Låter du rädslan kontrollera din aktiehandel?
18.04.2024

Låter du rädslan kontrollera din aktiehandel?

Alla vill bli aktiemiljonärer men faktum är att många slutar efter endast 5 år på grund av rädsla. Här är 5 steg för att bli en orädd trader.

 1.  Minska risken
  1. Om man sänker risken är det enklare att kontrollera egot och känslorna.
  2. Har man kontroll på sina känslor ökar conviction (självsäkerhet/övertygelse).
  3. Ökad conviction leder ofta till bättre exekvering.
 2. Testa dina setuper på historisk data
  1. Om du inte har koll på vilka setuper du handlar, kommer du aldrig att ha conviction. Utan conviction finns inget självförtroende.
 3. Se till att du gör vinstaffärer
  1. Vinstaffärer är det bästa sättet att bygga självförtroende och conviction.
  2. Se till att kontrollera ditt självförtroende så att det inte blir FÖR bra. Var ödmjuk.
 4. Sätt upp mål
  1. Sätt upp mål, nå målen, öka målen och repetera detta mönster.
 5. Lev ett balanserat liv
  1. Träning, avkoppling och bra relationer hjälper till att skapa ett balanserat liv.

Vill du veta mer om hur du kommer igång med kortsiktig aktiehandel? Här finns info om vår tradingprodukt Stockpicker Swing Trader.

Stäng×
Relaterade ämnen
08.04.2022
6 klassiska aktieformationer som alla måste känna till

6 klassiska aktieformationer som alla måste känna till

Hitta trendvändningar, sentimentomslag och bra affärslägen med dessa formationer.

Teknisk analys handlar i grunden om att hitta mönster som återupprepar sig, i denna artikel har vi tittat närmare på 6 klassiska formationer som alla med aktieintresse måste känna till. Dessa 6 mönster kan vara ett mycket bra hjälpmedel för att hitta bra affärer men det gäller att man använder informationen korrekt.

Ladda ner guiden här.

Stäng×
Annons
Ny strategi i Swing Trader - Eventtrading
25.01.2024

Ny strategi i Swing Trader - Eventtrading

Under pågående rapportperiod kommer vi att lansera en helt ny strategi i Swing Trader. Vi har testat strategin både fiktivt och skarpt och nu kommer vi att börja agera på signalerna i Swing Trader. För att alla ska förstå riskprofilen vill vi kort informera om strategin.

Med hjälp av strategin vill vi försöka fånga de ofta stora rörelser som sker i samband med rapporter eller andra bolagsspecifika event. Strategin bygger på att hitta nyheter som kan bli kursdrivande i flera olika tidsperspektiv, det vill säga i ett intradags-, dags-, vecko- och månadsperspektiv. När vi hittat ett dylikt event, kommer vi att leta ingångslägen i samband med korta konsolideringar i olika tidsperspektiv.

Läs mer om Swing Trader här

Efter utbrott ur en konsolidering kommer vi att positionera oss och därefter placera en stoploss och en målkurs. Positionen kommer alltså inte att skalas in, utan det är tre nivåer som gäller nämligen öppningskurs, målkurs och stoploss. Detta innebär att träffsäkerheten kommer att bli lägre än i de case där vi skalar in och ur position, men totala resultatet behöver inte bli lägre.

Det finns nämligen potential att fånga rörelse som motsvarar en risk/reward på 1:6. Därmed räcker det faktiskt med att endast 20% av affärerna blir vinstaffärer för att totala resultatet ska bli positivt (läs mer om detta här).

Strategiexempel

SEB presenterade en rapport som var starkare än väntat och även om öppningen blev negativ, tog sedan köparna ett tydligt kommando. En kort konsolidering kring 145 – 146 kronor erbjöd köpläge och stoploss placerades vid 144,85 kronor. För att försöka fånga en rörelse på cirka 6 gånger risken, sattes sälj vid 150,8 kronor. Målnivån nåddes efter några timmar.


20240125seba


Strategin kan också användas i ett längre tidsperspektiv. Nedan har vi ett bra exempel i Revolution Race. Rapporten i november lockade in köpare och den första konsolideringen omkring 47 kronor gav ett bra köpläge. Några veckor efteråt gick det att låsa in en vinst på över 20 procent.


20240125 rvrc


Vill du veta mer om Swing Trader, Discord och vår kortsiktiga handel? Maila gärna mig på mats@stockpicker.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. All handel sker på egen risk.

Våra villkor finns att läsa här

Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Lär dig mer om TheStrat
19.06.2023

Lär dig mer om TheStrat

I dagens utbildning kommer vi att titta närmare på en strategi, ”TheStrat” som hjälper dig att läsa marknaden oavsett du agerar i ett intradagsperspektiv eller är en långsiktig investerare. Det bästa med strategin, eller snarare verktyget, är att du alltid endast tittar på priset och inte på några indikatorer överhuvudtaget.

