Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
07.04.2020
Finns dagens vinnaraktie här?

Finns dagens vinnaraktie här?

Inför tisdagens börshandel är det fyra aktier vi kommer hålla ett extra öga på.

Stayble Therapeutics lockade köpare igår. Aktien noterades i 11,7 kronor som högst men rekylerade sedan nedåt och avslutade på 10,9 kronor. Aktien har stigit mycket på kort tid men trenden är stark och det kan mycket väl finnas ytterligare uppsida.

Teknisk Analys Stayble Therapeutics

Vi ser i timgrafen ovan att en möjlig flaggformation bildas, en formation som bygger på en trendfas följt av en konsolidering. Ett utbrott förbi 11 kronor skulle signalera för att köpare hittar in igen och då ser vi en uppsida mot 13,5 kronor.

Volatiliteten i Smart Eye har varit skyhög på sistone. Innan börsturbulensen startade, handlades aktien kring 110 kronor. Därefter fick vi se en snabb nedgång mot 42 – 43 kronor. Igår stängde Smar Eye på 80,6 kronor.

Teknisk Analys Smart Eye

Ur en intradagsgraf ser man att Smart Eye testade motståndet vid 81,9 kronor vid två tillfällen igår. Skulle motståndet tas ut på tredje försöker idag, ser vi en uppsida mot 90 kronorsnivån. 68 – 70 kronor utgör viktigaste stödområdet

C-RAD öppnade med ett gap högre igår och stängningen skedde i närheten av dagshögsta. Grafen nedan visar kursutvecklingen i ett 60-minutersperspektiv men i en dagsgraf passerades 21 perioders medelvärde.

Teknisk Analys C Rad

Vi ser alltså att aktien återtar trendindikatorerna och skulle vi idag få ett utbrott förbi 30,4 kronor, finns förutsättningar för en rörelse upp mot 33 kronor. Det är dock viktigt att aktien inte faller tillbaka ner under 28,3 kronor eftersom detta skulle signalera för en svagare trend.

Slutligen Pricer är också väl värd att bevaka idag. Aktien öppnade med ett gap högre igår men stannade upp kring 15,4 kronor. Under stora delar av handelssessionen försökte köpare lyfta aktien förbi motståndet här men misslyckades.

Teknisk Analys Pricer

Motståndet kring 15,4 kronor märks tydligt i intradagsgrafen ovan, tar sig Pricer idag över 15,4, är det inte alls omöjligt vi få se en rörelse upp mot 16,18 – 16,64 kronor. Gapet från 16 mars lär då samtidigt täckas. En uppdatering följer som vanligt i eftermiddagens Swing Trader.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Stockpicker intervjuar - Stayble Therapeutics
11.02.2020

Stockpicker intervjuar - Stayble Therapeutics

Stayble Therapeutics utvecklar en ny unik injektionsbehandling, STA363, mot diskrelaterad kronisk ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter vars ryggsmärta kvarstår efter sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges en gång i den eller de diskar som är aktuella och effekten beräknas kvarstå hela livet samt kräva minimal rehabilitering.

Diskrelaterad kronisk ryggsmärta är ett globalt problem med något högre förekomst i välutvecklade länder och marknaden präglas av brist på behandlingsalternativ. I dagsläget finns ett stort behandlingsgap mellan receptfria smärtstillande preparat i kombination med sjukgymnastik, till mer drastiska ingrepp som steloperation och proteskirurgi som endast erbjuds cirka en procent av patienterna. Staybles vision är att STA363 ska fylla det gapet med en effektiv behandling för patienter som lider av diskrelaterad kronisk ryggsmärta.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Stayble vd

Andreas Gerward

Jag har under de senaste sju åren arbetat med läkemedelsutveckling i mindre företag. Jag har varit vd på Stayble i stort sedan start och utvecklat bolaget från idé genom prekliniska studier och framgångsrikt genomfört en första klinisk studie. Snart får jag även lägga en börsintroduktion till erfarenheterna. I grunden är jag ingenjör och har en mastersutbildning inom Entrepreneurship and Business Design från Chalmers Tekniska Högskola.

