Sun4Energy – Rekordkvartal för solceller
26.04.2023

Sun4Energy – Rekordkvartal för solceller

För några dagar sedan rapporterades i media att Q1 i år blev ett rekordkvartal för solceller i Sverige.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
23.01.2023
Small Cap - Höjt bud på Rolling Optics

Small Cap - Höjt bud på Rolling Optics

Det franska bolaget François-Charles Oberthur (FCO) höjer budet på Rolling Optics till 1 krona per aktie.

Det första budet, värt 0,75 kronor per aktie, lades för bara en vecka sedan. Rolling Optics teknik går ut på att med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst tryckmetod skapa en optisk illusion med realistiska rörelse- och 3D-effekter på exempelvis sedlar. Styrelsen för bolaget rekommenderar ägarna att tacka ja till det höjda budet. Styrelsen för Rolling Optics har gjort en omfattande analys för att säkerställa att de agerar i företagets och aktieägarnas bästa intresse. Slutsatsen är att det reviderade erbjudandet från FCO är skäligt, varför de rekommenderar aktieägarna att acceptera det reviderade budet på 1 krona. Det nya budet värderar hela Rolling Optics till 237 miljoner kronor och motsvarar en premie om 285 procent jämfört med stängningskursen dagen innan det första budet blev offentligt. Aktien ökade 32,5 procent till 1 kronor.

Sun4Energy har tecknat ett avtal med Näckåns Energi AB avseende uppförande av en solcellspark till deras verksamhet i Sysslebäck. Projektet uppgår till ett värde av cirka 8,8 miljoner kronor. Anläggningen kommer ha en installerad effekt på 1 MW. Projektet beräknas påbörjas under våren 2023 och stå klart hösten 2023. Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar, batterianläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Aktien stärktes 11,3 procent till 17,30 kronor, som var dagshögsta.

Enligt ett pressmeddelande har Minesto och SEV, Färöarnas energibolag, förnyat och utökat samarbetsavtalet som beskriver respektive roller och ansvar relaterade till tidvattenenergiutbyggnad på Färöarna, inklusive den pågående elproduktionen i Vestmannasund och den första storskaliga tidvattenparken i Hestfjord. Ett viktigt tillägg i det utökade avtalet är exklusivitet i samarbetet avseende utveckling och utbyggnad av tidvattenparken i Hestfjord. Denna aspekt underlättar och stöder det pågående arbetet med att skapa en attraktiv investering och inrätta ett särskilt projektbolag för att kanalisera projektinvesteringar, elköpsavtal (PPA) och potentiell offentlig finansiering samt uppbyggnad av övriga tillgångar. Minestos aktie lyfte 2,1 procent till 10,19 kronor.

Cybersäkerhetsbolaget JS Security rusade 33,3 procent efter att ha tagit en order värd 5 miljoner kronor. Ordern avser JS Securitys ''SaaS''-tjänster och lösningar. Värt att tänka på är att börsvärdet uppgick till blygsamma 12 miljoner kronor innan måndagens kurslyft.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Sun4Energy – Solbranschen i medvind
27.06.2022

Sun4Energy – Solbranschen i medvind

Få investeringsteman ligger så nära till hands just nu som förnyelsebara energikällor.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Blodrött på börsen
26.11.2021

Blodrött på börsen

Stockholmsbörsen föll kraftigt som de ledande europeiska börserna på oro för den nya smittsamma coronavirusvariant som upptäckts i Sydafrika.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Teckna aktier i Sun4Energy
16.11.2021

Teckna aktier i Sun4Energy

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med interna resurser. Sun4Energy bidrar till ett hållbart och kostnadseffektivt energianvändande genom att förse kunder med sina produkter och tjänster som bidrar till den nödvändiga energiomställningen i samhället samtidigt som kundernas energikostnader minskas.

Sun4Energy är en koncern bestående av sex bolag som säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Koncernen sköter samtliga moment från design och sälj till installation, montering och driftsättning med interna resurser. Genom att erbjuda grön energi bidrar Sun4Energy till ett hållbart och kostnadseffektivt energianvändande genom att förse kunder med sina produkter och tjänster som bidrar till den nödvändiga energiomställningen i samhället samtidigt som kundernas energikostnader minskas.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 14 miljoner kronor varefter Sun4Energy ska noteras på NGM Nordic SME. Emissionen och noteringen lägger grunden för den fortsatta expansionsresan. Sun4Energy kommer använda likviden till att framförallt genomföra förvärv och bygga upp koncernen genom ett större lager, utökande koncernfunktioner och satsningar på säljorganisationen samt DC-laddningsaffären, ett segment som kommer växa i en allt snabbare takt.

