24.01.2023
Market Buzz – Vestum och Dometic

Market Buzz – Vestum och Dometic

Kepler förväntar sig att året kommer att sluta positivt för Vestum eftersom fjärde kvartalet vanligtvis är säsongsmässigt starkt.

Även om kostnadsinflationen förmodligen kommer att synas i kvartalets rörelsesiffror spår Kepler endast en mindre påverkan på marginalen eftersom den övergripande affärsmodellen, med små och korta projekt, bör visa sig vara motståndskraftig. Analyshuset förväntar sig att intäkterna och justerad ebita kommer att förbättras jämfört med föregående kvartal på grund av ett säsongsmässigt starkare fjärde kvartal, till 1 993 miljoner kronor respektive 210 miljoner kronor. Kostnadsinflationen kommer att ha en viss inverkan på lönsamheten och sänka marginalen i fjärde kvartalet något. Kepler prognostiserar en justerad ebita-marginal på 10,5 procent (10,9 procent) med 9,9 procent (10 procent) för helåret. Vestum beslutade att inte köpa Isodrän efter konkurrensmyndighetens beslut att inleda en fördjupad undersökning. Även om Kepler tar bort denna affär från sina prognoser, uppvägs detta av mindre positiva revideringar av den organiska tillväxten. Köprekommendationen upprepas medan riktkursen justeras upp till 21 kronor (19).

Annons

Dometics aktie har studsat upp med omkring 40 procent sedan lägstanivåerna i oktober. SHB ser därför inte tillräcklig fundamental uppsida till sin riktkurs för att motivera rekommendationen Outperform. Banken sänker således den långsiktiga rekommendation till Market Perform. Samtidigt har SHB sänkt utdelningsprognosen för verksamhetsåret 2022 till 2,30 kronor per aktie (3,1 procents direktavkastning). Den 27 januari rapporterar Dometic för det fjärde kvartalet. Även om försäljningen delvis fortfarande får stöd från starka orderböcker, förväntar sig SHB att detta stöd mattas under 2023. Bankens resultatprognoser (EBITA) för det fjärde kvartalet samt 2023 är 10-15 procent lägre än liggande konsensusprognoser, vilket enligt SHB:s mening implicerar att vi kommer att få se fortsatta prognossänkningar i marknaden. Baserat på bankens prognos handlas aktien med 15 procents värderingspremie jämfört med värderingen före pandemin. SHB upprepar sin kortsiktiga rekommendation Sälj.

Källa: Kepler och SHB

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
23.11.2022
Market Buzz – Knowit och Vestum

Market Buzz – Knowit och Vestum

Ålandsbanken håller kvar sin positiva syn på Knowit efter en genomgång av bolagets verksamheter och estimat.

Med en bred kundexponering och offentlig sektor som största kundbransch ser banken goda förutsättningar för Knowit att hålla tillväxt och marginaler uppe i en svagare konjunktur. Rapporten för det tredje kvartalet gav ett blandat intryck med en organisk intäktstillväxt på 15 procent avsevärt högre än Ålandsbanken räknat med, men ett justerat rörelseresultat på 95 miljoner kronor som var cirka 14 procent under prognosen. De största orsakerna till avvikelserna i kvartalet var ökad frekvens på resor och konferenser, kostnader för rekrytering och tvärstopp för flertalet projekt för nyligen förvärvade Marketing Clinic i Finland. En relativt hög andel underkonsulter framför allt i långa avtal i Norge dämpade också marginalerna. Ålandsbanken räknar med att Knowit ska kunna prestera en intäktstillväxt på cirka 7 procent och en rörelsemarginal strax över 7 procent för helåret 2023, med en oförändrad vinst/aktie jämfört med 2022. Aktien handlas till P/E 11,3x och EV/EBIT 11,8x (2023), vilket ger utrymme för en positiv kursutveckling enligt Ålandsbankens mening.

