Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Teckna aktier i SpectrumOne
04.03.2021

Teckna aktier i SpectrumOne

SpectrumOne är ett globalt IT-bolag som bland annat erbjuder en avancerad plattform för Data Management, Analytics & Business Intelligence. Genom den insiktsbaserade analysplattformen SpectrumOne, som erbjuds via en abonnemangslösning, erbjuds kunderna en lösning för att analysera, segmentera och identifiera olika kundgrupper eller annan underliggande data. SpectrumOne kan implementera sina kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsyn och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartläggningsfunktioner.

SpectrumOne har just nu ett övergripande mål – att ta vara på det växande momentum MarTech-branschen upplever i kombination med Bolagets konkurrenskraftiga erbjudande för att bedriva en kraftfull och exponentiell tillväxtplan. Avsikten är kort sagt att vi ska bli ledande inom MarTech och affärsinformation. För att uppnå ovanstående krävs att vi skalar upp verksamheten, såväl på marknaden för större bolag, som på marknaden för små och medelstora bolag. Detta ska göras kostnadseffektivt och med en kvalitet som garanterar ett långvarigt värde för kunden.

Ett monumentalt framsteg för att förverkliga målsättningarna om att bli marknadsledande har tagits genom förvärvet av 28 procent av Eniro. Eniro är en ledande aktör inom information och onlinetrafik och har en av de största kundportföljerna i små och medelstora bolag i Norden. Eniro har cirka 60 000 kunder inom detta segment. Den potentiellt tillgängliga marknaden är dock cirka 1,2 miljoner kunder. Varje vecka besöker över 4 miljoner unika besökare runt om i Norden Eniros webbplats. Information är framtidens resurs och i symbios med vår marknadsledande analysprogramvara, standardisering, automatisering och enkelhet är jag övertygad om att de två bolagen kommer att vara en oöverträffad matchning i branschen.


Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 19 februari - 5 mars 2021.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 3 ger innehavaren rätt at teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 1,88 SEK.

Emissionsvolym: Det finns 32 630 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs SpectrumOne cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 3 mars 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

Antal utestående aktier i SpectrumOne: 235 171 241 stycken.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 441 MSEK

Läs mer här

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - SpectrumOne
01.03.2021

Stockpicker intervjuar - SpectrumOne

SpectrumOne är ett globalt IT-bolag som bland annat erbjuder en avancerad plattform för Data Management, Analytics & Business Intelligence.

Genom den insiktsbaserade analysplattformen SpectrumOne, som erbjuds via en abonnemangslösning, erbjuds kunderna en lösning för att analysera, segmentera och identifiera olika kundgrupper eller annan underliggande data. SpectrumOne kan implementera sina kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsyn och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartläggningsfunktioner.

Hosni Teque-Omeirat, du är VD för SpectrumOne. Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är 39 år gammal, född i Libanon och uppvuxen i Storfors, ett litet samhälle i östra Värmland. Min bakgrund är inom finans där min karriär efter erlagd MBA examen en gång började på Ernst & Young. Sedan dess jag kommit att bli mer och mer inriktad på affärsutveckling och försäljning. Jag är passionerad i affärer och drivs av att skapa värden för mitt bolag och våra kunder.

Hosni

Hosni Teque-Omeirat, VD

Kan du beskriva SpectrumOne och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– SpectrumOne hjälper företag att digitalisera och växa sin verksamhet på deras resa mot det datadrivna samhället genom kundrelationer, partnerskap och ägande. Visionen är att tillhandahålla en nyckelfärdig, molnbaserad och funktionell lösning som stöder kundens verksamhet med ett intuitivt gränssnitt genom Prism. Vår Prism riktar sig mot företag som önskar en heltäckande plattform för insikt, analys och datadrivna beslut. Koncernens strategi är att skala upp verksamheten globalt på såväl marknaden för större bolag som på marknaden för små och medelstora bolag. Detta ska göras till låg kostnad och med en kvalitet som garanterar ett långvarigt värde för kunden

