Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Storytel – köpläget kryper allt närmare
15.11.2020

Storytel – köpläget kryper allt närmare

Ljudboksföretaget Storytels app har hört till våra absoluta favoriter ända sedan lanseringen av den ägde rum. På den fronten har ingen förändring skett. Men bra produkt är inte alltid detsamma som en köpvärd aktie.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Nu 40% rabatt på Sveriges ledande aktietidning. Avkastning +870% sedan 2009. Beställ
08.09.2020

Snart dags för ny uppgång i Storytel?

Under stora delar av försommaren konsoliderade Storytel men i slutet av juni tog köparna kommandot och vi fick se ett...

20200908 Storytel

Nu finns det några viktiga utbrottsnivåer att hålla koll på i Storytel. Stöd finns omkring 227 - 230 kronor. Ger detta stöd vika, kan aktien söka sig ner mot 200 kronor i en djupare rekyl.

Långa trenden är nu stigande vilket bör kunna ge ett utbrott uppåt och då är det nivåer kring 245 - 247 kronor som vi håller koll på. Lyfter aktien högre än så, ser vi det inte alls som omöjligt att Storytel gör ett nytt försök att ta sig mot 300 kronorsnivån.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Annons
Storytel – inte köpvärd
17.08.2020

Storytel – inte köpvärd

Att ljudboksspecialisten Storytels aktiekurs faller i samband med rapporter är inte särskilt anmärkningsvärt.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1801 (16 augusti 2020)

STORY | First North | 265 kr | AVVAKTA

Förväntningarna tenderar nämligen i regel att trissas upp inför publiceringen vilket gör att det nästintill oavsett utfall uppstår säljtryck i aktien när siffrorna väl publicerats. Allt enligt den välkända devisen ”buy the rumour, sell the fact”.

Mot bakgrund av det är det inte särskilt konstigt att aktien föll i spåren av årets halvårsrapport. Magnituden i nedgången (nära 7-8%) samt inte minst en del av beskeden som gavs kan dock oroa. En gång är förvisso ingen gång som bekant men att en del väljer att dra öronen åt sig när ett tillväxtbolag flaggar för svagare tillväxt är definitivt inte onaturligt. I synnerhet i ett läge då värderingen är allt annat än låg.

Marknaden tolkade nedgången som ”falskt alarm” och kursen steg kraftigt redan dagen därpå i spåren av flertal riktkurshöjningar som följde i spåren av rapporten. Det kan mycket väl vara rätt på kort- och medellång sikt. Storytel förefaller numera att tillhöra skara av s.k. momentumaktier som stiger så länge riskaptiten förblir god. Dessutom börjar det spekuleras att svenska Spotify är på väg in i audiobook segmentet vilket förstås ökar förhoppningar att man skalar upp satsningen via förvärv av just Storytel. Bortser man från den typen av spekulationer och fokuserar istället på fundamentala värden börjar aktien dessvärre nå nivåer där vi har svårt att finna fundamental uppsida.

Att de fundamentala faktorerna sakta men säkert har börjat åsidosättas blev vi varse när bolaget nyligen aviserade förvärv av Kitab Sawti, en svensk startup med omsättning som ifjol motsvarade knappt 2,5 Mkr. Nog för att inriktningen mot Mellanöstern och Nordafrika framstår som intressant (i synnerhet på sikt) men av försäljningsnivån att döma är vägen till stora värden tämligen lång. Marknaden höjde värderingen med en miljard samma dag som nyheten kablades ut. Visst kan verksamheten visa sig vara värd så pass mycket och kanske ännu mer på längre sikt (5 år) men att diskontera det redan nu känns aningen optimistiskt.

Mindre optimistiska var däremot beskeden från vd Jonas Tellander att man i juli månad såg tvärtstopp i försäljningen på vissa utomnordiska marknader (i en del fall har det rent av handlat om negativ försäljningstillväxt). Läget skall dock ha förbättrats igen i augusti men svackan gjorde att man för första gången på länge har beslutat att sänka sin guidning. I Q3 förväntar man sig tillväxttakt om 21% (jmf med motsvarande kvartalet året innan) medan målsättningen för helåret har justerats till 32% dvs nedre delen av tidigare angivet spann på 32-35%.

I övrigt var Q2 i linje med vad man tidigare har guidat för. Nettoomsättningen för hela koncernen steg med 37,7% till 553,6 Mkr (401,9). Streamingintäkterna svarade för 459 Mkr (320). Abonnentbasen ökade med 42% till 1,26 miljoner (0,90). Målsättningen för helåret är att nå 1,5 miljoner betalande prenumeranter. 

