07.02.2023
Small Cap - Obducat tecknar produktionsserviceavtal

Small Cap - Obducat tecknar produktionsserviceavtal

Obducats dotterbolag Obducat Technologies, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har tecknat ett avtal relaterat till produktionsservice som omfattar leveranser under de kommande tre åren. Kontraktet är en fortsättning på det utvärderingsprojekt som kommunicerades i januari 2020 och den pilotorder som kommunicerades i juli 2022. Kunden är ett europeiskt företag verksamt inom fotosensorteknik. Kontraktet avser kontinuerliga leveranser av optiska komponenter. Ordervärdet uppgår till cirka 28,6 miljoner kronor. Leveranserna kommer att starta inom kort och den åtagna volymen är planerad att levereras under en maximal tid på 3 år, men med nuvarande utsikter förväntar sig kunden att avropa volymen under en kortare tidsram. Obducats aktie avancerade 11,3 procent till 1,18 kronor. Det var en bra bit från dagshögsta på 1,27 kronor.

Den 27 februari lanseras Wicket Gamings free-to-play cricket manager spel, Cricket Manager Pro, globalt. Under februari inleds marknadsföringsaktiviteter där stora internationella cricketstjärnor ska marknadsföra Cricket Manager Pro. Spelet kommer att finnas på Googles app-butik "Google Play" och Apples motsvarighet "Appstore". Därmed blir spelet tillgängligt för Android- och iOS-användare världen över. Under februari månad aktiveras alla marknadsföringsaktiviteter. Stort fokus ligger på hur bolagets internationella cricketstjärnor ska marknadsföra Cricket Manager Pro i samband med den globala lanseringen. AB de Villiers får en särskild betydelse då han har närmare 45 miljoner följare på sociala medier. Wicker Gamings aktie rusade 21,3 procent till 2,935 kronor.

First North-listade Zordix lanserade idag Maximum Entertainment som ett strategiskt omstöpt globalt underhållningsbolag med differentierade inhouse-förlag och en nystrukturerad utvecklingsavdelning, Modus Studios. Samtidigt avslöjar Maximum Entertainment sin nuvarande lineup av spel, som visar företagets strategi att öka utvecklingen av egna IP:n samtidigt som man fortsätter att publicera spännande innehåll tillsammans med externa partners. Maximum Entertainment är i en process att förvärva inkråmet av den rumänska spelstudion FUN Labs för att vidare öka utvecklingskapaciteten inom Modus Studios. Vid stängning noterades aktien 21 procent högre.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
09.02.2021
Small Cap – Rapportlyft i Electra

Small Cap – Rapportlyft i Electra

CTT Systems redovisade ett omsättningstapp i fjärde kvartalet på 58,5 procent till 34,9 miljoner kronor (84,0).

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Annons
Inbjudan till teckning av aktier i Zordix AB
09.10.2020

Inbjudan till teckning av aktier i Zordix AB

Zordix är ett umeåbaserat spelutvecklingsföretag som grundades 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolagets affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Långsiktiga investeringar i egna immateriella rättigheter, satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten och förvärv av andra bolag är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi.

Zordix har det senaste året inlett en förvärvsdriven tillväxt som möjliggör skapandet av aktieägarvärde och spridning av affärsrisker. Idag producerar och marknadsför Zordix fler och större spel än någonsin tidigare. Vid bolagets notering för ett par år sedan, utvecklades ett spel vartannat år, idag har Zordix ett tiotal nya spel på väg ut på marknaden och över 60 släppta spel i koncernens gemensamma portfölj.

Zordix består av tre studios som kan producera AA-spel samt Zordix Publishing som är bolagets egen förlagsverksamhet. Zordix egenutvecklade spel är positionerade främst inom terrängfordonsracing och äventyrsspel där man ser goda förutsättningar att ta en ledande position på marknaden. Närheten till universiteten i Umeå och Linköping ger Zordix en extra vass udd i simulering av terräng, fordon, artificiell intelligens och visuellt berättande som är viktiga beståndsdelar i bolagets spel.

Företaget gör just nu en nyemission på cirka 45,5 miljoner kronor.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: Teckningskursen är 12,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 3 791 408 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om totalt cirka 45,5 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 31,8 MSEK, vilket motsvarar 70,0 procent av företrädesemissionen.

Teckningstid: 28 september – 13 oktober 2020.

Handel med teckningsrätter: 28 september – 9 oktober 2020.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 16 oktober 2020.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Videointervju

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Zordix
05.10.2020

Stockpicker intervjuar - Zordix

Zordix är ett umeåbaserat spelutvecklingsföretag som grundades 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolagets affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Långsiktiga investeringar i egna immateriella rättigheter, satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten och förvärv av andra bolag är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi.

Kan du beskriva Zordix och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå. Vår affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Vi har idag tre studios som kan producera AA-spel samt vår egen växande förlagsverksamhet. Våra egenutvecklade spel är positionerade främst inom terrängfordonsracing och äventyrsspel där vi ser goda förutsättningar att ta en ledande position på marknaden.

Matti

Matti Larsson, VD och grundare

Under förra året inledde ni en ny strategi, kan du kort beskriva skillnaden?

