljoner kronor (5,6) medan rörelseresultatet uppgick till -6,9 miljoner kronor (-44,0). Bakomliggande orsak är enligt VD Erik Sundquist främst ett lyckat strategiskifte som gjordes i början av 2022 i samband med införlivandet av Israeliska CommonSense, numera Peptonic Israel, som förvärvades i slutet av 2021. Likvida medel uppgick till 3,6 miljoner kronor (10,2). Efter perioden tillfördes bolaget 45 miljoner kronor efter emissionskostnader. Under året har efterfrågan från internationella partners ökat, framför allt gällande bolagets vaginala självtester. Peptonic Medical räknar med att presentera fler nya distributörsavtal under innevarande år samt att företagets gel mot vaginal atrofi kommer att adderas till selekterade avtal där självtesterna redan säljs. Aktien klättrade 2,9 procent till 0,072 kronor.

Sivers Semiconductors meddelar att dess affärsenhet, Sivers Wireless, har fått ordrar värda 620 000 dollar för leverans av olicensierade 5G millimetervåg moduler i 60 GHz-bandet under 2023 till flera nya kunder som går in i volymfasen. Beställningarna inkluderar kunder som Airvine, samt kunder via Richardson RFPD (Sivers distributör), och representerar starten på en volymramp efter att våra kunder nu har färdiga produkter. Aktien förbättrades 5,5 procent till 9,825 kronor.

Investmentbolaget Northern CapSek Ventures (CapSek) har genomfört en riktad nyemission om 4 455 443 stamaktier till en teckningskurs om 1,01 kronor per ny stamaktie. Därmed tillförs CapSek totalt 4,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Vidare har styrelsen, med stöd av samma bemyndigande, beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 9 456 396 nya stamaktier till samma teckningskurs som i den riktade emissionen. Vid full teckning tillför emissionerna CapSek totalt cirka 14,05 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Aktien lyfte 6 procent till 1,06 kronor.

Finansbolaget Consensus Asset Management handlades ned 9,9 procent i spåren av sitt bokslut. De totala intäkterna minskade kraftigt och uppgick till 15,5 miljoner kronor (52,9). Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (25,7). Eftersom intäkter kommer från olika delar av kapitalmarknaden så blev 2022 ett väldigt svårt år med fallande börskurser som i stort sett slog mot alla bolagets intäktsben. Under fjolåret fortsatte inflödet av nytt kapital med 1,7 miljarder. Bolaget har nu 11,5 miljarder kronor under förvaltning. Consensus fortsätter att expandera organiskt och har öppnat ett kontor i Örebro, samt har genomfört rekryteringar i Eskilstuna.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Imponerande rörelse i Sivers Semiconductors
23.02.2023

Imponerande rörelse i Sivers Semiconductors

Nyheten om att Sivers Semiconductors i samarbete med Intel och WiSig Networks lanserar produkter för den indiska marknaden får aktien att rusa idag.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
22.02.2023
Small Cap - Sivers rusade på samarbete med Intel

Small Cap - Sivers rusade på samarbete med Intel

Enligt ett pressmeddelande kommer Bonnier News inte att höja sitt bud på magasinstjänsten Readly ytterligare. Acceptperioden förlängs dock till den 7 mars. Det var i slutet av januari som Bonnier News meddelade att budet på Readly höjdes från 12 till 14,40 kronor per aktie. Bonnier menar att det reviderade erbjudande om 14,40 kronor per aktie representerar de gemensamma tillväxtmöjligheterna för Readly och Bonnier News och det är glädjande att man har en samsyn med bolagets största ägare om det fullständiga värdet på bolaget och vad som utgör den bästa vägen framåt för bolaget. Mot denna bakgrund vill Bonnier därför vara tydliga med att de inte kommer att höja budet ytterligare. Aktien minskade 1,4 procent till 13,32 kronor.

It-bolaget Distits aktie handlades ned 44,5 procent efter att ha aviserat en nyemission på omkring 98 miljoner kronor. Teckningskursen är satt till 7 kronor vilket kan jämföras med tisdagens stängningskurs på 29,75 kronor och enligt bolaget motsvarar en rabatt på 61,9 procent jämfört med den teoretiska kursen efter att teckningsrätterna avskiljts. Distit konstaterar att det utmanande affärsklimatet och att bolagets omsättning och marginaler inte motsvarat bolagets uppsatta mål. Bolagets näst största aktieägare Redstone Investment Group har accepterat att betalningen av tilläggsköpekillingen för förvärvet av EFUEL skjuts upp från 2023 till 2025.

Sivers Semiconductors aviserade på onsdagen ett samarbete med Intel och WiSig Network för att lansera världens första lösning för 5G millimetervåg FR2 Standalone kundterminal (CPE). De tre företagen utvecklar gemensamt lösningen för att adressera den stora möjligheten kring 5G millimetervåg i Indien, men även för att kunna möta det globala marknadsbehovet för Standalone, FR2-lösningar. Den indiska totala 5G-marknaden förväntas bli en av världens största, med en omsättning på 120 miljarder dollar i slutet av 2023. Med denna banbrytande lösning står de tre bolagen beredda att leda vägen mot att möta detta ökande behov. Sivers aktie rusade 18,8 procent till 9,70 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sivers Semiconductors – Spänner bågen
08.02.2023

Sivers Semiconductors – Spänner bågen

Teknikbolaget Sivers Semiconductors levererar integrerade chip och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Upprekyl i Ericsson efter fredagens nedställ
19.12.2022

Upprekyl i Ericsson efter fredagens nedställ

Handeln på Stockholmsbörsen var avvaktade efter förra veckans svaga utveckling.

