Avensia – Borde klara sig hyfsat?
16.04.2020

Avensia – Borde klara sig hyfsat?

När vi senast skrev om e-handelsspecialisten Avensia i början av februari tyckte vi att aktien såg intressant ut och åsatte den ett spekulativt köpråd.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1778 (12 mars 2020)

AVEN | First North | 10,75 kr | KÖP

Bidragande till detta var då att aktien hade tappat cirka 10% från årsskiftet, men kanske framförallt att både Q4 och påföljande Q1 säsongsmässigt brukar vara starka kvartal, vilket skulle kunna öka intresset för aktien.

Annons

Q4 visade sig mycket riktigt också vara klart godkänt (eller i linje med våra förväntningar) och aktien handlades på rapportdagen därför cirka 10% över nivån från rekommendationen. Lyckan blev dock kortvarig när coronakrisen blev allt påtagligare på börsutvecklingen. Även om bolaget borde kunna klara sig skapligt även i en svagare marknad har kursen sedan dess tappat drygt 30% och handlas numera kring samma nivåer som för tre år sedan. Vi menar att aktien nu absolut är intressant för den långsiktige. 

Ökningstakten i nettoomsättningen var något lägre i Q4 än i tidigare kvartal då försäljningen ökade med 9% till 85,4 Mkr (78,3), men då får man betänka på att omsättningen i jämförelsekvartalet ökade med nästan 50%. Bolaget fick i kvartalet nya kunder och utökade uppdrag från befintliga kunder i Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Australien, USA och Kanada. Kvartalet präglades i övrigt av strukturella satsningar i form av rekrytering och kompetensutveckling. Under perioden växte exempelvis verksamheten i Filippinerna rejält och vid kvartalets slut var mer än 10% av det totala antalet anställda baserade där. Under hela 2019 ökade antalet anställda med 21% till 227 stycken. 21% var också den totala ökningen av omsättningen på helåret som blev 302,9 Mkr (250,0).

Resultatutvecklingen blev närmast identisk med vår prognos. Rörelseresultatet steg något till 9,7 Mkr (9,5), vilket gav en rörelsemarginal på 11,3% (12,1). På helåret ökade rörelseresultatet med 14% till 26,7 Mkr (23,5), vilket innebar en rörelsemarginal på 8,8% (9,4). Att lönsamheten har fallit något beror på den snabba tillväxten och kraftiga ökningen av antalet anställda, som kortsiktigt påverkar resultatet negativt till följd av ökade kostnader för rekrytering och inskolning av nya medarbetare. Bara under Q4 ökade antalet anställda med 17 personer. Vinsten per aktie under helåret blev 0,52 kr (0,46), varav 0,20 kr (0,19) tillkom i senaste kvartalet.

Balansräkningen är som tidigare stark med en nettokassa på cirka 35 Mkr, motsvarande nästan 1 kr per aktie. Hittills har bolaget heller inte uttalat sig avseende om man som många andra börsbolag ska dra tillbaka den aviserade utdelningen. Gör man inte det kommer 0,28 (0,23) kr att delas ut i mitten av maj. Det skulle i så fall motsvara en direktavkastning på nästan 3%.

Vi inser naturligtvis att den nya spelplanen med coronakrisen nästan helt har vänt upp och ner på alla förväntningar och föreställningar om hur det nya året skulle komma att utvecklas, och det gäller nog också för nästan samtliga företag på börsen. I princip måste nu samtliga prognoser sänkas och det ganska rejält i många fall. Samtidigt måste också hänsyn tas till de mycket kraftiga kursnedgångar som har kommit i spåren av den accelererande krisen.

I just Avansias fall har kursen nu fallit med cirka 30% från årsskiftet och frågan är om detta är motiverat. En stor del av intäkterna kommer från redan befintliga kunder och dessa kommer nog med stor sannolikhet att finnas kvar hos bolaget och fortsätta investera i sina plattformar, och även i nya projekt. I det korta perspektivet kan det dock bli svårare att attrahera nya kunder, och detsamma gäller nog även på lite längre sikt om konjunkturen försvagas mycket påtagligt. Bolagets marknad kommer dock likafullt att fortsätta växa då det knappast finns några egentliga alternativ till att fortsätta med satsningar på e-handel. En fotnot men en intressant sådan är att Avensias kund Lyko faktiskt tillhör vinnarna på börsen i år efter en uppgång på omkring 50%. Det finns alltså även vinnare på krisen och en av dessa är kund hos Avensia.

Vi gissar att chansen är ganska god att Avensia kan klara sig ganska bra även i ett bistrare klimat. Dels har bolaget som sagt mycket goda finanser och bör ha medarbetare som kan jobba hemifrån i hög utsträckning om så skulle behövas. Därtill känns värderingen utan tvekan ganska attraktiv efter kursnedgången, trots att vi har sänkt prognosen tämligen betydande både för i år och framåt. P/E-talet ser i dagsläget ut att ligga kring 18x på innevarande årsvinst och kan falla ner mot 13x respektive 11x för åren därpå. Det kan jämföras med ett genomsnitten som ligger en bra bit över 30 över den senaste femårsperioden.

Visserligen är alla prognoser just nu lite av en gissningslek, men ska man chansa på en småbolagsaktie så menar vi att Avensia är ett ganska gott val. Aktien borde som sagt kunna klara sig bättre än många på kort sikt och känns även som en aktie som man kan tänka sig att äga långsiktigt. Sammantaget upprepar vi vårt spekulativa köpråd men sänker riktkursen till 14 kr (17).

Av
Jan Axelsson Analytiker