Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Evolution – ”minimiskatten” storm i ett vattenglas
16.10.2021

Evolution – ”minimiskatten” storm i ett vattenglas

Under helgen skrev 136 länder inom OECD under ett avtal om att alla större bolag ska beskattas med som minst 15%. En av sektorerna som drabbades hårt i spåren av beskedet var igaming-bolagen. Däribland även livecasinobolaget Evolution vars vinst uppges hade varit 11% lägre ifjol om nämnda skattesats hade använts.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1903 (13 oktober 2021)

EVO | Large Cap | 1330 kr | KÖP

Ovanstående kalkyl skapade rubriker men är nog en sanning med viss modifikation. Enligt förslaget skall den nya minimiskatten omfatta främst större bolag (s.k. skattebas). Det talas bl.a. om 750 Meuro eller drygt 7,5 miljard kronor i omsättning. Dit nådde inte Evolution under fjolåret. Däremot når man förstås dit i år och nästa samt i synnerhet 2023 som är det året då minimiskatten förväntas införas. Exakt hur villkoren att se ut då återstår dock att se.

Det är inte första gången som sektorn faller på detta besked. Liknande reaktion såg vi redan i somras då förslaget kom upp till ytan. USA som skall ha varit drivande i frågan är som bekant det land som går miste om stora skatteintäkter då flertalet av landets teknikjättar undgår beskattning tack vare att man väljer att ha sitt säte i länder med fördelaktigare skattelagstiftning. Att man försöker täppa till detta kryphål är förstås bra. Ju mer enhetliga villkoren blir desto bättre.

För Evolutions del är skatteproblematiken i grund och botten en droppe i havet. Givetvis kan det påverka vinsten på den allra nedersta raden men det är betydligt viktigare för bolaget (och dess aktie) att man fortsätter växa, utvecklas och hålla konkurrensen stången. Så här långt kan man inte direkt klaga på utvecklingen.

Under årets första halvår ökade intäkterna med 102% till 492,5 Meuro efter att Q2 hade bidragit med 256,7 Meuro. Samtidigt steg EBITDA-marginalen till 68% och rörelsemarginalen (EBIT) landade på dryga 60% under det första halvåret då rörelseresultatet blev 297,5 Meuro. En ökning med 127% som visar att affärsmodellen fortsätter att uppvisa enorm skalbarhet. Med det i åtanke är det långt ifrån osannolikt att Evolutions lönsamhet kommer att öka ytterligare. EBITDA-marginaler överstigande 70%(!) känns inte overkliga inom ett par år.

Givet ovanstående kan kurstappet om som mest 30% från toppnivån te sig vara märkligt. Det finns ett antal anledningar till det men försämrade fundamentala utsikter är inte en av dem. Negativt branschmässigt nyhetsflöde är däremot en sådan. Utöver skattediskussionerna har även den nederländska omregleringen pressat europeiska sektorbolag. Operatörer som har fått stoppa verksamhet i Holland under minst sex månader framåt tills de eventuellt får en licens, drabbas förstås allra mest vilket i förlängningen påverkar även leverantörerna. Å andra sidan skall bolaget redan nu ha gått live med inte mindre än sex av de 10 aktörerna som har fått tillåtelse att dra igång verksamhet i landet. Enligt uppgifter vi har tagit del av förväntas ytterligare ett av bolagen använda sig av Evolutions lösningar. Det om något visar hur stark marknadsposition som bolaget har på marknaden.

Huvudanledningen till aktiens kräftgång är annars det faktum att bolaget hör till både s.k. dyra högmultipelbolag (som pressas av stigande räntor) och coronavinnare på samma gång. Dessa aktier är inget marknaden gillar just nu varvid de momentum strategier som tidigare drog upp kurserna verkar nu åt motsatt håll. Sådana ”modeskiften” kommer och går vilket i grund och botten är positivt. Det leder nämligen till att en del av kvalitativa tillväxtbolag åter kan bli intressanta. För nog har en del bolagsvärderingar lämnat verkligheten.

Vi sticker inte under stol med att vi under ganska lång tid har sett Evolution som en dyr aktie. Att vi trots det behöll den i vår Referensportfölj berodde på det faktum att bolagets höga värdering ansågs av oss vara motiverad. Tillväxtförutsättningar ser nämligen fortsatt mycket goda ut. Onlinekasinomarknaden är den snabbast växande spelmarknaden och befinner sig fortfarande i sin linda. I Europa har den förvisso kommit långt men på gigantiska marknader såsom de båda amerikanska kontinenterna är det egentligen först nu som resan börjar. Inom Livecasino har Evolution därtill en unikt stark marknadsposition.

Tittar vi på bolagets värdering idag motsvarar den ca 28x EV/EBIT baserat på nästa års konsensusestimat och ca 22x påföljande årets dito (2023) där intäktstillväxten uppskattas till 32% respektive 26%. Givet dessa antaganden känns aktien inte längre som överdrivet dyr men inte heller direkt billig. Det som kan ligga den i fatet är att analytikerkonsensus har skruvats upp en del. Tidigare var det inte frågan om bolaget skulle lyckas slå förväntningarna på såväl kvartals- som årsbasis utan snarare med hur mycket. Så är inte fallet längre. I Q2 som ju var ännu ett rekordkvartal för bolaget var avvikelsen från konsensus +2-3%.

För Q3 räknar analytikerna med en omsättning på 282 Meuro samt ett EBITDA- och EBIT resultat på 191 respektive 170 Meuro. Skulle bolaget ej lyckas slå dessa prognoser (vilket vi i o f s tror att man gör) vore det första gången som man inte gör det. Det skulle kunna betraktas av många som trendbrott och på sikt leda till vinstnedrevideringar. Den försiktigt lagde kan därför avvakta rapportutfallet (28/10) för att se vartåt det lutar.

För den mer riskbenägne har senaste tidens kurssvacka skapat bästa köpläget sedan i våras. Aktien låg nämligen på nuvarande nivåer så sent som i mars/april och står också ca 70% högre än vid motsvarande tidpunkt ifjol. Något direkt fyndläge handlar det egentligen inte om. Men det är också sällan som ett kvalitetsbolag blir riktigt billigt. Vi tror därför att aktien står högre om 6-12 månader och med det som utgångspunkt landar i ett spekulativt köpråd.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki, Sebastian Lang

Av
Jacek Bielecki Analytiker