Även lönsamheten har förbättrats men här beror effekten främst på ny redovisningsstandard där man från och med i år tillämpar aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen gällande internt utvecklade immateriella rättigheter. Justerar man för det var förlusten faktiskt större i årets Q2 än vad den var ifjol trots kraftigt ökad försäljning. Det förvånar en smula men följer även trenden i Q1. Baserat på den nuvarande redovisningsmetoden förbättrades EBITDA-resultatet till -37,8 Mkr (-78,9) medan rörelseresultatet landade -60,0 Mkr (-95,3).

Bolagets VD uppger att man är lönsamma på fem (5) marknader av totalt 20 som man är verksamma på. I slutet på året hoppas man bli det även i Finland och i början på nästa år i Ryssland. Att man kommit så pass långt i just Ryssland ser vi som oerhört positivt. Dels handlar det om en potentiellt mycket stor marknad, dels är ryssar ett ”läsande folk”. 

När det senast begav sig i maj (Newsletter 1786, kurs 178 kr) såg vi förvisso uppsida mot 240-250 kr på några års sikt men menade trots det att det inte var tillräckligt för en ny köprekommendation om man valde att diskontera utvecklingen till nuläget. Idag handlar aktien strax över nivån som vi ansåg kunde vara motiverad om 2-3 år givet att den operativa utvecklingen fortsatte såsom vi hade antagit. Det senare är ju trots allt fortsatt en öppen fråga. Det vi kan konstatera nu är att utvecklingen i Q2 följde plan. Någon anledning till uppjustering av prognoserna gav den däremot inte upphov till.

Eftersom vi ser tydliga tecken på att Storytel med sin digitala affärsmodell har allt mer blivit en momentumstyrd aktie tror vi att förutsättningar för fortsatt kursuppgång bör vara goda. Detta då vi tror att den kommer att utvecklas väl så länge som marknaden trendar uppåt och på den fronten har vi fortsatt optimistisk syn för hösten och vintern. Det blir dock inte meningsfullt att höja riktkursen för aktien enbart av detta skäl då en sådan bör enligt oss spegla aktiens fundamentala värde. Här anser vi som omnämnt ovan att det mesta redan är intecknat i kursen. Baserat på strikt fundamentala grunder känns aktien numera dyr varför rekommendationen gränsar till Sälj. Att vi låter bli att ”säljreka” beror på att vi i egenskap av mycket nöjda användare har en stark köprekommendation på tjänsten som sådan. En bra produkt är dock inte alltid detsamma som en köpvärd aktie.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Storytel – den spännande historien fortsätter
17.05.2020

Storytel – den spännande historien fortsätter

Ljudbokspecialisten Storytel har varit en av årets ljuspunkter. Sedan vår senaste analysuppdatering i slutet av februari (Newsletter 1767) har kursen ökat med omkring 50%. Enastående prestation förstås och extra kul eftersom rådet senast blev ett Spekulativt Köp.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1785 (17 maj 2020)

STORY | First North | 178 kr | AVVAKTA

För den mer försiktige placeraren rekommenderade vi däremot att avvakta eventuella kursfall ned mot 120-kronorsnivån vilket faktiskt inträffade under turbulensen i mars (aktien tog då plats i vår Referensportfölj).

Annons

I veckan kom bolaget med en Q1-rapport som fick flertalet analyshus att fortsätta ösa superlativ över bolaget med höjda riktkurser som följd. Nog håller vi också med om att det fanns en hel del positivt i siffrorna att ta med sig vilket vi återkommer till strax. Men med det sagt tycker vi åter att värderingen börjar framstå som mastig när nu köpsugna institutioner pressat upp den efter att börsvärdet passerat 10 miljarder. Även om själva tillväxtstoryn förblir intakt i kraft av att bolagets digitala affärsmodell ligger helt rätt i tiden, har åtminstone vi som i första hand ser till att fokusera på de underliggande fundamentala värden, svårt att lockas av aktien i nuläget. Därav som vår spekulativa köprekommendation också slopas i detta nu.

Men åter till siffrorna. Intäkterna från streaming ökade i Q1 med 45% till 429 Mkr (296) medan nettoomsättningen ökade med 33% till 513 Mkr (385). Abonnentstocken steg samtidigt med 38% till i genomsnitt 1,154,800 (834,300) abonnenter. Majoriteten av dem (785 800) härstammade från Norden där ökningen var 21%. Samtidigt fördubblades nästan (+95%) antalet prenumeranter i icke nordiska länder även om det var från förhållandevis låga nivåer.

Tillväxten fortsätter dock att kosta. De redovisade siffrorna ser förvisso klart bättre ut i årets Q1 men detta beror inte på affärsmodellens skalbarhet utan det faktum att bolaget har ändrat sin redovisningsmodell där man från och med nu tillämpar aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen gällande internt utvecklade immateriella rättigheter. Det är samma redovisningsmetod som exempelvis Netflix använder sig av. I Storytels fall har det påverkat siffrorna positivt med 45,3 Mkr.

