Ferronordic – Vi höjer igen
20.05.2021

Ferronordic – Vi höjer igen

Oljepriset har stigit med över 30% sedan årsskiftet. I kombination med lindrigare Covid-19-restriktioner har det lett till en fortsatt uppsving av den ryska ekonomin, vilket i sin tur eldar på efterfrågan på Ferronordics anläggningsmaskiner och lastbilar.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1871 (19 maj 2021)

FNM | Mid Cap | 257,5 kr | KÖP

Den positiva trenden syns även i aktiegrafen som visar ett plus om nästan 70% hittills i år (utdelningen om 7,5 kr medräknad). Ganska nyligen bröt kursen även genom vårt riktkursmärke om 230 kr (Newsletter 1851), men vi ser vi flera anledningar till att fortsatt vara optimistiska.

Annons

Mellan januari och mars ökade koncernens totala nettoomsättning med 13%, jämfört med samma period i fjol, till 1 267 Mkr. Regionen Ryssland/CIS (ca 80% av nettoomsättningen) visade en uppgång om hela 54% i lokal valuta, vilket emellertid dämpades av den kraftigt försvagade rubeln så att ökningen i svenska kronor landade på ”enbart” 20%.

Återigen lyckades man dessutom ta marknadsandelar och även eftermarknadsförsäljningen utvecklades starkt under kvartalet, bland annat hjälpt av bolagets digitala säljsystem. Ytterligare ett steg framåt tog man dessutom inom affärsutvecklingen och sedan början av april är man numera också återförsäljare av Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i hela Ryssland. Produkterna kompletterar Ferronordics befintliga erbjudande mycket väl och vd Lars Corneliusson tror att den relaterade maskin- och eftermarknadsförsäljningen kommer kunna motsvara upp till 5% av koncernens totala omsättning i Ryssland på sikt.

I Tyskland (ca 20% av nettoomsättningen) återhämtade sig lastbilsmarknaden trots fortsatt negativa effekter från pandemin. Marknadens tillväxt om 10% på årsbasis drevs främst av traktorsegmentet, men för Ferronordics del minskade försäljningen av nya lastbilar mätt i enheter emellertid med 21%, då vissa kunder inväntade Volvos nya modellserie med leveransstart i april. Kundaktiviteten och efterfrågan på service och reservdelar förbättrades dock trots de kvarvarande Covid-restriktionerna och som helhet ökade eftermarknadsförsäljningens andel av nettoomsättningen med sju (7) procentenheter till 32%.

I linje med den uppsatta strategin fortsatte man dessutom att investera i det tyska servicenätverket och organisationen. Man förvärvade ytterligare tre verkstäder samt en tomt för en ny anläggning i Hannover som förväntas stå klart under Q3 nästa år. Verkstaden kommer designas för både existerande och kommande teknologier, såsom fordon med elbatterier eller baserade på flytande naturgas.

Investeringar och omstruktureringen i Tyskland belastar fortfarande lönsamheten, liksom förvärvsrelaterade kostnader som uppgick till 1,1 Mkr under kvartalet. Lägre kostnader och högre volymer i Ryssland vägde dock ännu tyngre och Ryssland/CIS uppvisade till och med sitt starkaste rörelseresultat och -marginal hittills för ett första kvartal. På koncernnivå förbättrades rörelsemarginalen med 1,7 procentenheter till 6,3%.

Här ser vi en tydlig uppsida framöver när den ekonomiska återhämtningen börjar ta fart på allvar i Europa. Investeringarna i Tyskland framstår som vältajmade och ger bolaget ett bra utgångsläge för att leva upp till målsättningen om en fördubblad omsättning mellan åren 2020 och 2025. Starka kassaflöden och en urstark balansräkning med en nettokassa på drygt 30 Mkr avrundar den positiva bilden. Den störs inte heller av det kortsiktigt osäkra läget, främst till följd av störningar i leverantörskedjan. Oavsett dessa räknar ledningen med en fortsatt återhämtning på bolagets viktigaste marknader under resten av 2021, en syn som stärks dels av ledande makroekonomiska indikatorer som pekar åt rätt håll, dels av Rysslands ”nationella projekt” som ska uppgradera landets infrastruktur under de kommande åren.

Till följd av imponerande kvartalssiffror och bolagets expansionsinitiativ höjer vi våra estimat, vilket gör att aktien handlas även efter den senaste tidens uppgång till fortsatt attraktiva värderingsmultipler. Infrias vår förväntning om en vinst per aktie kring 24 kr i år, skulle det innebära ett P/e-tal på knappt 11 i skrivande stund. Det ser vi som klart köpvärt och höjer vår riktkurs till 320 kr (230).

Av
Sebastian Lang Analytiker