OMXS30-index steg 0,1 procent medan det bredare OMXSPI minskade 0,3 procent. SEB justerar upp sin prognos för Riksbanken och räknar nu med att styrräntan höjs med 50 punkter vid mötet i februari, till 3,00 procent. Tidigare prognos var en höjning med 25 punkter.

Ericsson tillhörde vinnarna bland Large Cap och steg 2,5 procent. I fredags föll B-aktien rejält efter en kapitalmarknadsdag i USA på torsdagskvällen. Astrazeneca har kommit med flera besked under morgonen, däribland att Imfinzi-studien mot lungcancer inte nådde sitt mål och att Forxiga rekommenderas för utökat godkännande i EU gällande behandling för hjärtsvikt. Aktien försvagades 0,4 procent. Hexagon förvärvar Qognify, som är en amerikansk leverantör av mjukvarulösningar för fysisk säkerhet och incidenthantering. Qognifys intäkter för 2023 förväntas uppgå till mer än 50 miljoner euro. Aktien sjönk 0,4 procent till 112,85 kronor.

Fastighetsbolaget Balder meddelade att den riktade nyemissionen till AMF innebär en utspädningseffekt på cirka 3 procent. Aktien backade 5 procent till 47,10 kronor. I sektorn i övrigt sjönk SBB och Wallenstam 3,8 respektive 4,5 procent. Corem har tecknat ett avtal om att sälja fyra fastigheter i Norrköping till Björksunds Förvaltning. Värdet uppgår till sammanlagt 168 miljoner kronor. Aktien minskade 11,4 procent till 7,82 kronor. Fönster- och dörrtillverkaren Inwido lyfte 6,9 procent, efter att SHB höjt den kortsiktiga rekommendationen, på tre månaders sikt till Köp (Behåll).

Annons

Bioinvent inleder en fas 1-studie med en subkutan formulering av sin ledande läkemedelskandidat BI-1206. Aktien handlades ned 0,3 procent till 32,80 kronor. Enligt Finansinspektionens insynsregister har Sivers Semiconductors vd Anders Storm köpt 32 600 aktier i bolaget. Aktierna köptes till genomsnittskursen 6,17 kronor per aktie, en affär på 201 250 kronor. Aktien klättrade 1,4 procent till 6 kronor. Bico backade för tredje dagen i följd och stängde 5,7 procent lägre. Trots detta är aktien upp 40 procent den senaste månaden efter att tyska Sartorius blev ny storägare i Bico efter en riktad nyemission.

Mentice, som är en leverantör av simuleringsteknik för kirurger, har erhållit en order värd 1,1 miljoner dollar från Beijing Huanya Zhitong på uppdrag av Chinese Medical Education Association. Aktien handlades upp 6,6 procent till 41,80 kronor. Enligt ett pressmeddelande har Africa Energy tecknat en ny kreditfacilitet uppgående till 5 miljoner dollar. Långivare är Africa Oil, Deepkloof och Lorito. Lånet kommer att löpa med en ränta på 10 procent fram till utgången av oktober 2023. Africa Energys aktie stärktes 4,4 procent till 1,33 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sivers Semiconductors – Storavtal
14.12.2022

Sivers Semiconductors – Storavtal

Vid föregående analys i slutet på augusti sänkte vi rekommendationen för Sivers Semiconductors till Neutral, trots att riktkursen på 12 kr låg en rejäl bit över senast betalt på 8,85 kr.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
05.12.2022
Small Cap – Bonnier News Group lägger bud på Readly

Small Cap – Bonnier News Group lägger bud på Readly

Bonnier News Group lämnar genom dotterbolaget Tidnings AB Marieberg ett rekommenderat kontanterbjudande om 12 kronor per aktie till aktieägarna i Readly.

Det totala värdet på budet ligger på cirka 455 miljoner kronor. Budet innebär en premie på 59,3 procent jämfört med fredagens stängningskurs. När Readly börsnoterades i mitten av september 2020 var teckningskursen 59 kronor. Readlys oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande. Varken Bonnier News eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter innehar några aktier eller andra finansiella instrument i Readly som ger en finansiell exponering mot Readlys aktie i dagsläget. Budet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Bonnier News blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier. Readlys aktie rusade 56,6 procent till 11,80 kronor.

Maven Wireless Sweden har mottagit order via Rhomberg inom befintligt ramavtal med schweiziska Trafikverket SBB till ett värde av cirka 64 miljoner kronor. Denna order inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för både blåljusradio för polis- och brandkår, GSM-Rail och mobiltelefontäckning för uppkoppling av de schweiziska mobiloperatörerna. Den innehåller även stöd för den nya generationens tågstandard för radiokommunikation FRMCS. Aktien avancerade 10,6 procent till 15,90 kronor.

Sivers Semiconductors tillhörde måndagens kursvinnare med en uppgång om nästan 25 procent. Bolaget har tecknat ett strategiskt utvecklingsavtal med europeiskt satellitkommunikationsbolag om 16,4 miljoner dollar. Sivers uppskattar att upp till 75 procent av avtalet kommer att intäktsföras från och med fjärde kvartalet 2022 till och med slutet av 2023. Avtalet omfattar utveckling av flera integrerade kretsar som utgör kärnan i kundens nästa generation av markbaserade terminaler där Sivers räknar med att antalet kretsar från Sivers kommer att öka mellan den nuvarande generationen - för vilken volymer kommer att börja levereras första kvartalet 2023 – och nästa generation terminaler till denna kund.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början