Som en följd av ovan har bruttomarginalen i Q1 summerats till 44,6%. EBITDA-resultatet blev -31,1 Mkr medan rörelseresultatet angavs till -51 Mkr. Kassaflödet från den operativa verksamheten var -43,7 Mkr. Tack vare genomförd emission som tillförde bolaget nära 950 Mkr översteg likvida medel vid årets slut 1,1 miljarder kronor. En summa som i nuläget torde kunna räcka för att nå lönsamhet även om detta troligtvis kommer att vara avhängigt av huruvida man väljer att växa organiskt eller via förvärv (främst förlag men eventuellt även mindre aktörer på nya marknader).

Under Q2 hoppas man kunna öka antalet betalande prenumeranter till 1 250 000 vilket gör att streamingintäkterna förväntas bli 458 Mkr. För helåret är prognosen om 1,9-2,0 miljarder i streamingintäkter intakt. En summa som fram till 2023 förväntas öka till drygt 4,5 miljarder.   

Det är förstås inte svårt att se vad marknaden gillar hos Storytel. En disruptiv boktjänst som så här långt enbart skrapat på ytan internationellt. Det man inte skall glömma bort dock är att det kan bli avsevärt mycket svårare att på andra håll i världen uppnå samma status som man har i Norden. En lika dominerande ställning kräver ofta tillgång till bred palett av bokrättigheter som kräver viss närvaro på förslagssidan. I Sverige har man löst det genom att förhållandevis tidigt köpa en stor aktör som Nordstedts. Liknande grepp har man även använt sig av i exempelvis Finland.

Tittar vi på dagens värdering om drygt 11 miljarder kr motsvarar den en EV/Sales mulipel på ca 5x för i år respektive ca 2x 2023 års dito. En rejäl ökning sedan vi senast tittade på aktien vilket inte beror på höjda prognoser (dessa är oförändrade) utan snarare på att efterfrågan på aktierna stigit då aktien hamnat på fler förvaltares radar efter att börsvärdet passerat 1 miljard euro. I och med det handlas Storytel idag till högre multiplar än exempelvis Spotify (EV/Sales multipel på ca 3x för i år) som dock kommit betydligt längre i sin internationaliseringsprocess

Ovanstående är enligt oss ett bevis på att en stor del av framgången tycks vara diskonterat i dagens prislapp. Självklart är relativvärderingar av det slag som ovan ganska trubbiga verktyg att använda sig av. Storytel kan ju växa snabbare, Spotify kan å sin sida vara undervärderat och därtill är bolagen inte helt jämförbara heller. Med det sagt kan ovanstående ändå framstå som någon form av måttstock i lägen då expansionen håller tillbaka lönsamheten.

Så länge man växer så kraftigt som nu är inte resultatkraven särskilt höga. Kom dock ihåg att den typen av inställning är starkt sentimentdrivet. Tillväxt premieras i högkonjunktur medan lönsamhet värdesätts högre efter djupa kriser. Därav är vi inte alls främmande för tanken att Storytel förr eller senare själva drar ned expansionstakten för att påskynda lönsamheten och den vägen påvisa affärsmodellens skalbarhet. Så här långt har den ökat primärt genom byte av redovisningsmodell. Framgent bör förstås skalbarheten leverera förbättringar. I år hoppas man nå lönsamhet på ytterligare 2-4 marknader vilket torde vara ett välbehövligt steg på vägen dit.

Vi gillar Storytel och tror att bolagets tjänst går ljus framtid till mötes. På 2-3 års sikt ser vi också vidare uppsida (240-250 kr) om den operativa utvecklingen fortsätter. Diskonterat till nuläge känns dock potentialen skral beaktat den naturliga tidshorisonten för våra råd (6-12 månader).

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
 Förnyade spänningar mellan Kina och USA tyngde
04.05.2020

Förnyade spänningar mellan Kina och USA tyngde

Stockholmsbörsen inledde veckan svagt efter förnyade spänningar mellan USA och Kina.

Donald Trump har hotat att hålla Kina ansvarigt för coronavirusets kostnader genom nya tullar. De amerikanska börserna föll rejält i fredags då Stockholm var stängt. OMXS30-index backade 4,6 procent till 1505 . Den indextunga banksektorn hade en sämre dag. SEB och Nordea föll 8,2 respektive 6,9 procent. Kreditvärderingsinstitutet S&P har sänkt utsikterna för Nordeas kreditbetyg till negativa från stabila. Revideringen motiveras av det försämrade ekonomiska klimatet till följd av covid-19.

