Smart Eye gör nytt försök att vända trenden
05.09.2023

Smart Eye gör nytt försök att vända trenden

Vid inte mindre än fyra tillfällen har Smart Eye försökt vända långa trenden i år. Finns nu förutsättningar att lyckas?

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Smart Eye – Har lagen på sin sida
07.07.2023

Smart Eye – Har lagen på sin sida

Teknikbolaget SmartEye fortsätter att utvecklas åt rätt håll och har de senaste månaderna tagit ytterligare design wins och order.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 2048 (2 juli 2023)

SEYE | First North | 42,18 kr | CHANS

Dessutom har göteborgarna stärkt balansräkningen och levererat på sina löften om kostnadsbesparingar.

Tills vidare kvarstår emellertid problemet att bolaget ökar inte enbart intäkterna utan även förlusterna. Under Q1 landade rörelseresultatet (EBIT) på -81,9 Mkr, vilket kan jämföras med -71,5 Mkr i Q1 2022. Detta trots att nettoomsättningen ökade med 20% till 64,3 Mkr. Anledningen är främst att ledningen fortsätter att investera för att kunna leverera mer avancerade funktioner inom både Driver Monitoring Systems (DMS) och Interior Sensing.

Å andra sidan har man skärpt till de interna kontrollerna över kostnader och kassaflöden och ambitionen är att nå lönsamhet senast under andra halvåret 2024. Lovande i sammanhanget är att bolaget lyckades minska sina driftskostnader med 10% jämfört med Q4 2022.

Det är fortfarande främst forskningssidan (Behavioral Research) som driver omsättningstillväxten, vars tre affärsenheter ökade sina intäkter organiskt med 34% till 50 Mkr. Här erbjuder man eyetracking-hårdvara, Emotion AI SaaS samt en multimodal mjukvaruplattform. Hela forskningsmarknaden gynnas av avtagande pandemieffekter och vd Martin Krantz räknar med en fortsatt stark ökning under resten av året.

Långsiktigt är det dock Automotive-delen som lockar mest, även om de flesta samarbeten med de största biltillverkarna befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. I flera fall har produktionen faktiskt startat men skalar inte upp lika snabbt som i den ursprungliga produktionsplanen.  Dels på grund av komponenter, dels till följd av allmänna problem med bilarnas generella mjukvaruarkitektur. Tack vare fakturering av utvecklingstjänster ökade dock även här intäkterna organiskt med 20%. Dessutom har AIS, produkten för fordonsflottor och eftermarknaden, har börjat sälja.

Vd Krantz tror att Automotive-kunderna kommer att öka produktionen under de kommande kvartalen och han räknar med tillväxt på högre nivåer än de 20% som året inleddes med. Starkaste drivkraften är den kommande europeiska lagstiftningen, som innebär ett hårt stopp för biltillverkarna och ger en marknadsstorlek på mer än 18 miljoner bilar bara i Europa till år 2026. Utgångspunkten för Smart Eyes del ser minst sagt lovande ut, då man sitter på fler än 215 design wins med ett totalt estimerat värde på över 4,3 miljarder kr över produktlivscykeln. Om bolagets system implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där man har redan erhållit design wins med de 19 biltillverkarna i fråga, hade det estimerade värdet uppgått till minst 8,5 miljarder kr sett över produktlivscykeln.

Med början i juli 2024 kommer så kallad Advanced Driver Distraction Warning krävas för nya typgodkännanden och från och med juli 2026 kommer alla nya fordonsregistreringar kräva samma teknologi. Då ledtiderna i utvecklingsprojekt inom fordonsindustrin är långa, har de flesta tillverkarna tagit sina beslut under 2021 och 2022, för att leva upp till de regulatoriska kraven. Det tillkommer dock regelbundet även nya avtal och i Q1 blev bolaget utvalt att leverera sin DMS-mjukvara till ytterligare 15 bilmodeller av två befintliga biltillverkarkunder. Dessutom fick man sin första design win för tunga lastbilar av en tillverkare av kommersiella fordon.

