Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
LeoVegas steg på förvärv
15.03.2021

LeoVegas steg på förvärv

Stockholmsbörsen inledde veckan med stigande kurser, men vände ned under eftermiddagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Teckna nyemissionen i Spago Nanomedical
22.02.2021

Teckna nyemissionen i Spago Nanomedical

Spago Nanomedical utvecklar nanomedicinska produkter för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad på utvecklingen av SpagoPix, ett tumörselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt Tumorad vilket möjliggör invärtes strålbehandling av cancer, så kallad radionuklidbehandling.

Spago har som mål att fokusera på utveckling av nya läkemedel och driva dem till en fas där man genom licensavtal med större bolag kan optimera vägen till marknad och säkra aktieägarvärde med den organisation och kompetens Spago har byggt. Närmast vill Spago hitta en licenspartner för diagnostikprojektet SpagoPix. Bolaget genomför just nu en nyemission där de tar in ca 59,1 MSEK, med möjlighet till ytterligare 10 MSEK i övertilldelning, varefter bolaget tänker byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 7,50 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 9 februari - 23 februari 2021.
Handel i teckningsrätter: 9 februari - 19 februari 2021.
Erbjudandets storlek: 7 886 129 aktier vilket motsvarar ca 59,1 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 100% av emissionen.


Dokument och länkar

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Videopresentation

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar - Spago Nanomedical
17.02.2021

Stockpicker intervjuar - Spago Nanomedical

Spago Nanomedical utvecklar nanomedicinska produkter för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad på utvecklingen av SpagoPix, ett tumörselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt Tumorad vilket möjliggör invärtes strålbehandling av cancer, så kallad radionuklidbehandling. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är uppvuxen i Skåne och har alltid haft ett starkt naturintresse vilket ledde mig till biologistudier vid Lunds Universitet. Efter avlagd doktorsexamen har jag de senaste 20 åren via olika roller varit involverad i angelägen läkemedels-utveckling. Jag drivs av att se goda idéer komma till nytta i samhället och har ett industriellt fokus när det kommer till utveckling av medicinska innovationer. 

mats1

Mats Hansen, VD

Kan du beskriva Spago Nanomedical och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Spago Nanomedical är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk fas. Vi driver två mycket intressanta projekt, inom diagnostik och läkemedel som båda utgår från en teknikplattform som gör det möjligt att fysikaliskt ansamla makromolekyler i cancertumörer – vilket kan användas på flera sätt.

I det första projektet vill vi skapa ett kontrastmedel för bättre bilder av tumörer med magnetkamera (MR). MR är ett bra verktyg men har fortsatt stark förbättringspotential, framförallt när det gäller precision vid cancerdiagnostik, vilket vi adresserar med vårt projekt SpagoPix . I en pågående klinisk studie har vi nyligen visat att vi kan få bilder av bröstcancertumörer utan den bakgrund som man ser med vanliga kontrastmedel. Detta validerar också principen för båda våra projekt - att vårt nanomaterial faktiskt ansamlas i tumörer i människa.

Det andra projektet, Tumorad®, syftar till att skapa en generell behandling mot spridd och aggressiv cancer vilket är mycket angeläget. Vi gör det genom att sätta en radionuklid i vårt material. När materialet kommer in i blodbanan ansamlas det i tumörer där radionukliden sedan strålar tumören inifrån kroppen. Det finns idag en handfull radionuklidterapier på marknaden men inget som likt Tumorad® har förutsättningar att fungera mot flera olika cancertyper med solida tumörer. Projektet kan därmed bli ett mycket värdefullt, och för patienter avgörande, tillskott i behandlingsarsenalen för svårbehandlad och spridd cancer, en mångmiljardmarknad.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har som mål att fokusera på utveckling av nya läkemedel och driva dem till en fas där vi genom licensavtal med större bolag kan optimera vägen till marknad och säkra aktieägarvärde med den organisation och kompetens vi har byggt. Närmast vill vi hitta en licenspartner för diagnostikprojektet SpagoPix.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi har framförallt påverkats genom att sjukhusen tvingats nedprioritera kliniska studier. För oss har det påverkat rekryteringen av bröstcancerpatienter till vår kliniska studie med SpagoPix. Under sommaren adderade vi ytterligare ett center och har sedan dess kunnat genomföra en andra interimsanalys med positivt utfall.

spag2

Ni genomför just nu en nyemission där ni tar in ca 59,1 MSEK, med möjlighet till ytterligare 10 MSEK i övertilldelning, varefter ni tänker byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market. Vad skall ni använda emissionslikviden till och varför väljer ni att byta marknadsplats?

