14.03.2023
Small Cap - Ökade intäkter för Move About

Small Cap - Ökade intäkter för Move About

Elbilpoolsbolaget Move Abouts intäkter ökade till 20,5 miljoner kronor (15,8) under fjärde kvartalet. Jämfört med tredje kvartal var omsättningen stabil, trots ett säsongsmässigt svagare vinterhalvår, enligt bolaget. Rörelseresultatet försämrades till-23,6 miljoner kronor (-20,0). Resultatet påverkades negativt av stora omställningskostnader under kvartalet. En stor del av det segment som riktar sig till privata kunder i så kallade publika pooler, vilket representerar ungefär en femtedel av gruppens omsättning, har åtgärdats eller lagts ned och kostnader relaterat till dessa aktiviteter har varit betydande. Move About kommer fortfarande att ha kvar vissa publika pooler, men huvudfokus är bolagets så kallade business to business-affär där bolaget delar risken med en eller flera partner. Aktien sjönk 6,9 procent.

Säkerhetsbolaget Transfer Group föll 21,2 procent efter morgonens nyemissionsbesked. Styrelsen har beslutat om en företrädesemission på 23,6 miljoner kronor för att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital. Teckningskursen på 0,21 kronor per aktie är 35 procent lägre än måndagens stängningskurs. De nya pengarna som tas in ska hjälpa Transfer att nå en organisk tillväxt om 20 procent och uppvisa ett positivt ebitda-resultat innevarande år. Under fjolåret omsattes 352 miljoner kronor med ett ebitda-resultatet på - 15 miljoner kronor.

SolidX har tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser två anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller i två år med option för ytterligare två år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”. Den vunna upphandlingen inom de två delområdena har ett maximalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för SolidX och en möjlig volym upp till 40 000 konsulttimmar. Aktien klättrade 13,7 procent och slutkursen skrevs till 6,14 kronor.

Fragbite Groups helägda dotterbolag Lucky Kat B.V. och WAGMI Ltd kommer att migrera web3-spelet Panzerdogs och dess NFT-kollektion till blockkedjan Sui, och utökar därmed ytterligare sitt strategiska partnerskap med web3-infrastrukturföretaget Mysten Labs, initiativtagare till Sui. Aktien lyfte 9,8 procent till 3,185 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
13.01.2023
Small Cap – Minesto erhåller order i Asien

Small Cap – Minesto erhåller order i Asien

Minesto, utvecklare av havsenergi, har tagit en första historisk försäljningsorder av ...

... tjänster för utveckling av en tidvattensite för Dragon Class kraftverk till en stor aktör inom offshore-energi i Asien. Arbetet genomförs under första kvartalet 2023 och har ett initialt ordervärde om 35 000 euro. Minesto har utvecklat ett strukturerat arbetssätt för identifiering och utvärdering av tidvattensiter baserat på praktisk erfarenhet från siter i Wales, Storbritannien, och Färöarna. Aktien stängde fredagen 3,7 procent högre.

Maven Wireless Sweden har mottagit order från Telenor Norge baserat på ett nytt förlängt ramavtal med justerade priser giltigt från första januari 2023 till ett värde av cirka 7,3 miljoner kronor. Ordern inkluderar de senaste digitala DAS produkterna för mobiltelefontäckning vilka redan används på den norska marknaden. Priserna är justerade för att kompensera för den senaste tidens kostnadsökningar i bolagets produktionsled. Aktien sjönk 0,6 procent till 14,48 kronor.

Transfer Groups dotterbolag Sensec AB har i samarbete med Transfer Security AB mottagit en order genom ett ramavtal på ett omfattande fordonsramningsskydd från ett rikstäckande public service-bolag. Ordervärdet uppgår till 3,5 miljoner kronor och leveransen kommer att ske under 2023 i samband med en ombyggnation som genomförs. Skyddet, som består av flera olika delar, är en omfattande installation där flera produkter tillsammans bildar en helhet som kommer att ge kunden ett gott skydd. Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Aktien avancerade 6,2 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Svag avslutning på börsdagen
22.12.2022

Svag avslutning på börsdagen

Det var små rörelser på Stockholmsbörsen större delen av torsdagen, men under eftermiddagen blev sentimentet svagare.

OMXS30-index minskade 1,1 procent och OMXSPI backade 1,2 procent. Enligt en uppdatering tror Swedbank att Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter vid sitt nästa möte i februari, vilket i så fall skulle vara mer än vad man tidigare signalerat för. Stålbolaget SSAB tappade 5,1 procent efter att Danske Bank sänkt sin rekommendation för aktien till sälj. Försvarsbolaget Saab tar en order från Finland avseende robotar från luftvärnssystemet RBS 70. Ordervärdet är cirka 800 miljoner kronor. Leveranser ska ske mellan 2023-2026. Aktien stärktes 0,7 procent till 412,40 kronor. Alleima har mottagit ytterligare två större ordrar för högförädlade rör, umbilicalrör, till kundsegmentet olja och gas till ett totalt värde om cirka 515 miljoner kronor. Aktien minskade 0,6 procent till 37,48 kronor.