För bara några dagar sedan meddelades även att världens största industrigasföretag, Linde, har tecknat ett genombrottskontrakt för AIS-produkten. Det är första gången bolagets nya AIS-system, som är ett komplett hård- och mjukvaru-DMS, kommer levereras till en större flotta av tunga fordon för eftermarknadsimplementering. Linde kommer initialt att installera AIS-systemet i sina tunga fordon som används för gasdistribution i Norden och Baltikum.

Tills vidare blöder Smart Eye pengar, även om senaste kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades sekventiellt. Med -34 Mkr var det dock fortfarande tydligt negativt. Tack vare kapitalskottet om drygt 300 Mkr från företrädesemissionen i februari avslutades kvartalet med 239 Mkr i likvida medel. Det återstår att se om pengarna verkligen kommer räcka tills bolaget blir kassaflödespositivt. Balansräkningen tål i alla fall inte många ytterligare förseningar i biltillverkarnas produktionsplaner. 

Aktien har tappat nästan 10% sedan vår senaste analys i februari (Newsletter 2015). Nuvarande börsvärde justerat för nettokassan uppgår numera till omkring 1 miljard kr, vilket alltså är mindre än en fjärdedel av det totala värdet av de hittills tagna design wins. När dessa kommer realiseras är förvisso oklart, men de regulatoriska kraven är tydliga och inget talar i dagsläget för en ändring av den politiska agendan.

Med ovan som utgångspunkt håller vi fast vid vår spekulativa köprekommendation och ser betydande uppsida om försäljningen kommer igång som planerat.

SmartEye analysgraf

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Annons
Tekniskt utbrott i Smart Eye
08.03.2023

Tekniskt utbrott i Smart Eye

Bland gårdagens vinnare fanns Smart Eye. Aktien stängde handelssessionen på 56,1 kronor (+15,8%) efter att man aviserat nya design wins.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
27.02.2023
Small Cap - Smart Eye får åtta design wins

Small Cap - Smart Eye får åtta design wins

Försvarsföretaget W5 Solutions har signat ett kontrakt med tyska Krauss-Maffei Wegmann, KMW, marknadsledande i Europa för tungt bepansrade hjul- och bandfordon. Kontraktet gäller den order W5 Solutions informerade om 30 november 2022 och avser design och tillverkning av en simulatorkabin till en vältriggsimulator för artillerisystemet Archer. Fler kabiner kan beställas inom kontraktet och nu publiceras ordervärdet för den första kabinen som uppgår till 15 miljoner kronor. Träningssimulatorn som har utvecklats av KMW utrustas med specialtillverkade simulatorkabiner för att öva utrymning efter att fordon har vält. Försvarsmakten har för närvarande tre träningssimulatorer avsedda för att träna utrymning från Stridsfordon 90, CV90. Simulatorkabinerna för CV90 är sedan tidigare designade och producerade av W5. Aktien handlades upp 4,8 procent till 70,61 kronor.

Smart Eye har valts ut att leverera sin teknologi till åtta nya tunga fordonsmodeller av en global kommersiell fordonstillverkarkund. Den beräknade intäkten för ordern är 150 miljoner kronor baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln. Den nya kunden är den första stora tillverkaren av tunga lastbilar som upphandlar Smart Eyes teknologi för sina kommande fordonsmodeller. Som ett resultat etablerar denna nya order Smart Eye i segmentet för tunga kommersiella fordon. De nya bilmodellerna, inklusive Smart Eyes teknologi, kommer att gå i produktion under 2025 och öka avsevärt 2026 när den europeiska lagstiftningen som kräver DMS i alla EU-fordon träder i kraft. Smart Eye har nu erhållit totalt upp mot 205 design wins från 19 fordonstillverkare. Vid stängning noterades aktien 5,2 procent högre.