Sista dag att teckna är nu på torsdag.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 5 november - 18 november 2021

Erbjudandepris: 14 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 14,0 MSEK

Antal emitterade aktier: 1 000 000 aktier

Marknadsvärde, (pre-money): 45,7 MSEK före erbjudandet

Teckningsförbindelser: Erbjudandet omfattas till 50 procent, motsvarande 7,0 MSEK, av teckningsförbindelser

Minsta teckningspost: 400 aktier motsvarande 5 600 SEK

Lock-up: 100 procent av aktierna i bolaget före erbjudandet

Handelsplats: NGM Nordic SME


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Sun4Energy
11.11.2021

Stockpicker intervjuar - Sun4Energy

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med interna resurser. Sun4Energy bidrar till ett hållbart och kostnadseffektivt energianvändande genom att förse kunder med sina produkter och tjänster som bidrar till den nödvändiga energiomställningen i samhället samtidigt som kundernas energikostnader minskas.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag grundande Sun4Energy tillsammans med min vän Mattias Thorsén 2015. Innan intåget i solcellsbranschen var jag VD för ett företag inom elbranschen som sedermera såldes till Nasdaq Stockholm listade Transtema. Det som fick mig att vilja starta ett bolag inom solcellsbranschen är att branschen består av många mindre bolag vilket medför att många installationer inte följer den installationsstandard som finns vad gäller kvalitet. Kvalitet och nöjda kunder är mycket viktigt för mig och kvalitetshöjande arbete kommer alltid finnas med som en grund i vårt arbete och speglar vår vision som är att bli det ledande solcellsbolaget i Sverige inom kvalitet och kundnöjdhet. 

FotografVD

Mattias Leijon, VD

Kan du beskriva Sun4Energy och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Sun4Energy är en koncern bestående av sex bolag som säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Vi sköter samtliga moment från design och sälj till installation, montering och driftsättning med interna resurser. Genom att erbjuda grön energi bidrar vi till ett hållbart och kostnadseffektivt energianvändande genom att förse kunder med våra produkter och tjänster som bidrar till den nödvändiga energiomställningen i samhället samtidigt som kundernas energikostnader minskas.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har sedan grundandet 2015 förvärvat två solcellsbolag samt organiskt startat två dotterbolag, verksamma på geografiskt spridda orter. Vi vill växa genom förvärv och vi har som mål att genomföra två till tre noga genomtänkta förvärv årligen fram till 2025. Det som utmärker oss från andra aktörer i branschen är att vi driver vår verksamhet utifrån principen att inte lämna en enda missnöjd kund vilket infrias genom att vara till hands genom hela processen.

Kundresan börjar med diskussion kring kundens unika fastighet och behov, vilket därefter sammanställs i en kundanpassad offert. När kunden har bestämt sig avropas material och elektronik efter fastigheten och kundens preferenser. Slutligen utförs montering och installation av solcellsanläggningen samt laddinfrastrukturen av våra interna resurser för att säkerställa en god kvalitet och ett trevligt bemötande.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 14 MSEK varefter Ni noteras på NGM Nordic SME. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionen och noteringen lägger grunden för vår fortsatta expansionsresa. Vi kommer använda likviden till att framförallt genomföra förvärv och bygga upp koncernen genom ett större lager, utökande koncernfunktioner och satsningar på säljorganisationen samt DC-laddningsaffären, ett segment som kommer växa i en allt snabbare takt.

Fotograf1

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Solcellsbranschen växer i ett kraftigt tempo vilket medför en hög konkurrens. Konkurrensen gör att en felinriktad marknadssatsning eller fördröjda teknologiska integrationer kan få kunder att välja andra aktörer. Leverantörers utbud av solcellsprodukter kan variera i en hög grad vilket gör att det under vissa perioder kan råda brist på material med fördröjda leveranser som konsekvens.

