Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
04.11.2021

Small Cap – Nilsson Special Vehicles rusade efter ramavtal

Terranet och Holoride tar nästa steg för att utveckla ett användargränssnitt mellan aktiv säkerhet och VR/AR underhållning för autonoma fordon...

Framtidens autonoma fordon kommer ha absoluta krav när det gäller förar- och personsäkerhet. Samtidigt framträder ett helt nytt paradigm med behov för passagerna i bilen när det gäller underhållning. Holoride (en spinoff från Audi) har tagit fram ett helt unikt modulärt koncept. Tillsammans med teknikologin utrustas baksätespassagerna med ett VR-headset och får en virtuell upplevelse genom spel eller film anpassat till bilens rörelser. En av fördelarna är att åksjuka helt elimineras. Terranets aktie lyfte 6,6 procent till 1,514 kronor.

First North-listade Nilsson Special Vehicles, med Mohammed Al Amoudi och Erik Selin som storägare, lade bakom sig en uppgång om 120,5 procent. Bolaget har tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Västra Götalandsregionen. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med option till förlängning i 24 månader. Takvolymen är 190 bilar över fyra år till ett uppskattat värde av cirka 250 miljoner kronor. Det kan jämföras med att Nilsson under det första halvåret i år hade en orderingång på 100 bilar och en omsättning på 94 miljoner kronor. Nilsson Special Vehicles har efter torsdagens uppgång stigit 400 procent sedan årsskiftet. Likviditeten i aktien är normalt väldigt tunn. Och börsvärdet är väldigt marginellt.

Förrådsbolaget 24Storage rapporterade en omsättningsökning i tredje kvartalet på 26 procent till 27,6 miljoner kronor (21,9). Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till 5,2 miljoner kronor (-2,7). 24Storage har under sina sex år växt konstant. Den första fasen var att bygga grunden för verksamheten. Den andra var att skapa skalfördelarna. Bolaget går nu in i den tredje fasen som kommer att handla om att växla ut skalfördelarna. 24Storage affärsmodell för driften av anläggningarna och det systemstöd man har för sin digitala affär börjar ge tydliga resultat. Bolaget ser en tilltagande mognadsgrad i sina anläggningar. Av 26 anläggningar har idag 6 stycken en uthyrningsgrad över 90 procent, 17 stycken över 80 procent och 19 stycken över 75 procent. I takt med att mognadsgraden i portföljen ökar kommer både resultat och kassaflöden att förbättras. Aktien klättrade 1,7 procent till 47,20 kronor. Stockpicker Newsletter har sedan tidigare rekommendationen Spekulativt Köp på 24Storage.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
TerraNets teknik ska rädda miljoner människoliv
26.05.2020

TerraNets teknik ska rädda miljoner människoliv

Varje dag omkommer 3 500 människor i trafiken. Antalet skadade är det tiodubbla. Det ökar behovet av effektivare positionerings- och kollisionsvarningssystem.

Med systemet VoxelFlow ligger svenska TerraNet långt fram i utvecklingen. Med flera stora avtal tecknade tar bolaget nu in 40 miljoner kronor för att ta nästa steg.

Fordonsindustrin lägger allt mer resurser på att förbättra säkerheten. En allt viktigare faktor är system för positionering och kollisionsvarning som kan minska antalet trafikolyckor dramatiskt.

– Vårt fokus är att minska antalet olyckor och rädda liv. Utöver mänskligt lidande med uppåt 50 miljoner skadade i trafiken globalt är det också en tung samhällskostnad. Med vår sensorbaserade positionering ska vi minska detta, säger TerraNets VD Pär-Olof Johannesson.

TerraNets sensorbaserad teknologi är inriktad på kollisionsvarning och ses som framtiden av många i branschen. Med tekniken, som heter VoxelFlow, kortas reaktionstiderna avsevärt, vilket räddar liv. Tack vare positionering och navigation för att lägesbestämma fordon i förhållande till fotgängare är tekniken mer exakt än andra system.

Stora avtal är tecknade – tar in 40 miljoner

Under 2019 och 2020 har TerraNet, som är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market, tecknat leverantörsavtal med ett av världens största nöjes- och mediaföretag. Syftet är att optimera säkerheten i åkattraktionerna i deras nöjesparker. Detta projekt genomförs i samarbete med konsultföretaget Afry (tidigare ÅF). Ett samarbete har även inletts med Daimler-Mercedes Benz. Där är det övergripande målet att ta fram nästa prototypnivå av VoxelFlow, som ska presenteras den senare i år. För att vara nära kunden har TerraNet etablerat ett fast driftsställe med kontor i Stuttgart.

 – Målsättningen med denna finansieringsrunda är att ge oss förutsättningarna att förverkliga vår ambitiösa affärs- och tillväxtplan för att inom några år bli världsledande inom bildanalysbaserad mjukvara för fordonssäkerhet, säger Pär-Olof Johannesson.

 Ska minska felmarginalerna kraftigt

TerraNets teknik baseras på radiobaserad positionering och navigation. Med hjälp av tredimensionell bildanalys ökar noggrannheten i distansbedömningen. Med TerraNets mjukvara integrerad i bilens system kan inbyggda sensorer snabbt kommunicera riktning, hastighet och läge och därigenom öka noggrannheten och minska reaktionstiderna avsevärt jämfört med laserradar som använts tidigare.

– Voxeflow är ett världsunikt patent som har tio gånger bättre prestanda än laserradar och kan med extrem precision lägesbestämma, detektera och klassificera objekt i mörker på mattsvart yta med extremt hög upplösning oavsett om det handlar om en fotgängare eller en lyktstolpe, säger Pär-Olof Johannesson.

 

TerraNets affärsstrategi kan delas in i fyra delmoment

1. Egen produktutveckling. Den egna produktutvecklingen syftar till att utveckla de produkter som ska generera licensintäkter till Bolaget. TerraNet strävar efter att produktutvecklingen ska ske i samarbete med andra aktörer, vilket även bedöms stärka Bolagets position på marknaden. Den egna produktutvecklingen genererar inga direkta intäkter till Bolaget.

2. Leverans av service- och systemintegrationsprojekt. Genom att utföra kundprojekt inom avancerat förarstöd och kollisionsvarning, i vilka TerraNet tillhandahåller service- och systemintegrationstjänster, genereras direkta intäkter för Bolaget, samtidigt som TerraNets kompetens och marknadsposition stärks.

3. Gemensam produktutveckling. Genom att tillsammans med kunder utveckla produkter där rättigheterna till den utvecklade teknologin delas mellan TerraNet och kunden kan både direkta serviceintäkter och framtida licensintäkter genereras.

4. Produktförsäljning. TerraNets mjukvara säljs som en produkt till kunder. Förutom licensintäkter kan denna försäljning även skapa intäkter för kundanpassning av produkten samt service och uppgraderingar.

VD P-O Johannesson berättar om TerraNet på VIDEO

 Läs mer om erbjudande att teckna units HÄR

Denna artikel är information från Stockpickers kund. Artikeln ska tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början