– Vi gör kapitalanskaffningen för att kunna driva utvecklingen av vår radionuklidterapi, Tumorad® framåt med full kraft. Vi vill göra det mot bakgrund av positiva interimsdata från den kliniska studien med SpagoPix som stödjer den centrala behandlingsprincipen som bygger på ansamling av våra nanopartiklar i tumörer. Företrädesemissionen ska finansiera de sista stegen före kliniska fas I/II-studier.

Bytet av handelsplats gör vi för att förbättra våra långsiktiga finansieringsmöjligheter och öka synligheten internationellt. Det blir förstås också en markering av att bolaget kommit längre.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Att vi nu har visat att materialet ansamlas i tumörer i människa sänker risken i båda våra projekt dramatiskt. Jag menar att vi därmed har eliminerat mycket risk för båda våra projekt. Nu handlar det om att exekvera och då är det just nu främst pandemin som kan utgöra en risk för fördröjningar.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– I SpagoPix har vi ett på flera sätt markant bättre kontrastmedel för MR av tumörer, men vi är förstås oetablerade på den kommersiella marknaden. Sedan länge domineras kontrastmedelsmarknaden av ett fåtal större aktörer med liknande preparat som nyligen drabbats av myndighetsrestriktioner och tillbakadraganden från marknaden baserat på risk för biverkningar. Vi ser också en ökande generikakonkurrens mellan dessa bolag. SpagoPix har inte samma riskprofil och kan ge möjlighet att ta en stark position inom cancerdiagnostiken.

Behandling med radioaktivitet är effektivt och utgör sedan länge en hörnsten i cancerbehandling. De senaste åren har intresset ökat för invärtes behandling med radioisotoper, s.k. radionuklidterapi, i och med lanseringen av nya produkter som riktar sig specifikt mot vissa typer av cancer. Med Tumorad® kan vi få möjlighet att komma åt olika typer av tumörer som spritt sig i kroppen. Det kan öppna för en generell behandlingsapproach och är skälet till att projektet har så stor potential.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Vi bedömer att den möjliga marknaden för SpagoPix inom bröstcancer är cirka 5 miljarder kronor, medan marknaden för Tumorad® i aggressiv cancer kan uppskattas vara många gånger större.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Spago Nanomedical?

– Våra projekt har potential att lösa viktiga medicinska problem och nå miljardmarknader. De uppnådda milstolparna under senaste året har signifikant reducerat risken och öppnar vägen för båda våra projekt på ett helt nytt sätt.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Spago Nanomedical ut då?

– Då har vi befäst vår position som ett ledande bolag inom utveckling av nanomedicin för behandling av allvarliga sjukdomar. Bill Gates säger att “Most people overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years.” Den resa vi är på startade 2016 när vi valde produktkandidat för SpagoPix. Nu börjar vi få se resultaten av denna milstolpe.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 7,50 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 9 februari - 23 februari 2021.
Handel i teckningsrätter: 9 februari - 19 februari 2021.
Erbjudandets storlek: 7 886 129 aktier vilket motsvarar ca 59,1 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 100% av emissionen.


Dokument och länkar

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Videopresentation

Hemsida

 

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Spago Nanomedical laddar bössan för kampen mot cancer
15.02.2021

Spago Nanomedical laddar bössan för kampen mot cancer

Mitt i en pandemi kan det vara lätt att glömma att samhället plågas fortfarande även av andra minst lika stora hälsoproblem. Rädslan för att smittas av SARS-CoV-2 har dessutom lett till att färre människor söker vård för sina besvär och symptom som kan tyda på till exempel cancer.

SPAG / Spotlight / 7,56 kr

Under 2020 har uppskattningsvis 10-12% av patienterna inte uppsökt sina screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer, jämfört med året innan.

