Ferroamp – Tillbaka till tidigare höjder?
18.08.2020

Ferroamp – Tillbaka till tidigare höjder?

Omedelbart efter vår senaste analys i början av mars (Newsletter 1768) störtdök clean-tech aktien hand i hand med resten av börsen.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1801 (16 augusti 2020)

FERRO | First North | 60,8 kr | KÖP

Kursåterhämtningen har varit V-formad men har stannat av nästan 30% under pre-corona peaken kring 85 kr. Det är lite överraskande eftersom bolagets erbjudande ligger helt rätt i tiden och den finansiella utvecklingen så här långt i år har varit förtroendeingivande.

Annons

Inledningen av året har nämligen varit mycket god trots en del coronarelaterade störningar i tillväxten av produktionskapaciteten och tillgången till komponenter. Sammanlagt ökade nettoomsättningen under första halvåret med 116% till 34 Mkr, tack vare en oförändrat stark efterfrågan. Det är imponerande, men vd Krister Werner tror dessutom att utan Covid-19 effekter på underleverantörer i Kina samt transporter från Asien hade volymökningen kunnat vara cirka 4 Mkr högre. Efter en initial andningspaus i början av april studsade orderingången tillbaka mot slutet av Q2 varvid orderstocken vid slutet av juni var välfylld.

Det faktum att ledtiderna för vissa komponenter har skjutit i höjden till extrema nivåer har dock satt sina spår på lönsamheten. Transportkapacitet och transporttider har förlängts kännbart, med kostnadsökningar som följd. Totalt bedömer ledningen att Covid-19 har höjt materialkostnaderna med cirka 2% under perioden januari – juni och även om effekten på komponent- och transportkostnader är tillfälliga så kommer de sannolikt påverka även andra halvåret.

Det ger onekligen ett bakslag i strävan efter bättre marginaler. Efter upprampningen av organisationen i fjol har kostnadsbasen ökat markant, vilket i kombination med Covid-19 effekten har lett till en rörelseförlust på 16,9 Mkr (-12,2 Mkr) under första halvåret. Samtidigt förbättrades kassaflödet från den löpande verksamheten något till -14,6 Mkr (-17,4 Mkr), men som vi redan hade anat, valde man att fylla på kassan med ytterligare kapital under våren.

Det är dock egentligen ett positivt tecken att det var överhuvudtaget möjligt i dessa turbulenta tider, och genom ett teckningsoptionsprogram och lånepaket fick man in 33 Mkr. Vid slutet av juni uppgick bolagets likvida medel till 18 Mkr och soliditeten till 70%. Det finns även 10 Mkr i en outnyttjad lånefacilitet, så att man borde klara sig åtminstone resten av detta år. 

Ytterligare en negativ effekt från pandemin märktes i form av en försening i den pågående industrialiseringsprocessen och utläggning av bolagets nya solsträngsoptimerare SSO, som är en viktig del av den förväntade volymtillväxten framöver. Det första helt utlagda SSO har dock nu levererats från partnern i Kina till provinstallationer i Sverige. SSO är den produkt som används för att ansluta solceller till bolagets EnergyHub systemet.

Framsteg gör man däremot i olika samarbeten både inom och utanför Sveriges gränser. Partneravtal har t.ex. tecknats i Norge och Holland, där man dessutom har vunnit en order på ett stort och viktigt system som löser kundbehov avseende solenergi och laddkapacitet för elfordon. Nyligen lanserades även en ny integrationslösning mellan EnergyHub och laddboxen Chargestorm från den globalt aktiva bilbatterispecialisten CTEK. EnergyHuben ser till att genererad solel från en fastighet används för elbilsladdning och kan temporärlagras i ett energilager då elbilen inte är ansluten. Genom integrationen kan man fördela effekten till bilarna med hänsyn taget till den aktiva fasbalanseringen, vilket i praktiken innebär att man kan ladda sitt elfordon på kortast möjliga tid.

Just laddning av elfordon och medföljande hantering av kapacitetsproblem ligger idag högt upp på kundernas agenda, liksom hantering av solenergi-utbyggnad. Vd Werner upplever, emellertid, även fortsättningsvis viss försening i investeringsbeslut hos större fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar. Den underliggande trenden mot övergång till elbilar är dock kanske starkare än någonsin, liksom den mot lokal produktion av solel och användning av lokala energilager i fastigheter.

I den senaste rapporten av Svenska kraftnät pekar man bland annat på tidigare beskrivna kapacitetsproblem, och konstaterar att utmaningarna kommer tidigare samtidigt som omställningen förväntas ske fortare. Det är mycket gynnsamt för Ferroamp som utmärker sig med sitt koncept för total effektoptimering för hela fastigheten. Därför är det heller inte särdeles konstigt att ledningen håller fast vid sin ambitiösa målsättning att nå en nettoomsättning på 400 Mkr i run-rate över rullande 12 månader och en bruttomarginal på ca 40% i slutet av 2022. Just nu ligger man snarare på 64 Mkr i run-rate och drygt 30%, men den operationella trenden imponerar.

Värderingen har inte förändrats mycket sedan vårt senaste analystillfälle och börsvärdet motsvarar idag runt 1,6x den aviserade omsättningen år 2022. För varje kvartal som man fortsätter växa i snabb takt ser det billigare ut och vi ser därför ingen anledning varför aktien inte ska leta sig tillbaka till tidigare höjder. Med det som utgångspunkt håller vi fast vid vår spekulativa köprekommendation.

Av
Sebastian Lang Analytiker