Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
21.01.2021

Better Collective – better safe than sorry

Sportbetting har onekligen varit i ropet under Q4. Efter att sportbooksleverantören Kambi har meddelat synnerligen starka preliminära Q4-siffror har också flertalet andra bolag (däribland Kindred) följt upp med liknande besked.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1841 (20 januari 2021)

BETCO | Mid Cap | 206 kr | NEUTRAL

Eftersom de flesta sektorbolag lever i någon form av symbios tog det inte långt tid innan placerarna höjde även Better Collectives aktie. Enbart sedan årsskiftet har kursen stigit med drygt 30%. Tittar man på utvecklingen sedan vårt senaste köpråd gavs är värdestegringen nära 45%. Inte alls illa.

Annons

Det som hänt sedan det senast begav sig, bortsett från starka resultatsiffror från flertalet branschbolag, är att ledningen har beslutat att öka innehavet i Mindway AI där man ägt 19,99% sedan 2019 genom att utnyttja optionen om att köpa 70% av aktierna för 17 Mdkk. De återstående 10% av bolaget ägs av bolagets grundare Kim Mouridsen som bl.a. är professor vid Århus universitet.

Vi har tidigare nämnt att det danska bolaget (till skillnad från sin svenska konkurrent) tycks göra allting rätt. Att man väljer att bli majoritetsägare i Mindway AI är ytterligare ett sådant beslut sett mot bakgrund av de nu rådande trenderna på marknaden. Bolaget man stärker ägandet kring utvecklar nämligen mjukvarulösningar för att identifiera, förhindra och ingripa vid riskabel och problemfylld betting. Sin ringa storlek till trots har man redan skaffat en hel del starka kunder såsom bl.a. Entain (tidigare CVC Holding) som just nu är aktuella i och med bud på operatören Enlabs men även Flutter Group. Så sent som ifjol har bolagets AI-lösning (Gamalyze), som närmast kan beskrivas som ett gamifierat spelarsjälvtest, vunnit ”Innovation Award” vid Global Regulatory Awards 2020.

När vi tittade på aktien i början på december handlades den till ca 15x våra EV/EBIT-estimat för i år. Klart attraktivt i vårt tycke sett mot bakgrund av att Better Collective har vuxit med ca 50% per år i genomsnitt sedan 2015. Nu är förstås tillväxten dopad av företagsförvärv men ändå. Idag, knappt två månader senare, har samma multipel ökat till 20x givet oförändrade prognoser som det dock kan finnas skäl att höja något framgent mot bakgrund av de starka rapporter som en rad sportbettingbolag har publicerat.

Oavsett utveckling i Q4 blir 2020 året med lägst tillväxttakt. Då skall man dock komma ihåg att 2020 var ett år då så gott som all sport stod still under närmare tre månaders tid (mars-maj). Att bolaget då ändå lyckas växa med drygt 30% är onekligen inget annat än imponerande även om det som nämnt ovan inkluderar förvärv. Kan man hålla den takten även framgent är aktien förstås inte särskilt dyr nu heller om man blickar fram ett år eller två.

Antar man att nuvarande multipel om 20x EV/EBIT kvarstår när vi nästa höst/vinter blickar mot våra 2022 års estimat (just nu ca 58-60 Meur) kan det finnas uppsida mot i alla fall 250-260 kr. En potential om ytterligare 25-30% med andra ord. Värt att påpeka är dock att den här typen av multiplar har marknaden inte varit villig att åsätta affiliatebolagen tidigare. Skall värderingen ha förutsättningar att bestå måste den starka tillväxttrenden fortsätta också framgent. Vad som händer när tillväxten avtar kan Catena Media tjänstgöra som ett exempel på.

Positivt är att 2021 förväntas bli ett riktigt bra sportår med många dragplåsterliknande evenemang som bl.a. Fotbolls-EM (mer tveksamt kanske om OS blir av). Parallellt pågår dessutom en allt snabbare etablering av onlinebetting borta i USA, Kanada samt även på en rad håll i Sydamerika däribland i det extremt folkrika och fotbollstokiga Brasilien.  

Tittar vi på utvecklingen i USA specifikt så misstänker vi att Better Collective inte har lyckats profitera på den glödheta amerikanska trenden i samma uträckning som bl.a. Kambi men även Kindred har gjort. Detta som en konsekvens av att man har valt en annorlunda strategi än vad exempelvis den svenska konkurrenten Catena Media har gjort. Medan det av Öresund uppbackade bolaget har satsat på en rad lokala sajter i varje stat, har Better Collective valt att bygga upp nationella dito som nås i hela USA samtidigt. Den kanske allra främsta tillgången, Vegasinsider.com, uppvisar därför redan nu fina besökssiffror men merparten av trafiken går inte att omvandla till intäkter så länge som det enbart är ett fåtal stater med relativt få operatörer som tillåter onlinebetting. Ju fler operatörer äntrar marknaden desto större möjligheter som skapas för bolag som livnär sig på att förmedla kunder. Skördetiden borde med andra ord fortfarande ligga framför bolaget.

I ljuset av ovanstående ser vi inte någon direkt anledning att frångå vår långsiktigt positiva syn på bolaget och dess aktie. Uppsidepotential på sikt saknas definitivt inte. Kortsiktigt känns värderingen däremot aningen mer strechad och risken för att förväntningarna på Q4 har blivit väl höga ser vi som högst påtaglig. Vi misstänker att medvinden från USA kan i viss del ha motverkas av motvind på exempelvis den tyska marknaden. Rätt eller fel? Det återstår förstås att se 24/2 då bolaget lämnar sitt bokslut. Sent värre kan vi för övrigt tycka.  

På rådande kursnivåer tycks placerarna teckna in stark utveckling under både i år och nästa. På våra estimat för 2022 är värderingen idag 16x EV/EBIT. Det är definitivt inte dyrt för ett utpräglat tillväxtföretag men samtidigt avsevärt högre än vad många branschkollegor i en oälskad sektor handlas till. Detta, vid sidan om eventuell besvikelse i Q4, kan tänkas hålla tillbaka värderingen i närtid. Det är också av den anledningen som vi nu väljer att sänka rekommendationen till Neutral i enighet med det klassiska talesättet ”Better safe than sorry”.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Av
Jacek Bielecki Analytiker