Avensia - Se långsiktigt på aktien
05.06.2020

Avensia - Se långsiktigt på aktien

Vi satte en spekulativ köprekommendation på e-handelsspecialisten Avensia redan i början av februari efter att aktien då hade tappat cirka 10% från årsskiftet.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1789 (31 maj 2020) 

AVEN | First North | 11,05 kr | KÖP

Initialt var också rekommendationen tämligen lyckad då aktien bara veckor efter rekommendationen och efter en stark Q4-rapport var upp drygt 10%. Det hjälpte dock föga när coronapandemin gjorde entré i mars och skickade ner Stockholmsbörsen med drygt 30% på mindre än en månad. Även Avensia drogs med i fallet och handlades som sämst kring drygt 8 kr, nästan 45% lägre än vid årsskiftet.

Annons

Sedan dess har aktien återhämtat delar av nedgången och handlas numera kring 11 kr, vilket ändå innebär att aktien har tappat nästan 25% från årsskiftet. Det gör också att aktien har utvecklats cirka 15% sämre än index i år, vilket vi menar är orättvist. Vi bedömer framtidsutsikterna som mycket goda på lite längre sikt även om de nästkommande kvartalen kan bli tuffa och konverterar därför den spekulativa köprekommendationen till en vanlig köprekommendation (aktien hamnar på Top Picks).

Utvecklingen i årets Q1 var enligt oss relativt stabil givet de svåra omständigheterna i den senare delen av perioden. Kvartalet inleddes med ett starkt januari och februari innan coronapandemin i mars förändrade bilden. Nettoomsättningen steg ändå med 8% till 89,3 Mkr (82,7), vilket får ses som riktigt bra med tanke på att tillväxten i jämförelsekvartalet i fjol översteg 40%. Majoriteten av bolagets medarbetare sägs nu efter coronautbrottet arbeta hemma eller på distans och bolaget har sedan tidigare stor erfarenhet av att leverera digitalt så detta påstås inte påverka bolaget i någon större omfattning.

Även resultatmässigt var kvartalet stabilt även om rörelseresultatet minskade till 8,2 Mkr (12,2), motsvarande en marginal på 9,2% (14,7). Att marginalen har försämrats beror i huvudsak på ökade personalkostnader som steg som andel av omsättningen men också saker som att man i kvartalet har färdigställt utbyggnaden av kontoret i Cebu, Filippinerna, där kapaciteten nu har tredubblats.

Resultatet ska även sättas i relation till att jämförelsesiffrorna i fjol som var mycket svårslagna. Rörelseresultatet och marginalen för fjolårsperioden var nämligen bolagets bästa någonsin i ett enskilt kvartal. I årets Q1 ökade antalet anställda med 24% till 236 stycken. Intressant att notera är även att bolaget hittills inte har gjort några personalneddragningar eller behövt använda sig av korttidspermitteringar. Visserligen tycks en del affärsmöjligheter försenas men samtidigt dyker nya möjligheter upp, varför man fortsätter att rekrytera nyckelpersoner inom marknad och försäljning.

Man kan nog med stor säkerhet räkna med att de kommande ett till två kvartalen kommer att bjuda på svagare efterfrågan för Avensia. Företagets verksamhet inom system för e-handel torde ändå vara en sektor som klarar sig relativt bra och bolaget kan också förmodligen komma ut ännu starkare i efterdyningarna av pandemin när strukturomvandlingen inom digitalisering och modern handel nu drivs på av nya konsumtions och beteendemönster. En styrka för bolaget är den starka balansräkningen med en nettokassa på nästan 42 Mkr, eller cirka 1,15 kr per aktie.

Att värdera aktien är inte det lättaste och speciellt inte utvecklingen det innevarande året. Vår bedömning är att vinsten per aktie i år faller med 20–25% till cirka 0,40 kr men att den därefter dubbleras till omkring 0,80 kr året därpå, för att 2022 hamna uppåt närmare 1 kr. Därmed skulle värderingen gå från P/E-tal kring 27–28 i år till 14 respektive cirka 11 åren därpå. Det är knappast utmanande för ett bolag som befinner sig långt framme i en riktig framtidsbransch med goda tillväxtmöjligheter.

Med tanke på förutsättningarna är det också lite märkligt att aktien har underpresterat så pass mycket mot index så här långt i år. Även om vi räknar med ett par svaga kvartal så menar vi att Avensia är köpvärd och behåller riktkursen på samma 14 kr som vi hade som riktkurs senast vi synade aktien.   

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Av
Jan Axelsson Analytiker