Inbjudan att teckna units i Twiik
20.06.2022

Inbjudan att teckna units i Twiik

Twiik AB utvecklar framtidens plattform och marknadsplats för digital träning och coaching och bolagets plattform gör det möjligt för tränare och gym, oavsett storlek, att skapa innovativa träningstjänster och därmed digitalisera sin affär. Twiik kombinerar en SaaS-lösning med en marknadsplats för digital träning.

Produkten består av ett verktyg för tränare och gym att skapa digitala träningstjänster med en vidhängande applikation för träningsutövare varpå innehållet som skapats av tränare och gym tillgängliggörs för utövare. Tränare och gym kan skapa träningsutmaningar, program, enskilda pass och individuella coachingsupplägg och sälja dessa på flera olika sätt via systemet. Bolagets plattform stödjer flera olika typer av tjänster, däribland fysisk träning, stresshantering, meditation och kost.

Sista dagen att teckna units i den pågående nyemissionen är den 22 juni.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 - 22 juni 2022.
Teckningspris: 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsbelopp: ca 12,1 MSEK.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssida

VD-brev

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Twiik
14.06.2022

Stockpicker intervjuar - Twiik

Twiik AB utvecklar framtidens plattform och marknadsplats för digital träning och coaching och Bolagets plattform gör det möjligt för tränare och gym, oavsett storlek, att skapa innovativa träningstjänster och därmed digitalisera sin affär. Twiik kombinerar en SaaS-lösning med en marknadsplats för digital träning. Twiiks affärsidé består i att låta tränare och gym skapa träningsupplägg som sedan kan distribueras digitalt på flera sätt. Bolaget tar betalt av tränare och gym dels genom licens för plattformen, dels genom intäktsdelning av den försäljning som tränare och gym har gentemot sina konsumenter eller enterprisekunder.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Min bakgrund är inom tech och affärsutveckling. Jag har bland annat arbetat med app-strategi på Sony Mobile och varit Vice VD på en av Sveriges ledande byråer för apputveckling där vi jobbade med kunder som BMW, H&M med flera. 

anders wiiik

Anders Gran, vd Twiik

Kan du beskriva Twiik och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Twiik är en SaaS-plattform för onlineträning, ett ekosystem som kopplar samman gym, tränare och konsumenter. Vi gör det möjligt för tränare och gym att erbjuda sina kunder – både företag och konsumenter - onlineträning via vår plattform, antingen i Twiik-appen, på webben eller i en egen app. Att Twiik fungerar som ett ekosystem gör det också möjligt för kreatörerna att erbjuda sin onlineträning i fler appar och hemsidor – och omvänt kan till exempel gym förstärka sitt utbud med träningsinnehåll från duktiga tränare och koncept som är anslutna till Twiik.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi kombinerar en licensaffär – Software as a service / SaaS - med en transaktionell affär där vi har del i våra kunders försäljning av onlineträning och utmaningar.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 12,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Det handlar mycket om tillväxt. Dels kommer vi att fortsätta utveckla vår plattform med ny, viktig funktionalitet som ska främja SaaS-affären, dels kommer vi att investera ytterligare i marknadsföring mot kreatörer. Vi kommer också att utveckla onboardingen för både tränare och slutkonsumenter ytterligare.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Å ena sidan är många av de etablerade digitala träningstjänsterna konkurrenter, å andra sidan är de också potentiella kunder. Samma sak gäller flera av de digitala system som gym och tränare använder i olika delar av sin verksamhet – alltifrån rena tränarverktyg till affärssystem. Vi integrerar med flera av dessa och till exempel genom vårt API kan de förstärka sin produkt med hjälp av vår teknik. Igen, konkurrent blir kund. Vi upplever oss som ganska unika i sättet vi skär igenom marknaden.

tweeikHur stor är Er adresserbara marknad?

– I och med att vi kan leverera både helhetslösningar och erbjuda specifika funktioner via vårt API som lanserades nyligen så blir vår TAM stor. I praktiken kan vi potentiellt leverera teknik till alla delar av den digitala träningsbranschen – från konsumenttjänster till gymkedjor och bakomliggande affärssystem. Marknaden för onlineträning värderades globalt till över 11 miljarder dollar 2021 och väntas vara värd närmare 80 miljarder dollar 2026

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Twiik?

