Utbrottsläge i Swedencare?
03.04.2024

Utbrottsläge i Swedencare?

Under sommaren ifjol gjorde köparna några försök att etablera Swedencare ovanför långa trendindikatorn men det var först under slutet av året som vi fick en bekräftad trendvändning.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Positiva signaler i Swedencare - Långa trenden kan utmanas
23.05.2023

Positiva signaler i Swedencare - Långa trenden kan utmanas

Swedencare har gått riktigt starkt i maj då köpare snabbt positionerat sig i aktien. Frågan är om det finns styrka för en långsiktig trendvändning?

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Annons
Uppgången fortsätter i fastighetssektorn
01.11.2022

Uppgången fortsätter i fastighetssektorn

Uppgången på Stockholmsbörsen mattades av under eftermiddagen efter oväntat starka makrosiffror från USA.

OMXS30-index ökade 0,3 procent medan OMXSPI lyfte 0,8 procent. Industri-PMI i Sverige sjönk till 46,8 oktober från nedreviderade 48,9 i september. Det är femte månaden i rad som indexet sjunker och tredje månaden i rad indexet befinner sig utanför tillväxtzonen på 50. Swedbank skriver att produktion, sysselsättning och leveranstider svarade för de största negativa bidragen till nedgången i PMI-total. Fastighetsbolagen fortsatte sina positiva utveckling. SBB klättrade 14,2 procent till 17,335 kronor. Enligt Holdings blankningsstatistik har blankningarna minskat i SBB under de senaste dagarna. I sektorn ökade Castellum och Balder 4,4 respektive 7,4 procent. Goldman Sachs höjer riktkursen för Evolution till 1 475 kronor (1 400), och upprepar Köp. Aktien backade 0,7 procent till 1 026 kronor.

NCC avancerade 8,6 procent efter en bättre rapport än väntat. Rörelseresultatet uppgick till 510 miljoner kronor i senaste kvartalet, jämfört med väntade 364 miljoner kronor. Även orderingången överträffade analytikernas estimat. Pandox aktie ser fortfarande köpvärd ut och den stora kassan innebär att bolaget kan handskas med bekväma problem, som till exempel att satsa på förvärv eller att öka utdelningen, skriver Di. Affärstidningen lyfter även fram det framgångsrika släppet av spelet Victoria 3, och att det banar vägen för ett bra avslut på året. Aktien steg 1,8 procent till 137,70 kronor. SAS har nått överenskommelser med ytterligare två leasegivare, Carlyle och SMBC, som står för sammanlagt sju flygplan, om att ändra villkoren i befintliga leasingavtal för flygplan och utrustning. Aktien handlades upp 5,7 procent till 0,7082 kronor.

Bettingbolaget Kindreds styrelseordförande Evert Carlsson har köpt 5 000 svenska depåbevis i bolaget. Transaktionsvärdet uppgick till nästan 469 000 kronor. Aktien ökade 3,4 procent. LMK (Linas Matkasse) föll 12,6 procent. Ebitda-resultatet i tredje kvartalet försämrades till -14,6 miljoner kronor (-9,1). Bolaget förväntar sig en fortsatt negativ tillväxt under åtminstone det närmaste halvåret. En bättre dag hade Synact Pharma vars aktie steg 15,5 procent. Bolaget har fått klartecken från FDA för sin ansökan om kliniskt prövningstillstånd gällande en fas 2a/b studie i reumatoid artrit med bolagets ledande molekyl, AP1189.

Swedencare förvärvar brittiska Custom Vet Products, en tillverkare av soft chew-produkter för husdjur. Under det senaste räkenskapsåret omsatte bolaget 2,4 miljoner pund med en rörelsemarginal på 44 procent. Av köpeskillingen 137 miljoner kronor erläggs cirka 111 miljoner kontant och resten genom en apportemission om 0,62 miljoner aktier i Swedencare. Aktien klättrade 5,9 procent till 40,28 kronor. IPC redovisade ett rejält vinstlyft under det tredje kvartalet och höjer sin produktionsprognos för innevarande år. Aktien ökade 5,8 procent till 115,50 kronor. Solenergiföretaget Advanced Soltech rapporterade ett rörelseresultat på 40,5 miljoner kronor (23,2). Intäkterna uppgick till 72,5 miljoner kronor (47,1). Det motsvarar en ökning om 54 procent, som bolaget hänvisar till en större installerad bas av solenergianläggningar. Aktien rusade 12,4 procent till 20 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
28.10.2022
Market Buzz – Swedencare och Scandi Standard

Market Buzz – Swedencare och Scandi Standard

Efter att ha levererat en dämpad organisk tillväxt om 6 procent under det första halvåret 2022, förväntade sig SHB en...