Även de cykliska bolagen hade en svag start på börsveckan. SSAB och Autoliv handlades ned 6,6 respektive 6,8 procent. Millicom fortsatte sin nedgång med ytterligare 12 procent i spåren av torsdagens rapport. I samband med rapporten meddelade teleoperatören att de ställer in aktieutdelning samt stoppar aktieåterköpsprogrammet. Biometribolaget Fingerprint Cards redovisade en sjunkande omsättning och förlust om -17,7 miljoner kronor (-1,9) jämfört med samma period i fjol. Enligt vd Christian Fredrikson påverkas bolaget för närvarande av kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer till följd av coronavirusutbrottet, vilket innebär att bolaget inte kan leverera till all efterfrågan i marknaden. Aktien lyfte 6,5 procent till 16,51 kronor.

Realtid Media genomför emission inför notering - Läs mera här

Den senaste tidens vinnare Scandic Hotels vände ned 13 procent. På onsdag är det dags för hotelloperatören att rapportera för årets första kvartal, vilket inte lär visa på några fina siffror. Hotellfastighetsbolaget Pandox aktie såldes ned 12 procent. För maj håller Pareto modellportföljen inriktad på icke-cykliska aktier i hälso- och sjukvård, teknik och telekom i motsats till mer cykliska sektorer. Pareto gör två ändringar i portföljen då man lägger till Telia och Dometic, och tar bort Storytel och Pledpharma. Bland de mindre bolagen rusade Scibase 173 procent. Bolaget meddelade på måndagen att de har erhållit godkännande av amerikanska FDA för den senaste generationen av Nevisense-systemet.

Efter en stark kursutveckling trots fallande oljepris sänker SEB rekommendationen för Lundin Energy till Behåll (Köp). Bolaget har en attraktiv profil med låga investeringar och kostnadseffektiv produktion men relativt andra oljebolag så är värderingen hög i ett historiskt. Även SHB sänker rekommendationen för Lundin Energy till Behåll (Köp). Aktien försvagades 5,1 procent till 240,80 kronor. Howard Paver har köpt 433 276 aktier i Enquest där han är styrelseledamot. Aktierna köptes till kursen 11,6 pence per aktie, en affär på 50 000 pund. Vid stängning noterades aktien 5,7 procent lägre.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Kraftig rusning i PledPharma
14.04.2020

Kraftig rusning i PledPharma

Stockholmsbörsen utvecklades starkt efter påskhelgen med en uppgång för OMXS30-index om 2,5 procent. PledPharma bland vinnarna på dagens börs.

Börskommentarer, analyser och senaste nytt från aktiemarknaden helt kostnadsfritt i din mail. Teckna prenumeration på Market Update.

I veckan drar rapportperioden igång i USA. På torsdag-fredag ökar rapporttempot även i Sverige, då Atrium Ljungberg, Platzer, Öresund, och Kinnevik rapporterar för årets första kvartal. AstraZeneca lade bakom sig en uppgång om 9,3 procent. Under morgonen meddelande bolaget att de inleder en global studie med blodcancerläkemedlet Calquence på coronadrabbade patienter. Testerna ska visa om Calquence har effekt på patienter vars immunförsvar löpt amok, så kallade cytokinstormar.

Läkemedelsbolaget Sobi meddelade under gårdagen att intäkter och EBITA i mars har påverkats av ökad efterfrågan till följd av den pågående covid-19-pandemin. Intäkterna för första kvartalet 2020 förväntas uppgå till uppskattningsvis 4 630 miljoner kronor. EBITA har påverkats positivt av den starka intäktsutvecklingen och förväntas uppgå till uppskattningsvis 2 170 miljoner kronor för kvartalet. SEB har justerat upp vinstprognosen med 19 procent för innevarande år, 7 procent för 2021 och 12 procent 2022. Aktien stärktes 6,3 procent och stängde till 179,50 kronor. Fordonskoncernen Volvo ligger i startblocken och siktar på att återuppta delar av sin nedlagda produktion i nästa vecka. Först ut blir fabrikerna i Skövde och Köping och inledningsvis handlar det bara om motorer och växellådor. Det är dock fortsatt oklart när själva fordonstillverkningen kan återupptas. B-aktien sjönk 1,1 procent.

Storytels styrelseledamot Morten Qvist Strunge har sålt 96 000 aktier. Aktierna såldes för i snitt 157,54 kronor vilket innebär en affär på cirka 15,1 miljoner kronor. Vid stängning noterades aktien 2,6 procent högre. Stockpicker Newsletters Referensportfölj sålde på morgonen innehavet i Storytel med en avkastning på drygt 50 procent på kort tid. Pareto sänker sina riktkurser för Kambi och Kindred medan man samtidigt upprepar Köp. Kindred ökade 3,8 procent medan Kambi försvagades 1,2 procent. SEB sänker rekommendationen för Evolution Gaming till Behåll (Köp), riktkursen höjs till 422 kronor (413). Efter en stark kursutveckling handlas aktien till den övre delen av sitt historiska värderingsintervall. Aktien adderade 8,2 procent till 458,70 kronor. På en vecka har aktien ökat med hela 35 procent.

