Sleep Cycle - AI-baserat värdebolag
22.05.2024

Sleep Cycle - AI-baserat värdebolag

I dagens oroliga och ständigt uppkopplade värld är stress ett växande problem. Ett vanligt tecken på den är försämrad sömnkvalité.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
02.02.2023
Small Cap – Budgivaren fullföljer inte budet på Sleep Cycle

Small Cap – Budgivaren fullföljer inte budet på Sleep Cycle

TopRight Nordic har ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende TopRights förvärv av samtliga aktier i Meeting Technology Sweden. Köpeskillingen i förvärvet uppgår till totalt cirka 21 miljoner kronor. Köparna har även möjlighet att erhålla en tilläggsköpeskilling om 4 miljoner kronor om vissa villkor uppfylls. TopRights styrelse ska i samband med genomförandet av förvärvet besluta om en riktad emission av aktier till säljarna av MTS. Under det senaste räkenskapsåret, vilket avslutades i juni förra 2022, omsatte Watteriet 12,3 miljoner kronor och redovisade ett resultat efter finansiella poster om cirka 2 miljoner. Aktien lyfte 1,4 procent till 1,268 kronor.

Velvet Cichlids har beslutat att inte fullfölja uppköpserbjudandet på Sleep Cycle. I december i fjol lade Velvet Cichlid ett kontantbud om 42,50 kronor per aktie på Sleep Cycle. Vid utgången av acceptfristen den 31 januari 2023 hade erbjudandet bara accepterats till motsvarande cirka 10,9 procent av de utestående aktierna i Sleep Cycle. Budgivaren kontrollerar motsvarande cirka 69,9 procent av de utestående aktierna. Fullföljandet av erbjudandet är villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att budgivaren blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Sleep Cycle.

ProstaLund och den nya ägaren av Specialistläkargruppen i Kalmar (SLG Kalmar AB) har tecknat ett nytt avtal gällande engångsmaterial som används vid CoreTherm®-behandlingar. Överenskommelsen sträcker sig över tolv månader, med en option om förlängning. Ordervärdet är cirka 2,4 miljoner kronor under avtalsperioden. Överenskommelsen sträcker sig över tolv månader, med en option om förlängning. Aktien förbättrades 4,8 procent till 4,16 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Nytt kursrally i Oscar Properties
16.01.2023

Nytt kursrally i Oscar Properties

Handeln på Stockholmsbörsen var avslagen då de amerikanska börserna är stängda på grund av helgdag. 

OMXS30-index steg 0,4 procent och OMXSPI stärktes 0,9 procent. Swedbank tror på fortsatt stigande räntor under det första halvåret 2023. Men prognosen för rörliga bolåneräntor revideras ned och de väntas toppa på 4 procent under början av året. Vid Riksbankens februarimöte tror Swedbank på fortsatt en höjning av styrräntan med 50 punkter, vilket i så fall innebär att styrräntan landar på 3 procent.

Hennes & Mauritz ökade 0,9 procent i spåren av att RBC höjt riktkursen till 125 kronor (110). SEB räknar med en fortsatt stark marknad för försvarsutrustning kommande år. Banken räknar med 10 procent organisk tillväxt för Saab 2023 och en rörelsemarginalförbättring till 8,9 procent, från 7,7 procent på bankens prognos för 2022. SEB:s vinstprognos ligger därmed också 7 procent över konsensus. Banken rankar Saab Köp. Aktien stärktes 1,5 procent till 416,40 kronor. En av årets vinnare Sinch rekylerade ned 0,9 procent. En bättre inledning på veckan hade fastighetsbolaget SBB vars aktie ökade 8 procent. I sektorn internmäklade Erik Penser en post om cirka 3,3 miljon aktier i Oscar Properties till kursen 2 kronor per aktie. Den mäklade posten matchar Kvalitenas kvarvarande innehav i Oscar Properites. Under slutet av 2022 sålde Kvalitena stora delar av sitt innehav i Oscar Propoerties. Bolagets största ägare Dragfast har flaggat för ett innehav som överstiger 15 procent i fastighetsbolaget. Aktien rusade 27,2 procent. Clas Ohlson föll 7,7 procent, motsvarande 6,10 kronor. Aktien handlades under måndagen exklusive utdelning om 6,50 kronor varav en extrautdelning om 3,13 kronor.

