Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
17.11.2022
Market Buzz – Subsea 7 och Assa Abloy

Market Buzz – Subsea 7 och Assa Abloy

Subsea 7:s orderingång uppgick till 1 miljard dollar, vilket kan jämföras med Keplers prognos om 0,6 miljarder dollar.

Koncernens intäkter kom in på 1,4 miljarder dollar, relativt i linje med konsensus, som låg vid 1,35 miljarder dollar. Ebitda var 171 miljoner dollar mot förväntade 159 miljoner dollar. Likviditeten är fortsatt stark med 1,5 miljarder dollar i kassa och outnyttjade likvida medel. Subsea 7 betonar att marknaden är stark. Det finns två nyckelfaktorer enligt Keplers uppfattning; 1) marknaden är redan mycket stram för 2024 och blir allt stramare för 2025, vilket kommer att göra det möjligt för dem att få kontrakt med bättre marginal, riskprofil och betalningsvillkor, och 2) den kommersiella pipelinen är fortfarande mycket hög. I slutändan är detta enligt Keplers mening en bra rapport innehållande, högre order, bättre ebitda-marginal, bättre kassaflödesgenerering och bekräftad prognos för 2022 samt bättre prognos för 2023. Analyshuset upprepar köprekommendationen med riktkurs 115 norska kronor.

Annons

Ålandsbanken behåller sin positiva syn på Assa Abloy efter låsbolagets kapitalmarknadsdag på onsdagen. Presentationerna fokuserade på koncernens strategier för långsiktig tillväxt där de huvudsakliga spåren som dryftades var att bygga vidare på lösningar inom elektromekanik, utöka serviceaffären, expandera till närliggande produkt- och tjänsteområden och fortsätta att växa genom förvärv. Med tanke på det osäkra konjunkturläget påminde bolaget även investerarna om sin förmåga att hålla marginalerna uppe även under svagare marknadsförhållanden, en förmåga som starkt bidrar till bankens positiva syn på bolaget.

Enligt Ålandsbanken var budskapet att utvecklingen på kort till medellång sikt var övervägande positivt. Med Assa Abloys kortsiktiga optimism inför de närmaste kvartalen i gott minne, räknar Ålandsbanken ändå med en försvagning av efterfrågan under 2023. Aktien handlas till P/E 16,4x och EV/EBIT 13,5x på bankens estimat för 2023 vilket ses som rimligt. I en svagare konjunktur ser Ålandsbanken Assa Abloy som ett bra alternativ bland värdeaktier. Därför har man en positiv syn på aktien.

Källa: Kepler och ABS

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
16.03.2022
Market Buzz – Subsea 7 och Ratos

Market Buzz – Subsea 7 och Ratos

Kepler skriver i en uppdatering av Subsea 7 att bolaget har gått ut med att det fått ett EPCI-kontrakt för...

Kontraktsvärdet sägs uppgå till 150-300 miljoner dollar. Arbetet till havs är planerat att dra i gång relativt långt fram, om cirka 2,5 år. Analyshuset tror att detta kan vara ett tecken på att kunden vill säkra vissa tillgångar från Subsea 7, som möter en stark efterfrågan på sina viktiga fartyg. Detta tyder, enligt Keplers mening, på att det rör sig om ett kontrakt relaterat till Zuluf-fältets utveckling av Saudi Aramco i Saudiarabien. Detta är det andra EPCI-kontraktet som Subsea 7 säkrat i år. Subsea 7 är redan välpositionerat för att dra nytta av flera möjligheter under 2022 och Kepler förväntar sig att bolaget kommer att säkra kontrakt för 6 miljarder dollar i år, varav 5 miljarder dollar i Subsea och 1 miljard dollar inom havsbaserad vindkraft. Inom både olja och gas och förnybart kommer Subsea 7 att tillhandahålla nyckeltillgångar och teknologier som efterfrågas. Kepler upprepar sin köprekommendation med riktkurs 115 norska kronor.

Annons

SEB inleder bevakning av Ratos. Sedan omstruktureringen av portföljen och ledningsteamet har investmentbolaget kommit en bra bit på sin transformerande resa. För ett år sedan sattes nya finansiella mål. Bl.a. siktar Ratos på ett rörelseresultat före nedskrivningar (EBITA) om 3 miljarder kronor 2023. SHB bedömer att målet kan nås med hjälp av en fortsatt god utveckling för väl resterande bolag som Airteam, Presis Infra, Speed Group, Hl Display och LEDiL, samt fortsatta förvärv. Ratos har 6,5 miljarder kronor öronmärkt för förvärv och fem av de senaste förvärven relaterar till ovan nämnda bolag. Ratos har ingen nämnvärd exponering mot Ryssland/Ukraina. Den absoluta merparten av återkommande intäkter genereras i Norden, främst i Norge och Sverige. Aktien värderas på årets estimat till 11x EV/EBIT vilket innebär en betydande rabatt mot jämförelsebolag. Kortsiktig rekommendation blir Köp (3 månaders sikt) och en långsiktig rekommendation Outperform (3 år).

Källa: Kepler och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början