Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Fyll i din mailadress så berättar vi hur.
28.08.2020
Transtema - Fortsatt intressant trots rusning

Transtema - Fortsatt intressant trots rusning

Vi har i efterdyningarna av covid-19 försökt hitta köpvärda aktier i sektorer som bara påverkas lindrigt av pandemin, eller i...

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
30.06.2020
Transtema – Går mot betydligt bättre tider?

Transtema – Går mot betydligt bättre tider?

Ett tema bland våra köpråd i efterdyningarna av coronapandemin har varit att satsa på sektorer som påverkas i liten grad...

Publiceras i Stockpicker Newsletter 1794 (5 juli 2020)

TRANS | First North | 8,08 kr | KÖP

Bland dessa sektorer finns exempelvis e-handel, spelbolag, vissa forsknings och biotechbolag, rena it-företag samt bygghandeln.

Ytterligare en sektor som kommer att gynnas är företag inom digital infrastruktur. I coronapandemin har dataanvändandet ökat kraftigt och många har vant sig vid att både arbeta och studera hemifrån. Denna infrastruktur har också av många regeringar och länder klassats som samhällskritisk, vilket gör att vi kommande år kommer att få se betydande investeringar. Den gynnas också av teknikskiften som 5G och Internet of Things som kraftigt kommer att öka datamängderna.

Vi har sedan tidigare köpråd på både Hexatronic och Alcadon i den digitala infrastruktursektorn och även om de inte tillhör de allra största vinnarna på börsen under våren tror vi att bolagen kan överraska positivt framöver. Ett annat intressant case i samma sektor är Transtema som arbetar med service och drift av digitala kommunikationsnät. Koncernen bildades så sent som 2014 om än med anor från 90-talet, och består idag av 12 rörelsedrivande bolag i affärsområdena Networks Services som planerar, bygger och sköter drift och underhåll av infrastruktur för kommunikationsnät, och Emerging Business som arbetar med produkter och tjänster för datacenter samt utbildning.

Bolaget har ett par tuffa år bakom sig där man de senaste åren har avvecklat förlustbringande affärsområdet Infrastructure som tidigare var en väsentlig del av koncernen, vilket har inneburit stora förluster. Man har även haft en svag balansräkning men genomförde i februari i år en företrädesemission som har tillfört bolaget 53,3 Mkr efter emissionskostnader, vilket har stärkt upp finanserna som dock ändå fortfarande känns lite svajiga. Cirka 25 Mkr ska användas för att finansiera större projekt under 2020 medan resten stärker likviditeten. Tillgängliga likvida medel var vid kvartalsskiftet 86,4 Mkr.

Förutom vissa fördröjningar av nya affärer under mars månad på grund av covid-19 var annars årets Q1 tämligen upplyftande läsning. Nettoomsättningen från den kvarvarande verksamheten för perioden minskade visserligen med 7% till 342,8 Mkr (368,8), men då är Q1 normalt årets svagaste period beroende på att det då är vinter och många fiberprojekt ligger still i väntan på varmare väder. Enligt bolaget har dock verksamheten i stort sett varit opåverkad av coronapandemin, och orsaken är främst att kommunikationsnätens funktion är samhällskritisk och måste fungera även i en kris.

Den minskade exponeringen mot entreprenad och fiberprojekt via avvecklade affärsområdet Infrastructure tillsammans med en mild vinter har också bidragit positivt till resultatutvecklingen. Rörelseresultatet efter avskrivningar förbättrades under perioden till 14,2 Mkr (1,9), vilket motsvarade en marginal på 4,1% (0,5). Efter avskrivningar även av immateriella anläggningstillgångar blev rörelseresultatet 10,3 Mkr (-2,3).

Ett par större order har presenterats hittills i år. Dels har Transtema Networks Services valts som huvudleverantör för drift och underhåll av 3G Infrastructure Services (3GIS). Avtalet löper från juni i år till maj 2025 och sägs ha ett värde på 200 Mkr plus eventuella tilläggsersättningar. Ett ännu större avtal meddelades i maj när man förnyade ett befintligt avtal med Telia Company, som leverantör av fältservice i Telias nät, noder och kundutrustning samt leveranser och underhåll av aktiv kundutrustning. Det nya avtalet är ett tillägg, utökning och förlängning av nuvarande avtal mellan parterna och löper på 5 år med möjlighet till 2 års förlängning. Utökningen av avtalet innebär att det nu kommer att omfatta hela Sverige, från att tidigare bara ha omfattat södra Sverige. Avtalet sägs vara värt cirka 1,3 miljarder över en femårsperiod.

Transtemas svaga utveckling de senaste åren har kraftigt bidragit till en svag kursutveckling för aktien. Trots att aktien är upp närmare 30% i år är den ner cirka 85% över en treårsperiod. Det betyder i sin tur att det finns en betydande potential i aktien om det vänder rejält och på allvar. Utsikterna för en vändning torde också vara goda när kraven på tillgänglighet och driftsäkerhet nu garanterat kommer att öka i coronas efterdyningar, samtidigt som marknaden för 5G och Internet of Things gör att datamängden som skickas successivt kommer att explodera de närmaste åren.

Värderingen tycks också mycket beskedlig även om det ska erkännas att det är svårt att göra relevanta prognoser på bolaget. Med en vinst per aktie för kvarvarande verksamhet på 0,27 kr (0,02) bara under Q1 skulle det förvåna om man inte når en bit över en krona på helåret. Det skulle i sin tur innebära att P/E-talet under ett krisår som nuvarande inte är högre än cirka 8, och kanske kan vara så lågt som 5–6 om vi blickar mot 2021. Börsvärdet i förhållande till nettoomsättningen är heller inte högre än cirka 0,25.

Visst är risken hög i bolaget som har en hel del att bevisa efter den svaga utvecklingen tidigare år och med en svajig balansräkning, men vi menar nog ändå att risken ändå är värd att ta då potentialen är likaledes stor. Av den anledningen blir rekommendationen Spekulativt Köp (ej Top Pick). Transtema är (ännu så länge i alla fall) definitivt inte någon aktie som man proppar portföljen full med. Snarare krävs det en väl diversifierad portfölj för att risken ska vara hanterlig. Riktkursen sätts initialt till 12 kr, vilket skulle motsvara en uppsida på nästan 50%. 

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början