Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
14.01.2021
Stille - Inget bra läge än

Stille - Inget bra läge än

Efter två lyckosamma köprekommendationer i First North-noterade medicinbolaget Stille i fjol, som avkastade 40% respektive drygt 20%, nöjde vi oss...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
22.10.2020
Stille - trestegsraket?

Stille - trestegsraket?

Vi har vid flera tillfällen i år haft en köprekommendation på det First North-noterade medicinteknikbolaget Stille, med riktigt lyckade resultat.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Annons
Lunchanalys - Köpläge pånytt?
14.07.2020

Lunchanalys - Köpläge pånytt?

När coronapandemin satte som mest skräck i marknaden i slutet av mars i år satte vi köp på det First North-noterade medicinteknikbolaget Stille. Aktien hade då tappat cirka 40% av kursen vid årsskiftet och faktiskt nästan halverats i förhållande till toppnivåerna från i vintras.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Stockpicker Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
01.04.2020
Stille - Långsiktigt köpläge

Stille - Långsiktigt köpläge

Under fjolåret hade vi vid flera tillfällen en köprekommendation på det First North-noterade medicinbolaget Stille.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
28.08.2019

STILLE - Vi tar sats på nytt

Vi har de senaste åren haft köprekommendationer på First North-noterade medicinbolaget Stille vid ett antal tillfällen. Aktien har funnits på Top Picks under delar av 2016, 2017 och inledningen av 2018 och vid samtliga tillfällen har avkastningen blivit positiv. Senast bolaget fanns på listan var mellan oktober i fjol fram till april i år då aktien hann avkasta 20% innan riktkursen 85 kr nåddes och den lämnade listan.

STIL| First North| 71,2 kr

Sedan dess har också kursutvecklingen varit sämre och inte minst under senare delen av sommaren har en stor del av den tidigare uppgången raderats. Aktien fick också ett negativt mottagande på den senaste kvartalsrapporten som gällde årets Q2, vilket fick kursen att tappa ytterligare 6%. Något större fel på nämnda rapport var det dock egentligen inte enligt vår mening och därmed tycker vi nog också att ett nytt köpläge har uppstått.

Åtminstone delar av rapporten innehöll nämligen även positiva överraskningar. Bland utropstecknen var försäljningen som i Q2 ökade med hela 22,3% till 36,8 Mkr (30,1), att jämföra med Q1s ökning med 9,4%. Visserligen var tillväxten i jämförelsekvartalet svag men Q2 bidrog nu åtminstone till att öka intäkterna för hela det första halvåret med 15,3% till 75,2 Mkr (65,2). Framförallt är det affärsområdet Bord (operationsbord) som fortsätter att öka snabbt i både Europa och USA, drivet av ImagiQ2-bordet. För affärsområdet Instrument (kirurginstrument) låg nettoomsättningen i linje med den för fjolåret.

Under kvartalet har Stille ökat produktionskapaciteten i fabriken i Torshälla för att tillgodose den växande efterfrågan på ImagiQ2-bord och man förbereder även att ytterligare expandera produktionen. Man har även investerat i flera produktutvecklingsprojekt och förstärkt organisationen, däribland ökat antalet anställda med nio (9) personer till 61 anställda det senaste året. Dessa genomförda förändringar ökar kostnaderna kortsiktigt men förväntas skapa förutsättningar för fortsatt god tillväxt och ökad lönsamhet över tid. 

Därav är det kanske heller inte så konstigt att resultatutvecklingen var lite av en besvikelse, om än måttlig. Rörelseresultatet blev nämligen nästan exakt densamma som i jämförelsekvartalet och landade på 5,5 Mkr (5,5), motsvarande rörelsemarginal på 15,0% (18,3). Då påverkades resultatet negativt av valutaeffekter och övriga rörelsekostnader med -0,7 Mkr (1,1), och justerat hade resultatet annars varit en ökning till 6,2 Mkr (4,4). För hela halvåret blev rörelseresultatet 13 Mkr (13,5), motsvarande en rörelsemarginal på 17,3% (20,7), och har då precis som Q2 påverkats negativt av kostnader för offensiva satsningar och ökad kapacitet.

Sammantaget tolkar vi Q2 som lite av ett mellankvartal med riktigt bra tillväxt men något försvagad lönsamhet på grund av investeringar och satsningar framåt. Satsningarna på produktutveckling bedömer vi vara helt rätt på lite sikt då nya produkter med företagets starka varumärke därefter kan säljas i företagets upparbetade försäljningskanaler med riktigt stora affärspartners som GE, Ziehm, Philips och Siemens. Stille har därtill en mycket stark balansräkning med en nettokassa på 30,5 Mkr, eller cirka 6,30 kr per aktie, trots utdelningen i våras.

Värderingen är i vårt tycke förvånansvärt låg, speciellt om man beaktar bolagets höga lönsamhet, goda tillväxt och mer eller mindre konjunkturokänsliga verksamhet. På våra prognoser är p/e-talet i år och nästa omkring 16 respektive 13 och justerat för kassan är EV/Ebit så lågt som 11 i år och bara 9–10 nästa år. Det är extremt lågt jämfört med värderingen för många av de lite större aktörerna i medicintekniksektorn.