Chordate Medicals italienska distributör Ve.Di.Se. Hospital S.P.A. har nu installationer som erbjuder K.O.S-behandling för kronisk rinit på elva kliniker runt om i landet, från Tradate och Verona i norr till Bari i söder. Samtidigt fortsätter Vedises arbete med introduktion av K.O.S även som behandling för kronisk migrän i Italien. Chordate och Vedise inledde samarbetet i slutet av 2018 när parterna signerade ett exklusivt distributionssamarbete för Italien. Sedan dess har K.O.S-behandlingen börjat erbjudas mot kronisk rinit på 11 kliniker, och planen är att öka antalet kliniker ytterligare under 2023. Sedan augusti 2022 satsar Vedise stora resurser på att kunna börja erbjuda K.O.S även mot kronisk migrän. Chordates aktie avancerade 5,8 procent

First North-listade Freja eID Group har skrivit avtal med DHL eCommerce Solutions för säker identifiering med Freja vid paketutlämning. Detta är ännu ett utvecklingssteg i att göra Freja till en heltäckande app för identifiering, inte bara online utan även i fysiska miljöer. Freja är en digital plånbok med en statligt godkänd e-legitimation och ett fysiskt ID-kort för legitimering i butik, hos apotek och postombud. DHL är ett av världens ledande logistikföretag. I Sverige har DHL 1 900 ombud spridda över hela landet. Aktien förbättrades 5,7 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Smart Eye – Fyller på kassan
11.02.2023

Smart Eye – Fyller på kassan

Det har varit ett prövande år för teknikbolaget och dess aktieägare.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Actionnivåer i Smart Eye
02.02.2023

Actionnivåer i Smart Eye

Det är en extremt volatil handel vi fått se i Smart Eye de senaste månaderna. Marknaden har stora problem att prissätta aktien baserat på tillgänglig information.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
24.01.2023
Small Cap - Säkerställd företrädesemission i Smart Eye

Small Cap - Säkerställd företrädesemission i Smart Eye

Smart Eye har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 324 miljoner kronor.

Teckningskursen har fastställts till 25,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen är fullt säkerställd. Nettolikviden från emissionen avses användas till flera ändamål. Forskning och utveckling i relation till bolagets DMS-projekt tillsammans med olika fordonstillverkare inom Automotive Solutions för att säkerställa att projekt slutförs i enlighet med befintlig plan, forskning och utveckling inom Interior Sensing, utveckling och kommersialisering av bolagets eftermarknadserbjudande inom Automotive, Applied AI Systems. Vidare ska likviden finansiera Smart Eyes löpande verksamhet och allmänna företagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital. Aktie, som tappat 71 procent den senaste tolvmånadersperioden, sjönk 2,5 procent.

Spotlight-listade Everysport Group har vunnit en upphandling av sportnyheter till Svenska Spel Sport & Casino AB. Everysport ska genom avtalet producera och leverera sportnyheter, inom bl.a. hockey och fotboll, för användning i Svenska Spel Sport & Casinos digitala miljöer. Avtalet har en initial avtalstid om två år med start den 1 april 2023. Affären stärker ytterligare Everysports position som ledande inom sportmedia och sportjournalistik. Aktien ökade 7,1 procent till 16,50 kronor.

Peptonic Medical, som just nu genomför en nyemission, har tecknat ett exklusivt distributörsavtal för Centralamerika med Windsor Pharmaceuticals. Avtalet gäller försäljning av Peptonics vaginala självtester VagiVital AL och VagiVital VS med planerad distributionsstart andra kvartalet 2023. Avtalet innebär att Windsor kommer sälja Peptonics vaginala självtester VagiVital AL och VagiVital VS under det egna varumärket Amniotest i Centralamerika. Avtalet är exklusivt och sträcker sig över totalt fyra år med möjlighet till förlängning. Windsor grundades 2016 och har bred erfarenhet av att utveckla, distribuera samt skapa subventioneringslösningar för medicintekniska produkter mot förbättrad kvinnohälsa i området. Aktien klättrade 3,5 procent till 0,089 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
15.12.2022
Small Cap - Smart Eye vinner storaffär

Small Cap - Smart Eye vinner storaffär

Smart Eye har erhållit upp till 53 nya design wins för Driver Monitoring System, DMS, från en ny kund.