SEB sänker vinstprognosen 2020 för Sinch med 12 procent som en konsekvens av lägre vinster från textmeddelande inom transporter samt ökar omkostnadsprognosen då bolaget fortsätter att rekrytera i år för långsiktig tillväxt. Köprekommendationen upprepas. Aktien klättrade 4,6 procent till 442 kronor. Kycklingproducenten Scandi Standard har beslutat sig för att inte ge någon aktieutdelning för helåret 2019. Ursprungligt förslag var 2,25 kronor per aktie. Scandis aktie tappade 0,8 procent till 61,70 kronor. PledPharma rusade 64,3 procent till 7,14 kronor. Pareto sänker riktkursen till 22 kronor (58). Samtidigt upprepas köprekommendationen.

OPEC+ nådde över påskhelgen ett avtal om att minska oljeproduktionen med 9,7 miljoner fat per dag i maj. Någon stor effekt på oljepriset blev det däremot inte då ett avtal hade redan tagits ut i förskott på marknaden. Fortfarande råder det ett stort utbudsöverskott. Guldpriser pendlade kring årshögsta nivåer till strax över 1 700 dollar per uns. Bland guldbolagen ökade Semafo och Lundin Gold 12,6 respektive 14,9 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
14.04.2020
+49% i Storytel - Missa inte nästa aktiecase

+49% i Storytel - Missa inte nästa aktiecase

Veckan inleds med flera vinsthemtagningar i bland andra Storytel och Byggmax.

Foto: Åsa Liffner/Storytel

Idag säkrade våra prenumeranter på Stockpicker Newsletter hem en vinst på +49 procent i Storytel. Aktien tog plats i vår referensportfölj i mitten av mars. Aktien handlades då kring 120 kronor. Vi satte 175 kronor som målkurs, häromkring har Storytel handlats på sistone.

Samtidigt nådde tre andra top picks respektive målnivåer idag. I Pricer säkrade prenumeranterna en vinst på +21 procent. Vinsten i Byggmax blev +41 procent (på två veckor!) och Bygghemma avkastade +11 procent.

Börsturbulensen ger möjligheter som är sällsynta, säkra upp en prenumeration på Stockpicker Newsletter du också så missar du inte nästa aktiecase!

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
08.04.2020
Kambi rusade efter uppdatering

Kambi rusade efter uppdatering

På onsdagen rekylerade Stockholmsbörsen ned då en del placerare valt att plocka hem lite vinster. OMXS30-index föll 0,8 procent till 1499,5. Swedbank meddelade på...

Det är en tiodubbling jämfört med samma period i fjol. Därmed väntas resultatet för första kvartalet blir negativt jämfört med en vinst på drygt 5,3 miljarder kronor motsvarande kvartal i fjol. Aktien såldes ned 6,1 procent till 106,58 kronor. Bland övriga banker minskade Nordea och SEB 2 respektive 0,8 procent. Klädjätten H&M har tecknat en ny tolvmånaders revolverande kreditfacilitet på 980 miljoner euro. Aktien förbättrades 1,7 procent till 137,25 kronor.

Medicinteknikbolaget Getinge tillkännager en frivillig global återkallelse av specifika partier av grenade eller axillo-bifemorala Hemashield kärlgrafter på grund av möjliga små hål vid sömmarna på Hemashield aortagrenar. Getinges aktie föll 1,1 procent. Kepler skriver i en uppdatering att Scandic Hotels kan komma ut som en relativ vinnare på lång sikt, även om den svaga utvecklingen kommer att fortsätta över det andra kvartalet och året som helhet är förlorat. Kepler upprepar köprekommendationen medan riktkursen justeras ned till 81 kronor (119). Marknaden lyfte upp aktien 18,2 procent till 42,40 kronor. Kepler har gjort begränsade ändringar i sina prognoser efter Storytels abonnent- och intäktssiffror för första kvartalet. Analyshuset förväntar sig att Storytel växer med 35 procent årligen för 2020-2023, vilket är i linje med bolagets mål, och att lönsamheten förbättras gradvis och att breakeven uppnås 2023. Köprekommendationen upprepas med riktkursen 200 kronor (185). Aktien stärktes 9,1 procent till 167,40 kronor.

