Avensia - Satsar framåt
25.03.2021

Avensia - Satsar framåt

E-handelsspecialisten Avensia fanns med bland våra köpråd under fjolåret och försvann i oktober efter att ha levererat en avkastning på närmare 25% från tidpunkten då aktien hamnade på Top Picks i april.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1858 (24 mars 2021)

AVEN | First North | 14,1 kr | NEUTRAL

Hittills i år har dock utvecklingen varit sämre och efter en stark kursutveckling under hösten i fjol så har aktien nu tappat drygt 15% sedan årsskiftet.

Som helhet blev heller inte 2020 något riktigt toppenår för bolaget trots kraftigt ökad digitalisering och satsningar på e-handel från många företag under pandemin. Bidragande till detta har varit att pandemins olika faser, eller vågor om man så vill, har satt press på den kortsiktiga investeringsviljan bland kunderna men även att bolaget har fortsatt att satsa stort på rekrytering och utbildning av nya medarbetare, vilket har påverkat resultatet negativt.

Annons

På lite längre sikt bör rekryteringen och utbildningsinsatserna vara positivt och bidra till god tillväxt när marknaden normaliseras igen. Det finns dock en risk att det kan ta lite tid innan vi får se några större förbättringar då coronapandemin alltjämt påverkar.

Nettoomsättningen mattades successivt under fjolåret (året startade bra) men steg sammantaget med måttliga 5% till 316,9 Mkr (302,9) på helåret. Det senaste kvartalet (Q4) blev dock ytterligare lite sämre och en besvikelse med en tillväxttakt på bara 2% och en omsättning på 87,1 Mkr (85,4). Q4 som brukar vara den mest intensiva och omsättningsmässigt bästa perioden på året präglades förutom av en lägre investeringsvilja på kort sikt, även av den ”andra vågen” av coronapandemin. Under kvartalet genomfördes också ett internt träningsprogram där anställda som deltog därmed inte kunde fakturera.

I den positiva vågskålen fanns att tyngdpunkten av försäljningen kom i slutet av kvartalet, vilket talar för en relativt stark start på det nya året samt att den norska marknaden utvecklades bra med kraftigt ökad efterfrågan. I kvartalet har man även medvetet valt att satsa framåt genom nyrekryteringar av personal. På helåret ökade personalstyrkan med 25% till 283 personer.  

Investeringen i ny personal i kombination med coronapandemins effekter har under året också haft en negativ påverkan på resultatet. På helåret blev rörelseresultatet bara 3,4 Mkr (26,7) och det svaga utfallet berodde delvis på en besvikelse i det fjärde kvartalet då resultatet hamnade på -5,1 Mkr (9,7), att jämföra med våra förväntningar på ett rörelseresultat kring 10 Mkr. En förmildrande faktor var att perioden belastades av engångsposter på 8,9 Mkr och annars skulle ha hamnat på 3,8 Mkr. Dels tog man kostnader på 4,9 Mkr för ett incitamentsprogram, kostnadsreserveringar på 2,9 Mkr i samband med ett pågående projekt men även 1,1 Mkr för en tvist i samband med omstruktureringar inom koncernen. Inte heller justerat för detta var dock lönsamheten att betrakta som annat än en besvikelse.

Bolagets finansiella situation är dock fortsatt stark med en nettokassa kring 41,5 Mkr trots att man i fjärde kvartalet gjorde en aktieutdelning (för 2019) på 0,28 kr per aktie, eller 10,3 Mkr. För 2020 föreslår bolaget en utdelning på 0,30 kr per aktie.

I grunden är vi positiva till Avensia och räknar med att gamla och nya kunder fortsätter att investera i moderna och flexibla e-handelsplattformar, vilket ger goda långsiktiga framtidsutsikter. I det korta perspektivet fortsätter dock coronapandemin att skapa osäkerhet kring investeringsviljan och därmed tillväxten samtidigt som mängden nyrekryteringar slår negativt mot lönsamheten. Risken finns därmed att vi står inför ytterligare ett par kvartal som blir relativt trista med tämligen svaga resultat.

Inte heller värderingen ger anledning att rusa in i aktien. På våra visserligen osäkra prognoser handlas aktien till p/e-tal i år och nästa år kring cirka 27 respektive 19, vilket hade varit rimligt givet tidigare års mycket snabba tillväxt med bättre lönsamhet. Med nuvarande ännu svaga tillväxt och större kostnadskostym relaterad till ökad personal, tror vi dock att det blir svårt att få marknaden att värdera upp aktien.

Vi väljer därför denna gång att ge en neutral rekommendation med en riktkurs kring 15–16 kr.  

Av
Jan Axelsson Analytiker