Det handlar om en stor nordamerikansk biltillverkare. Enligt ett pressmeddelande uppgår den beräknade intäkten för ordern till 800 miljoner kronor, baserat på prognoser för produktlivscykeln, Smart Eye kommer att leverera sin AI-baserade Driver Monitoring-mjukvara upp till 53 nya bilmodeller. Smart Eye har nu fått totalt 194 design wins från 18 fordonstillverkare. Den nya ordern innebär att Smart Eye befäster sin position på den viktiga europeiska marknaden, beräknad till 18 miljoner fordon 2026. Dessutom sätter det bolaget i ledning i Nordamerika, som förväntas ha den snabbaste tillväxten efter Europa. Position i Kina stärks ytterligare där Smart Eye redan är i produktion med två OEM-tillverkare och förväntar sig snabbt ökande intäkter under de kommande åren. Aktien ökade 20 procent och stängde till 51,15 kronor.

TopRight Nordic har fått beställning av H.A Bygg Entreprenad Aktiebolag gällande lösningar inom stålkonstruktioner och smide. Uppdraget avser uppförandet av ett nytt kraftverk under 2023 och ordervärdet ligger på 4,7 miljoner kronor. Beställningen avser specialanpassade stål- och smideskonstruktioner. TopRight HISABs spetskompetens inom området sträcker sig från stora, avancerade infrastrukturprojekt till smarta detaljlösningar. Aktien stärktes 5,4 procent till 0,901 kronor.

Permascand har skrivit ett ramavtal för att leverera serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler till en stor kund. Affärssamarbetet går långt tillbaka i tiden. Värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–45 miljoner kronor per år under avtalstiden på två år. Permascand har historiskt sett levererat ombeläggningar och nyinstallationer till kundens anläggningar i Sverige och Europa, samt Nord- och Sydamerika. Kunden är ett ledande globalt företag inom specialkemi och klorattillverkning. Industrier och konsumenter över hela världen förlitar sig på deras lösningar för tillverkning av klorat, hygienartiklar, rengöringsprodukter, jordbruksprodukter och livsmedel, läkemedel och byggmaterial. Permascands aktie förbättrades 0,9 procent till 23,10 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Veckan i backspegeln… v49
12.12.2022

Veckan i backspegeln… v49

Fas I slut… Under den gångna veckan har Stockholmsbörsen tappat sitt tidigare så starka momentum.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Tsunami
11.12.2022

Tsunami

Ni minns kanske att jag i en krönika i början på oktober (Newsletter 1985, ”I would recommend you panic”) nämnde att det sannolikt var hög tid för bolagen att se om sitt hus gällande kapitalbehovet.

Börsuppgången de senaste veckorna har mycket riktigt fått en del ledningar att passa på att ta fram emissionshåven. Mot bakgrund av den nu rådande verkligheten är det tveklöst rätt strategi även om det kan tyckas väl sent. En bra företagsledning ser alltid till att säkra kapital när man kan och inte när man måste. Nu är det dock som det är varför det inte förvånar alls att antalet emissionsbesked ser ut att öka exponentiellt för närvarande. De som fortsätter vänta i hopp om att tiderna blir bättre kan vänta för länge och i värsta fall kanske förgäves (för dem).

Börsens tilltagande optimism under oktober och november till trots har läget i den verkliga ekonomin gått från dåligt till sämre. För svenskt vidkommande i alla fall. De senaste veckorna har vi exempelvis kunnat läsa att den stora varselvågen som många bedömare har varnat för tidigare, nu har nått landet. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har nära 5 700 personer varslats om uppsägning under förra månaden. Det är mer än dubbelt så många som under en genomsnittlig månad då ca 2 000 personer varslas och nära 15% fler än vad som fick samma trista besked i oktober. Antalet varslade i Q4 uppgår därmed så här långt till drygt 10 500 personer.