– Vår nya strategi grundar sig i förvärvsdriven tillväxt och långsiktiga investeringar i egna immateriella rättigheter och i vår förlagsverksamhet. Syftet med den nya strategin är att skapa aktieägarvärde och sprida affärsrisker. Genom det strategiska skiftet har vi en mycket spännande pipeline av förvärv, flertalet intressanta spelsläpp genom Zordix Publishing och våra egna titlar att se fram emot.

Vad letar ni efter när ni utvärderar förvärv?

– Gemensamt för alla bolag vi förvärvar är att de ska vara entreprenörsdrivna, gå med vinst och komplettera gruppens långsiktiga strategi. Vi för dialoger med företag globalt för att komplettera vår familj av andra spelutvecklare med egna varumärken, förläggare och distributörer. På så vis bygger vi gruppen längs med hela värdekedjan från spelidé till marknad.

I våras förvärvade ni Invictus Games som historiskt haft en stor del av sitt fokus på mobilspel. Hur ser ni på möjligheterna i den sektorn framöver?

– Invictus har lyckats fantastiskt bra att etablera sig inom mobilspel och vi kommer givetvis att ta vara på deras mobilspelsteam och starka varumärken. Vid sidan av mobilspel så har Invictus också erfarenhet från utveckling av konsolspel åt bland annat Codemasters.

Vårt fokus inom Zordix ligger fortsatt på konsol- och PC-spel. Där vill och kommer även Invictus att växa tack vare att de blivit en del av Zordix. Och de växer verkligen så det knakar. Nyligen lades en studio med ett 30-tal erfarna utvecklare (i genomsnitt 15 års erfarenhet), som arbetat med konsoltitlar åt bland annat Disney ned i Invictus hemstad. Flera av dessa utvecklare ansluter nu till Invictus, vilket betyder att de kan bygga upp ett riktigt starkt team med fokus på konsolspel parallellt med mobilspel.

zorfa2Ni förvärvade även Dimfrost Studio med deras kommande titel Bramble: The Mountain King. Hur ser ni på framtiden för Dimfrost Studio och vad har ni för förväntningar på spelet?

– Vi ser väldigt ljust på framtiden för Dimfrost Studio som genom sin tekniska spetskompetens inom visualisering och artificiell intelligens verkligen bidrar till att driva utvecklingen framåt. Som du nämner arbetar teamet just nu på Bramble: The Mountain King som är ett äventyrsspel med potential att på sikt bli till böcker, filmer och kringprodukter. Bramble förvaltar stolt vårt nordiska kulturarv från 400 år av sagoberättande i egen berättarstil, gestaltat i ett bildspråk influerat av John Bauers målningar.

Ni har även breddat verksamheten med Zordix Publishing. Kan du berätta lite mer om den processen och hur era ambitioner ser ut där?

– Zordix Publishing startade som en förläggare av indiespel där små investeringar och hög potential har varit fokus. Genom att vara förläggare har vi ständigt örat mot marken i spelindustrin och får ta del av nya idéer och kan nätverka ännu mer än tidigare. Med tiden växer nu ambitionerna och storleken på de titlar som vi kan ge ut.  Zordix Publishing växer steg för steg med fler medarbetare och i takt med fler förvärv räknar vi med att vår förlagsverksamhet kommer att öka.

Vi har just nu flera intressanta spel på väg ut på marknaden såsom Ponpu, Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten och Flåklypa Grand Prix.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 45,5 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi har en tydlig bild för hur vi ska bygga en välkomponerad större koncern. En viktig komponent i vår plan är den förvärvsdrivna tillväxten, vilken kräver finansiering. Genom det kapital som vi tillförs i företrädesemissionen kommer en majoritet att öronmärkas för att delfinansiera kommande förvärv. Övrig del kommer att användas till investeringar i egna varumärken, satsningar inom ramen för vår egen förlagsverksamhet och övrigt rörelsekapital.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Zordix?

– Vi har en tydlig förvärvsdriven strategi och erfarenheter som gör att vi kan bygga en välkomponerad större koncern där vi äger och förvaltar våra egna varumärken. I nuläget har vi genomfört våra första förvärv och vi är redo för betydligt större internationella förvärv framöver, något som en del av kapitalet från den pågående företrädesemissionen är ämnat för. Detta är enligt mig fortfarande ett tidigt läge där man som aktieägare kan vara med på den större resan.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Zordix ut då?

– Om fem år är vi en betydligt större spelare än idag med många kontor runt om i världen. Vi studerar de faktorer som möjliggjort för företag som Embracer och Stillfront att bygga familjer av framgångsrika bolag. Vi är ödmjuka inför uppgiften men samtidigt övertygade om att vi har en strategi som vi har kapacitet att exekvera på.  Det känns extra roligt att vi tack vare en god finansiell marknad i Sverige, med engagerade och kunniga investerare, har möjlighet att bygga ytterligare en större aktör inom gaming.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: Teckningskursen är 12,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 3 791 408 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om totalt cirka 45,5 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 31,8 MSEK, vilket motsvarar 70,0 procent av företrädesemissionen.

Teckningstid: 28 september – 13 oktober 2020.

Handel med teckningsrätter: 28 september – 9 oktober 2020.

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall: 16 oktober 2020.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Prospekt

Anmälningssedel

Videointervju

Hemsida

Zordix
Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början