Berätta om ert ägnade i Eniro

– Vi kommunicerade i december 2020 att vi har blivit största ägare i Eniro med 28% av innehavet. Jag har sedan tidigt 2020 spanat in bolaget och följt dess verksamhets och finansiella utveckling med spänning. Bolaget är intressant för oss ur flera perspektiv och jag ser att det finns goda möjligheter att för oss att göra bra saker ihop. Därtill är jag övertygad om att vi rent finansiellt gjorde en mycket bra affär för våra aktieägare.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Med Prism arbetar vi med en SaaS-modell där kunden ansluter sig till tjänsten och betalar en månadsvis prenumerationsavgift baserat på användare, storlek tilläggstjänster. En modell som skapar goda förutsebara resultat med ett säkert intäktsflöde under många år.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 61 MSEK innan emissionskostnader. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Sedan tidigare har vi förvärvat en del bolag på vilka vi sköt ut en del av betalningarna till senare, därtill har vi bygglån sedan tidigare vi har för avsikt att betala av. Men framförallt ser jag att vi med en god kassa kommer kunna ha helt andra muskler att fortsätta satsa på organisk tillväxt och relevanta förvärv

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vi är i ett bolag av typen scale-up och här har vi satsat mycket av våra resurser och kapital på att lyckas med redan gjorda investeringar inom utveckling, strategi och försäljning. En risk är ju såklart att vi inte framgångsrikt lyckas med det. Med en god kassa sedan tidigare och uppenbart goda resultat hos våra kunder och de tjänster vi levererar så ser jag att risken är hanterbar. Våra finansiella möjligheter är också goda för att möta eventuella sådana utmaningar.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Jag brukar säga att vår största konkurrent är gårdagens sätt att arbeta. Att inte se potentialen i data och de möjligheter de ger för att ytterligare skapa sig insikter för att basera viktiga affärsmässiga beslut på. Många stora kunder vi möter är fortfarande inne i Excel när de ska hantera stora mängder data och även om det såklart är ett fantastiskt verktyg så saknar det dynamiken och flexibiliteten som Prism kan erbjuda. Vi har sedan utvecklingen av vår lösning strävat efter simplicity - att göra det enkelt för våra kunder att använda och dra nytta av vår plattform. Det tror jag är vår core karaktäristika.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Globalt sett är Martech värderat till över 120 miljarder dollar. I Europa där vi har för avsikt att växa är marknaden mindre, cirka 400 miljarder SEK, men tillräckligt för oss att fokusera på för att marknadsandelar tillsammans med våra partners.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SpectrumOne?

– Vi är ett bolag inom en av världens hetaste branscher - Martech - och vi arbetar med sweetspoten inom denna bransch - Data. Med den produkt, de partnerskap och de målsättningar vi har tycker jag att vi är ett högst intressant alternativ för investeraren som vill vara exponerad mot tech och Big Data.

Många av våra hinder och utmaningar är därtill bakom oss, och den som investerar i SpectrumOne idag gör det utan att behöva möta de risker vi har mött och hanterat. Framför oss har vi spännande aktiviteter som jag är övertygad om kommer att gynna och tas emot väl av våra aktieägare. Vår avsikt är att leverera på det.

Att vi dessutom avser att knoppa av en av våra plattformar, Trafikportalen, och dela ut värdet till våra aktieägare är en ganska så stark fundamental anledning till att faktiskt vilja vara aktieägare i SpectrumOne.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser SpectrumOne ut då?

– Jag har tidigare sagt att framtiden tillhör SpectrumOne och bolaget är på väg mot att bli ett annat bolag, placerad i en annan liga med helt andra finansiella och operativa möjligheter. Jag ser att vi ska bli mångmiljardbolag med verksamhet på kontinenten och ytterligare stora partnerskap med relevanta aktörer. Vår vision är att vi ska bli bolaget to-go-to när det gäller Business Intelligence, Big Data och Analytics


Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 19 februari - 5 mars 2021.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 3 ger innehavaren rätt at teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 1,88 SEK.

Emissionsvolym: Det finns 32 630 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs SpectrumOne cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 3 mars 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

Antal utestående aktier i SpectrumOne: 235 171 241 stycken.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 441 MSEK

Läs mer här

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början