Kanske är du bekant med något som kallas för den effektiva marknadshypotesen (EMH)? Om inte, hittar du en snabb genomgång nedan. EMH bygger på att all info redan finns i priset och med tanke på det, är det kanske inte helt dumt att fokusera på just priset och inte laggande indikatorer.

Den effektiva marknadshypotesen är en teori inom finansiell ekonomi som hävdar att finansiella marknader är effektiva och att priset på finansiella tillgångar reflekterar all tillgänglig information. Enligt EMH kan ingen investerare systematiskt uppnå en överavkastning på marknaden genom att använda sig av allmänt tillgänglig information, eftersom all sådan information redan skulle vara diskonterad i priserna på tillgångarna.

Det finns tre former av EMH:

 1.  Svag form: Priserna på finansiella tillgångar reflekterar all tillgänglig historisk information, såsom tidigare prisrörelser och handelsvolym. En investerare kan inte använda historisk information för att konsekvent slå marknaden eller generera överavkastning.
 2. Halvstark form: Priserna på finansiella tillgångar reflekterar allmän offentlig information, inklusive historisk information samt information från företagens ekonomiska rapporter, nyheter, makroekonomiska data, etc. En investerare kan inte använda offentlig information för att konsekvent slå marknaden eller generera överavkastning.
 3. Stark form: Priserna på finansiella tillgångar reflekterar all tillgänglig information, både sådan information som är publik och sådan som är privat. Det innebär att även insiderinformation är inprisad och en investerare kan inte ens använda insiderinformation för att konsekvent slå marknaden eller generera överavkastning. (Denna form av EMH går naturligtvis att avfärda snabbt och enkelt).

EMH har debatterats mycket. Dess kritiker hävdar att det finns vissa ineffektiviteter på marknaden som kan utnyttjas för att generera överavkastning. De förespråkar aktiv förvaltning och forskning för att identifiera dessa ineffektiviteter och utnyttja dem. Å andra sidan stöder anhängare av EMH idén om passiv indexförvaltning, där investerare strävar efter att replikera avkastningen på ett brett marknadsindex istället för att försöka slå marknaden.

Det är viktigt att notera att EMH är en teori och att det inte är en absolut sanning. Det finns forskning som både stöder och ifrågasätter dess antaganden och begränsningar. Marknadens effektivitet kan variera över tid och mellan olika tillgångsslag och marknader.

The Strat

Men nu tillbaka till strategin som vi nämnde i inledningen. ”TheStrat” är en strategi som ursprungligen utvecklades av Rob Smith. Smith har en 30-årig karriär som trader bakom och hans metod att analysera marknaden har hyllats då den är objektiv och systematisk.

Grunden i strategin är det faktum att det finns 3 olika möjligheter för priset på en aktie att röra sig efter att en kursstapel i givet tidsperspektiv har bildats.

 1. En ”insidestapel” bildas. En insidestapel är en setup som bildas över två handelsperioder när den andra dagens lägsta och högsta betalkurs är högre respektive lägre tidigare handelssessions lägsta och högsta betalkurs. En insidestapel indikerar en period med konsolidering eller balans mellan köpare och säljare, där marknaden inte har tagit någon tydlig riktning. Det kan vara ett tecken på potentiell kommande volatilitet och en möjlig signal om en kommande prisrörelse.

  Inside

 2. En "riktningsstapel" är en kursstapel där marknaden tar ut en sida av det föregående kursstapelns högsta eller lägsta nivå. Om den nuvarande kursstapeln har en högre högsta punkt än den föregående kursstapeln och en högre lägsta punkt än det föregående kursstapeln, kallas det en "stigande riktningstapel" eftersom marknaden rör sig uppåt i riktning från det föregående kursstapeln. Å andra sidan, om den nuvarande kursstapeln har en lägre högsta punkt än det föregående kursstapeln och en lägre lägsta punkt än det föregående kursstapeln, kallas det en "fallande riktningsstapel" eftersom marknaden rör sig nedåt i riktning från den föregående kursstapeln.

  Riktning

 3. En "outsidestapel” uppstår när den aktuella periodens prisintervall, representerat av högsta och lägsta prisnivå, tar ut båda sidorna av föregående periodens prisintervall. Med andra ord är den högsta nivån på den aktuella stapeln högre än den högsta punkten på den föregående stapeln och den lägsta punkten på den aktuella stapeln är lägre än den lägsta punkten på den föregående stapeln. En outsidestapel indikerar en potentiellt kraftig och snabb prisrörelse, där marknaden tar ut både översta och lägsta nivåerna från den föregående period. Det kan vara ett tecken på att balansen mellan köpare och säljare har förskjutits dramatiskt och att aktien går in i en mera volatil period. Outsidestapeln kan ses som potentiell vändpunkt eller signal om en kommande trendförändring.