Gamingbolaget Embracer gjorde dag premiär på Stockholmsbörsen efter flytten från First North. I samband med bytet förväntas fonder komma att köpa aktien. Aktien klättrade 0,5 procent. SEB kapar rekommendation för Hexpol till Behåll (Köp), vilket sänkte aktien 3,2 procent. SAS nettoresultat under november uppgick till -504 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande med anledning av att SAS ger månatliga finansiella rapporter till amerikansk domstol. Aktien försvagades 3,5 procent. ABC mäklade inbördes en post om 293 217 aktier i Storytel till kursen 45,98 kronor. Posten är värd 13,5 miljoner kronor och motsvarar 0,38 procent av kapitalet. Aktien minskade 4,7 procent till 44,60 kronor.

Annons

SBB säljer in drygt 38,5 miljoner Heba-aktier i ett nybildat bolag där fastighetsbolaget Industricentralen betalar 680 miljoner kronor för 49 procent av aktierna. B-aktien handlades upp 3,4 procent till 18,76 kronor. Fastighetsbolaget Logistea har ingått avtal om en strategisk transaktion med Nordika Fastigheter som inkluderar en kvittningsemission till Nordika på 234,8 miljoner kronor. Nordika kommer efter emissionen att äga 13,2 procent av kapitalet och rösterna i Logistea och blir därmed bolagets tredje största ägare. Logistea B avancerade 8,4 procent till 11,75 kronor. I sektorn har Corem i två separata affärer tecknat avtal om att sälja tre fastigheter i Norrköping och Partille till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 116 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde. B-aktien ökade 0,1 procent till 8,43 kronor. Forskare har kopplat ett tredje dödsfall till forskningsbolaget Bioarctics preparat lecanemab vid behandling av Alzheimers sjukdom, enligt tidskriften Science. Aktien såldes ned 8,7 procent.

Transfer Groups dotterbolag Commuter Security Group erhåller två tilldelningsbeslut från Trafikverket. Besluten rör bevakningstjänster till myndighetens plattformar, förbindelser samt tillhörande objekt på Stockholms Centralstation samt Örebro Centralstation. Ordervärdet uppgår till sammanlagt 26 miljoner kronor. Aktien steg 2,9 procent till 0,249 kronor. Maven Wireless har mottagit en order via Tomek, inom befintligt ramavtal med österrikiska Trafikverket ÖBB, till ett värde av 653 000 euro, motsvarande 7,2 miljoner kronor. Aktien lyfte 1,1 procent. Klimator ingår ett fyraårigt avtal med norska Mesta, entreprenör inom anläggning och underhåll av vägar, kring högupplösta väglagsprognoser. Ordern är initialt värd 5 miljoner kronor. Aktien klättrade 1,5 procent till 2,01 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
30.09.2022
Small Cap - Scandion Oncologys studie nådde inte mål

Small Cap - Scandion Oncologys studie nådde inte mål

Scandion Oncology meddelade på fredagen att övergripande resultat från den andra delen av forskningsbolaget fas 2-studie Corist bekräftar säkerhet och...

Däremot kunde studien inte nå sitt primära mål om en tumörminskning om minst 30 procent. Scandion Oncology uppger att tumörminskning har kunnat påvisas i vissa patienter, men nämner däremot inget om hur stor denna minskning var. Resultaten, som omfattar data från 25 patienter i del två av Corist-studien, kunde visa på förlängd progressionsfri överlevnad, det vill säga tiden från behandlingsstart till dess att tumören fortsätter att växa samt stabil sjukdom enligt studiens sekundära mål. En tredje del av studien fortsätter med ett optimerat doseringsschema. Beroende på dosökningsresultaten kan denna del vara klar under tredje kvartalet nästa år. Därefter väntas en fjärde del av studien avsluta den kombinerade Corist-studien. Aktien rasade 60 procent till 2,42 kronor.

Annons

Transfer Groups dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har vunnit en upphandling avseende bevaknings- och säkerhetstjänster för Vallentuna och Täby kommun. Uppdragen, som beräknas starta den 1 januari 2023, löper till och med 31 december 2025 med option på ytterligare ett år. Ordervärdet för Vallentuna kommun beräknas uppgå till 12 miljoner kronor med en takvolym uppgående till 18 miljoner kronor för hela avtalsperioden. Ordervärdet för Täby kommun beräknas uppgå till 11 miljoner kronor med en takvolym uppgående till 25 miljoner kronor för hela avtalsperioden. Uppdragen innefattar områdesbevakning av en bilburen väktare som varje dag, året runt, ska bevaka kommunernas fastigheter och verksamheter. Aktien ökade 5,7 procent till 0,242 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början