Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
28.04.2019

VBG Group - Riktigt övertygande

 Trots genomgående starka rapporter under fjolåret var kursutvecklingen i verkstadsföretaget VBG länge tämligen svag. I år och framförallt på senare tid har det dock varit bättre drag i aktien som vi köprekommenderade redan i april i fjol. Hittills i år är aktien upp cirka 25% (inkl en nyligen avskild utdelning) och i samband med årets Q1-rapport i veckan nåddes även vår riktkurs 160 kr. Någon större anledning att ta hem vinsten ser vi ändå inte då rapporten var mycket övertygande och bättre än väntad på flertalet punkter. Med höjda prognoser höjer vi även riktkursen och fortsätter att rekommendera köp.

VBG B| Mid Cap| 153,5 kr

 Årets Q1 som även historiskt brukar vara årets bästa (säsongsskillnaderna har dock minskat kraftigt efter köpet av MCC för ett par år sedan), var som sagt ingen besvikelse. Tvärtom var kvartalet bolagets bästa någonsin med ganska god marginal. Företagets marknader var generellt fortsatt starka, vilket fick nettoomsättningen under perioden att stiga med hela 21% till 989,6 Mkr (817,7). Som brukligt är i dessa dagar när den svenska kronan har utvecklats svagt berodde en del av tillväxten på valutaeffekter, men även justerat för dessa var den organiska tillväxten 14,7%.

 Var tillväxten bättre än vi räknade med så gäller detta i minst lika hög grad resultatutvecklingen. Rörelseresultatet steg 29% till 135,5 Mkr (105,2), vilket gav en rörelsemarginal på mycket starka 13,7% (12,9). Vi får faktiskt gå tillbaka till början av 2016 för att hitta en bättre marginal men då var bolaget också delvis ett annat då man efter det har gjort stora förvärv som gör det svårare att komma upp på den typen av marginaler. Efter skatt och finansiella kostnader steg vinsten per aktie i kvartalet med 40% till 3,56 kr (2,54).

 Av företagets fyra divisioner var utvecklingen mestadels stabil. Undantaget var framförallt MCC (Mobile Climate Control) som gör klimat- och styrsystem för kommersiella fordon där omsättningen steg med imponerande 39,6% till drygt en halv miljard (514,1 Mkr) och även lyfte organiskt med drygt 30%. Här står den nordamerikanska marknaden för en mycket stark marknad inom segmenten bussar och offroad-fordon och även lönsamheten förbättrades betydligt.

 Även VBG Truck Equipment (kopplingsutrustning till lastbilar) och Ringfeder Power transmission (produkter för mekanisk kraftöverföring samt energi- och stötdämpning) utvecklades bra med omsättningsökningar på 11,3% respektive 9,6%. I Truck Equipment var också lönsamheten fortsatt mycket hög med en rörelsemarginal på 23,6%. Den enda division som visade en minskad försäljning var Edscha Trailer Systems med skjutbara tak till släp, trailers, tippfordon och tågvagnar, vars omsättning sjönk 14,3%, dock med fortsatt bra marginaler. Utvecklingen sägs dock vara stabil.

 Sammantaget var årets inledande kvartal mycket övertygande och antydde ingen försvagning inför resten av året. En poäng som bolaget tryckte på var också kvartalets förvärv i Truck Equipment av BPW:s verksamhet för dragstänger till kommersiella fordon, som visserligen var ett mindre förvärv, men väntas få effekt i framtiden då köpet gör divisionens systemerbjudande helt komplett och stärker bolagets position på marknaden ytterligare.

 Med tanke på den urstarka rapporten höjer vi våra prognoser en bit och kan konstatera att aktien knappast heller nu ser speciellt utmanande värderat ut, kursuppgången till trots. Vi räknade tidigare med en vinst per aktie i år på knappa 12 kr, men den ser nu snarare ut att hamna uppåt åtminstone 13 kr, vilket skulle innebära att p/e-talet fortfarande inte är högre än cirka 12. Det kan jämföras med ett snitt kring 16 den senaste ungefärliga tioårsperioden och vi upprepar därför köprekommendationen. Riktkursen höjs till 180 kr (160).

 

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
13.03.2019

VBG Group - Historiskt låg värdering

Verkstadsföretaget VBG med exponering mot framförallt lastvagns- och trailermarknaden har inte varit någon större succé sedan vi tog in aktien i Top Picks i april i fjol. Aktien har visserligen stundtals handlats cirka 10–15% högre än dagens kurs kring 135 kr och vid något tillfälle även varit uppe och nosat på riktkursen 160 kr.

VBG B| Mid Cap| 137,2 kr

Den allmänna börsnedgången i slutet av fjolåret raderade dock det mesta av den tidigare uppgången, och även om aktien är upp cirka 8% sedan årsskiftet är det en bra bit kvar upp till nivåerna i början av oktober i fjol. Vi tycker faktiskt att den utvecklingen är orättvis, inte minst som den ekonomiska utvecklingen har varit riktigt bra och då 2018 blev bolagets bästa år någonsin. Värderingen måste också sägas vara låg ur ett historiskt perspektiv. Sammantaget upprepar vi köprekommendationen.