  Outside

Så använder du ”TheStrat”

 1. Identifiera typen av stapel: Avgör om aktuella stapeln är en insidestapel, riktningsstapel eller outsidestapel.
 2. Analysera läget i flera tidsperspektiv: Undersök prisrörelserna i olika tidsperspektiv för att enklare agera i trendens riktning.

Nedan är några exempel i olika tidsperioder hur du kan använda ”TheStrat”

Case 1. SBB B

SBB utvecklades som bekant riktigt svagt under våren och vi fick endast så kallade negativa riktningsstaplar i månadsperspektivet då föregående månads lägsta betalkurs successivt togs ut. Detta gav tydliga signaler om att säljarna dominerade handeln.


SBB monthly


Speciellt under maj gick SBB svagt och det fanns flera möjligheter att via "TheStrat"-strategin positionera sig för en nedgång i SBB.


SBB daily


Grafen ovan visar några outsidestaplar som bildades och vid alla dessa vändningar uppstod väldigt bra tradinglägen med möjligheten att göra affärer på många tiotals procent på väldigt kort tid.

Case 2. Viaplay B

Viaplay vinstvarnade 6 maj och det fanns goda möjligheter att göra bra affärer i aktien trots att öppningsgapet var enormt.


VPLAYB daily


I kursgrafen ovan ser vi att vi i ett dagsperspektiv fick negativa riktningsstaplar första, andra och tredje handelsdagen efter vinstvarningen.

Zoomar man in grafen och tittar på rörelserna i ett 60-minutersperspektiv ser det ute enligt nedan.


VPLAYB 60


De insidestaplar som bildades i detta perspektiv gav riktigt bra lägen att ta position för nedgång i Viaplay och det var aldrig någon tvekan om att det var säljarna som sedan dominerade handeln.

TheStrat i Trade Alerts

I Trade Alerts tittar vi endast på köpsignaler då det gäller TheStrat och modellen börjar med att mäta sentimentet i månads- och veckoperspektivet. Är nuvarande handelsnivå i aktien högre än öppningsnivån såväl 5 som 20 dagar innan, betraktar modellen aktiens sentiment som positivt.

Därefter letar modellen efter inside day-setuper. När sentimentet är positivt och en inside day bildats, får vi signal om att bevaka aktien inför nästa handelssession. Tas högsta betalkurs i inside stapeln ut, får vi en köpsignal.

Exempel Guard Therapeutics

Den 20 september 2023 bildade Guard Therapeutics en inside day-setup. Trenden hade redan vänt uppåt efter en mycket kraftig rörelse uppåt dagen innan. När högsta betalkurs i inside day-stapeln passerades fick man signal om att köpa aktien och rörelsen blev så explosiv att dagsavkastningen landade på +78%.


Guard Therapeutics


Exempel Nelly

Nelly bildade en inside day den 20 september, även här var grundtrenden positiv. När aktien passerade inside day stapelns högsta betalkurs rusade köparna in och Nelly stängde slutligen handelssessionen 10 procent högre.

Nelly

Stäng×
Swing Trader gör ny vinst. +21% i Hexagon
14.06.2023

Swing Trader gör ny vinst. +21% i Hexagon

I maj lanserades förnyade tradingbrevet Swing Trader som nu också består av ett Discordupplägg. Samtidigt började några strategier som vi testat under våren att rulla skarpt.

Igår låste vi hem en vinst på +21% i Hexagon. Positionen öppnades 2 juni då vi såg ett köpläge. Cirka en och en halv vecka senare fanns möjlighet att låsa in vinsten på 21 procent. Den nya strategin har verkligen startat starkt, sedan starten för mindre än 4 veckor sedan har vi stängt affärer i JM (+10%), Sagax (+9%), Getinge (-5%), Hexagon (+21%) och idag Dometic (+15%).

Det som är extra roligt är att vi under dessa veckor fått nya prenumeranter som faktiskt haft möjlighet att redan under de första affärerna få en avkastning som långt överstiger prenumerationspriset. Resten av de återstående 11 månaderna är alltså helt gratis med uppsidan att göra fler lyckade affärer.

Vill du redan imorgon ta del av våra affärscase, teckna en prenumeration till specialpris via länken nedan.

