Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Fotbolls-EM kan ge extra skjuts till Better Collective
15.06.2021

Fotbolls-EM kan ge extra skjuts till Better Collective

När vi senast tittade till kundanskaffningsbolaget aktie i januari (Newsletter 1830, kurs 206 kr) sänkte vi rekommendationen till Neutral (Köp).

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1876 (13 juni 2021)

BETCO | Mid Cap | 208 kr | KÖP

Trots en långsiktigt positiv syn på aktien tyckte vi i det läget att förväntningarna i hade hissats lite väl mycket och menade följaktligen att det förelåg viss risk för besvikelse när bokslutet skulle presenteras i februari.

Sett idag med facit i hand har bedömningen visat sig vara både rätt och fel. Rätt eftersom kursen mycket riktigt sjönk efter publiceringen av Q4-rapporten och befinner sig även i dagsläget, ett halvår senare, på nivåer som gällde då. Fel eftersom den under tiden gjorde ett rejält ryck uppåt och nådde 289 kr som högst (+40% från analystillfället senast). Det var till och med en bit över 250-260 kr som vi menade kunde motiveras på lite längre sikt givet att bolaget fortsatte att leverera någorlunda i linje med våra förväntningar.

Så här långt finns det definitivt inte någon anledning att klaga på den operationella utvecklingen. Det som fick aktien att skuta uppåt var dock ett relativt stort förvärv i USA som onekligen stärker bolagets marknadsposition som ett av de absolut ledande affiliatebolagen inom sportbetting på den starkt växande och extremt heta USA-marknaden.  

Det förvärvade bolaget, Action Network, är en mediaplattform med säte i New York och ca 100 anställda. Bolaget som för övrigt ryktades att även jätten DraftKings var intresserat av, förväntas växa starkt och uppvisa god lönsamhet. I år spår man att omsättningen landar omkring 40 Musd samtidigt som rörelseresultatet blir positivt. Nästa år tror Better Collectives ledning att förvärvet bidrar till att öka koncernens omsättning på den amerikanska marknaden till drygt 100 Musd eller drygt 80 Meuro. Det kan jämföras med fjolårets totala omsättning på 91 Meuro.

Ribban läggs högt med andra ord men målsättningen framstår ändå inte som orealistisk med tanke på den explosiva utvecklingen på den amerikanska marknaden där nya stater kontinuerligt öppnar upp för onlinespel. Och så sent som under den gångna veckan tecknade Action Network ett samarbetsavtal med Major Baseboll League där man ska bidra med innehåll till MBL:s plattform. Sedan tidigare mar man liknande avtal med NBA samt PGA Tour i golf.

För att komma över Action Network som blir det största förvärvet för Better Collective någonsin, har man betalat 240 Musd kassa- och skuldfri basis. Betalning har erlagts dels genom kontanter, dels genom nya aktier i Better Collective till ett värde av 12 Musd. För att lösa kontantdelen har man nyligen genomfört en riktad emission som inbringade ca 1,5 miljarder kronor på kurs 218 kr.

Som en konsekvens av den för bolaget stora affären har man justerat sina finansiella mål för i år. För helåret spår man idag en omsättning motsvarande 180 Meuro med ett EBITDA-resultat uppgående till omkring 55 Meuro. För nästa år lär förstås siffran bli ännu högre (dels som en konsekvens av att Action Network ingår i räkenskaperna under ett helt år, dels eftersom fler stater i USA spås gå live med sportbetting). Med det i åtanke bör man utan vidare problem överträffa vår tidigare prognos om ett rörelseresultat (EBIT) motsvarande 58-60 Meuro. Vår bästa gissning i dagsläget är att rörelseresultatet torde bli åtminstone 15-20% högre. Däremot lär inte vinsten per aktie öka med samma omfattning då antalet aktier har utökats med 7,3 miljoner som en följd av affären och den genomförda kapitalanskaffningen.

Att växa via förvärv har varit ett uttalat mål för Better Collective och är så även idag. Det är förstås en riskfylld strategi då det långt ifrån är säkert att man lyckas integrera de förvärvade bolagen på ett bra sätt. Många gånger visar det sig att det som såg riktigt bra ut i teorin inte blir lika bra i praktiken när olika företagskulturer och ledarstilar skall kopplas samman.

Better Collective (som för övrigt har väldigt nära samarbete med speljätten bet365) är dock definitivt inte att betrakta som enbart ett M&A bygge. Förvisso har man genomfört ett 20-tal förvärv genom åren men bolaget växer även organiskt. Under 2020 var den organiska tillväxten blott 8% men då skall man också komma ihåg att merparten av idrottsevenemang var inställda under ca 3 månaders tid. I Q4 var den organiska tillväxten 32% och i Q1 19%. För helåret spås siffran landa kring 20-25% och just Q2 kan mycket väl bli till något av årets höjdpunkt (normalt sett tenderar Q4 och Q1 höra till sådana) med tanke på att det innehåller både fotbolls EM och även Copa America.

Tittar vi på börsvärdet idag uppgår det till drygt 11 miljarder motsvarande en multipel om ca 20x årets rörelseresultat och drygt 15x nästa års dito. Det är definitivt inte högt för ett branschledande bolag som växer organiskt med 20-25% och kryddar det dessutom med ett par förvärv per år. Förvisso är inte affiliatebolagen särskilt populära bland svenska institutioner vilket sannolikt är anledningen till att kursen idag ligger en bit nedanför nivån i den riktade emissionen nyligen. Detta tror vi kan rättas till i takt med att förväntningarna sakta men säkert börjar öka i samband med att EM-yran sköljer över den europeiska marknaden.

Eftersom aktien handlas till ungefär samma kurs som var aktuell senast det begav sig samtidigt som det enligt oss inte finns någon direkt anledning att se över vår långsiktiga syn på bolaget (snarare tvärtom med tanke på förvärvet av Action Network) väljer vi att åter höja rekommendationen till Köp. Fram tills vi sett tydliga tecken på lyckad förvärvsintegration väljer vi dock att låta riktkursen ligga kvar vid 250-260 kr. Blir sammanslagningens effekter lika positiva i verkligheten som ”på pappret” kan klart högre värden motiveras.

Innehavsredovisning: Jacek Bielecki

Av
Jacek Bielecki Analytiker