Det är givetvis mycket olyckligt, då cancer är en av de vanligaste sjukdoms- och dödsorsakerna bland vuxna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och i Sverige svarar den för omkring 30% av alla cancerfall. Här är det viktig med en tidig och korrekt diagnos för att minska risken att cancern kan sprida sig.

Som tur är finns det en rad teknologier inom medicinsk bilddiagnostik som kan hjälpa sjukvården att upptäcka och behandla cancer. Den mest använda metoden för att hitta bröstcancer idag är mammografi, som är liksom ultraljud relativt billig och snabb, men ger bilder med låg upplösning. Allt mer populär blir magnetresonanstomografi (MR), som är en mer precis metod och används ofta för att verifiera misstänka cancerdiagnoser. Den ger dessutom möjlighet att ta högupplösta bilder som kan användas för att guida kirurgiska ingrepp. Ytterligare en fördel är att MR en strålningsfri metod, till skillnad från tex mammografi.

Läs mer om Spago Nanomedical här

SpagoPix - ett bättre kontrastmedel

För att ytterligare förbättra möjligheterna till screening, diagnos och uppföljning av cancer med MR har det svenska nanomedicinbolaget Spago Nanomedical utvecklat ett cancerselektivt kontrastmedel, som ska ge MR-bilder bättre kontrast mellan cancervävnad och omgivande vävnad, vilket ökar chansen att upptäcka även små och aggressiva tumörer och metastaser. Dessutom är kontrastmedlet, med namnet SpagoPix, fritt från gadolinium, ett grundämne som finns i nästan samtliga kliniskt använda MR-kontrastmedel och som har visat sig kunna ansamlas i hjärnan.

Bolaget har initialt inriktad utvecklingen av SpagoPix på MR-undersökning av bröstcancer, en sjukdom som drabbar cirka 2,1 miljoner personer varje år. Idag används MR för 15-30% av dessa patienter och bolaget tror att ett gadoliniumfritt kontrastmedel med högre precision kan både ta marknadsandelar från befintliga preparat och öka användningen ytterligare. Rimligtvis borde en tumörselektiv specialprodukt, fri från gadolinium, kunna prissättas högre än dagens produkter, vilket innebär en mycket attraktiv tänkbar marknadsstorlek inom bröstcancer.

För tillfället pågår en klinisk fas 1-studie (SPAGOPIX-01), med det primära syftet att studera säkerhet vid olika doser av SpagoPix (SN132D). En sekundär målsättning är att dokumentera hur detta nya kontrastmedel kan förstärka MR-bilder på bröstcancertumörer. Studien startade på en låg dos för att sedan eskaleras till doser där SpagoPix i djurstudier visat objektiv kontrast mellan tumör och omkringliggande vävnad.

Mycket lovande interimsresultat från SPAGOPIX-01

De interimsresultat som hittills genererats från SPAGOPIX-01 har varit mycket lovande och visar att SN132D ger positiv kontrast i MR-bilder av bröstcancertumörer i människa med bibehållen god säkerhetsprofil. Resultaten bekräftar inte bara att SN132D kan förbättra diagnostik och övervakning av misstänkt och konstaterad bröstcancer med MR, men kanske ännu viktigare så validerar resultaten anrikning av bolagets nanopartiklar i solida tumörer i människa. Detta öppnar i nästa steg för behandling av cancer med Spago Nanomedicals andra projekt, Tumorad, och innebär därmed en riktig genombrott för bolaget.

Positivt var dessutom att samtliga MR-bilder i studien hittills visar på en mycket god kontrast i bukspottkörteln, vilket har föranlett bolaget att undersöka potentialen för SpagoPix som ett MR-kontrastmedel även på detta område. Cancer i bukspottkörteln är en av de mest dödliga cancerformerna och behovet att kunna identifiera och följa patienter med olika former av förstadier till cancer i detta organ är stort.

SN132D ska nu testas i större kliniska studier inför ett eventuellt marknadsgodkännande. Med de positiva resultaten från den pågående studien i ryggen har man dessutom börjat intensifiera kontakten med möjliga projektpartners för en utlicensiering på sikt. 

Projekt inom cancerbehandling med mångmiljardspotential

I likhet med SpagoPix bygger även bolagets andra projekt för radionuklidbehandling av cancer på den patenterade plattformen av polymera material med unika egenskaper, vilket gör att det finns betydande synergier mellan projekten avseende materialets uppbyggnad och produktion.