En trigger för kursuppgång är naturligtvis också om bolaget skulle använda sin stora kassa för att göra kompletterande förvärv. Ett möjligt alternativ efter nedgången är också att en större aktör lägger ett bud på bolaget. Efter kursnedgången sedan i våras sätter vi om inte annat återigen köp på aktien. Riktkursen blir även denna gång 85 kr.

Stäng×
17.03.2019

STILLE - På spåret igen

I oktober i fjol satte vi återigen köp på medicinbolaget Stille efter att aktien hade tappat rejält på produktionsstörningar i Q2. Störningarna som vi räknade med skulle vara tillfälliga berodde nämligen främst på produktionsstörningar vid utbyggnad av fabriken i Torshälla som skulle avhjälpa bristen på produktionsutrymme efter de senaste årens kraftiga tillväxt.

STIL| First North| 74,8 kr

Det visade sig dock att problemen skulle ta lite längre tid än vi räknade med när även Q3 blev relativt svagt beroende på samma utbyggnad och kostnader för ett antal interna effektiviseringsprojekt. Men skam den som ger sig. När Q4 presenterades nyligen blev det bättre fart i aktien som steg med 13% på rapportdagen. Med ett gott facit där tror vi nu på en god fortsättning för bolaget och dess nye vd Hanna Ernestam Wilkman som har erfarenhet från bland annat Sectra och Johnson & Johnson, och höjer därför riktkursen.

Rapporten över Q4 som mötte riktigt tuffa jämförelsetal från motsvarande kvartal året innan, nådde både upp till och överträffade våra förväntningar något. Nettoomsättningen i steg med 19,3% till 42,1 Mkr (35,3), vilket var aningen bättre än vi räknade med. Den huvudsakliga orsaken till den starka tillväxten var en fortsatt bra försäljning för företagets ImagiQ bord, som under helåret ökade försäljningen med 27%.

För helåret 2018 blev tillväxten dock lite svagare och stannade på en ökning med 11,5% till 135,8 Mkr (121,8). Det svagare utfallet på helåret förklaras dock i sin helhet av den svagare tillväxten i Q2 och Q3 på grund av produktionsstörningarna. Tillväxten var i dessa kvartal tämligen marginella 2,2% och 5%.

Även resultatet förbättrades rejält jämfört med tidigare kvartal med ett rörelseresultat som steg till 7,5 Mkr (6,5), motsvarande en rörelsemarginal på 17,9% (18,4). Resultatet var i linje med vad vi räknade med men påverkades i kvartalet då av extrakostnader på 1,2 Mkr i samband med vd-skiftet där tidigare David Jern ersattes av Hanna Ernestam Wilkman. Justerat för denna visserligen inte så stora extraordinära post skulle rörelseresultatet ha varit 8,7 Mkr och rörelsemarginalen mycket fina 20,8 %.

På helåret ökade rörelseresultatet med 32% till 24,9 Mkr (18,9), motsvarande en rörelsemarginal på 18,4% (15,5). Vinsten per aktie blev 4,18 kr (2,94), vilket var exakt på pricken enligt vår prognos. Även helåret påverkades något av den extraordinära vd-kostnaden i Q4 och skulle annars ha varit något bättre än väntat resultatmässigt. Det löpande kassaflödet var något lägre på helåret då mer kapital har bundits i lager på grund av framgångarna för bordsverksamheten, men blev fina 10,8 Mkr (0,6) i sista kvartalet: Vid årsskiftet var nettokassan 35,1 Mkr (31,9), motsvarande 7,27 kr per aktie, vilket säkert bidrar till att utdelningen höjs med 21% till 1,45 kr (1,20).

Strategin framåt är en fortsatt expansion via både organisk tillväxt och kompletterande förvärv och förutsättningarna för företaget tycks fortsatt vara mycket goda. Stille påbörjade i fjol flera satsningar på produktutveckling som med företagets starka varumärke kommer att säljas i företagets upparbetade försäljningskanaler med stora affärspartners som GE, Ziehm, Philips och Siemens.

Under fjolåret byggdes även produktionskapaciteten ut rejält och kommer successivt att fortsätta att byggas ut även framöver. Med bolagets mycket starka finansiella situation är därtill förvärv ett troligt och fullt möjligt alternativ för tillväxt. Med tanke på de därmed mycket goda tillväxtmöjligheterna och höga lönsamheten är faktiskt också värderingen tämligen blygsam trots kursuppgången på rapporten.

För 2019 tror vi att vinsten per aktie kan hamna uppåt 4,80–5,00 kr och kanske 5,40 kr för 2020. Det skulle i så fall ge p/e-tal kring 15–16 i år och ner mot 14 året därpå. Justerat för nettokassan skulle p/e-talen vara cirka 14 respektive 13. Det utmanar knappast för ett mycket lönsamt företag där konjunkturkänsligheten är låg och som dessutom gynnas kraftigt av den svaga svenska kronan. Vi upprepar vår köprekommendation och höjer riktkursen till 86 kr (80).

 

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början