Kan du beskriva Stayble Therapeutics och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi är ett Göteborgsbaserat bolag som har hunnit med osedvanligt mycket sedan det bildades år 2015. Vår läkemedelskandidat STA363 är en unik injektionsbehandling mot diskrelaterad kronisk ryggsmärta som vänder sig mot de patienter vars ryggsmärta inte hjälps av varken sjukgymnastik eller smärtstillande preparat. Vi arbetar efter ett enkelt koncept som ibland förbises inom läkemedelsutveckling nämligen att fokusera på att behandla underliggande orsaker till smärtan istället för att bara lindra symptomet. Studie i människa, fas 1b-studie, har visat på bra säkerhet samt biologisk effekt. Vi planerar att bekräfta detta och visa på smärtminskning i en större patientgrupp med en fas 2b-studie som initieras under i H1 2020. STA363 har möjlighet att fylla ett stort medicinskt behov på en marknad som tros stadigt växa.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi har nu ett litet kärnteam på strategiska positioner i bolaget och tar hjälp av externa experter där det behövs för att kunna möta våra mål. Vi planerar att tillsammans med kontraktsforskningsföretag visa att behandlingen är säker och effektiv i rätt patientgrupp genom att göra en fas 2b-studie. Därefter kommer vi att söka efter rätt partner med de resurser som behövs för att ta produkten det sista steget till marknad.

Målet är att licensera ut STA363 och i huvudsak tjäna pengar genom engångsbetalningar vid ingående av partnerskap, milstolpebetalningar och royalty på försäljning av produkten.

Stayble Therapeutics videointervju

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns några få konkurrenter med liknande preparat i utveckling som framförallt har större resurser än vad vi har, dvs. de skulle kunna investera större belopp i forskning och utveckling. Läkemedlets förmåga och expertisen i teamet måste också vara rätt. Vi har en unik produkt och ett enkelt koncept som utvecklas av ett erfaret team som har ett enda fokus: att utveckla STA363.

Hur stor är Stayble Therapeutics potentiella marknad? 

Det finns ett stort behov av nya, effektiva behandlingar eftersom dagens alternativ inte tillräckliga. Behandling med STA363 är en engångsbehandling som räcker livet ut med minimal återhämtning, vilket tros kunna förbättra livet för många drabbade. Baserat på data från fas 1-studien så beräknar vi till en början kunna behandla ca 30% av de som idag lider av kronisk degenerativ disksjukdom. Detta motsvarar ca 24 miljoner nydiagnostiserade patienter globalt, varje år. Ytterligare kan ett stort antal patienter som redan idag lider av sjukdomen behandlas.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 35 MSEK samtidigt som Ni noteras på Nasdaq First North. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

Vårt fulla fokus ligger på den fortsatta kliniska utvecklingen av STA363. Vi vill kunna visa att produkten är effektiv, säker och enkel att använda i patienten. Syftet med emissionslikvid och teckningsoption är därmed att möjliggöra genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Vi har redan initierat förberedelserna för studien så med kapitaltillskottet har vi möjlighet att intensifiera arbetet som inkluderar bland annat tillverkning av studiematerial, rekrytering, behandling och uppföljning av studiepatienter samt rörelsekapital.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Stayble Therapeutics?

Jag skulle råda alla som just nu väger sina investeringsval till att ha i åtanke:

- Start av fas 2b-studie: Vi står inför start av en fas 2b-studie, vilket i sig är en värdehöjande milstolpe för kandidaten. En fas 1b-studie har genomförts som visat på god säkerhet och biologisk effekt, vilket vi förväntar oss kunna bekräfta i en fas 2b-studie i en större patientgrupp.

- Minskad utvecklingsrisk: STA363 utnyttjar ett kroppseget ämne som naturligt åstadkommer bindvävsomvandling i disken och symptomlindring, vilket minskar utvecklingsrisken avseende både säkerhet och effekt. Vidare är STA363 baserad på en befintlig läkemedelsubstans vilket medför en snabbare läkemedelsutveckling, lägre risk och betydande kostnadsbesparingar i utvecklingsarbetet fram till kommersialisering.

- Förändrar framtiden av vården: Vi tror att STA363 har potential i att inte bara fylla ett stort medicinskt behov utan helt förändra hur degenerativ disksjukdom behandlas i framtiden. Detta skulle kunna betyda stora kostnadsbesparingar för patienten, sjukvården och samhället. En intressant aspekt för många potentiella partners.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Stayble Therapeutics ut då?

Vi har ett stort mål just nu vad gäller den kliniska utveckling och det är att starta den kliniska fas 2b-studien. Men om allt går enligt plan, vilket potentiellt kan vara en något optimistisk inställning, så ser jag att STA363 skulle kunna vara utlicenserat till ett läkemedelsbolag som har tagit vid och påbörjat de sista stegen mot marknad. Det är förstås många utmaningar och steg på vägen dit, men vi har gått från idé till fas 1b-studie på fem år så varför inte?

Teckna aktier

Hemsida

Stäng×
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början