Det så kallade Tumorad-projektet syftar till att ta fram ett nytt läkemedel för radionuklidterapi av solida tumörer baserat på nanopartiklar laddade med en radioaktiv isotop. Partiklarnas utformning möjliggör selektiv ansamling även i små, svåråtkomliga och aggressiva tumörer, vilket tillåter effektiv strålbehandling av cancern samtidigt som risken för biverkningar minimeras. På så sätt kan radioaktivitet användas för att behandla olika typer av tumörer som har spritt sig i kroppen, vilket öppnar för en bred behandlingsmöjlighet där alternativen idag är få.

Radionuklidterapi är ett värdefullt alternativ eller komplement till befintlig behandling, framförallt vid spridd eller aggressiv cancer. Ett fåtal preparat används redan kliniskt idag och baserat på publika försäljningssiffror från globala aktörer med marknadsgodkända radionuklidterapier uppskattar bolaget marknaden för dessa produkter i dagsläget vara värd cirka 700 miljoner usd.

spago High Quality

Till skillnad från dessa som är riktade mot specifika cancertyper, kan Tumorad emellertid ge möjlighet till behandling av olika typer av solida tumörer, vilket borde innebära ett potentiellt högre marknadsvärde. Bolaget tror att den årliga marknadspotentialen för Tumorad kan uppgå till mångmiljardbelopp, baserad på antalet personer som dör varje år i spridd och inoperabel cancer i indikationer med dokumenterad EPR effekt, samt ett pris i nivå med dagens preparat.

Under de senaste månaderna har man gjort betydande framsteg i Tumorad-projektet genom att i en preklinisk modell för aggressiv bröstcancer visa att materialet hade en positiv effekt med både fördröjd tumörtillväxt och förlängd överlevnad.

Under de senaste månaderna har man gjort betydande framsteg i Tumorad-projektet genom att i en preklinisk modell för aggressiv bröstcancer visa att materialet hade en positiv effekt med både fördröjd tumörtillväxt och förlängd överlevnad. Till följd utsågs en produktkandidat med beteckning SN201, och fokus framgent är att färdigställa regulatoriska prekliniska säkerhetsstudier för att inleda klinisk fas I/II studie i cancerpatienter under 2022.

Företrädesemission ska finansiera Tumorads vidare utveckling

Vid slutet av december uppgick bolagets likvida medel till 28,5 Mkr, vilket kan sättas i relation till kassaflödet från den löpande verksamheten på -18,8 Mkr under 2020. Enligt tidigare planer finns tillräckligt med pengar för att fortsätta utvecklingen av SpagoPix, men givet de positiva interimdata från SPAGOPIX-01 vill styrelse och ledning nu fylla på kassan för att finansiera nästa steg i Tumorad-projektet.

Därför ska man ta in totalt 59,1 Mkr före kostnader, med hjälp av en fullt säkerställd företrädesemission. Samtidigt inleds processen för byte av marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market, vilket syftar till att förbättra bolagets internationella synlighet och långsiktiga finansieringsmöjligheter.

Bolaget ska använda hela nettolikviden på cirka 51,7 Mkr till att slutföra de regulatoriska prekliniska säkerhetsstudier och den GMP produktion som krävs för att kunna starta fas I/II studie av Tumorad. Därtill kan det komma en potentiell ytterligare emissionslikvid om upp till 10 Mkr före kostnader från en eventuell övertilldelningsemission. Dessa pengar ska i så fall användas i den löpande verksamheten för att öka den finansiella flexibiliteten i produktutvecklingen.

Om vi utgår från en teckningsgrad om 100% samt ett utnyttjandet av övertilldelningsoptionen så kommer börsvärdet efter kapitalanskaffningen uppgå till runt 310 Mkr, räknad på dagens aktiekurs. Det är inte alltför utmanande för en då fullfinansierad verksamhet med två spännande projekt som borde kunna generera ett positivt nyhetsflöde de kommande månaderna. Studieresultaten hittills bådar gott för att bolaget kommer nå ett partneravtal för SpagoPix och marknadspotentialen framstår som betydande, inte minst för Tumorad. Som alltid med forskningsbolag är risken dock hög.

Mer om Spago Nanomedicals


 

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början