Annons

Kepler gör endast mindre justeringar av prognosen efter Vestums resultatet för tredje kvartalet, som i stort sett var i linje med förväntningarna. Den organiska tillväxten var 30 procent i helårstakt, vilket signalerar affärsmomentum. Den stora majoriteten av intäkterna kom från förvärv. Med ett säsongsmässigt starkare fjärde kvartalet förväntar sig Kepler att den justerade ebita-marginalen kommer att förbättras på kvartalsbasis och Vestum bör nå sitt finansiella mål på 10 procent för helåret. Även om kassaflödet var svagt under tredje kvartalet på grund av uppbyggnad av rörelsekapital så bör detta vända under det fjärde kvartalet i år och det första kvartalet nästa år. Kepler prognostiserar en organisk intäktsminskning på cirka 5 procent och en minskning av justerat ebita med 9 procent från 2022 till 2023. Vestum handlas till en EV/ebita på cirka 13x enligt Keplers botten för 2023, vilket motsvarar en rabatt om cirka 20-25 procent mot en bredare jämförelsegrupp av bolag. Köprekommendationen upprepas medan riktkursen höjs till 19 kronor (18).

Källa: ABS och Kepler

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons
Lundin Gold rusade på borresultat
22.11.2022

Lundin Gold rusade på borresultat

Stockholmsbörsen öppnade på minus men stärktes senare.

OMXS30-index ökade 0,7 procent medan det bredare OMXSPI lyfte 0,6 procent. Swedbank räknar som de flesta med räntehöjningar på 75 respektive 50 baspunkter under Riksbankens två kommande möten. Inflationen överraskar negativt i Sverige och positivt i USA, men effekterna av penningpolitiken låter vänta på sig. Swedbank menar att en stor del av börsuppgångarna den senaste tiden kan förklaras av flöden, momentum och det faktum att aktörer köpt tillbaka korta positioner. Sinch och Boliden gick starkt bland storbolagen med uppgångar om 1,7 respektive 2,6 procent.

Essity ökade 1,3 procent sedan BNP Paribas Exane uppgraderat aktien till Outperform. Paretos analyschef Stefan Wård pekar i Di ut tre investmentbolag man bör plocka in i portföljen. Och dessa är InvestorKinnevik och VNV Global. Kinnevik klättrade 0,5 procent medan VNV Global steg 6,6 procent. Det sistnämnda bolaget har i år fått se sitt börsvärde minska med hela 74 procent. Bonesupport hade en upplyftande presentation för investerare vid SEB:s hälsovårdsseminarium igår. Banken anser att Bonesupport befinner sig i en mycket spännande fas nu och nästa år i och med godkännandet av CERAMENT G för den amerikanska marknaden. SEB:s intryck är att godkännandet, som ännu endast avser en mycket liten subgrupp av patienter, kan vara viktigare än många tror. Köprekommendationen upprepas. Aktien försvagades 1 procent till 82,50 kronor.

Annons

DNB skriver i en analys att man ser Instalco som ett bolag väl positionerat i en attraktiv marknad med långsiktiga tillväxtfaktorer. Banken inleder bevakning med en köprekommendation och riktkurs 50 kronor. Aktien föll 0,6 procent till 44,35 kronor. Bygg- och anläggningsbolaget Vestum stängde 4,2 procent högre. Rörelseresultat förbättrades till 124 miljoner kronor för tredje kvartalet (15). Omsättningen blev 1 797 miljoner kronor (292) och den organiska tillväxten uppgick till 30 procent.Catena Media rekylerade ned 5,4 procent efter gårdagens lyft. Andra förlorare var Truecaller och Alligator Bioscience med nedgångar om 3,8 respektive 6,1 procent.

Lundin Gold handlades upp 13,9 procent efter att resultatet från konverteringsborrningsprogrammet vid guldgruvan Fruta del Norte i Ecuador visat att mineraliseringen är bred och av konsekvent karaktär i hela södra sektorn. Syftet med borrprogrammet är att utöka gruvans livstid genom att konvertera antagna tillgångar. Nyhetsbyrån Direkt skriver att Canaccord Genuity inlett bevakning av Lundin Gold med en köprekommendation. Oljepriset rekylerade upp 1,1 procent till 81,20 dollar per fat. Efter gårdagens initiala nedgång dementerade Saudiarabien tidigare uppgifter om en produktionsökning från oljekartellen Opec. Africa Oil och Enquest ökade 4,5 respektive 4,3 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Slagig handel efter USA-statistik
13.10.2022

Slagig handel efter USA-statistik

Stockholmsbörsen pendlade kring nollstrecket fram till kl 14:30 då kom sämre amerikansk inflationsstatistik.

