Electrolux bättre idag än för två år sedan. Lönsamhetsförbättringar runt hörnet
09.09.2021

Electrolux bättre idag än för två år sedan. Lönsamhetsförbättringar runt hörnet

Vid ett första ögonkast ser det ganska märkligt ut. En aktie i vitvarubolaget kostar i skrivande stund runt 220 kr, vilket är nästan 5% mindre än vid början av 2020, dvs innan Covid-19 började sprida sig över hela världen.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1893 (8 september 2021)

ELUX B | Large Cap | 211,8 kr | KÖP

Det kan jämföras med Stockholmsbörsens uppgång (OMXSPI) om drygt 40% under samma period. Till saken hör dock att man som aktieägare fick aktier i Electrolux Professional när denna del knoppades av i mars förra året. Dessutom har man under tiden även fått 11 kr per aktie i vanlig utdelning, vilket innebär att den totala avkastningen snarare har varit 30%. Det är dock fortfarande sämre än index, vilket kan tyckas märkligt eftersom Electrolux idag framstår som ett bättre bolag än för två år sedan.

År 2018 och 2019 tjänade man 3,81 miljarder kr respektive 2,51 miljarder kr i vinst efter skatt. 2020 blev resultatet en vinst på 3,99 miljarder (kvarvarande verksamhet efter utdelningen av Electrolux Professional) och för i år räknar analytikerkåren enligt en sammanställning av Factset med 5,4 miljarder kr. Förutom renodlingen av verksamheten har ledningen kring vd Jonas Samuelson intensivt jobbat med att öka effektiviteten genom modulariserade produkter i automatiserad tillverkning. Sammanlagt investerar man 8 miljarder kr i en omfattande modernisering av tillverkningen för att driva konkurrenskraft och skapa lönsam tillväxt.

Annons

Även om vissa projekt har försenats något på grund av pandemin, så siktar man fortfarande på årliga kostnadsbesparingar på omkring 3,5 miljarder kr med full effekt från 2024.  Ett intressant exempel är investeringen i kyl- och frysfabriken i Brasilien som färdigställdes 2020. Den har inte bara förbättrat flexibiliteten och kostnads- och resurseffektiviteten, men även ökat konkurrenskraften genom att stärka positionen i det växande segmentet för två-dörrars kylskåp. Nivån av automatisering i produktionen ökade från 4% till 23%, vilket har positiva följdeffekter såsom ett minskat antal olycksfallshändelser och ett lägre behov av lagerhållning. Sist men inte minst har man dessutom minskat CO2 med 11% och vattenanvändningen med 12% sedan investeringen påbörjades år 2017.

Onekligen har man fått oväntad draghjälp av pandemin, som initialt ledde till en skarp nedgång i konsumentefterfrågan, men som sedan skapade ett stort intresse för allt kring hemmet, inklusive nya vitvaror. Facit för 2020 blev ett betydligt bättre resultat med en rörelsemarginal på 5,0% jämfört med 3,8% föregående år exklusive engångsposter. Den organiska försäljningstillväxten landade på 3,2%, samtidigt som försäljningen på eftermarknaden, ett av koncernens strategiska fokusområden, ökade markant och uppgick till 7% av försäljningen.

Det positiva stämningsläget har fortsatt in i detta år och konsumenternas ökade investeringar i förbättringar i hemmet och lagerpåfyllnad hos återförsäljare fortsatte att gynna efterfrågan. Utöver det har jämförelsetalen varit tämligen låga så att nettoomsättningen under de första sex månaderna i år ökade organiskt med 31%, jämfört med samma period i fjol, till 59,3 miljarder kr. Rörelseresultatet ökade till 4,04 miljarder kr (60 Mkr), motsvarande en marginal på 7,2%.

Som de flesta andra påverkades bolaget förvisso till viss del av oregelbundna leveranser, särskilt avseende elektroniska komponenter. Man har dock lyckats att hantera problemet framgångsrikt, bland annat tack vare ett tätt samarbete med leverantörerna. Lönsamhetsmässigt har man i alla fall lyckats kompensera för de externa motvindarna med hjälp av högre priser, och för resten av året har man aviserat ytterligare höjningar. Detta eftersom ledningen tror att kostnaderna för råmaterial, elektroniska komponenter och logistik kommer fortsätta att öka.

Vad gäller efterfrågan så har man en positiv syn på volymutvecklingen under helåret 2021, även om det är sannolikt med viss normalisering under andra halvåret. Tack vare den förbättrade lönsamheten och en hög kapitaleffektivitet har man skaffat sig en stark finansiell situation och vid slutet av juni uppgick nettoskuldsättningsgraden till 0,04. Detta alltså trots att man har satsat betydande summor i ovannämnt investeringsprogram.

Styrelsen vill med hänvisning till ovan justera utdelningspolicyn till cirka 50% av resultatet, och dessutom genomföra ett automatiskt inlösenförfarande om 17 kr per aktie under andra halvan av 2021. Kombinerat med den ordinarie utdelningen, skulle det innebära en total kontant utdelning om 25 kr per aktie under helåret 2021. Framöver vill man sedan komplettera ordinarie utdelning med pågående återköp av aktier, initialt genom att använda det befintliga mandatet att återköpa upp till 9,4 miljoner aktier fram till årsstämman 2022.

Vi ser goda chanser för fortsatt positiv vinsttillväxt, främst drivet av ytterligare lönsamhetsförbättringar relaterad till investeringsprogrammet. På våra prognoser handlas aktien därtill till P/e-tal omkring 11 på årets förväntade vinst, och nedåt 10 på nästa års dito. En direktavkastning kring 5% avrundar den attraktiva bilden och med det som grund sätter vi Köp med en riktkurs på 300 kr.

Av
Sebastian Lang Analytiker