Trots en god utveckling för flera av dotterbolagen, innebar motvind under det tredje kvartalet i form av försenade leveranser, lagerminskningar och retroaktiva prisjusteringar att den organiska tillväxten uppgick till 8 procent. Därtill satte framtunga kostnader för produktion och nya produktlanseringar press på resultatet, vilket var 26 procent lägre än konsensusprognosen. Ledningen guidar för ett starkt fjärde kvartal. SHB prognostiserar 13 procents organisk tillväxt samt att EBITDA-marginalen kommer att förbättras betydligt. Banken noterar även de positiva uttalandena avseende utsikterna för 2023 och ett oförändrat finansiellt mål om 20 procents genomsnittlig årlig försäljningstillväxt fram till 2026 med minst 30 procents EBITDA-marginal. Baserat på SHB:s konservativa prognoser för 2023 och 2025 handlas aktien nu till EV/EBITA 16,6x respektive 11,0x. Kassaflödesvärderingen indikerar att aktien är rejält undervärderad i det längre perspektivet. Därför höjer SHB sin långsiktiga rekommendation till Outperform.

Kycklingbolaget Scandi Standard rapporterade intäkter på 3 205 miljoner kronor och ett ebit på 112 miljoner kronor (99). Konsensus för ebit var 76 miljoner. Kepler skriver att totalt sett lyckades bolaget uppnå en tillväxt genom prishöjningar och exporteffekter trots lägre volymer. Den starka trenden för Ready to eat fortsätter. Segmentet Ready to cook är något svagare på grund av lägre volymer, vilket innebär att det finns potential för bättre marginaler under 2023 när volymerna återkommer. Det danska ebit-resultatet för färdiglagad kyckling var 50 miljoner kronor, vilket enligt Kepler är en besvikelse. Produktutbudet är fortfarande inte rätt dimensionerat för marknaden. Scandi Standard guidar att fjärde kvartalet är säsongsmässigt svagt. Kepler förväntade sig en gradvis återhämtning i fjärde kvartalet på grund av inflationen så analyshusets siffror verkar något aggressiva i förhållande till den nya prognosen. Därför blir prognosen för vinst per aktie 2022 ganska oförändrad. Kepler upprepar Köp med riktkurs 60 kronor.

Källa: SHB och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
05.10.2022
Market Buzz – Telia och Swedencare

Market Buzz – Telia och Swedencare

SHB höjer sin långsiktiga rekommendation (3 år) på Telia till Outperform (Market Perform).

Kortsiktigt är det svårt att sia om utvecklingen för Telia på börsen, men banken bedömer att den pressade aktiekursen innebär ett bra läge att plocka upp aktien. Den höga inflationen har hjälpt operatörerna att höja sina priser direkt och indirekt via större abonnemang. Energikostnaderna är prissäkrade och besparingsprogram implementeras. Löneinflation är det stora frågetecknet, men SHB förväntar se högre rörelsemarginal 2023. Banken prognostiserar direktavkastningen till cirka 6,5 procent för innevarande och kommande år. Samtidigt har Telia ett återköpsprogram om 5,4 miljarder kronor, vilket torde ge visst stöd åt aktiekursen. SHB:s kortsiktiga rekommendation (3 mån) är Behåll.

Swedencares aktie har tappat 70 procent under 2022 trots att det finns få tecken på att husdjursägare har ändrat konsumtionsmönster trots minskat konsumtionsutrymme i samband med stigande kostnader. SEB:s kontroll av vad som händer sektorn indikerar än så länge inga stora förändringar och inget tecken på att konsumenter överger premiumprodukter för att i stället köper mer prisvärda varor. Bolaget har ungefär 70 procent av sin försäljning inom premiumprodukter. Däremot sänker banken sin förväntan för den organiska försäljningstillväxten framöver och reducerar sina rörelsevinstprognoser med 17 och 21 procent 2023 respektive 2024. SEB:s prognoser för det tredje kvartalet höjs något. Swedencares kommunikation är att de är konfident att de kan nå intäkter på nära 2 miljarder under 2022. Det innebär en stark organisk intäktstillväxt under andra halvåret. Jämförelsebasen är enkel under det tredje kvartalet. Valuta har en stor påverkan på utsikterna då bolaget har en hög exponering mot marknaden i USA. SEB:s rekommendation är Köp.

Källa: SHB och SEB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Kan Swedencare sätta en botten?
12.09.2022

Kan Swedencare sätta en botten?

