Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Evolution – ny rapportkross
29.04.2021

Evolution – ny rapportkross

Att rapporten från onlinecasinobolaget Evolution skulle vara stark var vi tämligen övertygade om.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1866 (28 april 2021)

EVO | Large Cap | 1628,4 kr | NEUTRAL

Den stora frågan var inte så mycket om den skulle överträffa marknadens officiella förväntningar utan om den även lyckades infria inofficiella dito. Dessa hade ju som bekant ökat en hel del sedan publiceringen av bokslutskommunikén i inledningen på februari (aktiekursen hade stigit med nära 60% sedan dess).

Annons

Oron visade sig dock vara helt obefogad. Evolution lämnade nämligen en smått overkligt stark rapport vilket marknadens reaktion (+14,5% på rapportdagen) kan vara ett bra bevis på. Det som imponerande allra mest var nog att man som utomstående betraktare inte kunde finna någon som helst svag punkt. Det kanske allra mest imponerande var det faktum att synergierna om 40 Meur som aviserades i samband med förvärvet av NetEnt redan har realiserats (nio månader före plan). Har man tidigare varit orolig för att ledningen är tämligen oprövade vad M&A beträffar så behöver man uppenbarligen inte vara det längre. Klart positivt med tanke på att man nyligen aviserade nytt förvärv i form av Big Time Gaming som beräknas bli slutfört under Q2 och därmed bidra positivt under årets andra halvår. 

Förvärv i all ära men det ser inte ut att vara ett krav för bolaget att fortsätta växa. Live Casino delen lyckades nämligen växa i Q1 med smått otroliga 60% vilket är den högsta tillväxttakten som man någonsin har levererat i ett enskilt kvartal. Totalt för hela koncernen summerades tillväxten till 105% då utfallet blev 235,8 Muer. Det intressanta här var att samtliga regioner bidrog positivt och inte enbart Asien och Nordamerika som givetvis fortsätter att öka snabbast och står tillsammans idag för ca 32% av de totala intäkterna. 

Var tillväxten oerhört imponerande så var lönsamheten ändå ännu ett snäpp bättre. EBITDA-resultatet summerades till 160 Meur vilket var en ökning om 150% och innebar att EBITDA-marginalen landade på 67,9%. Tittar man längre ned i resultaträkningen var exempelvis EBIT-marginalen 60% (rörelseresultatet blev 141,6 Meur) och nettovinstmarginalen 56% (132 Meur). Vinsten på den nedersta raden blev 0,62 euro vilket faktiskt motsvarar 40% av totalvinsten ifjol.

Tittar man på ovanstående samling siffror är det närmast omöjligt att inte bli mäkta imponerad av hur bra bolaget utvecklas. Både tillväxten och lönsamheten är givetvis enastående sett till bolagets storlek och skall man tro bolagets vd Martin Carlesund så har resan enbart börjat. När han ifjol nämnde att ledningen vill bygga Sveriges största och bästa bolag var det säkert en del som drog på smilbanden. Idag, knappt ett år senare är man redan i topp bland eliten på Stockholmsbörsen och som det ser ut just kan profetian mycket väl infrias.

Att bolag där det är svårt att hitta adekvata superlativ längre värderas högt är inget annat än rimligt. Självklart lär inte tillväxten hålla i sig i all evighet men bolagets starka marknadsposition, låga penetration i Asien och den amerikanska marknadens (ej enbart USA) förväntat goda tillväxtutsikter gör att det finns utrymme att växa under många år framöver även om jämförelsesiffrorna förstås blir tuffare från och med nu.

Tittar vi på multiplarna skäms de verkligen inte för sig efter att aktien dubblats sedan årsskiftet. Det hör dock inte till vanligheterna att bolagets förväntade rörelseresultat överstiger fjolårets totala försäljning. Så ser det ut att vara i Evolutions fall om inte något direkt anmärkningsvärt och helt oväntat idag inträffar. Vi räknar nämligen med att försäljningen i år överstiger 1 miljard euro vilket med 60-procentig rörelsemarginal indikerar ett EBIT-resultat norr om 600 Meuro att jämföra med fjolårets totala försäljning motsvarande 561 Meuro.

Att estimera tillväxten framåt är förstås inte det lättaste. Marknadens förväntningar ligger idag kring 25-30% för nästa år och 20-25% för året därefter vilket känns rimligt med tanke på bolagets extremt starka marknadsposition samt de tillväxtmöjligheter som man fortfarande har i framförallt Amerika och Asien. Sett till hur skalbar som affärsmodellen är borde det även innebära ännu högre lönsamhet framgent. Här lär ju även snabbväxande Big Time Gaming bidra positivt då den verksamheten har EBITDA-marginal som faktiskt överstiger Evolutions med bred marginal (!) och samtidigt fortsätter att växa snabbt (ca 30-35%). Det kan man verkligen kalla för värdeskapande förvärv och det återstår enbart att hoppas att man hittar fler sådana för att sätta den växande kassan (326 Meuro vid utgången av Q1) i rörelse.  

Huruvida det finns mer uppsida i aktien på kort till medellång sikt är svårt att avgöra efter snabb kursdubbling bara i år. Tittar vi på EV/EBIT-multipeln (P/E-talet blir lite missvisande pga den låga skattesatsen) är den ca 55x på årets och drygt 40x på nästa års prognostiserade utfall (625 respektive 850 Meur). Väldigt högt men kanske inte orimligt sett till hur bolaget levererar. Detta i synnerhet som aktien idag lockar främst utländska aktörer (6 av 10 största ägare är amerikanska institutioner) och vi vet ju alla hur särskilt amerikanska placerare värderar snabbväxande bolag.

Att köpa här och nu kan förstås mycket väl bli en bra affär på 12-månaders sikt. Detta är dock inget som försiktiga generaler som vi hade vågat göra. Med det sagt tycker vi inte att värderingen är orimlig. Kvalité måste få kosta och tillväxten och lönsamheten i Evolutions fall talar sitt tydliga språk. Det är svårt att hitta något bolag som kan mäta sig med Evolutions prestation. Aktien är därför väl värd att behålla och förblir därför ett dominerande innehav i Stockpicker Newsletters Referensportfölj.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Av
Jacek Bielecki Analytiker