Carnegie höjer rekommendationen på Nent till Köp (Behåll) med riktkurs 260 kronor (250). Investmentbankens bedömning är att Nent väntas bli negativt påverkat av en svag annonsmarknad och inställda sportevenemang. Dock kommer bolaget att fortsätta uppvisa bra resultat och kassaflöden på ett flexibelt sportinnehåll, betydande kostnadsjusteringar och begränsade betalningar för sportevent tills de återupptas. Samtidigt upprepar SHB köp med riktkursen 300 kronor. Aktien klättrade 6,6 procent och stängde till 227,40 kronor. Cloetta bekräftade på onsdagen den tidigare kommunicerade risken att kundernas efterfrågan av lösgodis kommer att minska kraftigt. Efterfrågan från konsumenterna beskrivs i nuläget som mycket volatil och varierande mellan marknaderna. Aktien försvagades 3,4 procent till 23,32 kronor.

Sportboksleverantören Kambi meddelade under eftermiddagen att intäkterna under det första kvartalet beräknas uppgå till 27,5-28,0 miljoner euro. Det preliminära rörelseresultatet uppgår till mellan 6 och 7 miljoner euro. Intäktstappet under mars tre sista veckor sjönk till 25-30 procent av vad man redovisade under fjärde kvartalet. Aktien lyfte 10 procent. Enligt ett pressmeddelande ska Recipharms läkemedel med den aktiva substansen erdosteine testas i en klinisk studie som en tilläggsbehandling för covid-19-patienter. Studien genomförs på kliniska center i Milano och Bergamo i Italien och inleddes igår 7 april. Recipharm, som är ett innehav i Stockpicker Newsletters Referensportfölj, lyfte 3,3 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Storytel – Klockren emissionstajming
03.03.2020

Storytel – Klockren emissionstajming

Det ser onekligen ut som om vi har hamnat rätt på Storytel-karusellen. När vi höjde vår rekommendation i höstas stod kursen omkring 110-120 kr för att bara några månader senare landa omkring 180 kr. I det läget ansåg vi att mycket av framtida tillväxttakt var intecknad och ställde oss åter avvaktande till bolagets aktie. Detta inte minst som vi räknade med att man skulle behöva hämta mer kapital vid minst ett tillfälle (förmodligen fler).

Från Stockpicker Newsletter (1 mars 2020)

Analytiker Jacek Bielecki

STORY | First North | 132,4 kr | KÖP

Nog ser det också ut som om vi har fått rätt i vår analys. Kursen idag ligger drygt 26% lägre jämfört med när det senast begav sig. Börsvärdet har för den sakens skull inte fallit lika mycket eftersom bolaget lyckades genomföra en riktad emission om nära 1 miljard kronor. Imponerande inte minst som kapitalanskaffningen tog blott några timmar i anspråk och gjordes därtill till en historiskt låg rabatt om ynka 2%. Det om något visar hur stort intresse som det finns för bolaget.

Annons

Den främsta anledningen för det är förstås den hypersnabba tillväxten. Under fjolåret ökade bolaget sina streamingintäkter med nära 40% från 1 032 Mkr till 1436 Mkr. För 2020 spår man samtidigt att den snabba ökningen fortsätter då man tror sig kunna öka andelen med 32-35% till 1,9-2 miljarder kronor. Som om inte det var imponerande i sig tror man sig även kunna hålla den här snabba takten ända fram till 2023 som en konsekvens av inbrytning på nya marknader. Idag finns man verksamma på 20-tal sådana (där lönsamhet ännu så länge enbart har uppnåtts i de nordiska länderna) men förhoppningen är att man dubblat antalet fram till 2023. Får man rätt i sina antaganden lär streamingintäkterna uppgå till närmare 4,5 miljarder det året.

Annons

Snabb tillväxt har förstås sitt pris. Under fjolåret lyste den nedersta raden i resultaträkningen illrött. Nettoförlusten summerades till -312,7 Mkr. Någon påtaglig förbättring är heller inte i sikte. För 2020 räknar bolaget med att förbättra sin EBITDA-marginal från -15,9% ifjol till -10-12% vilket lär innebära en ganska ansenlig förlust trots att ytterligare 2-4 marknader förväntas uppvisa lönsamhet. Därmed skulle antalet kunna bli 6-8 stycken och eftersom tillväxten fortsätter att prioriteras lär förlusttakten fortsätta även åren därefter.

Detta är också anledningen till att man tagit in nytt kapital. En kapitalanskaffning som får anses ha varit inte bara väldigt effektiv men även särdeles lyckosam. Bara någon dag efter att man fått in pengarna blossade marknadsoron på nytt. Idag skulle villkoren tveklöst ha blivit sämre. Med närmare 1 miljard i nytt kapital tillsammans med befintlig kassa samt tillgänglig kreditram bör verksamheten vara finansierad för minst två år fram i tiden. Hur länge pengarna räcker beror helt och hållet på den tillväxttakt man bestämmer sig för samt vilka insatser för att öka innehåll man väljer att genomföra (förvärv av rättigheter alternativt förlag).