Swedencare har mer än halverats i värde sedan årsskiftet och vi ser fortfarande ett tydligt mönster med successivt lägre toppar och bottnar. Samtidigt finns det också signaler om att aktien kan vara redo för en motreaktion.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
12.05.2022
H&M och Telia mot strömmen på volatil börs

H&M och Telia mot strömmen på volatil börs

Stockholmsbörsen tappade mark på torsdagen efter en svag stängning på Wall Street under gårdagen.

Börsen repade sig dock rejält under eftermiddagen från förmiddagens lägstanivåer OMXS30-index sjönk 0,2 procent medan OMXSPI försvagades 0,4 procent. Den svenska inflationstakten, mätt som KPIF, steg till 6,4 procent i april vilket var en ökning från 6,1 procent i mars. Uppgången var enligt SCB bred och siffran var även högre än väntade 6,2 procent. Både SHB och Swedbank ändrar sin prognos för Riksbankens agerande. Bankerna spår nu att Riksbanken slår till med höjning på hela 50 punkter, eller 0,50 procentenheter, i juni.

H&M och Telia utvecklades mot strömmen med kurslyft om 3,2 procent samt 1,1 procent. Volvo Lastvagnar har fått en order från Deutsche Post DHL Group på upp till 44 el-lastbilar. Ordern kommer i samband med att DHL och Volvo tecknat ett samarbetsavtal för att påskynda övergången till fordon med noll avgasutsläpp. B-aktien steg 0,1 procent till 158,40 kronor. Bland de cykliska verkstadsbolagen föll Atlas Copco och Sandvik 0,8 respektive 1,4 procent.

Penser Acess sätter ett motiverat värde för Fingerprint Cards till intervallet 27-29 kronor per aktie. Det framgår av en uppdragsanalys. Biometriaktien klättrade 1,6 procent till 11 kronor. Swedencares intäkter under första kvartalet översteg SEB:s prognos trots att den organiska intäktstillväxten, 7 procent, var klart lägre än bankens prognos på 18 procent. Anledningen är att förvärv, NaturVet och Innovet, bidrog med en försäljningsökning på 165 procent jämfört med SEB:s uppskattning som var 133 procent. Operationellt rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 95 miljoner eller 24,9 procent av intäkterna. Det är marginellt under eller i nästan linje deras vägledningsutsikter för marginalen under första kvartalet, vilket de kommunicerade i samband med presentationen av det fjärde kvartalet då de förväntade en marginal på 25 procent. Aktien försvagades 13,3 procent till 72,40 kronor.

Anläggningsmaskinsåterförsäljaren Ferronordic, med majoriteten av sin verksamhet mot den ryska marknaden, rapporterade både en omsättningsökning och en resultatökning. Nettoomsättningen uppgick till 1 746 miljoner kronor, vilket var en ökning med 38 procent från samma kvartal 2021. Rörelseresultatet landade på 108 miljoner kronor (80). Aktien stängde 4,2 procent högre. Sedan årsskiftet har 88 procent av börsvärdet gått upp i rök. Laddbolaget Ctek tappade ytterligare 8,5 procent i spåren av onsdagens rapportras på nästan 15 procent. Ctek levererade ett rörelseresultat på 15,1 miljoner kronor (55,9) för det första kvartalet.

Forskningsbolaget Camurus rapporterade ett resultat före skatt på 4,5 miljoner kronor (-26,6) för det första kvartalet. Nettoomsättningen ökade till 220 miljoner kronor (126). Samtidigt upprepas helårsprognosen i rapporten, som ligger på ett rörelseresultat på mellan minus 60 och plus 10 miljoner kronor för 2022, produktförsäljning på 875-925 miljoner kronor, och intäkter på 900-950 miljoner kronor. Aktien avancerade 2,2 procent till 170 kronor. Butikskedjan Rizzo säljer dotterbolaget Rizzo international för 47 miljoner kronor. Transaktionen väntas minska Rizzos årliga kostnader med omkring 35 miljoner kronor. Marknaden ställde upp aktien 3,7 procent. Clavister, leverantör av cybersäkerhetslösningar, avancerade 8,1 procent efter sin rapport.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
31.03.2022
H&M och utdelningar tyngde börsen

H&M och utdelningar tyngde börsen

Stockholmsbörsen fortsatte sin nedgång på torsdagen med H&M som största sänke.

