Ferronordic är fortfarande för billig. Hög vinsttillväxt väntas kommande år
20.09.2021

Ferronordic är fortfarande för billig. Hög vinsttillväxt väntas kommande år

Återhämtningen av den ryska ekonomin fortsatte även under Q2, vilket i vanlig ordning även var goda nyheter för Ferronordic.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1896 (19 september 2021)

FNM | Mid Cap | 239,5 kr | KÖP

Mellan april och juni ökade marknaden för anläggningsmaskiner i Ryssland/CIS, där bolaget genererar majoriteten av sin nettoomsättning, med 74%, främst till följd av uppdämd efterfrågan, högre råvarupriser och ökade infrastrukturinvesteringar.

På koncernnivå blev effekten en ökning av nettoomsättningen om 32%, jämfört med samma period i fjol, till 1 590 Mkr, samtidigt som rörelseresultatet ökade med 37% till 144 Mkr. Det var det bästa rörelseresultatet hittills, trots fortsatta valutamotvindar.

Annons

Dessa märks tydligast i Ryssland där nettoomsättningen ökade med 31% till 1 254 Mkr. Räknad i lokal valuta var uppgången hela 54%. Bolagets försäljning av nya maskiner i regionen, mätt i enheter, ökade förvisso bara med 26% då produktgrupper där man har en lägre marknadsandel har vuxit särskilt starkt. Även kundaktiviteten mätt i maskinutnyttjande ökade under kvartalet, vilket i kombination med insatser från serviceteamet samt en fortsatt digitalisering ökade bolagets eftermarknadsförsäljning med 14% i kronor, trots en rubelförsvagning på 18%.

Starkast är trenden, emellertid, inom Contracting Services som visade en tillväxt om 115% i lokal valuta, tack vare att man uppnådde planerad kapacitet i Norilsk och utökade verksamheten i Irkutsk. Ledningens ambition är att utöka detta affärsområde ytterligare. Expansionspotential finns även i form av det nya avtalet med Sandvik, där man i april utsågs till återförsäljare för Sandviks mobila krossar och sorteringsverk i Ryssland. Samarbetet är ännu i uppstartfasen men ledningens bedömning är att försäljningen relaterad till de nya produkterna kan komma att motsvara upp till 5% av koncernens omsättning i Ryssland.

I Tyskland ökade nettoomsättningen med 37% till 336 Mkr, främst till följd av den ökade försäljningen av nya lastbilar i landet. Även eftermarknadsförsäljningen visade en stark trend, delvis tack vare förvärv av nya verkstäder, vilka bidrog med cirka 20% av eftermarknadsförsäljningen. Mycket tyder på att den ekonomiska återhämtningen i Europa kommer ha en fortsatt positiv effekt på den tyska marknaden, även om nuvarande störningar i leveranskedjan kan bromsa utvecklingen på kort sikt.  

I ett längre perspektiv är bilden dock ljus både i Tyskland och i Ryssland/CIS, där man gynnas av högre råvarupriser och ökad aktivitet inom de så kallade nationella projekten. Bolaget har skaffat sig en bra position i båda regioner för att dra full nytta av den förväntade ekonomiska återhämtningen framöver. Vinstprofilen ser därför attraktiv ut med en förväntad tillväxt om drygt 55% i år och 33% nästa år.

På våra estimat handlas aktien för tillfället till ett P/e-tal runt 10 vilket vi anser vara alldeles för billigt. Den starka balansräkningen tillåter dessutom en generös utdelningspolicy och direktavkastningen ligger runt 4,5%. Vi upprepar Köp med riktkurs 320 kr.

Av
Sebastian Lang Analytiker