I våra senaste analyser framhävde vi två större risker som omringar investering i Storytel. Dessa var i första hand det faktum att affärsmodellen ej prövats under lågkonjunktur och i andra hand marknadens framtida inställning till risk eftersom bolaget inte är lönsamt och därmed beroende av kapitalmarknadens riskvilja. Medan den första frågeställningen fortsätter att vara obesvarad har emissionen nyligen medfört att den senare nämnda risken har minskat i betydelse för en tid framöver. Detta får anses som klart positivt.

Tittar vi på dagens värdering motsvarar den ca 8,2 miljarder kronor eller knappt 2x bolagets estimerade streamingintäkter avseende 2023 och ca 4,3x årets dito. Sett på årets förväntade siffror är det definitivt inte lågt. Samtidigt gör den snabba förväntade tillväxttakten att multipeln sjunker relativt fort. Skulle den ligga omkring 4x om tre år från idag (början av 2023) så skulle det motsvara en värdering om 18 miljarder kronor eller 290 kr per aktie (ca 30-procentig värdestegring per år)

Är ovanstående ett realistiskt scenario? Det återstår förstås att se. För egen del misstänker vi att man kommer att medvetet dra ned tillväxttakten en aning i syfte att påskynda lönsamheten. Årets målsättningar förblir sannolikt oförändrade eftersom man redan kommunicerat dem för marknaden. Vi tror däremot att åren därefter kommer tillväxttakten i streamingintäkterna ligga någonstans mellan 20-30%. Med dessa antaganden landar vår grova uppskattning ca 20% lägre än bolagets egna (3,7 miljarder 2023). Även i det läget skulle ett aktiepris om 240 kr kunna motiveras under förutsättning att marknaden var villig att betala en liknande multipel som idag. Omöjligt är det förstås inte men vi antar att man kommer att applicera lägre multiplar ju lägre tillväxten blir. Vid 20% ökningstakt blir den kanske inte högre än 3x vilket i sådana fall skulle motivera en marknadsvärdering om lite drygt 11 miljarder kronor eller ca 180 kr per aktie. Diskonterat till nuvärde (avkastningskrav om 15%) motsvarar det en kurs på 135-140 kr idag dvs ungefär var aktien befinner sig i detta skede.

För den som går i köptankar krävs det med andra ord att bolaget växer snabbare än vad vi skissar ovan. Tror man på det är det tveklöst köpläge i aktien. Glöm bara inte att risken får trots allt betraktas som relativt hög även om den minskat som en följd av dels den vältajmade emissionen dels senaste tidens kursfall. Gillar man att ta risk, köper man här. Ett spekulativt köpråd är aktien åter värd i vårt tycke. Försiktiga generaler hoppas däremot på att aktien söker sig ned mot 110-120 kr. I det läget lär den även bli ett lämpligt objekt för vår egna Referensportfölj.

Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Storytel – vuxit in i värderingen?
15.10.2019

Storytel – vuxit in i värderingen?

Storytel är en digital aktör som erbjuder tekniska tjänster inom affärsområdena Streaming och Publishing. Exempel på tjänster innefattar abonnemangstjänster för ljud- och E-böcker samt ett flertal olika ljudboksutgivningar.

Från Stockpicker Newsletter (9 oktober 2019)

Analytiker: Jacek Bielecki

Storytel – vuxit in i värderingen?    STORY | First North | 115,6 kr

Det är nu lite ett drygt år sedan (Newsletter 1644) vi tittade närmare på Storytel vars app länge har hört till våra absoluta favoriter. Att gilla appen är dock inte detsamma som att gilla aktien och följaktligen intog vi tydligt avvaktande ställning senast. Sett med facit i hand var det rätt. Kursen ligger något lägre idag medan antalet utestående aktier ökat. Senast beroende på en emission som hörde i samband med förvärv av ett finskt förlag.

Den mer eller mindre stillastående aktiekursen har medfört att bolaget växt in i den tidigare höga värderingen. Antalet abonnenter till bolagets streamingtjänst har nämligen fortsatt att öka i snabb takt och när man uppdaterade läget i början på veckan så redovisade man drygt 1 miljon abonnenter i genomsnitt under Q3. Detta kan jämföras med ca 620 000 efter halvårsrapporten ifjol. En tillväxttakt på drygt 60% inom loppet av ca 15 månader. Imponerande bedrift allt annat lika oavsett vad man tycker om aktiens värdering.

