Bravida – Negativ organisk tillväxt väntas
02.04.2020

Bravida – Negativ organisk tillväxt väntas

Det är snart två år sedan som vi uppdaterade vår syn på installationsbolaget Bravida (Newsletter 1618).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1776 (1 april 2020)

BRAV | Large Cap | 67,20 kr | AVVAKTA

Då sänktes rekommendationen till Avvakta/Behåll efter att aktien hade nått riktkursen om 70 kr. Det är faktiskt i nivå med var aktien handlas idag. Börjar det bli dags att höja ribban?

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bolaget finns representerat på ett 160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har stor riskspridning då ingen kund står enskilt för mer än 5% av koncernens omsättning.

Annons

Bravida har en imponerande historik av att generera en stabil, branschledande lönsamhet och hög försäljningstillväxt. Under de senaste åren har man förvärvat ett stort antal företag och blivit en viktig aktör i den konsolidering som sker i branschen. Sedan 2015 har omsättningen vuxit från 12 till 20 Mdr kr. Tillväxten har hela tiden skett med en stabil och god lönsamhet. Bolaget har därmed en stabil grund att stå på och har för avsikt att fortsätta växa lönsamt, både organiskt och genom förvärv. Listan på potentiella förvärv som passar Bravida är lång och bolagets finansiella ställning gör att man har en bra position för att fortsätta växa via förvärv.

Bravidas nettoomsättning ökade för helåret 2019 med 6% och uppgick till 20 404 Mkr (19 305), vilket var enligt förväntningarna. Omsättningen ökade tack vare den fortsatt höga förvärvstakten. Under Q4 genomfördes ytterligare fyra förvärv (20 förvärv totalt under 2019) och tillförde på helåret 2019 1,1 Mdr kr i försäljning. Målsättningen är att öka omsättningen med 10% där hälften ska ske organiskt och hälften genom förvärv. På några av Bravidas marknader har man haft lägre produktion jämfört med föregående år vilket påverkat omsättningen negativt. I Finland har koncernen påverkats negativt av några försenade projektstarter och en svag orderingång.

För 2019 ökade EBITA med 1% och uppgick till 1 226 Mkr (1 211) med en marginal om 6,0% (6,3). EBITA-marginalen försämrades i Danmark och Finland medan den förbättrades i Norge. I Sverige påverkades marginalen negativt av omstruktureringskostnader i Stockholm.

Coronaviruset kommer sannolikt att påverka Bravida negativt under kommande kvartal. Koncernen har dock en hög exponering mot service (drygt hälften av försäljningen 2019) som bör kunna stabilisera verksamheten. Bolaget genomför dessutom en del mindre renoveringsarbeten som lätt kan flyttas fram i det korta perspektivet. Efter finanskrisen 2008-2009 försvagades Bravidas lönsamhet med endast en (1) procentenhet då den organiska försäljningen minskade med 8%. Vi räknar med att den organiska tillväxten blir negativ om cirka -10 % under innevarande år.

På grund av corona har vi sänkt våra vinstprognoser för 2020. Tidigare estimerade vi en vinst per aktie om 4,60 kr men justerar den nu nedåt 4 kr. Dock bör Bravidas åtgärdsprogram i Norge samt Finland och färdigställandet av några gamla problemprojekt ge stöd för lönsamheten under 2020. På årets prognos handlas aktien till ett P/E-tal på omkring 17x, vilket inte direkt är billigt. 2020 ser dock också ut att bli ett exceptionellt år givet vad som just nu sker runt omkring oss.

Att Bravida är ett kvalitetsbolag som lockar med sina relativt stabila intäkter är något vi gärna skriver under på. Just nu är dock osäkerheten betydligt större än normalt och det är svårt att prognostisera när saker och ting återgår till någon form av normaltillstånd samt hur en eventuell återhämtning kommer att se ut. Med det som grund väljer vi att upprepa vår avvaktande hållning samt behåller även riktkursen om 70 kr.

Av
Fredrik Larsson Analytiker