Dessa risker motarbetar vi genom att erbjuda kunder en skräddarsydd tjänst samtidigt som vi noga följer teknikutvecklingen och avser att ständigt ligga i framkant. Vi planerar även att upprätta en grossistverksamhet under nästa år där vi kan lagerhålla produkter för att minimera beroendet av leverantörers ojämna utbud.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Solcellsbranschen är mycket fragmenterad med många mindre aktörer och samtidigt en del större verksamheter. Vi vill konsolidera branschen och därigenom utvidga koncernen till att ha en nationell täckning.

Vi skiljer oss från andra aktörer på marknaden genom vår stora vikt vid hög kvalitet och nöjda kunder. Att vi sköter samtliga moment internt och har för avsikt att förvärva och integrera bland annat elinstallationsbolag och takläggarfirmor i verksamheten gör att vi, till skillnad från många andra solcellsbolag, är med kunden under hela resan och därigenom kan säkerställa en god kvalitet och ett trevligt bemötande.

Hur ser Er marknad ut idag och vad väntar ni Er i framtiden?

– Efterfrågan på både solcellsanläggningar och elbilsladdare växer i dagsläget snabbare än vad själva marknaden gör. Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 22 000 under 2020 och uppgick därmed till totalt 66 000 i hela Sverige. Marknaden för elbilar och således elbilsladdare upplever även den en snabb tillväxt. Under de senaste 12 månaderna har antalet laddbara personbilar ökat med nästan hela 80 procent.

Vi ser inget slut på denna tillväxt under den närmsta framtiden. Antalet eldrivna fordon 2030 väntas vara 2,5 miljoner och statliga åtgärder som det gröna teknik-avdraget gör att hållbara investeringar som solceller och elbilar bara blir än mer attraktivare.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Sun4Energy?

– Först och främst är en investering i Sun4Energy en investering i hållbar energi som är en megatrend och kommer fortsätta vara så en lång tid framöver. Vi har en genomtänkt förvärvsstrategi över hur vi ska växa och hur förvärvade bolag ska addera synergier och kunskap eller geografisk täckning.

Vi har även visat att det kan gå snabbt att växa med rätt strategiska vägval. Under de tre senaste åren har vi gått från att vara en lokal solcellsmontör i Örebro till att ha en täckning över hela Örebro län, Västra Götaland, Stockholmsregionen samt Värmland och omsättningen har ökat cirka 450 procent mellan 2020 och 2019.

Slutligen är jag trygg i ledningens och styrelsens gedigna erfarenhet och kompetens med ett starkt fokus på säljorganisationer, något som jag tror kommer vara en nyckel för Sun4Energys fortsatta framgång.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Sun4Energy ut då?

– Om fem år har Sun4Energy genomfört flera strategiska förvärv och har en utbredd koncern som verkar på en nationell basis där vi kan erbjuda våra skräddarsydda lösningar till minst 80 procent av Sveriges befolkning. Vi har upprättat och etablerat en grossistverksamhet som förebygger svängningar i leverantörers utbud samt etablerat en välfungerande säljorganisation.

Segmentet elbilsladdning har haft en mycket stor tillväxt i takt med den explosionsartade efterfrågan av elbilar som tillkommit och fortsatt råder. Om fem år står laddstationer, s.k. DC-laddning, för elbilar för en betydande större marknadsandel och Sun4Energy har kapacitet på plats för att erbjuda marknadens främsta erbjudande. Förberedelserna inför detta har redan börjat och vi har idag avtal signerade med leverantörer av DC-laddare.

Sammantaget står vi inför en mycket spännande utveckling i en bransch som befinner sig i en megatrend. Vi välkomnar nu varmt dig som investerare att vara med på vår expansiva resa!


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 5 november - 18 november 2021

Erbjudandepris: 14 SEK per aktie

Emissionsbelopp: 14,0 MSEK

Antal emitterade aktier: 1 000 000 aktier

Marknadsvärde, (pre-money): 45,7 MSEK före erbjudandet

Teckningsförbindelser: Erbjudandet omfattas till 50 procent, motsvarande 7,0 MSEK, av teckningsförbindelser

Minsta teckningspost: 400 aktier motsvarande 5 600 SEK

Lock-up: 100 procent av aktierna i bolaget före erbjudandet

Handelsplats: NGM Nordic SME


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början