Ferroamp – Fortfarande en vinnarkandidat
06.09.2021

Ferroamp – Fortfarande en vinnarkandidat

I början av 2020 inkluderade vi greentechtech bolaget Ferroamp i vårt Vinnarnummer 2020 (Newsletter 1754), då vi ansåg att det var ett bra bet på hållbarhetshypen i allmänhet och trenden mot elektrifiering i synnerhet.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1892 (5 september 2021)

FERRO | First North | 75,3 kr | KÖP

Och visst blev utfallet bra. Aktiens uppgång under 2020 landade slutligen på +60% och den positiva trenden fortsatte även i början av 2021. Som mest nådde kursen en nivå på 100,8 kr i början av april.

Sedan dess har grafens lutning, emellertid, pekat neråt tills ganska nyligen när bolaget övertygade med fina halvårssiffror som visade att man är på rätt väg att nå målsättningen om en nettoomsättning på 400 Mkr samt en bruttomarginal på 40%. Detta vill man åstadkomma fram till Q4 nästa år (run-rate).

Status idag är att man omsatte 59,1 Mkr under första halvåret 2021, och Q2 visade en omsättningsökning om 114%, jämfört med samma period ifjol, till 37,7 Mkr. Utöver den starka omsättningstillväxten fortsätter även bruttomarginalen att utvecklas väl och nådde i kvartalet en ny rekordnivå på 33,9%, trots kostnadsökningar till följd av komponentbrist och ökade fraktpriser. Lönsamhetsökningen är en kombination av volymutvecklingen i försäljningen samt pågående operationella initiativ och vd Krister Werner är optimistisk att man lyckas fortsätta lyfta bruttomarginalen framöver.

Annons

Att volymerna trendar uppåt är bland annat tack vare den kraftiga tillväxten inom solelbranschen, trots utmaningar med tillgång på solpaneler från Asien. Enligt experter är dessutom ingen avmattning i sikte. Inom detta område erbjuder Ferroamp allt från villaägare till större fastighetsägare, lantbruk och industri att bygga solelanläggningar med ett framtidssäkert styrsystem som ger dem kontroll över sin energi och effekt. Bolagets ”EnergyHub”-system skapar möjligheten att enkelt integrera ytterligare komponenter såsom energilager och elbilsladdning, samtidigt som det ger möjlighet att hantera kapacitetsutmaningar.

Det är just dessa kapacitetsutmaningar i elnätet som är ett problem för samhället som bara kommer bli värre i takt med att fler och fler köper elbilar. Dagens elnät är inte byggda för att klara det ökade behovet av samtidig användning av el, och eftersom de flesta människor har ungefär samma dygnsrytm i elnätet, så skapas det stora toppar och dalar. Detta leder i sin tur till att kostnaden för el varierar motsvarande över dygnet.

Positivt är att politiken har temat på sin agenda och enligt Sveriges energiminister tittar man på delad energi som en av lösningarna. Tanken är att genom mindre energigemenskaper, som i micronät som delar på och använder solenergi optimalt, kunna hantera kapacitetsutmaningarna. Här erbjuder Ferroamp en patenterad lösning (Power Share) som gör det möjligt att dela energi lokalt, genom att koppla samman flera EnergyHub-system från flera fastigheter.  

Redan nu är efterfrågan på EnergyHub-system betydande och många kunder ser potentialen i att investera i ett framtidssäkert och utbyggbart system som skapar möjlighet att hantera kapacitetsfrågorna. Värdefullt i sammanhanget är samarbeten med diverse partners såsom solcellsinstallatörer. Med hjälp av EnergyHub-systemet kan till exempel hus med solceller på taken balansera energin, jämna ut effekttoppar och behålla och själva använda solenergin istället för att sälja den.

Att bolagets teknologi ligger i framkant visar även ett hedrande kvalitetsstämpel man fick när man valdes ut tillsammans med Soltech och Nilar att ta hand om energiförsörjningen av Sveriges paviljong på den pågående världsutställningen i Dubai. Det är givetvis bra marknadsföring och ett bra sätt att visa upp den svenska innovationskraften på så viktiga områden som energiomställning och hållbar samhällsbyggnad.

Förbättringspotential finns det avseende resultatet, även om det negativa rörelseresultatet fortfarande följer plan. Bortsett från pandemi relaterade kostnadsökningar minskade dock handelsvarornas andel av nettoförsäljningen till 73% (78%), tack vare arbetet med industrialisering av produkterna samt utläggning av volymproduktion till produktionspartners. För bara några dagar sedan tecknades dessutom ett samarbetsavtal med elektroniktillverkaren NOTE om volymproduktion av EnergyHub, med start från Q4 i år.

Även om komponentbristen troligen kommer att kvarstå under resten av året, så ser vi fler med- än motvindar de kommande kvartalen. Sannolikheten att man kommer dubbla nettoomsättningen från fjolårets 76,8 Mkr är god, och med den tillväxttakten är även målsättningen om 400 Mkr i run-rate realistisk för Q4 2022. Balansräkningen bör klara sig i alla fall några kvartal till utan att en ny kapitalanskaffning behövs. 

I takt med att fler har upptäckt bolaget har börsvärdet justerat för nettokassan stigit till numera 2,1x målomsättningen, vilket dock fortfarande är ganska lågt med tanke på tillväxttakten. Aktien passar därför fortfarande bra för den riskbenägna som söker potentiella vinnare av omställningen till ett mer miljövänligt samhälle. Vårt spekulativa köpråd för den kvarstår.

Av
Sebastian Lang Analytiker