Bilia – Våga ta rygg på Qviberg?
06.04.2020

Bilia – Våga ta rygg på Qviberg?

Bilia kom med en omvänd vinstvarning bara dagarna efter vår senaste analysuppdatering (Newsletter 1757). Kursen skuttade iväg rejält som en följd av beskedet men den positiva reaktionen är numera helt glömd.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1777 (5 april 2020)

BILIA | Mid Cap | 54,65 kr | AVVAKTA

Bilia kom med en omvänd vinstvarning bara dagarna efter vår senaste analysuppdatering (Newsletter 1757). Kursen skuttade iväg rejält som en följd av beskedet men den positiva reaktionen är numera helt glömd. Idag kostar aktien nämligen ungefär hälften av vad den prissattes till då. Är det då köpläge?

Vi är faktiskt något tveksamma. Omsättningen i Q4 steg förvisso med 20,8% till 8 403 Mkr (6 956) medan rörelseresultatet förbättrades till 355 Mkr (272), motsvarande en rörelsemarginal på 4,2% (3,9 %). Per aktie blev vinsten 2,60 kr (2,10), vilket innebär en ökning på drygt 24% mot föregående år. En stark ökning i nybilsregistreringar i kvartalet har gett stöd, men den huvudsakliga anledningen till den starka utvecklingen var begagnataffären.

Serviceförsäljningen fortsatte vara stark med en ökad andel servicekontrakt och en åldrande bilflotta. Bilia har ökat andelen servicekontrakt väsentligt de senaste åren och har nått 114 000 kontrakt och närmar sig därmed det långsiktiga målet på 130 000 kontrakt genom att växa med 8% 2019.

Sedan Bilia levererade en stark Q4-rapport har coronaspridningen sänkt de flesta branscher. Utbrottet har en dubbel effekt för bilhandlarna. Konsumenter drar sig för att åka till butikerna och för att göra större köp. Sedan ser konsumenterna ett större behov av att ha tillgång till bil för att slippa resa kollektivt då man riskerar att bli smittad av corona (alla kan inte jobba hemma).

Tidigare har endast ett mindre antal svenska bilhandlare erbjudit e-handel. I spåren av coronapandemin ser bilhandelsplatsen Waykes nu en fördubbling i antalet bilar som läggs ut för nätförsäljning.

Stängda fabriker i Europa har också påverkat leden kring reservdelar. Många bilägare kör nu mindre eftersom de jobbar hemma, vilket innebär färre punkteringar och färre som behöver olika typer av assistans. Plåt- och lacksidan har det tuffast eftersom det är inte lika många bilskador. Vidare drar sig många kunder för att åka till verkstäderna då man skjuter på besöken.

På sikt kommer förmodligen varumärkesspecifika leverantörer som Bilia gynnas av de alltmer avancerade bilarna. En ökad andel av privatleasing inklusive service har samtidigt gynnat Bilias tjänsteverksamhet vilket även ökar sannolikheten till merförsäljning av kringtjänster och produkter som exempelvis däckbyten och däckhotell. Tjänsteverksamheten (service) representerar runt 80% av resultatet i Bilia.

Av Bilias 135 anläggningar är idag nio anläggningar stängda enligt myndigheternas beslut. Dessa anläggningar är belägna i Västeuropa (främst Belgien samt Luxemburg). Bilia har som så många andra börsbolag meddelat att de skjuter fram sin årsstämma till ett senare datum. Styrelsen ska analysera och utvärdera sitt tidigare utdelningsförslag. Det tidigare förslaget var en utdelning på 5,25 kr per aktie som skulle utbetalas vid två tillfällen.

Sedan vår sista analysuppdatering under senare delen av januari har Bilias aktiekurs nästintill halverats. Mats Qviberg med familj har fortsatt att köpa aktier i bolaget vilket förstås torde vara positivt. De senaste åren har det dock inte varit särskilt lönsamt att ta rygg på honom då många av placeringarna, såsom MQ och Catena Media, har kollapsat helt. Hur det blir i fallet Bilia återstår att se.

Idag står det mer eller mindre klart att 2020 lär bli ett mer utmanande år för Bilia än fjolåret var om än med fortsatt bra nivå på vinsterna men begränsad tillväxt. Bilia lär gynnas av en god tillväxt inom service efter ett antal år med hög försäljning av nya bilar. Aktien handlas till P/E-tal på runt ca 10x, vilket historiskt har varit en attraktiv nivå. Dock är osäkerheten i närtid större än normalt beroende på corona. En av de främsta anledningarna till att äga aktien har genom åren varit den goda direktavkastningen, som nu alltså är hotad. Det gör att det just nu saknas tydliga triggers i aktien och som investerare kan man likväl avvakta och se hur saker och ting kring epidemin utvecklar sig.

Mot stöd i ovanstående väljer vi att kvarstå vid sidan av Bilia och upprepar Avvakta/Behåll och sänker samtidigt riktkursen till 65 kr (90).

Av
Fredrik Larsson Analytiker