Lika nedslående är statistiken över antalet konkurser. Enbart under november försattes nämligen 774 bolag i konkurs vilket uppges vara den näst högsta siffran på 25 år. 97 av dem (drygt 12%) i Skåne som ju ligger i den allra sydligaste delen av landet och som också är den delen som är allra mest utsatt för de höga elpriserna. Givet att vi just i detta nu bevittnar elprisets återgång till rekordnivåer från tidigare i år lär facit under de kommande månaderna inte bli särskilt mycket bättre. Snarare tvärtom. Som läget är nu verkar det nämligen inte finnas något hopp för företagarna i söder att få ta del av det utlovade elstödet som många säkert hade hoppats på. Regeringen tycks nämligen ha beslutat att privatpersonerna får gå före och även det först någon gång i februari.

Varför man prioriterar privatpersoner före företagen är förstås en berättigad fråga. Jag vill inte vara så pass cynisk som att påstå att det handlar om vilka som röstar, men nog undrar man. För rent krasst borde företagen vara det allra viktigaste att värna om i detta skede. Det är trots allt dessa som ger människor arbetstillfällen. Utan jobb lär möjligheten för vanligt folk att klara av att betala högre elkostnader och bolåneräntor inte öka. Personligen förvånas jag om varför man inte väljer att sänka elskatten i detta läge då det skulle påverka alla i motsvarande grad till förbrukningens nivå. Istället lär skattenivån räknas upp med inflationen (ca 9%) från årsskiftet. Det gör antagligen inte lönerna om jag får gissa.  

Nu är det dock som det är och faktum är att utvecklingen inte enbart är av ondo. De senaste dryga tio åren då riskkapitalet nästan har varit gratis har oerhört många bolag startats. En del av dem har blivit framgångsrika och är numera självgående. Andras existensberättigande har utgjorts av det enkla faktum att pengarna har varit gratis. När förutsättningar nu har förändrats blir affärsmodeller som inte lett till positiva kassaflöden dödsdömda. Har man inte lyckats uppvisa positiva kassaflöden under en period med nollränta lär ju sannolikheten för det inte öka när kapitalkostnaden har stigit (och övriga kostnader likaså). I de fall ingen vill stötta dem med nytt kapital (vilket nog dessvärre lär bli allt vanligare) blir konkursen den enda utvägen.

Det är förstås oerhört trist men innebär samtidigt att marknadsteorin får uppleva någon form av renässans. De svaga företagen med mer eller mindre ohållbara affärsmodeller slåss ut medan de livsdugliga bolagen som har anpassat sig till verkligheten i tid blir kvar och starkare eftersom de nu får ta över de utslagnas marknadsandelar alternativt köpa dem för en relativt billig peng. Ett exempel på det senast nämnda fick vi i veckan när Bonnier har lagt bud på Readly som värderar bolaget till en bråkdel av vad som gällde så sent som för två år sedan (IPO).

Har man varit med hela vägen ned i Readly är det förstås oerhört trist trots att premien anges till ca 60%. Samtidigt är frågan trots allt om det som sker inte är det bästa möjliga utfallet för bolag som Readly och dess möjlighet att överleva. Alternativet vore ju att försöka ta in kapital från befintliga eller nya ägare vilket sannolikt inte skulle vara det allra enklaste då man hittills inte varit i närheten av att tjäna pengar. Det är inte kring den typen av bolag som investerarna flockas just nu i den mån de överhuvudtaget är intresserade av att investera. För aktieägare som inte vill eller kan delta i en företrädesemission hade det medfört rejäl utspädning, värdetapp (se bara på marknadens reaktion i SmartEye i veckan, -38%) och för den sakens skull inte garanterat överlevnaden heller. Det finns en rad exempel redan nu på genomförda emissioner där bolagen har fått in mindre än hälften av det sökta kapitalet. Det lär inte bli enklare med tiden. Och tittar man på de mindre listorna finns det ett uppsjö företag som inte har kassaflöden som räcker till för att driva den egna rörelsen vidare så pass lång tid som kan behövas tills man är på ”grön kvist”. När kampen och kapitalet nu hårdnar kan ett och annat av dem tvingas kasta in handduken. Se upp.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början