Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
19.09.2022
Small Cap - Inzile sänker emissionsmål

Small Cap - Inzile sänker emissionsmål

Elfordonstillverkaren Inzile ändrar förutsättningarna för bolagets planerade riktade nyemission och vill nu ta in totalt 100 miljoner kronor, till teckningskursen...

I mars meddelade Inzile att de avsåg att via en riktad emission ta in 250 miljoner kronor till kursen 25 kronor per aktie. Denna emission skulle riktas till utvalda internationella investerare. På grund av förändringar i det finansiella klimatet på kapitalmarknaderna har bolaget uppdaterat förutsättningarna för emissionen. Syftet med kapitaltillskottet är att stötta Inziles nuvarande och framtida finansiella behov skapade av investeringar i forskning och utveckling, samt behovet av att tillgodose order från kunder och den förväntat ökade efterfrågan på plattformen. Emissionen riktar sig, liksom tidigare, till strategiska investerare. Vid halvårsskiftet uppgick kassan till 8,9 miljoner kronor, efter att den löpande verksamheten hade förbrukat 30,3 miljoner under första halvåret. Aktien öppnade högre men stängde på minus 11 procent.

Annons

Fastighetsteknikbolaget Zesec of Sweden ska göra en företrädesemission av units på cirka 26,7 miljoner kronor. Emissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Villkoren i emissionen är att varje innehavd aktie ger rätt till en unit. Två uniträtter i sin tur berättigar till teckning av en unit som består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen per unit är 5,24 kronor, vilket motsvarar 1,31 kronor per aktie. Utspädningseffekten i emissionen är cirka 67 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Emissionslikviden ska stärka balansräkningen och återbetala lån, samt för att finansiera tillväxtinitiativ inom kundförvärv, internationell expansion, produktutveckling och marknadsföring. Aktien rasade 38 procent till 1,995 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
24.05.2022
Small Cap - Obstecare förnyar patent

Small Cap - Obstecare förnyar patent

Microcap-bolaget Obstecare meddelar att de har lämnat in en ansökan om uppdatering av bolagets patent rörande kombinationen av metoden och instrumentet.

Helena Liljedahl, vd för Obstecare, skriver "Vi stärker nu vårt patentskydd, samtidigt som vi tar ytterligare steg mot en breddning av användningsområdet: att mäta laktathalten i livmodern innan och under användning av värkstimulerande medel för att förutse effekten av medlet. Det ger oss större relevans på marknaden och väsentligt större potential". Genom att bredda den avsedda användningen till förlossningar där värkstimulerande medel används så tre- eller fyrdubblas den tillgängliga marknaden för Obstecare. Värkstimulerande läkemedel används i dag vid cirka 70 procent av alla förlossningar i USA och 50-70 procent i Europa. Aktien lyfte 14,5 procent till 0,229 kronor. Värt att påpeka är att börsvärdet är väldigt begränsat. Den senaste treårsårsperioden har aktien tappat cirka 90 procent.

Zesec har tillsammans med säkerhetsföretaget Siqure Scandinavia tecknat ett gemensamt avtal med SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, avseende installation av nyckelfri passage i bostadsrättsföreningar. Installation kommer att ske successivt enligt en avropsmodell för abonnemang respektive hårdvara med början sommaren/hösten 2022. Närmare detaljer för installationsplanen kommer att överenskommas under de kommande veckorna. Avtalstiden är initialt 30 månader med automatisk 12 månaders förlängning. Det totala avtalsvärdet för Zesec bedöms vara cirka 12 miljoner kronor och inkluderar såväl bolagets egenutvecklade styrenhet MX som mobila accesstjänster. Zesecs aktie ökade 14,3 procent till 3,83 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början