Annons

Det är alltjämt Norden som står för det mesta och det bästa. De nordiska marknaderna svarar för 72,5% av abonnentstocken och 85% av intäkterna. Genomsnittligt antal abonnenter utanför Norden uppgick under Q3 till 278 400, medan streamingintäkterna summerades till cirka 59 Mkr vilket indikerar ca 240 Mkr i årstakt. Procentuellt sett handlar det om kraftiga ökningar men eftersom det sker från låga nivåer så påverkar det inte helheten i lika stor uträckning. Nordisk intäktsdel är fortfarande mer än 5x så stort som i resterande delen av världen trots ett förhållandevis lågt antal invånare.

En anledning till att så är fallet är naturligtvis det faktum att digitaliseringen har kommit betydligt längre i Norden än på andra håll. På en del mer mogna marknader möter man i sin tur en del konkurrens som man inte har haft här när man drog igång verksamheten på hemmaplan. Under 2019 har man lanserarat sin tjänst på tre nya marknader (Brasilien, Sydkorea och Tyskland) och finns därmed på 18 sammanlagt. Tanken att ljudboken blir lika populär på dessa marknader som den tycks ha blivit i Sverige kittlar förstås fantasin en hel del. Att lyckas utomlands är också det som krävs för att aktien skall kunna förbli samma kurssuccé som den varit hittills (bortsett från utvecklingen de senaste 12 månaderna). Finns det skäl att anta att så kommer bli fallet?

Så här långt tycker vi inte se något som motbevisar tesen i alla fall. Samtidigt är det viktigt att påpeka att förvärv av förlag lär bli det centrala i strävan för att nå dit. Dessa är vanligtvis inte allt för dyra (och Storytel är väl kapitaliserat för tillfället) men lär trots det innebära att man över tid bör räkna med fortsatt utspädning av aktieantalet eftersom bolaget idag inte genererar vinst och lär inte göra det heller de närmaste åren givet att man fortsätter på sitt tillväxtspår (lansering i fler länder) något vi tror att man avser att göra.  

Det faktum att Sverige har kommit långt i digitaliseringsprocessen gör också att ledningen försöker slå mynt av det genom att lansera nya produkter. I somras lanserade man Ztory som breddar portföljen av digitala publikationer till närmare 700 olika tidningar och veckomagasin. Blir satsningen lyckad finns det säkert funderingar på att rulla ut tjänsten i övriga Norden och på sikt eventuellt i övriga världen.

Vi ser klart positivt på det faktum att man fortsätter med innovationstrenden då detta sannolikt är ett bra sätt att bibehålla de ytterst lönsamma svenska kunderna. Detta blir oerhört viktigt om den lågkonjunktur som alla pratar om blir verklighet under det närmaste året. Så här långt har Storytels affärsmodell inte prövats under ”sämre tider”. Det skall därför inte uteslutas att antalet aktiva abonnenter kan minska i tider då ekonomin försämras. Kostnaden för ett abonnemang är förstås inte betungande för hushållen men man skall komma ihåg att många hushåll idag kombinerar ett sådant med ett eller flera med musik och filminnehåll. Ett Alexanderhugg där man säger upp samtliga kan spara betydande belopp (men kanske upplevas som lägre livskvalité?).

Det faktum att kursen har stått still under det senaste kalenderåret gör att värderingen idag tilltalar oss betydligt mer än vad den gjorde senast. Börsvärdet motsvarar ca 4x årstakten på streamingintäkterna som vi ser som den huvudsakliga källan till bolagets värdering. Det är avsevärt lägre än för ett år sedan men fortfarande inte ”fyndlågt”. Jämför men exempelvis med Spotify som ju har liknande (om än inte direkt jämförbar) affärsmodell och vars tillväxt uppskattas av marknaden att uppgå till 25%, ligger motsvarande multipel där på ca 2,5x. Spotify är då samtidigt betydligt större då man idag uppges ha drygt 100x fler betalande prenumeranter. 

Risker saknas förstås inte. Bortser vi från oklar konjunkturpåverkan och stegrad konkurrens på en del marknader, bör man även ta med kontinuerligt ökad utspädning i beaktning. Därtill tillkommer nu även marknadens skepsis till icke vinstgenererande bolag efter en rad börshaverier på andra sidan Atlanten. Att riskaptiteten generellt sjunker är inte heller något som gagnar bolag med höga multiplar.

Det är också mot bakgrund av ovanstående som vi drar oss för att göra aktien till en regelrätt Top Pick. Med det sagt tycker vi ändå att läget för entry är klart mer intressant idag än det var senast det begav sig. Hör man till skaran riskvilliga placerare kan man definitivt köpa i hopp om att tillväxten i utomnordiska länder fortsätter bygga värden.  

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början