OMXS30-index vände ned rejält på siffrorna men återhämtade sig sedan och stängde upp 1,2 procent. SEB ser ingen ljusning för Tele2-aktien under resten av året och sänker riktkursen till 80 kronor (109). Säljrekommendationen upprepas. Banken framhåller att man inte kan hoppas på några extrautdelningar under det kommande året. Samtidigt höjer SEB ett varningens finger för att Kinneviks lockup i aktien löpt ut. Tele2 B försvagades 1,3 procent till 88,42 kronor. Sinch rekylerade upp 7,8 procent sedan DNB upprepar köprekommendationen med riktkursen 60 kronor (70). Electrolux meddelade på onsdagskvällen att bolaget avyttrat tillverkningsenheten i Memphis, Tennessee, USA för motsvarande cirka 930 miljoner kronor. Aktien klättrade 3 procent till 122,50 kronor.

Securitas företrädesemission blev enligt det preliminära utfallet övertecknad. Bolaget tillförs 9,6 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader. Aktien minskade 1,1 procent till 81,78 kronor. Pareto höjer riktkursen för fiberkommunikationsbolaget Hexatronic till 165 kronor (135) efter att bolaget släppt starka preliminära siffror. Rekommendationen köp upprepas. Enligt Pareto ser efterfrågan stark ut för de tre kärnmarknaderna USA, Storbritannien och Tyskland. Aktien öppnade lägre men stängde på +5,4 procent. Investmentbolaget Creades minskade substansvärdet med 6 procent under det tredje kvartalet. Samtidigt sjönk jämförelseindexet OMXSGI med 4 procent. Creades går dock in i det fjärde kvartalet med en ovanligt välfylld kassa. Bolaget hade vid slutet av kvartalet en kassa på 865 miljoner kronor efter att ha sålt av en del större onoterade innehav. Aktien steg 1,9 procent till 62,55 kronor.

Annons

Implantica meddelar att RefluxStop™-metoden för att behandla sura uppstötningar nu framgångsrikt tillämpas på Spire Manchester Hospital, en del av Spire Healthcare Group, med ett nätverk av 39 sjukhus och 8 kliniker i England, Wales och Skottland. Aktien rusade 14,6 procent till 47,50 kronor. Enquest har refinansierat samtliga skulder som förfaller under nästa år. Totalt löper skulder om 792,3 miljoner dollar ut under nästa år. I och med refinansieringen kan bolaget fortsätta att arbeta utifrån sin strategi. Aktien stärktes 5 procent. Orrön Energy avancerade 11,9 procent till 22,80 kronor under livlig handel. Pareto justerar upp riktkursen till 31 kronor (14) och upprepar köp.

Teknikkonsulten Afry steg 1,9 procent. SHB har dragit upp sin kortsiktiga rekommendation till köp från behåll. Sweco tappade 1,3 procent efter att SHB kapat rekommendationen till Sälj (Behåll). En storpost på 7 miljoner aktier i bygg- och anläggningsbolaget Vestum mäklades på torsdagen med Erik Penser Bank på köpsidan och Swedbank på säljsidan till kursen 13 kronor. Affären var värd 91 miljoner kronor och motsvarar 1,9 procent av aktierna i bolaget. Aktien var i princip oförändrad till 13,116 kronor. Cortus Energy, som steg 13 procent i under gårdagen efter en statusuppdatering kring Höganäs, lyfte ytterligare 7,1 procent.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Cevian ökar ägandet i Autoliv och SKF
26.08.2022

Cevian ökar ägandet i Autoliv och SKF

Stockholmsbörsen öppnade fredagshandeln högre för att sedan vända ned kraftigt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Veckan i backspegeln… v04
01.02.2022

Veckan i backspegeln… v04

Covid-19… Vi har läst spaltmeter om Omikrons härjningar. Till slut nådde den globala plågan även undertecknad vars vecka präglades av rejäl s.k. ”man cold” och karantän för hela familjen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Blodrött på Stockholmsbörsen
24.01.2022

Blodrött på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde veckan med en rejäl sättning efter fredagens kraftiga ras på Wall Street.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Kursrekyl i Truecaller
04.01.2022

Kursrekyl i Truecaller

Uppgången på Stockholmsbörsen fortsatte på tisdagen med cykliska bolag i spetsen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Höjt bud på 24Storage
29.11.2021

Höjt bud på 24Storage

Köparna var tillbaka på Stockholmsbörsen efter fredagens kursslakt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Nedgången i Storskogen fortsätter
08.10.2021

Nedgången i Storskogen fortsätter

Stockholmsbörsen rekylerade ned på fredagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början