Ja, jag vill veta mer


Vill du läsa våra användar- och köpvillkor så kan du göra det här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning

*Detta är en testprenumeration för nya prenumeranter och påverkas inte av eventuella befintliga prenumerationer. Gäller fram till 30 september,

**Gäller endast ordinarie priser fram till 15 oktober 2023.

Stäng×
För- och nackdelar med swingtrading
17.05.2023

För- och nackdelar med swingtrading

Det finns flera metoder en placerare kan använda sig av för att tjäna pengar på aktiemarknaden. En av dessa metoder kallas swingtrading. En investerare som använder sig av swing trading har som mål att profitera på kortsiktiga affärer istället för att göra långsiktiga investeringar.

Swingtrading innebär att man har ett tidsperspektiv med sina affärer på några dagar upp till flera veckor. Man försöker hitta lägen när det förväntas ske en större skiftning i utbud/efterfrågan av exempelvis en aktie. Oftast används någon typ av teknisk/kvantitativ analys för att hitta skiften i utbud/efterfrågan men i vår egen analys använder vi oss också av andra typer av input såsom nyhetsflödet, insiderhandel och fundamental analys. Därefter "timar" vi våra affärer med hjälp av teknisk analys.

Till skillnad från "day traders" kan en swing trader alltså hålla på aktierna under några dagar, upp till några veckor. Det handlar helt enkelt om att köpa aktier då priset är lågt, för att sedan sälja dem igen vid rätt tidpunkt när priset stigit till en tillfredsställande nivå. För att avgöra vilka aktier man ska investera i och när, använder swing tradern sig av hjälpmedel som bland annat tekniska analyser, analyser av rapporter och förvärv samt trendanalyser. Att använda sig av metoden har både för och nackdelar, några av vilka listas nedan:

Fördelar

Det kan vara en deltidssyssla

Swing traders kan som sagt hålla på sina aktier under minst några dagar, vilket gör att man inte behöver hålla konstant uppsikt över förändringar på marknaden. Även om du har en annat huvudsakligt arbete kan du alltså ägna dig år swingtrading. Många investerare använder metoden som ett supplement till sin normala inkomst. I dagens läge finns dessutom många bra verktyg för att man inte själv ska behöva punktmarkera marknaden.

Högre avkastning

Förändringar inom ett bolag, nyheter, nya rapporter, marknadsutveckling osv. är alla faktorer som påverkar aktievärderingen. Effekten av dessa händelser kan dock ta några dagar på sig att verkligen påverka aktievärdet. Genom att hålla i aktierna längre kan swing tradern utnyttja detta för att få högre avkastning.

I en marknad som inte befinner sig i en kraftig trend har därtill swing tradern möjlighet att göra fler kortsiktiga goda affärer och på det sättet skapa högre avkastning än en långsiktig placerare i samma aktie.

Nackdelar

Större förluster

Day traders övervakar konstant sina investeringar och kan snabbt ta sig ur en dålig affär. Att en swing trader har chans att tjäna mer pengar på en enskild affär innebär även att riskerna och förlusterna blir större. Speciellt tydligt är "övernattrisken" som en swing trader utsätts för.

Kunskap och marknadskänsla

Alla placerare måste läsa på innan de investerar men som swing trader bör du hela tiden vara påläst om aktiemarknaden och känna till nyheter, insiderhandel och flödet i aktien. För en nybörjare kan swing trading alltså kännas invecklat, och det gäller att läsa på innan man börjar.

Stockpicker Swing Trader

Målet med vår produkt Stockpicker Swing Trader är att hjälpa våra prenumeranter göra bra aktieaffärer i ett kortare tidsperspektiv. 

Stäng×
Intra Swing Trades - För dig som letar snabba aktieaffärer
15.05.2023

Intra Swing Trades - För dig som letar snabba aktieaffärer

Målet med strategin Intra Swing Trades är att hitta intressanta affärscase i ett perspektiv på en dag. Vi vill positionera oss med köppositioner i aktier (certifikat) som visar styrka och sälja (blanka) aktier som visar svaghet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Så här är Stockpicker Swing Trader uppbyggd
13.05.2023

Så här är Stockpicker Swing Trader uppbyggd

För 19 år sedan lanserades Stockpicker Swing Trader och produkten blev snabbt Sveriges största renodlade nyhetsbrev för kortsiktig aktiehandel.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Så kan du handla gap i aktier
02.05.2023

Så kan du handla gap i aktier

Under den pågående rapportperioden har vi fått se stora gap i aktier då rapporterna avvikit mycket från förväntningarna. Just i samband med gap tenderar dagsrörelserna att bli extrema – något som den kortsiktiga aktietradern kan utnyttja.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Pairs Trading – En strategi för att utnyttja felprissättningar
17.06.2022

Pairs Trading – En strategi för att utnyttja felprissättningar

Pairs Trading är ingen ny strategi utan det sägs att en quant-avdelning hos Morgan Stanley tog fram strategin och använde den för första gången redan under 1980-talet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början