 I princip samtliga kvartal under fjolåret överraskade oss positivt och Q4 som är det senast presenterade, och normalt är årets svagaste, var inget undantag. Bolaget fortsätter att se bra tillväxt i alla divisioner och i kvartalet ökade omsättningen med 17,9% till 868,8 Mkr (737,0). Den svaga svenska kronan bidrar en hel del till tillväxten då den har försvagats mot både euron och dollarn som är de valutor man säljer mest till, men även rensat för valutakurser var den organiska tillväxten i kvartalet fina 12,4%. Därmed utvecklades det senaste kvartalet också ungefär som helåret där omsättningen förbättrades med 16,3% till 3 492,4 (3 002,0) och den valutajusterade organiska tillväxten var 13%.

 

Även resultatutvecklingen var stark trots att den starka tillväxten har pressat verksamheternas interna processer, samtidigt som flera divisioner håller på med större produkt- och marknadssatsningar. Rörelseresultatet steg i sista kvartalet med nästan 30% till 88 Mkr (68,2), motsvarande en rörelsemarginal på 10,1% (9,2). I fjolårskvartalet fanns då extraordinära kostnader på 7,5 Mkr och resultatförbättringen skulle annars ha varit 16,4%.

 

På helåret steg rörelseresultatet med 19% till 417,6 Mkr (351,3) men skulle även då ha ökat med 16% justerat för fjolårets extraordinära kostnader. Rörelsemarginalen på helåret förbättrades något till 12% (11,7). Efter skatt och finansiella kostnader blev vinsten per aktie 10,92 kr (9,62), vilket var på öret enligt vår prognos. Även kassaflödet var starkt under fjolåret, vilket gjorde att koncernens räntebärande nettoskuld under året minskade med 94,4 Mkr till 647,9 Mkr (742,3). Nettoskulden i förhållande till Ebitda föll därmed till 1,3, att jämföra med 1,73 året innan.

 

Av företagets divisioner stack Mobile Climate Control ut mest med en organisk tillväxt kring 18% både på helåret och i sista kvartalet (tillväxten ökade 21,1% på helåret och 24,6% i sista kvartalet). Marginalerna pressades dock samtidigt av den snabba tillväxten som medförde merkostnader, och gjorde att ebita-marginalen sjönk en aning till 10,1% (10,4) på helåret. Här ser dessbättre ledningen stor potential till lönsamhetsförbättringar framgent när kapaciteten är utbyggd för att nå balans mellan efterfrågan och leveransförmåga.

 

Edsha Trailer Systems visade i sin tur en organisk tillväxt på 16% på helåret och förbättrade också ebita-marginalen rejält till 13,5% (7,2). Ringfeder Power Transmission utvecklades stabilt under året med en organisk tillväxt kring 6% för helåret men nästan 12% i sista kvartalet. De omstruktureringar som pågått i ett par år har nu gett resultat och ebita-marginalen steg både i kvartalet till 12,6% (11,2) och på helåret till 14,2% (13,4). För kronjuvelen Truck Equipment var tillväxten något långsammare och ökade för helåret organiskt med 6,4%. Ebita-marginalen var dock mycket fina 19,0% (20,4) trots stora satsningar på digitalisering av marknadsföringen av Onspot-aggregat och satsningen på släpvagnskopplingar till den kinesiska marknaden.

 

2018 blev sammantaget ett mycket imponerande år för VBG och vi ser ingen anledning till att detta skulle ändras, åtminstone inte på medelkort sikt. Bolaget har goda förutsättningar att höja lönsamheten i flera divisioner som Edscha och Ringfeder efter tidigare omstruktureringar. Optimism syns även i att bolaget höjer utdelningen till 3,50 kr (3,25) och i år även ger en extrautdelning på 1 kr.

 

Eftersom aktien har haft en tämligen medioker utveckling det senaste året med en uppgång kring 0–5% så har värderingen kommit ner rejält och till vad vi anser vara fortsatt attraktiva nivåer. Med försiktiga antaganden kring 2019 bör vinsten per aktie hamna uppåt 11,80–12,00 kr och då är p/e-talet inte högre än 11–12, att jämföra med ett genomsnitt kring 16 för de senaste nio åren. När nu nettoskulden har kommit ner efter förvärvet av MCC för ett par år sedan är nog också chansen god att vi snart kan få se ytterligare förvärv. Vi gillar vad vi ser men väljer tillsvidare att behålla riktkursen 160 kr, vilket motsvarar ett p/e-tal mellan 13–14. Inte heller det är speciellt utmanande.

 

Positivt för aktien kortsiktigt kan också vara att det kommande första kvartalet på året normalt är årets bästa kvartal, vilket tillsammans med utdelningen kan öka intresset under våren.

 

Stäng×
Av
Jan Axelsson Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början