Avensia - Fortsätter anställa
14.08.2020

Avensia - Fortsätter anställa

E-handelsspecialisten Avensia har hittills i år utvecklats betydligt sämre än index trots att själva verksamheten med att bygga, leverera och implementera e-handelslösningar snarast borde gynnas i nuvarande marknadsläge och pandemisituation.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1800 (13 augusti 2020)

AVEN | First North | 11,55 kr | KÖP

Från årsskiftet är aktien ner nästan 25%, vilket är sämre än flertalet liknande bolag i mjukvaru- och konsultbranschen.

Av samma anledning och efter ett stabilt Q1 satte vi också köp på aktien i maj då vi även tog in bolaget på vår Top Picks-lista. Utfallet hittills kan knappast sägas vara någon kioskvältare även om aktien inför Q2-rapporten nyligen stundtals handlades 10–15% över nivån vid köprekommendationen. Efter rapporten tappade dock aktien delar av den tidigare uppgången och handlas nu åter bara 5-6% över inträdeskursen kring 11 kr.

Annons

Den negativa reaktionen på rapporten var dock i våra ögon något märklig, inte minst som rapporten kom in ungefär som väntat och inte visade på några egentliga svagheter. Q2 är tillsammans med Q3 alltid årets två absolut svagaste kvartal och i Q2 ökade omsättningen med 3,7% till 76,5 Mkr (73,8), att jämföra med 8% i Q1. Mycket mer kunde man inte heller enligt vår mening räkna med under den period som har påverkats kraftigast av coronapandemin. Man ska även komma ihåg att tillväxten i jämförelsekvartalet var 23% och därmed inte alldeles lättslaget.

En ljuspunkt var även att läget i slutet av kvartalet stabiliserades något efter stor osäkerhet i april och maj och man fick i juni utökat förtroende från kunder i Norge, Storbritannien, USA och Filippinerna. Enligt bolaget är det också tydligt att vi efter den första akuta Corona fasen har en ny situation där samhällets digitalisering accelererar betydligt snabbare än tidigare. Främst gäller detta alla former av handel mellan företag (BTB) och konsumenter (BTC), vilket därmed gynnar Avensia eftersom detta är bolagets primära marknader.

Ett strategiskt partnerskap har tecknats i kvartalet med företaget Commercetools om en marknadsplattform som delvis vänder sig till en ny målgrupp för Avensia och kompletterar den befintliga lösningsportföljen. Positivt i sammanhanget är att man redan har fått förtroende av flera nya kunder att leverera Commercetools-baserade lösningar.

På resultatsidan var kvartalet som väntat svagt med ett rörelseresultat på bara 0,1 Mkr (2,6), men även där tenderar Q2 och Q3 att vara svaga kvartal medan Q1 och framförallt Q4 är starka resultatkvartal. Bidragande till utfallet är också att Avensia fortsätter att anställa folk, vilket kraftigt ökar personalkostnaderna utan att nödvändigtvis bidra speciellt mycket till omsättningen och resultatet initialt. Under kvartalet ökade antalet anställda med nio (9) stycken och var vid periodens slut 245 anställda (199). Att notera är också att bolaget under perioden inte har initierat några personalneddragningar eller använt sig av korttidspermitteringar, till skillnad från många andra aktörer i konsultsektorn. Man har heller inte fått några subventioner från staten, vilka annars skulle ha förbättrat marginalen.

Vi gillar att bolaget gasar snarare än fegar och anställer för att stå starka när marknaden förbättras. Ett enklare sätt kanske annars hade varit att dra ner på anställningarna och få pengar av staten och därigenom förbättra resultatet. Den offensiva strategin slår mot lönsamheten i år men bör gynna bolaget kommande år, och man har också råd att vara offensiv med en nettokassa på omkring 40 Mkr och likvida medel på 61,7 Mkr, motsvarande 1,68 kr per aktie.

Vi gör inga större ändringar i våra prognoser efter Q2 utan räknar med en vinst per aktie i år kring 0,38–0,40 kr som växer till nästan det dubbla nästa år. Det ger P/E-tal för 2021 kring 14–15 och kanske neråt 12 året därpå. Det känns attraktivt för ett marknadsledande företag i en stekhet bransch med starka framtidsutsikter. Riktkursen står kvar på 14 kr.   

Av
Jan Axelsson Analytiker