Även avskilda utdelningar i Electrolux och Swedbank tyngde index. OMXS30-index försvagades 1,6 procent medan OMXSPI backade 0,9 procent. H&M handlades ned 12,9 procent till 126,18 kronor i spåren av morgonens rapport för det första kvartalet. Rörelseresultat blev 458 miljoner kronor (-1,128) vilket var knappt 62 procent under konsensus. Avvikelsen mellan förväntat resultat och utfall ligger i ungefär lika stora delar i H&M:s kostnader för sålda varor som inom omkostnaderna. Mer om rapporten i separat notis längre ned i dagens utskick. JP Morgan höjer rekommendationen på Millicom till Övervikt (Neutral), riktkurs 370 kronor. Aktien förbättrades 0,3 procent till 239 kronor.

Swedbank handlades utan rätt till utdelning om 11,25 kronor och aktien sjönk 18,80 kronor, motsvarande 11,7 procent. I Electrolux avskildes från torsdagen utdelning om 4,60 kronor. Aktien såldes ned 7,5 procent. Sinch tillhörde förlorarna bland Lage Cap och sjönk 12,8 procent. SHB kapar sin kortsiktiga rekommendation på Sinch till Behåll (Köp). Banken räknar med ett svagt första kvartal för molnkommunikationsbolaget. En bättre dag hade Alfa Laval vars aktie lyfte 2,4 procent till 325,30 kronor. Bolaget har förvärvat Desmet, en konstruktör och leverantör av processanläggningar och teknologier inom matolja och biobränsle. Under fjolåret omsatte Desmet cirka 300 miljoner euro.

Magasinstjänsten Readly vidtar flera åtgärder för att minska kostnaderna. 30 tjänster försvinner samtidigt som prisökningar införs på flera marknader. Enligt den senaste årsredovisningen har Readly runt 166 anställda inklusive konsulter. Kostnadsbesparingarna kommer att uppnå full effekt från och med det tredje kvartalet och uppgå till cirka 18 miljoner kronor för 2022. Aktien tappade 9,3 procent till 7,525 kronor. SEB inleder bevakning på Swedencare med köp och riktkurs 136 kronor. Marknaden lyfte upp aktien 3,3 procent till 120,50 kronor. Gapwaves har fått en ny order på ett utvecklingsprojekt från ett amerikanskt autotech-bolag. Ordern består av design och produktion av antenner avsedda för en Imaging radar. Ordern har ett värde av cirka 2 miljoner kronor med beräknad leverans under andra kvartalet. Aktien klättrade 1,4 procent till 37 kronor. Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT har erhållit en order till ett värde om cirka 700 000 kr från Geveko Markings APAC, New South Wales, Australien. Vid stängning noterades aktien 8,9 procent högre.

Scout Gaming Group, som handlas på First North, har ingått avtal med ett dotterbolag till den världsledande sportbetting operatören bet365. Avtalet är det största avtal som bolaget har ingått. Avtalet med bet365 kommer ge en positiv effekt på koncernens intäkter under andra halvåret 2022. Aktien rusade 9,2 procent till 7,10 kronor. Som högst betalades aktien till 9,84 kronor. På råvarumarknaden sjönk Crude Oil 5 procent till 102,40 dollar per fat efter uppgifter om att USA överväger att släppa över 180 miljoner fat från landets oljereserv för att dämpa prisuppgången på olja. Lundin Energy försvagades 0,1 procent, Africa Oil och IPC tappade 2,5 respektive steg 2,2 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Tungt fall i Storytel
18.02.2022

Tungt fall i Storytel

Stockholmsbörsen sjönk på fredagen med fokus på oroligheterna kring Ukraina.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Veckans affärscase - Swedencare
29.11.2021

Veckans affärscase - Swedencare

Swedencare har stigit med över 100 procent sedan årsskiftet och långa trenden är stigande. I ett kortare perspektiv ser vi däremot hur aktien bildat en stor konsolideringsformation. Därmed har vi också några viktiga nivåer att bevaka för signaler om hur nästa trendfas kan komma att se ut.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1915 (28 november 2021)

På nedsidan har ett reaktionsområde bildats omkring 121,5 – 125,5 kronor. Så småningom kommer också den långa trendindikatorn att söka sig upp mot detta stödområde. En etablering under stödet skulle signalera för att Swedencare är redo för en större trendvändning och nivåer ner mot 100 kronor är då inget omöjligt kursscenario.

20211126 secare

På ovansidan är det närmast medellånga och korta trendindikatorerna vid cirka 142 kronor som utgör en utmaning. Däremot om Swedencare repar kraft och tar sig upp förbi detta referensområde, finns förutsättningar för ett test av motstånd vid 156 – 160 kronor. Det är ett utbrott här som skulle kunna göra läget i Swedencare riktigt intressant eftersom prisobjektivet sträcker sig mot 180 – 200 kronor.

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början