Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
Sektortrender i februari
26.02.2021

Sektortrender i februari

Stora förändringar i sektorflöden på Stockholmsbörsen i februari.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Trade Alerts Stockpicker Trade Alerts är ett signalbrev levererat via e-post inför varje ny börsdag. Beställ
Stockpicker Trade Alerts
Stäng×
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Trade Alerts

Stockpicker Trade Alerts är ett signalbrev levererat via e-post inför varje ny börsdag. Beställ
Sektortrender i januari
27.01.2021

Sektortrender i januari

Januari innebär flera sektoromslag på Stockholmsbörsen. Så här ser marknadens flöden ut just nu.

Teknologisektorn har gått från trendstyrka på 3 (positiv trend i dags, vecko och månadsperspektivet) till trendstyrka 1 (endast positiv trend i månadsperspektivet). Även i energy och basic materials ser vi trendförsvagning.

Sektortrender jan 2021

Financials har stärkts trendmässigt efter starka bankrapporter, denna sektor är det skäl att hålla under uppsikt de kommande månaderna. Vi noterar också att energisektorn är översåld, här bör det alltså vara bra köpläge timingmässigt.

Stäng×
Annons
17.12.2020
Sektortrender i december

Sektortrender i december

Flera stora trendskiften i Stockholmsbörsens sektorindex i december. Svaghet märks främst i financials samt health care.

Samtliga sektorer förutom energi har neutral timing. Energisektorn är överköpt efter en stark vändning uppåt. Fortsatt trendsvaghet noteras i consumer staples på grund av covid-19. Begynnande svaghet märks också i  real estate.

Sektortrender december

Stäng×
16.09.2019

Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) är en indikator som mäter volatiliteten i en aktie över given period. Indikatorn introducerades av J. Welles Wilder Jr. I boken ”New Concepts in Technical Trading Systems”.


G5 Entertainment

G5 Entertainment ATR


”Range” är helt enkelt aktiens högsta minus aktiens lägsta värde för mätperioden. För att få ett medeltal på "rangen" tar man ett medelvärde över de 10 senaste mätpunterna. Average True Range blir därmed ett mått på aktiens prisvariation.

Stäng×
16.09.2019

Keltner Channel

Keltner Channels togs fram av Chester Keltner på 1960-talet och de används på olika sätt.

Lutningen på Keltner Channels hjälper till att identifiera trenden. Finns endast en mindre lutning eller ingen alls, är aktien in i en konsolidering. Faller priset under nedre Keltnerlinjen, får vi indikationer på svaghet. Stiger priset över övre Keltnerlinjen indikeras styrka.


G5 Entertainment

G5 Entertainment Keltner Channel


En Keltner Channel är en volatilitetsbaserad indikator som består av tre olika linjer. Medelvärdet består av ett  glidande medelvärde  och den övre linjen räknas genom att placera den 2 ATR  enheter från medelvärdet. På motsvarande sätt får man fram den understa linjen genom att placera den 2 ATR enheter under medelvärdet.

Formeln för Keltner Channel är

Keltner Channel medelvärde = MA

Keltner Channel övre linje = MA + 2 * ATR

Keltner Channe nedre linje = MA – 2 * ATR

där;

MA = glidande medelvärde

ATR = Average True Range

Stäng×
16.09.2019

Squeeze

Squeeze-signalen i Trade Alerts bygger på att aktier rör sig i cykler med låg och hög volatilitet.

Med volatilitet avses standardavvikelsen i avkastningarna över en viss tidsperiod. Standardavvikelse är ett spridningsmått som anger spridningen från medelvärdet. Ofta används volatilitet som ett mått på risk.

Volatiliteten är mean reverting, vilket alltså innebär att efter långa perioder av låg volatilitet väntas volatiliteten öka och vice versa. Mean reverting beteendet syns klart i grafen nedan. Efter en period med ytterst låg volatilitet, ökar volatiliteten för att sedan minska igen och därefter öka.

Vill man försöka fånga riktigt stora rörelser bör man positionera sig då volatiliteten är låg. Efter en period av låg volatilitet ökar nämligen sannolikheten att en aktie rör sig mycket, ofta i en explosionsartad uppgångsfas. Vi mäter volatiliteten genom att kombinera två olika indikatorer, Keltner Channel och Bollinger Bands.

En squeeze-signal bildas när Bollinger Bands är inom Keltner Channeln. Då har volatiliteten dragit ihop sig så pass mycket att en stark rörelse är att vänta. Nedan finns två exempel på hur squeeze-signaler kan se ut.


Tesla

Tesla2


Ovan finns graf på Tesla och vi ser hur volatiliteten drog ihop sig i början av augusti. En squeeze-signal föll på plats och på endast några veckor steg aktien med närmare 70 procent. Perioder av låg volatilitet följs av perioder med hög volatilitet och lyckas man positionera sig strax innan volatiliteten ökar, kan man få vara med på explosiva rörelser.


