Clean-tech bolaget på rätt väg
20.11.2020

Clean-tech bolaget på rätt väg

Det var ganska överraskande när clean-tech bolaget annonserade en riktad nyemission modell större i början av september.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1827 (18 november 2020)

FERRO | First North | 55 kr | KÖP

Det är egentligen inga konstigheter att ett bolag med höga tillväxtambitioner behöver nytt kapital, men både storleken och framförallt rabatten var förvånansvärt stora och aktien har inte lyckats återhämta sig sedan dess.

Huvudförklaringen till detta är att Ferroamp fortfarande inte har kommit med några konkreta besked hur man ska använda de cirka 100 Mkr som emissionen inbringade. Förvisso meddelade ledningen att pengarna är öronmärkta till att accelerera bolagets europeiska expansion, möjliggöra fortsatta investeringar i lösningar och tjänster för att tillvarata marknadsmöjligheter och säkerställa ett utökat rörelsekapitalbehov. Men efter en riktad nyemission till en rabatt på 22% mot senaste stängningskurs och med en utspädning på 17% som konsekvens, är det sannolikt fler än vi som räknade med ett stundande förvärv eller liknande.

Annons

Inte blev det direkt bättre av att vd Krister Werner i Q3-rapporten pratade om ”en del tecken på avmattning under hösten avseende utbyggnaden av solelsystem och anläggningar för mindre fastigheter speciellt”. Bedömningen är dock att det är ett tillfälligt fenomen till följd av att tidigare stöd för utbyggnad av solel till mindre fastigheter avvecklades i början av juli och att många avvaktar de nya stödsystem som skall införas vid årsskiftet. Redan under våren har man, emellertid, noterat en viss återhållsamhet och fördröjning i investeringsbeslut hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kopplad till osäkerheten kring coronakrisen.

Icke desto mindre blev perioden juli – september det bästa kvartalet någonsin sett till omsättningen. 22,5 Mkr innebar en fördubbling jämfört med samma period i fjol, bland annat tack vare ett positivt mottagande av den nya generationen av solsträngsoptimeraren, SSO gen 2, som börjades leverera i volym till kunder i början av augusti. Sedan dess har man levererat mer än 1 600 exemplar, och under de första tre månaderna med volymleveranser har man sammanlagt levererat lika många solsträngsoptimerare som under hela 2019. Enligt ledningen räknar man med fortsatt stor efterfrågan bland kunderna under resten av året, för att vara redo för tillväxt i utbyggnaden av solel med nya regler efter årsskiftet.

I likhet med det första halvåret, tyngde högre fraktkostnader lönsamheten även under Q3. Posten ”Inkommande frakter”, som är en del av handelsvaror, har till följd av Covid-19 ökat markant och uppgick till 8% av nettoförsäljningen, vilket kan jämföras med 1% under 2019. Tyvärr verkar denna kostnadsökning för frakter kvarstå under den inledande delen av nästa år, så att rörelseresultatet lär vara under press ett tag till. Förlusten på EBIT-nivå ökade till -23,8 Mkr (-17,6 Mkr), vilket dock framförallt är relaterat till de expansiva satsningarna samt förstärkningarna på personalsidan.

Kortsiktigt finns alltså en del motvind, samtidigt som de fundamentala drivkrafterna egentligen förbättras hela tiden. Konsekvenserna i samhället av den pågående energiomställningen och elektrifieringen får allt mer uppmärksamhet, och den svenska regeringen har nyligen tillsatt en så kallad elektrifieringsgeneral som ska leda arbetet med att ta fram en nationell elektrifieringsstrategi. Positivt för Ferroamp är att stort fokus läggs på områden där bolaget erbjuder unika lösningar, till exempel för total effektoptimering för hela fastigheten. Det gäller även den starka tillväxten av elfordon, som tillsammans med industri- och transportsektorns elektrifiering driver snabbt behov av lösningar på kapacitet.

För bolagets kvalité talar också det prestigefyllda uppdraget som nyligen togs emot för att leverera smarta energisystem som styr solceller och engergilager på den svenska paviljongen under världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Systemet som installeras är Ferroamps EnergyHub system som kommer kombineras med solpaneler, tillverkade och levererade av samarbetspartnern Soltech.

Allt som allt är Ferroamp oförändrat på rätt väg för att nå sin målsättning om en nettoomsättning på 400 Mkr år 2022. För att nå dit krävs ungefär en dubblering varje år, vilket givetvis är utmanande men, givet den goda positionen på en snabbväxande marknad, ändå fullt rimligt. Sedan vår senaste analys i augusti (Newsletter 1801) har aktien trots det tappat 9%, medan antalet aktier har, som tidigare nämnt, ökat med cirka 17%.

Dagens börsvärde justerat för nettokassan motsvarar nu 1,5x målomsättningen, vilket vi tycker alltjämt är attraktivt. Förhoppningsvis får vi snart mer detaljerad information kring expansionen i Europa så att aktien kan leta sig upp mot tidigare höjder kring 80 kr igen. För den riskbenägna som vill satsa på hållbarhetstemat rekommenderar vi Ferroamp som ett Spekulativt Köp.

Av
Sebastian Lang Analytiker