Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Better Collective – köprådet kvarstår
01.12.2020

Better Collective – köprådet kvarstår

I mitten på september (Newsletter 1811) initierade vi bevakning av kundanskaffningsföretaget Better Collective. Aktien pressades då i spåren av att huvudägarna minskade sina innehav trots att de kvarstod som dominerande ägare i bolaget (46%).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1830 (29 november 2020)

BETCO | Mid Cap | 140,5 kr | KÖP

Rekommendationen blev Köp med riktkurs 160 kr. Sett med facit i hand var rådet hyfsat bra. Aktien har stigit drygt 10% sedan dess vilket är dubbelt så bra som Stockholmsbörsens utveckling under samma period. Men så har det också hänt en del sedan dess.

1 oktober slutförde man förvärvet av Atemi Group till en kostnad om 44 Meuro. Några veckor senare fyllde man på tillgångsvalvet med mindre plattformar i Polen och Irland till en köpeskilling motsvarande 1 Meur. De senare nämnda i all ära men nog är det Atemi Group som sticker ut som extra intressant. Bolaget uppges vara ett av de allra största som är specialiserade inom leadgenerering för iGaming via betalmedia (PPC) och sociala medier. Huvudfokus idag ligger på UK men Better Collective tror sig kunna växa affären till övriga marknader man är verksamma på. Just synergimöjligheterna tillsammans med det faktum att man minskar risken som hänger ihop med exempelvis Googles algoritmoptimeringar gör att förvärvet känns som strategiskt riktigt.

Q3-rapporten som publicerades därefter finns det egentligen inte mycket att anmärka på. Omsättningen ökade med 7% (-3% organiskt) vilket kan tyckas vara skralt men bolaget är inriktat på främst sportbetting och årets Q3 såg något annorlunda ut än motsvarande kvartal ifjol gjorde. I september hade dock det mesta återgått till sitt normala tillstånd och oktober uppges ha varit bästa månaden i bolagets historia med omsättningsökning motsvarande 87%. Målsättningen att växa >30% i år kvarstår. Under årets tre första kvartal är tillväxttakten 14% (-2% organiskt)

Antalet nya kunder (NDC) ökade i Q3 med 13% till omkring 97 000. Därmed är man tillbaka på nivåer som gällde innan idrottsevenemangen ställdes in (Q1). Trots att världen nu genomgår andra vågen av smittspridning har sportevenemangen den här gången inte påverkats. Som läget ser ut nu lär så heller inte bli fallet under Q4.

Var intäktsutvecklingen av det något svagare snittet så var det definitivt inget fel på intjäningen. EBIT-resultatet ökade 30% till 6,6 Meuro (5,5) medan kassaflödet steg med 71% till 8,4 Meur (4,9). Sett över hela niomånaderperioden var siffrorna 18,3 Meur (16,3) respektive 28,2 Meuro (19,1).

Tidigare under hösten spekulerades det i att Better Collective skulle vara intresserat av köp av Catena Media eller dess tillgångar. Bolagets ledning har valt att inte kommentera uppgifterna närmare. Men där det finns rök finns det ofta eld och nog vore ett sådan affär, åtminstone på pappret, ganska logisk. Man kompletterar nämligen varandra ganska väl såväl innehållsmässigt som geografiskt. Det som vi tror kan ha varit avgörande för Better Collectives intresse är Catena Medias oerhört starka marknadsposition i USA. Enbart marknaden för sportbetting online där uppges vara värd bortåt 6 miljarder dollar inom fem år. Lägger man ihop det med förväntade casinointäkter blir marknadskakan ännu större.

Är Better Collectives marknadsposition i Europa stark så är den klart sämre just i USA där onlinebetting upplever något av en boom. Bolaget har investerat i en del tillgångar men gör det utifrån en mer långsiktig approach. Dess kanske allra främsta tillgång, Vegasinsider.com, nås i hela landet och har redan nu väldigt bra trafik. Merparten av den kan man dock så här långt inte profitera på eftersom det enbart är ett fåtal stater som tillåter onlinespel. Syftet här är dock att bygga upp ett stort nationellt varumärke.

Catena Media har valt ett annat tillvägagångssätt och satsar hårt på lokala siter varvid man givetvis växer snabbare i USA just nu. Detta är sannolikt vad som har lockat Better Collectives ledning att få till en affär. Så här långt utan framgång men vi skulle inte bli förvånade om diskussionerna tas upp igen i ett senare skede. Industrilogiken finns där och nog borde det finnas ett sätt att lyckas förena båda bolagens aktieägares intressen. Tillsammans skulle man onekligen kunna bli ett power-house inom leadgenerering.

Om det blir en affär bolagen emellan får framtiden utvisa. Båda bolagen anser vi vara intressanta som placeringar på egna meriter. Värderingen i Better Collective är förvisso väsentligt högre än Catena Medias men så har man också gjort det mesta rätt hittills till skillnad från sin svenska konkurrent som dras med såväl gamla som även nya synder. Dessutom härstammar merparten av intäkterna från den mindre kontroversiella sportbettingen (jmf med casino) vilket minskar den regulatoriska risken avsevärt.

Vi gör inga nämnvärda förändringar i våra prognoser vare sig för i år eller nästa. Under 2020 räknar vi fortsatt med en omsättning kring 90 Meur. Hur utvecklingen blir nästa år är något osäkert men bolaget själva har lovat att återkomma med nya finansiella mål i samband med bokslutet. Mot bakgrund av Atemi förvärvet samt det faktum att nästa år torde bli ett betydligt bättre evenemangsår (innehållande bl.a. Fotbolls EM) kvarstår vi vid bedömningen att intäkterna bör kunna landa i spannet 145-150 Meur med ett tillhörande EBIT-resultat om ca 45-47 Meur. Får vi rätt i våra antaganden handlas aktien i detta nu till 15x EV/EBIT vilket inte framstår som utmanande för ett bolag med lång historik av stark och lönsam tillväxt. Vore man inte verksamma inom iGaming hade värderingen tveklöst varit högre.

Köprådet och riktkurs (160) kvarstår.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Av
Jacek Bielecki Analytiker