Nibe förvärvar 65 procent av aktierna i kanadensiska Miles Industries, verksamt inom brasvärme. Bolaget med 80 anställda och med verksamhet i Vancouver omsätter cirka 75 miljoner kanadensiska dollar med en rörelsemarginal som överstiger 10 procent. Aktien förbättrades 1,3 procent till 106,85 kronor. SEB sänker rekommendationen för Collector till Sälj (Behåll). Nischbanken har framgångsrikt skruvat på exponeringen från konsumenter till småbolag och fastigheter, två kundsegment SEB dessvärre befarar kommer vara särskilt utmanande det närmaste året. Kombinerat med en stark aktiekursutveckling på senare tid gör detta chans/risk-relationen i aktie oattraktiv. Aktien försvagades 5,3 procent till 37 kronor.

Humble Group har tecknat ett villkorade avtal med ägarna av Privab Grossisterna (Privab Marknadsbolag), Cool & Candy (Privab Ystad) och Skövde Snabbgross (Privab Trollhättan) och tillsammans med Privab Marknadsbolag och Privab Ystad avseende förvärv av samtliga aktier i Privabbolagen. Bolagens uppskattade konsoliderade omsättning respektive ebitda-resultat för 2022 beräknas uppgå till cirka 498 miljoner kronor respektive 28 miljoner kronor. Humbles aktie ökade 2,7 procent till 10,50 kronor. Bioarctic meddelade att partnern Eisai lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande av alzheimersläkemedlet lecanemab till den japanska läkemedelsmyndigheten, PMDA. I och med inlämnandet, när PMDA formellt accepterat ansökan, har Bioarctic rätt till en milstolpsersättning om 5 miljoner euro. Bioarctic steg 3,1 procent till 323,20 kronor.

First North-listande Lyko mäktade med en uppgång på 17,7 procent efter att Di har satt en köprekommendation på bolaget i spalten ”veckans aktie”. Ferroamp handlades upp 6,1 procent efter att Carnegie inlett bevakning med rekommendationen Köp och riktkurs 90 kronor. Sleep Cycle rapporterade ökande omsättning men minskande rörelsevinsten under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, enligt preliminära siffror. Omsättningen växte med 16 procent medan rörelseresultatet uppgick till 5 miljoner kronor (8). Aktien minskade 7 procent till 42,80 kronor. Oljebolagen Africa Energy och IPCO hade en bra dag med uppgångar om 6,9 respektive 2,8 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
19.12.2022
Small Cap – Sleep Cycle rusade på bud

Small Cap – Sleep Cycle rusade på bud

Velvet Cichlid lägger ett kontantbud om 42,50 kronor per aktie på Sleep Cycle.

Det innebär en premie på 33,6 procent jämfört med fredagens stängningskurs. Budet värderar hela bolaget till 862 miljoner kronor. Sleep Cycle noterades på börsen så sent som 2021 till kursen 70 kronor. Velvet Cichlid kontrolleras av ett konsortium bestående av GLA Invest SA, MCGA AB, h265 AB samt Petter Wallin. Budgivaren äger inga aktier i Sleep Cycle, men bakomliggande konsortium har dock aktier motsvarande totalt cirka 68,2 procent av bolaget, vilka kommer att tillskjutas Velvet Cichlid i samband med budet. SHB Microcap Sverige, Cicero Fonder och Evli Swedish Small Cap, med ett totalt gemensamt innehav om cirka 8,6 procent av aktierna, har accepterat budet. Skandia Fonder, Tredje AP-fonden och Öhman, med ett totalt innehav om cirka 8,8 procent av aktierna, ställer sig positiva till budet. Lancelot Asset Management, som äger 6 procent av kapitalet och rösterna i Sleep Cycle, anser dock att budet är för lågt. Budet är bland annat villkorat av en acceptansgrad på över 90 procent. Aktien rusade 38,8 procent till 44,15 kronor.

Ortoma ska genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna på 73 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 10 miljoner kronor. Nyemissionen är säkrad till 55 miljoner kronor, motsvarande 75 procent av volymen. Medicinteknikbolaget har även ingått avtal om brygglån om 10 miljoner kronor med Råsunda Förvaltning och Gerhard Dal. Lånet upptas med en uppläggningsavgift om 5 procent av kapitalbeloppet och en månatlig ränta om 1,25 procent. Kapitaltillskottet ska användas för viktiga kommersiella produktanpassningar, vidareutveckling av bolagets koncept för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D, samt att möta regulatoriska och juridiska krav på utvalda marknader. Ortomas ambition är att genomföra ett listbyte från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market under det första kvartalet 2023. Aktien såldes ned 23,5 procent till 8,80 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Astrazeneca lyfte på positiva studieresultat
15.02.2022

Astrazeneca lyfte på positiva studieresultat

Stockholmsbörsen öppnade lägre men vände sedan upp efter att ett visst lugn infunnits efter att den ryska utrikesministern Sergej Lavrov under måndagen uppmanade president Putin att fortsätta samtalen med väst.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början