G5 Entertainment

G5 Entertainment


 Även i G5 Entertainment fick vi under sensommaren en squeeze-signal som så småningom mynnade ut i en kraftig rörelse uppåt.

 

Stäng×
01.08.2019

Trendanalys i nya Trade Alerts

Vid senaste uppdateringen av vårt signalbrev, Stockpicker Trade Alerts hade vi några nya spännande nyheter att presentera. Målet med Trade Alerts är att du som placerare ska få en snabb överblick över aktier som visar trendstyrka, vilka aktier som lockar köpare och hur börssentimentet ser ut.

Om vi börjar med att titta på trendstyrkan, har vi i nya Trade Alerts med en trendrankning för alla aktier som ingår i OMXS30. Här får man en snabb överblick av trendläget och per 10 september 2019 ser vi att köparna dominerar på Stockholmsbörsen. De allra flesta aktier handlas i positiva trender och i toppen finns aktier som exempelvis H&M och Kinnevik. Däremot Ericsson och Securitas är svaga aktier och handlas i negativa trender.

TA

Hur kan man då dra nytta av denna information? Trenden mäts i fyra olika tidsperspektiv nämligen korta trenden, medellånga trenden, långa trenden och ultra trenden. Ju ljusare färg (grön eller röd) desto starkare är trenden.

Det finns flera fördelar med att handla i trendens riktning. En trend startar av en orsak, oftast är det på grund av fundamentala faktorer men även marknaden som helhet kan påverka sentimentet. Väljer man att agera i trendens riktning har man möjlighet att höja träffsäkerheten i sina affärer.

Stäng×
Relaterade ämnen
26.03.2018

Trade Alerts - förklarade signaler

RSI - Relative Strenght Index

RSI – Relative Strength Index är en av de mest använda indikatorerna inom teknisk analys. Indikatorn ligger ofta före aktien i sina rörelser och ger signaler för om aktien är överköpt eller översåld baserat på hur många upp- eller nedgångsstaplar som förekommit under vald period. Indikatorn rör sig mellan 0 och 100 % och den grundläggande tillämpningen är att analytikern köper aktien då RSI korsar 30-nivån underifrån och säljer aktien då RSI faller ner igenom 70-nivån ovanifrån.

Teknisk analys RSI

I regel är RSI som mest träffsäker när man använder signalen i trendens riktning. I grafen ovan bestäms trenden i form av ett 200 dagars exponentiellt glidande medelvärde.


Engulfing

Engulfing Pattern för uppgång (+) bildas när en liten svart stapel följs av en stor vit stapel. Den svarta stapeln måste ha en lägre högsta betalkurs och en högre lägsta betalkurs än den vita stapeln. Engulfing Pattern för nedgång (-) bildas då en liten vit stapel följs av en stor svart stapel. Den vita stapeln måste ha en lägre högsta betalkurs och en högre lägsta betalkurs än den vita stapeln.

Engulfing Pattern Stockpicker


 Aktier på årslägsta/årshögsta

Här listas aktier som är trendstarka nog att nå nya högsta/lägsta nivåer. Styrka brukar hålla i sig då en aktie trendar av en orsak. Detsamma gäller när en aktie visar svaghet.


Trendomslag

Med hjälp av exponentiella glidande medelvärden sorterar vi fram aktier där trenden vänder. Trendomslag köp uppstår när ett 8 perioders exponentiellt glidande medelvärde korsar ett 21 perioders exponentiellt glidande medelvärde underifrån. På motsvarande sätt uppstår signalen Trendomslag sälj när 8 perioders exponentiella glidande medelvärde korsar 21 perioders exponentiella glidande medelvärde uppifrån.

Teknisk analys trendomslag

Man får räkna med att man inte träffar toppar och bottnar exakt eftersom trendindikatorerna "laggar" priset. Största delen av trendrörelsen bör man dock kunna fånga in med dessa signaler. Utmaningen här är att avgöra när en aktie går in i en sidledes rörelse, då uppstår ofta felsignaler.


Trendrekyl

I trendrekyl köp försöker vi fånga dels de aktier som befinner sig i en långsiktigt positiv trend och dels har rekylerat så att de är översålda. På motsvarande sätt listar vi i trendrekyl sälj aktier som handlas i negativ trend men är överköpta.

Teknisk analys trendomslag 2

För att avgöra långa trenden, använder vi som filter ett 200 perioders exponentiellt glidande medelvärde. Rekylen mäter vi med hjälp av Bollinger Bands. En stängning under det nedre Bollinger Bandet signalerar för att aktien är översåld och då ges en köpsignal.


 Intresserad av dagliga börssignaler? Läs mera här
Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början