– Främst vår position som ekosystem och faktumet att vi gynnas av att fler aktörer kliver in i den digitala träningsbranschen – snarare än tvärtom. Detta i kombination med en på sikt väldigt skalbar licensaffär skapar goda förutsättningar för framtiden.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Twiik ut då?

– Twiik är en ledande plattform och ekosystem för digital träning med kunder över hela världen. Ett naturligt val för alla träningskreatörer – oavsett om det är enskilda tränare, företagshälsor eller gymkedjor - som vill hjälpa fler människor att leva hälsosammare aktiva liv.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 - 22 juni 2022.
Teckningspris: 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsbelopp: ca 12,1 MSEK.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssida

VD-brev

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Björn Borg mot strömmen på sur börs
19.05.2021

Björn Borg mot strömmen på sur börs

Stockholmsbörsen vände ned på onsdagen efter kursfall på Wall Street.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Var med och digitalisera träningsbranschen - investera i Twiik!
04.05.2021

Var med och digitalisera träningsbranschen - investera i Twiik!

Twiik utvecklar lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster. Därmed digitaliseras tjänsteerbjudanden och bra träning görs tillgänglig för en större målgrupp.

Produkten är en kombination av en applikation för träningsutövare och ett webverktyg för tränare och gym. Genom att låta tränare och gym designa sina egna upplägg skapas en bred katalog av innehåll som hålls levande. Det finns program och enskilda pass inom allt från kost och träning till program som fokuserar på stress, sömn och meditationtwiik app.

Antalet tränare och program ökar kontinuerligt. Den digitala tekniken tillåter en enskild tränare eller ett gym att ta hand om ett stort antal personer samtidigt, vilket möjliggör lägre priser och därmed kan tränarledd träning nå helt nya målgrupper och kundsegment.

Twiik hade i Q1 2021 rörelseintäkter på cirka 2,9 MSEK och cirka 40 000 månatliga användare, det är en betydande ökning sedan motsvarande period förra året då Twiik hade rörelseintäkter på cirka 1,8 MSEK och ungefär hälften så många användare. Bolaget ser inga tecken på att tillväxtfarten ska sakta ned.

Läs mer här


Se kort introduktionsfilm för Twiik

e6ad3eb5 292f 4885 be03 6b1d0fd34edd

 

Klicka här


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 22 april – 6 maj 2021.

Erbjudandepris: 24,40 SEK per unit, motsvarande 6,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 är vederlagsfria.

Minsta post: 250 units (motsvarande 6 100 SEK) Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 2 631 676 aktier och 657 919 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande initialt högst cirka 16 MSEK, samt ytterligare högst cirka 5,2 MSEK via TO 1. Av dessa 16 MSEK avser cirka 5,3 MSEK brygglån som, tillsammans med kompensation om cirka 1,1 MSEK, i sin helhet kvittas i emissionen. Via initial emission samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 20,2 MSEK (före emissionskostnader) efter avdrag av den kompensation för brygglån som ej innebär likvid för Bolaget. 

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,95 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 5,27 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 1,05 MSEK) totalt motsvarande cirka 56 procent av emissionsvolymen.

Antal aktier före emission: 4 081 200 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 24,9 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 19 maj 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0015797352.

Lock up: Styrelse, ledning och Bolagets största aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav om cirka 71 procent, har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av deras respektive innehav under en period från första dag för handel och fram till och med inlösen av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras genom nu förestående emission.

Andra aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav om cirka 13 procent, har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av deras respektive innehav under en period från första dag för handel och tre månader framåt. Samma parter har därefter förbundit sig att fram till och med det att teckningsoptionsinlösen är genomförd avyttra maximalt tio procent av sina respektive innehav i Bolaget.

Detta innebär att under de tre första månaderna som noterat bolag kommer cirka 84 procent av det totala antalet utestående aktier, per datumet för upprättandet av memorandumet, att vara under lock up. Under resterande månader fram till och med genomförd teckningsoptionsinlösen (av serie TO 1) är cirka 81 procent av det totala antalet utestående aktier per dateringen av upprättat memorandum under lock up. Lock up-avtalen innefattar även, utöver befintligt ägande, eventuell teckning i IPO.
 
OBS. För att anmäla intresse av förvärv i Twiik AB's IPO vänder du dig till din bank. Observera att inte alla banker hjälper sina kunder med en anmälan och i det fall de nekar, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Glöm inte kontrollera din banks öppettider.


Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Memorandum

Teaser

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början